Home
Grondligging en Omkeringen
Trappen
Cadensen
Tussendominanten
Harmonische versieringstonen
De Koraalzetting

De Koraalzetting

Inhoud

In deze cursus kom je in aanraking met enkele aspecten van de Klassieke Harmonieleer. Het gaat om de werking van drieklanken en septiemakkoorden, de functies van omkeringen en hun plaats in de muziek. Aan de orde komen verder cadensen, tussendominanten en harmonische versieringsnoten. Daarnaast wordt het maken van een onafhankelijke stemvoering binnen een homofone context getraind. Na het volgen van deze cursus zou je een gegeven melodie vierstemmig moeten kunnen zetten in een stijl die vergelijkbaar is met koraalzettingen zoals Bach die maakte, en heb je inzicht in de belangrijkste aspecten van de Klassieke Harmonieleer. Het aantal oefeningen is beperkt. Voor een gedegen training zou elke oefening door een veelvoud in soortgelijke oefeningen gevolgd moeten worden.

oefeningen

Deze cursus bevat oefeningen die je kunt zingen, audiŽren (voorstellen los van notenbeeld), oefeningen aan de computer en schrijfoefeningen in de koraalzetting.

Inleiding

De koraalzetting is een zetting die het mogelijk maakt om allerlei aspecten van de Klassieke Harmonieleer te trainen. Klassieke Harmonieleer onderzoekt hoe akkoorden in een bepaalde context onderling werken. Deze werking wordt met name bepaald door:
  1. de baslijn
  2. de ligging van de akkoorden
  3. de soort akkoorden
  4. de stemvoering van de melodische lijnen die ontstaan als akkoorden met elkaar worden verbonden
In deze cursus beperken we ons tot de meer klassieke akkoorden, zoals gebruikelijk in de barok en klassieke tijd. De typische kleurakkoorden en het geraffineerde gebruik van die kleuren, zoals in de tijd van het impressionisme of bij veel jazzmuziek, blijven hier buiten beschouwing. Waar het kleuraspect bij impressionistische muziek erg belangrijk is, is hier het contrast tussen stabiel en instabiel, spanning ontspanning, het doelbewust gericht zijn op een eindcadens erg belangrijk. De vorm van de muziek waarin dit plaatsvindt is in principe een symmetrische, zoals de periodebouw (voor-nazin etc.). Met name de bas geeft richting aan deze bouw. De functie van de bas wordt later nog meermalen besproken. De oefeningen vinden plaats op basis van de vierstemmige koraalzetting. De akkoorden worden met elkaar verbonden met gelijk ritme maar tegelijk zijn er vier verschillende stemmen (partijen) die ook een melodische functie hebben: sopraan, alt, tenor en bas.