Ritmisch Diktee 3

Oefenen in het noteren van overbindingen

Je ziet 16 patroontjes. Tik de letter van het patroontje dat je hoort.