Schippers en huurvaarders

Specifieke ambachten, met name in Roermond en Maastricht Algemene informatie ambachten (gilden)
Gewandmakers Dekenwevers Linnenwevers Hoedenmakers Kleermakers Knopenmakers Schoenmakers
Pelsers
Witmakers
Smeden Goudsmeden
Schilders
Glasmakers
Metselaars
Leiendekkers
Timmerlieden
Schrijnwerkers
Kuipers
Rademakers
Korvers
Wanmakers
Pruikenmakers
Levensmiddelen Molenaars Brouwers Bakkers Kremers Schippers
Huurvaarders
Kooldragers

Sint Nicolaas was de patroonheilige van dit ambacht. In Roermond had het gilde een altaar in de parochiekerk. Daarnaast was er een eigen gaffel op de hoek van de Kraanpoort en de Vissersstraat (thans Sint Nicolaasstraat), het vroegere restaurant "Kraanpoort".

Lossen van schip met wijn in een Vlaamse haven. Simon Bening, 1530.

Het schippersambt behoorde tot de grote ambachten. In de stadsprocessie van Roermond liepen de leden van dit ambacht dan ook op een belangrijke plaats: achteraan. Begin 17e eeuw waren er steeds ongeveer 34 schippers uit Roermond. Daarna nam het aantal door de verminderde handel af. In 1786 telde het gilde nog 16 schippers. Deze schippers voeren ook de Rijn op, meestal het traject Neuss-Dordrecht. Op de Maas voeren ze tussen Dordrecht en Luik. De producten die het meest vervoerd werden waren hout en graan. Het hout kwam uit de Ardennen, meestal via vlotten. Daarvoor was er een apart ambacht opgericht, dat van de zogenaamde huurvaarders. Huurvaarders waren er vooral om de transportvlotten van het Zuiden naar het Noorden in goede banen te leiden, te herschikken enz. Feitelijk begeleidden ze het hele transport vanaf Linne (ten zuiden van Roermond) tot Dordrecht. Elke dag verzamelden zich zeven ploegen van elk 10 man bij de stenen brug, om zich vervolgens over het gebied van Linne tot Beesel te verdelen. In het deel ten zuiden van Linne werden de transporten door Luikse huurvaarders begeleid. Het meeste werk werd meestal gedaan in Beesel waar de vlotten werden herschikt. Vanaf dit punt waren er vaak problemen door de waterstand. Een aantal leden van dit gilde verbleven daarom vaak de hele dag in Beesel en liepen dan weer over het "huurvaarderspad" terug naar Roermond.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"