Dekenwevers

Specifieke ambachten, met name in Roermond en Maastricht Algemene informatie ambachten (gilden)
Gewandmakers Dekenwevers Linnenwevers Hoedenmakers Kleermakers Knopenmakers Schoenmakers
Pelsers
Witmakers
Smeden Goudsmeden
Schilders
Glasmakers
Metselaars
Leiendekkers
Timmerlieden
Schrijnwerkers
Kuipers
Rademakers
Korvers
Wanmakers
Pruikenmakers
Levensmiddelen Molenaars Brouwers Bakkers Kremers Schippers
Huurvaarders
Kooldragers

Wandtapijt met jachttafereel, 1550. Rockoxhuis, Antwerpen.

In tegenstelling tot de gewone wolwevers die lange smalle doeken maakten, maakten de dekenwevers juist brede doeken. In Keulen waren ze 8 el breed (4,6 meter), met een gewicht van 13 kg. per doek. Ze maakten ook wollen tapijten en gordijnen. In sommige steden, waaronder Roermond, vormden de dekenwevers een apart gilde.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"