De familie van Keeken vanaf 1800

Van Keeken 1350-1500
Van Keeken 18e eeuw

Grafische weergave stamboom van Keeken

Jean van Keeken (geboren 1766, overleden 1837)

Het bijzondere van Jean van Keeken is dat hij zowel een voorvader van mijn vader als moeder is. Zie hiervoor het deel van de stamboom van Keeken. Jean kreeg namelijk 2 zonen, Joannes Cornelis en Joseph. De ene zoon leidt rechtstreeks tot mijn vader (Petrus Johannes Simons), de andere tot mijn moeder (Maria Helena Stienen). Mijn ouders zijn hierdoor bloedverwant in de vierde graad.

Het oudste kind van Jean van Keeken was evenwel een dochter, namelijk Catharina Gertrudis van Keeken. Alhoewel zij geen directe voorouder van mij is, toch wat meer informatie. Zij trouwde op vrij late leeftijd (34 jaar) met de acht jaar oudere Jean Lambert Magdelijns op 17 september 1853. Jean Magdelijns kwam uit Mechelen en was douanebeambte, zowel in Swalmen als ook in Rothenbach, gemeente Vlodrop. Zeven jaar later overlijdt Jean Magdelijns (1861), het gezin Magdelijns heeft dan nog twee levende kinderen: Maria Catharina van 7 en Jean Lambert Ferdinand van 2. (De twee nog na hen geboren kinderen stierven zeer jeugdig). Hun moeder, Catharina Gertrudis van Keeken, sterft 10 jaar later. Nu zijn de twee kinderen wees. Het oudste kind, Maria Catharina Magdelijns, op dat moment 17, gaat wonen in Boxtel. Ze zal daar een goede baan hebben kunnen krijgen? Ze woont daar in ieder geval mei 1882 (zie acte even verderop), en trouwt 29 november 1883 met Mathieu Smeets in Boxtel. Het paar gaat daarna wonen in Venlo. Het jongste kind, Ferdinand, was na het overlijden van zijn ouders pas 12 en woonde daarna enkele jaren bij een voogd in huis, maar nadien is hij vertrokken naar Duitsland, waar hij heeft gewerkt zowel in een fabriek maar ook als kelner. Hij maakt melding in dikke schriften die nog bewaard zijn van de grote stad waarin hij verzeild is geraakt met alle gevaren van dien! Zonder te noemen welke stad, maar dit blijkt Mühlhausen te zijn geweest, zie acte verderop. (Welk Mühlhausen is overigens onbekend. In Duitsland liggen liefst 11 plaatsen met de naam Mühlhausen, daarnaast zou het ook nog Mulhouse in de Elzas kunnen zijn (Mulhouse was geannexeerd in 1870 door Duitsland en heette toen ook Mühlhausen!). Het meest waarschijnlijk is dat het gaat om de stad Mühlhausen ten oosten van Kassel. Het moet in ieder geval gaan om een relatief grote stad. Hij was toen omstreeks 15 à 16 jaar. Op 26 december 1884 komt hij terug op verzoek van zijn zus en trekt bij haar en zijn zwager (Mathieu Smeets) in. Op 23 februari 1885 bevalt Maria Catharina van een dochter, Maria genaamd. (Deze dochter, Maria Smeets, trouwt jaren later met Henri Suilen uit Swalmen, en zij hadden de houthandel tegenover het station in Swalmen.) Mathieu Smeets komt een jaar later, in 1886, door een spoorwegongeluk in Boxtel om het leven. Gelukkig woont de jongere broer Ferdinand dan bij zijn zus in Venlo zodat hij haar waarschijnlijk heeft kunnen ondersteunen na dit verlies en haar heeft kunnen helpen met de opvoeding van Maria, die dan nog baby is.
Bij Loe Giesen in de "Kroniek van Beesel, Belfeld en Swalmen" kunnen we lezen:

30 mei 1882. SWALMEN - Openbare verkoop van woning en tuin te Swalmen op verzoek van Jan van Keken aldaar als gemachtigde van Maria Catharina Magdalijns wonend te Boxtel en Jan Lambert Ferdinand Magdalijns wonend te Mühlhausen, de woning sectie B 1663? verbleven aan Willem Clumpkens te Swalmen voor F 55,- en de tuin B 1310 aan Jan van Keken voor F 55,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1882/107.

