37. Pater Vinktoren

Het gebouw met de rood/witte luiken op de linker foto beneden is het Faliezusterklooster. Het is gebouwd in Maaslandse Renaissancestijl en dateert uit 1647. Nu is het omgebouwd en zijn er particuliere woningen in gevestigd. Op de linker foto zien we in de verte ook nog de zijgevel van de oude Minderbroederskerk, tegenwoordig in gebruik als Regionaal Historisch Centrum. (tot voor kort RAL genoemd, Rijksarchief Limburg)

De Pater Vincktoren is genoemd naar pater Vinck, welke verdacht werd om een complot te smeden en de Spanjaarden binnen te laten toen de stad door de Nederlanders veroverd was. Hij werd na een korte berechting veroordeeld en ter dood gebracht. Verder zien we een deel van de 2e omwalling en de aansluiting op de 1e omwalling.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"