9. Helpoort

Deze poort maakte deel uit van de eerste stadsmuur. Deze stadsmuur dateert uit begin 13e eeuw, April 1229 gaf Hendrik I, hertog van Brabant, daartoe toestemming had gegeven. Het is de enige stadspoort die in Maastricht nog aanwezig is en het is tegelijk de oudste stadspoort van Nederland. De poort is zo'n twee eeuwen als verdedigingswerk in gebruik geweest. Ze verloor deze functie toen de Nieuwstad, het gebied ten zuiden van de poort, werd omwald (2e helft 15e eeuw). Na die tijd is de poort nog voor diverse doeleinden gebruikt: vergaderplaats van de lakenbereiders of volders, tuighuis, kruitmagazijn en woning. Het is niet zeker waar de naam "Helpoort" vandaan komt, er zijn meerdere opties. Op http://forum/mestreechonline.nl is een hele discussie gevoerd over dit onderwerp. Een van de mogelijkheden is een bezitting "huis ter Helle" vlak bij deze poort. Schepen Jan van Luik, laat bij zijn dood in 1418, 20 schellingen rente plaatsen op een goed geheeten: "der Hellen, in alto ponte". Met Alto ponte wordt de toen zo hetende "Hoochbrugpoort", de latere Helpoort bedoeld. Maar de poort verandert pas van naam laat in de achttiende eeuw, waarom dan eeuwen later pas de naam Helpoort?. Als meest waarschijnlijke mogelijkheid denk ik dus op dit ogenblik: (Ingrid M.H. Evers) Morreau vermeldt voor het gangenstelsel Bentinck, aangelegd tussen 1769 en 1771, een kruitkelder 'De Hel'. Ook de poort die nu Helpoort heet deed eeuwenlang dienst als kruitopslagplaats (tenminste eind zeventiende tot begin negentiende eeuw). Vlak bij de poort zelf was er trouwens ook een kruitmagazijn zoals blijkt uit een tekening uit 1877.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"