Dit is nog 4 jaar voor het dodelijke ongeluk van Mathieu Smeets. Maria Magdelijns heeft niet alleen vanwege deze erfenis contact met haar ooms van Keeken uit Swalmen, ze gaat er zelf later als weduwe ook weer wonen. Ze sterft in Swalmen in 1911 ten gevolge van een olielampontploffing.... Haar broer Ferdinand trouwt in 1894 te Roggel met Elisabeth Hubertina Curvers en het echtpaar gaat in Roermond wonen. Elisabeth Curvers overlijdt al vrij jong, nl. op 7 januari 1916 te Roermond. Ferdinand Magdelijns, 57 jaar, hertrouwt hetzelfde jaar nog met Maria Beumer, dan 49 jaar. In Roermond runnen ze samen een kantoorboekhandel. Nadat zij de winkel hebben verkocht gaan ze in Swalmen aan de Beeselseweg wonen, terug naar "de roots" van Ferdinand. Als deze op 25 april 1939 op 80-jarige leeftijd overlijdt heeft zijn vrouw Marie Beumer nog enige tijd aan het Kerkepad gewoond en nadien in het bejaardentehuis. Zij overlijdt op 31 oktober 1961, hoogbejaard op 94-jarige leeftijd. Beiden zijn op het kerkhof in Swalmen begraven. Het graf bestaat nog steeds.

(Met dank voor voorgaande informatie van een kleinkind van Ferdinand, nl. Jan Magdelijns uit Sittard, die als kind ook op bezoek kwam bij de familie van Keeken van de groentezaak aan de stationsstraat, waar blijkbaar na meerdere generaties nog steeds contact met nakomelingen van de familie van Keeken was! Ik ben zelf overigens misdienaar geweest van 1959 tot 1962 in het bejaardentehuis van Swalmen en zal Marie Beumer vast vaker gezien hebben. Met feestdagen mochten we bij de kamers langs gaan en kregen dan meestal wat geld of snoep... En verder zat natuurlijk altijd in die tijd bij de mis of het lof de kapel vol en daar zal Marie Beumer dus ook wel vaker bij geweest zijn. Het bejaardentehuis werd gerund door zusters. Als we bij een mis gediend hadden kregen we altijd een pakketje boterhammen mee. Met echte boter en vette kaas.. Mijn vriendje van school van die tijd Jos Vallen, die ook misdienaar was, weet vast nog veel meer leuke verhalen..)

Joannes Cornelis van Keeken (1824-1905) en Joseph van Keeken (1827-1898)

Deze twee broers kom je herhaaldelijk tegen in actes in de 19e eeuw, met name bij landaankopen. Hieronder enkele van deze actes:

26 mei 1860. SWALMEN - Rectificatie van een abusievelijke kadastrale aanduiding in twee akten, door Jan van Keken te Swalmen, in eigen naam en als mondeling gemachtigd door a) zijn broer Jozef van Keken aldaar; en b) zijn zus Catharina Gertudis van Keken, daartoe gemachtigd door haar echtgenoot Jan Lambert Magdelijns te Vlodrop.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/67.

1 juni 1876 SWALMEN - Openbare verkoop van een huis, tuin en bouwland te Swalmen, op verzoek van 1. Janssen te Steijl onder Tegelen; 2. Jozef van Keeken te Swalmen gehuwd met Maria Vaessen; 3. Hendrik Tobben te Leeuwen onder Maasniel, als voogd; en 4. Jacobus Vaessen te Beesel, als toeziend voogd over a. Peter; b. Johannes; c. Catharina Vaessen, aan Godfried Ramakers en Willem Clumpkens, beiden te Swalmen, voor F 230,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1876/84.

Bij dit laatste gaat het waarschijnlijk om een erfenis van de familie Vaessen, waar Jozef van Keeken ook aan was gelieerd, door zijn tweede huwelijk. Zoals bekend was vader Jean van Keeken overigens getrouwd met Petronella Clumpkens, en het huis van vader Dirk Clumpkens kwam uiteindelijk bij de van Keekens terecht. Op de plaats van dit huis woont anno 2005 nog steeds een lid van de familie van Keeken.

