Melodisch diktee: soorten mineur

Voer alle notennamen in van het complete diktee. Elke notennaam gescheiden met een spatie. De eerste noot is een A.

Gebruik uitsluitend A B C D E F F# G G# en A.Probeer steeds alle tonen af te leiden van de grondtoon (A) of de kwint (E). Train jezelf om maximaal 3 keer naar een fragment te luisteren, liefst slechts 1 keer.