Trapsymbolen invoeren: Ook septiemakkoorden, ook mineur

Benoemen trapsymbolen