Kooldragers

Specifieke ambachten, met name in Roermond en Maastricht Algemene informatie ambachten (gilden)
Gewandmakers Dekenwevers Linnenwevers Hoedenmakers Kleermakers Knopenmakers Schoenmakers
Pelsers
Witmakers
Smeden Goudsmeden
Schilders
Glasmakers
Metselaars
Leiendekkers
Timmerlieden
Schrijnwerkers
Kuipers
Rademakers
Korvers
Wanmakers
Pruikenmakers
Levensmiddelen Molenaars Brouwers Bakkers Kremers Schippers
Huurvaarders
Kooldragers

Antonius abt, gevelsteen in Brugge.

De patroonheilige van de kooldragers was Sint Antonius abt (17 januari). In Roermond had het gilde een altaar aan hem gewijd in de parochiekerk (eerst Sint Christoffel, later Heilige Geestkerk).

De kooldragers zorgden voor het transport binnen de stadsmuren voorzover eigenaren of handelaren dat niet zelf deden of aan anderen uitdrukkelijk was voorbehouden. De bierwagen en de molenwagen werden door het ambacht van de sjouwers verplaatst. Alle aangevoerde kolen dienden door de koolmeter gewogen te worden voor ze verder vervoerd mochten worden. Op dat moment werd tegelijk de belasting geheven. In Roermond stonden de koolmeter en de waagmeter bij de haven. De eigenlijke draaglonen varieerden naar afstand. In Roermond had je bijv. de volgende prijzen in 1579: 1 oorstuiver voor de Brugstraat, Koolstraat en Achter de muur (= Roerkade en Roersingel). 1/2 blank gold voor de Kraanpoort, Markt, Luifelstraat, Marktstraat, Bergstraat en de Neerstraat tot aan de Molenstraat. Zo liep de prijs langzaam op tot bijv. 1 stuiver Brabants voor transport naar de Venlose poort of naar de Kruisherenstraat. Kooplieden van elders die hun producten niet naar de markt van Roermond brachten maar rechtstreeks in de haven wilden lossen mochten dat niet zelf doen maar het kwarwei aan de kooldragers overlaten. Daarnaast betaalden deze handelaren weggeld en andere stedelijke belastingen. Laden en lossen binnen het ambt Montfort was nergens toegestaan, dan nadat de kooldragers uit Roermond waren ingeschakeld. Hier waren herhaaldelijk processen over. Op 11 april 1698 lezen we dat de kerkmeesters van Beesel toegestaan wordt gruis te lossen voor een steenoven, maar dat in ruil daarvoor de stad Roermond gratis stenen mag komen rapen in Beesel voor het verharden van wegen.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"