Oefeningen en toetsen gehoortraining en muziektheoretische vaardigheden

Er is ook een cursus harmonieleer aan de hand van de klassieke koraalzetting. Een aantal van onderstaande oefeningen komt daar terug.

Lezen

Intervallen

Drieklanken

Septiemakkoorden

Cadensen

Toonladders

Ritmische Diktees

Melodische Diktees

Audiatie oefeningen

Toetsen met tijdslimiet