Knopenmakers

Specifieke ambachten, met name in Roermond en Maastricht Algemene informatie ambachten (gilden)
Gewandmakers Dekenwevers Linnenwevers Hoedenmakers Kleermakers Knopenmakers Schoenmakers
Pelsers
Witmakers
Smeden Goudsmeden
Schilders
Glasmakers
Metselaars
Leiendekkers
Timmerlieden
Schrijnwerkers
Kuipers
Rademakers
Korvers
Wanmakers
Pruikenmakers
Levensmiddelen Molenaars Brouwers Bakkers Kremers Schippers
Huurvaarders
Kooldragers

Tekening van Jan Luyken

In Roermond waren de knopenmakers geen formeel ambacht maar traden soms toch als groep op. In 1720 klaagden ze dat kleermakers goedkope elders vervaardigde knopen gebruikten. Hun vraag werd gehonoreerd, met uitzondering van die knopen die ze zelf niet konden maken.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"