Melodisch diktee: 4 Maten in A mineur

Voer alle notennamen in van het complete diktee. Elke notennaam gescheiden met een spatie. Gebruik uitsluitend A B C D E F G# en A. De eerste noot is een A.

Train jezelf om maximaal 3 keer naar een fragment te luisteren, liefst slechts 1 keer. Probeer steeds alle tonen af te leiden van de grondtoon (A) of de kwint (E). Je kunt het beste de noten eerst op een kladje opschrijven