5 augustus 1893. SWALMEN - Obligatie met hypotheek en overdracht van huis en tuin te Swalmen op de Biet (moet zijn Beet) gelegen sectie B 1437, 1438 en 1439 door Arnold Thomassen te Swalmen aan Joseph van Keeken aldaar voor F 300,- met subrogatie van de kooppenningen aan Hubertina Geurts te Roermond, als geldschietster met beding van hypotheek voor de voorgeschoten koopprijs.
GA Roermond, Repertorium notaris G.H.V. Bongaerts, inv.nr. 1893/291.

De beet ligt aan de andere kant van de Swalm, gezien vanuit de Koel. De enige huizen die ik daar ken staan in het "Verkesgaat", dus het gaat waarschijnlijk om een van de huizen daar.

Het echtpaar Joannes Cornelis van Keeken - Maria Elisabeth Naus viert in 1899 de gouden bruiloft:

zaterdag 22 april 1899. SWALMEN - Gouden huwelijk Van Keeken-Naus.
'Den tweede dag van Bloemenmaand zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de echtelieden Joannes Van Keeken en Elisabeth Naus voor Gods altaar den huwelijksband voor het leven sloten. De oude lui, respectievelijk 75 en 74 zomers tellende, zien er nog kordaat uit en gaan het blijde feest met hunne 6 kinderen en 30 kleinkinderen opgewekt te gemoet. Door de gemeentenaren zal het paar op het gouden huwelijksfeest zeker op verdiende wijze gehuldigd worden.'
Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 186.

Voor beschrijving van het feest zie 4-5-1899 Maas en Roerbode.

Petronella van Keeken (1875-1947)

Dit is de moeder van mijn oma vaderskant, dochter van Joannes Cornelis van Keeken. Het is interessant om er achter te komen hoe zij in Duitsland is terecht gekomen. Hoe een deel van de familie weer in Swalmen terecht kwam kun je lezen bij het derde deel van de stamboom Simons. Zij is in ieder geval getrouwd in Oedt in 1899 met Johann Böschges, een half jaar na de gouden bruiloft van haar ouders. (zie hierboven). Op het bidprentje kunnen we lezen dat ze de kinderen zeer godsvruchtig opvoedde, en ik geloof ook zeker dat dat zo was. Ik heb nog documenten van mijn oma uit de periode begin 20e eeuw en de godsvrucht druipt daar vanaf. Het was ook een vurige wens van mijn oma dat een van haar kinderen priester zou worden. De oudste zoon Sjaak heeft nog een tijd op het seminarie gezeten maar is daar uiteindelijk gestopt, tot groot verdriet van mijn oma.

Johannes van Keeken (1866-1949)

Dit is de grootvader van mijn moeder. (Zoon van Joseph van Keeken) Dit gezin woonde het grootste deel van hun leven in "de Koel", de plek waar waarschijnlijk in 1774 Theodorus Clumpkens woonde. (zijn dochter trouwde met Jean van Keeken, de zoon van schepen Cornelis van Keeken). Maar het gezin heeft eerst nog enkele jaren in Brüggen (D) gewoond, daar zijn de eerste twee kinderen geboren. Ze kregen in totaal 8 kinderen, drie kinderen zijn zeer jong gestorven (resp. na 6 maanden, 15 maanden en 10 maanden). Mijn moeder was de oudste dochter van het vijfde kind en kwam zelf ook uit een groot gezin. Zij kwam het het allerliefste bij deze grootouders. Het was voor haar een veilige haven waar ze zich even kon terug trekken. Ze heeft vele verhalen van deze mensen gehoord. Ook op de vrouw van Johannes van Keeken, Bartholina Nabben, was mijn moeder gek. Zeer grote zorgen maakte ze zich tijdens de 2e wereldoorlog, toen alle inwoners van Swalmen werden geëvacueerd. In de chaos van de tijd raakten de grootouders zoek, en voor mijn moeder is dat een grote kwelling geweest. Gelukkig bleken ze aan het einde van de oorlog nog allebei in leven te zijn. In 1945 hebben ze nog de gouden bruiloft gevierd, het familielied wat toen gemaakt is bestaat nog. niet lang daarna overleed Bartholina Nabben, en vier jaar later ook haar man.

Overzicht van twee generaties van Keeken na Cornelis en Joseph van Keeken

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"