Molenaars

Specifieke ambachten, met name in Roermond en Maastricht Algemene informatie ambachten (gilden)
Gewandmakers Dekenwevers Linnenwevers Hoedenmakers Kleermakers Knopenmakers Schoenmakers
Pelsers
Witmakers
Smeden Goudsmeden
Schilders
Glasmakers
Metselaars
Leiendekkers
Timmerlieden
Schrijnwerkers
Kuipers
Rademakers
Korvers
Wanmakers
Pruikenmakers
Levensmiddelen Molenaars Brouwers Bakkers Kremers Schippers
Huurvaarders
Kooldragers

Gevelsteen bosstraat Maastricht. Pieter Simons, febr. 2008

Er zijn altijd diverse heiligen geweest die als patroonheilige voor de molenaars golden, zoals de H. Arnulf, Christina, Catharina, Victor van Marseille, Verena, Winok. Verder was de H. Blasius de patroonheilige van de windmolenaars en Sint Jan evangelist van de oliemolenaars. Er is in Roermond geen ambachtsaltaar van dit gilde bekend. In later tijden was de H. Victor patroonheilige.

In de tweede helft van de 15e eeuw telde Roermond 8 tot 9 watermolens in de Roer. Deze dienden voor het malen van graan, het vollen van laken, het slaan van olie, het malen van schors enz. Vooral de lakennijverheid was voor de economie van Roermond van groot belang. Het ambacht van molenaars wordt in later tijden, als de lakennijverheid zeer is teruggelopen, afgeschaft.

"In de grudtmolen". Gevelsteen in Wijck, Maastricht. Foto Pieter Simons febr. 2008

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"