Metselaars en leiendekkers

Specifieke ambachten, met name in Roermond en Maastricht Algemene informatie ambachten (gilden)
Gewandmakers Dekenwevers Linnenwevers Hoedenmakers Kleermakers Knopenmakers Schoenmakers
Pelsers
Witmakers
Smeden Goudsmeden
Schilders
Glasmakers
Metselaars
Leiendekkers
Timmerlieden
Schrijnwerkers
Kuipers
Rademakers
Korvers
Wanmakers
Pruikenmakers
Levensmiddelen Molenaars Brouwers Bakkers Kremers Schippers
Huurvaarders
Kooldragers

In de stokstraat in Maastricht bevindt zich deze prachtige gevelsteen. De bewoner, een steenhouwer en metselaar, heeft dit huis voor zich zelf laten bouwen. Foto Pieter Simons febr. 2008

Patroonheilige in Roermond was Sint Barbara. Zij wordt vaak afgebeeld met een toren in de hand.

Voor 1612 vielen in Roermond de metselaars en leiendekkers onder hetzelfde ambacht, daarna werd het gesplitst. In datzelfde jaar lezen we dat metselaars als meesterstuk een gevel van een huis, put of kelder moeten metselen, leiendekkers een "keele van een daek mit leijen gedeckt." Vreemdelingen mochten bij een Roermondse meester werken als ze eerst een ducaat aan het ambacht betaalden.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"