Het ambt Montfort

 

Het Hertogdom Gelre

Het Hertogdom Gelre bestaat oorspronkelijk uit 4 delen (kwartieren): Het kwartier Nijmegen, Arnhem (ook wel Veluwe genoemd) Zutphen en het Overkwartier. Het laatste heeft eerst als hoofdstad Gelder, daarna Roermond.

Het Overkwartier van Gelre

Grote delen van Midden- en Noordlimburg en het aangrenzende Duitse gebied vormen tot 1794 een staatkundige eenheid: het overkwartier van Gelder. Alleen links van de Maas ten hoogte van Roermond liggen naast enkele vrije heerlijkheden delen die behoren bij het prinsbisdom Luik en later ook Pruisische delen, rechts van de maas grenst het overkwartier aan het hertogdom Gulick, later Pruissen.

Het ambt Montfort

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"