Pruikenmakers

Specifieke ambachten, met name in Roermond en Maastricht Algemene informatie ambachten (gilden)
Gewandmakers Dekenwevers Linnenwevers Hoedenmakers Kleermakers Knopenmakers Schoenmakers
Pelsers
Witmakers
Smeden Goudsmeden
Schilders
Glasmakers
Metselaars
Leiendekkers
Timmerlieden
Schrijnwerkers
Kuipers
Rademakers
Korvers
Wanmakers
Pruikenmakers
Levensmiddelen Molenaars Brouwers Bakkers Kremers Schippers
Huurvaarders
Kooldragers

Portret gemaakt door Cornelis Troost in de dertiger jaren van de achttiende eeuw.

In 1715 zaten we midden in de pruikentijd. Vandaar ook dat de magistraat van Roermond wilde dat de plaatselijke pruikenmakers (perruquiers)zich in een ambacht gingen verenigen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan, waardoor er in Roermond nooit een pruikenmakersgilde heeft bestaan, maar het vak steeds door ongebonden zelfstandigen werd uitgeoefend. (Handelingen der magistraat 8 augustus 1715)

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"