Stadspoorten in Maastricht

Poorten uit 1229 (Binnenste poorten)

In Maastricht is nog slechts één stadspoort bewaard gebleven, de zogenaamde "Helpoort". Op de kaart van Braun en Hogenberg uit 1582 zien we 5 poorten die stammen vanuit de tijd van de eerste omwalling (1229) (waaronder de net genoemde Helpoort, hier in rood weergegeven). Deze omwalling had in de westelijke stad 6 poorten, dus een ontbreekt er inmiddels op de kaart van Braun en Hogenberg. Er was er nl. ook nog een midden in de St. Pieterstraat (op de hoek met het Lang Grachtje). Deze poort heette de Minderbroederspoort, naar het nabijgelegen Minderbroedersklooster. In de tijd dat er twee poorten waren vanuit de eerste en tweede omwalling werden de poorten ook vaak genoemd naar hun plek (binnenste en buitenste Pieterspoort, de binnenste poort was dan deze Minderbroederspoort.

Poorten eind 14e eeuw. (buitenste poorten)

Op de eerder genoemde kaart van Braun en Hogenberg uit 1582 zien we in blauw de poorten van de buitenste omwalling, gereedgekomen eind 14e eeuw. In het westelijk stadsdeel was een van de binnenpoorten toen al komen te vervallen. De Helpoort had geen vervolg naar buiten toe. Daarom kon deze ook veel later nog blijven staan, terwijl alle andere binnenste, en ook de buitenste poorten trouwens, in de loop der eeuwen geleidelijk gesloopt zijn. De Minderbroederspoort bleef nog een tijdlang staan, maar ten tijde van Simon Bellomonte was hij dus afgebroken en was er alleen nog een buitenste Pieterspoort. Alle overige binnenste poorten stonden er in 1580, twee eeuwen na de gereedkoming van de tweede omwalling, wel nog.
Poorten in Wijck
Daarnaast waren er nog 2 poorten in Wijck. Om te beginnen de Martinuspoort vlakbij de Martinuskerk. Deze poort had al vrij snel geen functie meer. Daarentegen vormde de Hoochbrugpoort, ook wel Duitse poort genoemd, de verbinding met het oostelijk gedeelte van het achterland. Hij leidde naar wegen richting Aken, Keulen, Gulick enz.
De 5 Poorten in de westelijke binnenstad
De poorten in de westelijke stad voerden naar het dorpje St.Pieter (St. Pieterspoort), Tongeren Leuven en Brussel bij de Tongerse straat (ook wel leemkuilerpoort genoemd omdat hij ook leidde naar leemkuilen of Brusselse poort), Diest en Antwerpen, Luik (Luiker Kruispoort), Hoecht (ook wel Boschpoort of Hoechterpoort genoemd.

Waterpoorten

Tussen het westelijk en oostelijk stadsdeel (Wijck) stroomt de Maas. Vanuit het water waren er diverse poorten die naar de binnenstad leidden, waaronder de lage en hoge kolenpoort en de poort die naar de vismarkt leidde. Vooral op de tekening van kanunnik Philippo Bellomonte kun je veel details hierover zien. Deze kaart is er interactief in kleiner zwart-witformaat en groot, full-color.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"