De familie van Keeken tot 1500

Van Keeken 18e eeuw
Van Keeken 19e eeuw

Bij mijn speurtocht naar directe voorouders met de naam van Keeken ben ik rond 1700 blijven steken. In een poging toch verder te komen ben ik op zoek gegaan naar oude bronnen waar de naam van Keeken voor komt. Zolang de link met deze bronnen vanuit mijn oudst bekende voorouder van Keeken niet gevonden is, blijft het dus zeer de vraag of deze mensen "familie" zijn. Ik vond het toch leuk om deze gegevens te presenteren, in de hoop dat de missing link wellicht nog gevonden wordt. Dit hoofdstuk gaat zo over de zeer vroege periode 1350-1500.

De familie van Keeken komt, daar zal weinig twijfel over bestaan, oorspronkelijk uit Keken. Keken is een kleine plaats in Duitsland in de buurt van Kleve, net over de grens met Nederland. In de periode 1355-1497 komen we een aantal mensen met die naam tegen, allemaal in de buurt van inderdaad Keken. Het zijn steeds leenmannen of pachters, die dreigen uit te groeien tot belangrijke concurrenten voor de graaf van Kleef, en daarom slechts mondjesmaat macht krijgen toegewezen.

De eerste "van Keken" was Ansem van Keken, die slotheer was van het kasteel van Sevenaer van 1355-1360 en 1367-1368. (Ambtman, zoals dat toen heette). Een ambtman moest het kasteel onderhouden en zonodig verdedigen. Voor die verdediging had hij in de eerste ambtperiode 8 ridders, in de tweede 12 ridders. Een detail uit een afbeelding van de stad Zevenaar in 1577 laat een voorburcht met twee ronde torens en een enorme donjon zien, een tentoonspreiding van militaire kracht. Verder zijn twee bijgebouwen te zien. Het gebouw op de voorgrond vertoont boerderijachtige trekken. Het daarachter gelegen gebouw is fraai uitgevoerd met een trapgevel en zal gezien het uiterlijk vertoon de woon- of bestuursvertrekken hebben bevat. Mits de afbeelding natuurgetrouw is.
In de jaren '70 van de twintigste eeuw worden bij het grondwerk voor een winkelcentrum bouwresten in de bodem gevonden. Kasteel Sevenaer is teruggevonden. Onderzoek vindt dan niet plaats, maar na de opgravingen in 1984 concluderen archeologen dat dit waarschijnlijk de resten zijn van de voorburcht. Het kasteel ligt ten westen van de stad Zevenaar, onder een parkeerterrein bij de wal ter hoogte van de Nieuwe Doelenstraat. De restanten van het kasteel worden in de zomer van 1984 en 1986 opgegraven. Bij deze opgravingen wordt slechts een deel van het kasteel blootgelegd. (deze gegevens zijn overgenomen van http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/verdwenen/sevenaer.html)

Ansem van Keken was onderdanig aan graaf Jan van Kleef. Toen deze in 1368 stierf stierf ook deze familie van graven uit en begon de strijd om de opvolging. Ansem moest Sevenaer verlaten en ging wonen in Kleef, blijkt uit een acte. In die tijd was hij wel leenheer van enkele goederen en stukken land, waarvan ook in allerlei actes wordt gesproken. Omdat er vanaf 1370 (precies 2 jaar na het ontslag van de ambtman van Sevenaer) hier en daar in actes sprake is van "Kanunnik Ansem van Keken" vermoed ik dat het om een en dezelfde persoon gaat. Verder is er in 1341 sprake van ene "Johanne Ancelini de Keken", en in 1348 van "Daem van Keken". Een heel duidelijke lijn valt te maken in de periode daarna, waarin we zien hoe bepaalde leengoederen meest van vader op zoon worden overgenomen.

Drie bezittingen. De eerste:

Het tweede bezit:
Het derde bezit: Verder is er in 1432 nog sprake van ene "Herberen van Keken"

Er bestaan talloze actes (regesten, lijsten met inwoners enz.) van het hele gebied rond Keken in de periode 1500-1800, maar de naam van Keken lijkt vrijwel verdwenen. Bij het "Oud chijnsboek van het Overambt van Cuijk Ao. 1538" lezen we nog: folio 9: "Michielen Hergraeff ende Geritke (syn wyff) van Henr. Claessen ende Lenartken (syn huijsvr.) van Daem van Keken en Henneken Dirx Geritsdochter (syn wyff) van Dirick Portmans". Weer ene "Daem van Keken", bijna zeker dus familie van de eerdere "Daems" van Keken. Op de CDrom van Gendalim zien we de naam van Keken (of van Keeken) vooral verschijnen in Swalmen (vanaf 1719)en in Stevensweert (vanaf 1800). Slechts 1 keer eerder, en wel in Roermond: 18-02-1618, Dopeling: Henricus van Breyel, Vader van de dopeling: Leonardus van Breyel, Moeder van de dopeling: Agnes Van Keken, Doopgetuige: Guilielmus Wolters. van Swalmen zijn er wel doop- en overlijdensactes van de 17e eeuw bewaard gebleven, maar geen huwelijksactes.

De familie van Keeken in de 18e eeuw

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"