26. St. Janskerk

Op het Henric van Veldekeplein rijst de rode Sint Janstoren boven het plein uit. De kerk staat pal naast de indrukwekkende Sint Servaaskerk. De kanunniken van de Servaaskerk vonden in de 13de eeuw dat er behoefte was aan een parochiekerk voor de gewone gelovigen, zodat zij zelf ongestoord hun diensten in de Servaaskerk konden houden. Iets dergelijks gebeurde even verder op bij de kanunniken kerk O.L.Vrouw: voor de parochianen werd de Nicolaaskerk gebouwd. De Servaas en St. Jan staan zo dicht bij elkaar omdat de nieuwe Sint Janskerk op het eigen terrein van het Servaaskapittel gebouwd moest worden. De Sint Jan, is genoemd naar Johannes de Doper en is in de veertiende eeuw in de gotische stijl gebouwd. Dat zie je aan de ranke toren met de verticale lijnen en aan de spitsboogvensters. Wie binnen in de kerk omhoog kijkt, ziet de kruisgewelven en de gedecoreerde kapitelen. Door de beperkte ruimte rond de kerk, zijn de steunberen aan de binnenkant van het gebouw aangebracht, een bijzonderheid voor Gotische kerken. Vanaf 1632 was het een van de twee protestantse kerken. Het straatje tussen de Sint Jan en de Sint Servaas wordt 'het Vagevuur' genoemd en verwijst sinds die tijd naar de scheidslijn tussen katholicisme en protestantisme. De diensten van de protestantse gemeente vinden nog steeds plaats in de Sint Janskerk.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"