Simons: generatie VI, V en IV (1840-1940)

Grafische weergave stamboom Simons

Antoon Simons (1806-1891) Met Antoon Simons verhuist een voorvader naar Belfeld. Dat gebeurt waarschijnlijk bij zijn huwelijk met Coba Luttels op 23 april 1834. Dat vindt in ieder geval in Belfeld plaats en ook hun kinderen zijn daar geboren. Maar ook Coba Luttels kwam uit Beesel. De verhuizing is dus niet zo makkelijk te verklaren. De meeste van zijn nog 10 levende broers en zussen blijven gewoon in Beesel wonen.
Antoon Simons kreeg twee kinderen. Hijzelf overleefde zijn zoon Jacques 4 jaar: Opa Antoon werd liefst 85 jaar, in vorige eeuwen hoge ouderdom. Bij Loe Giesen vond ik nog: 14 oktober 1876 - Schuldbekentenis groot F 200,- door Antoon Simons te Belfeld aan Tilman Claessen te Broeckhuysenvorst.. Dit zou kunnen gaan over onze Antoon Simons, hij was dan op dat moment 70 jaar. In 1876 namelijk trouwden zijn beide kinderen: Maria Christina, geboren in 1846 en de vijf jaar jongere Jacobus. Hun partners komen uit hetzelfde gezin, uit de familie Rijvers. De stamboom van de tak Rijvers kun je dank zij het werk van anderen makkelijk aan deze stamboom koppelen. Alle stamvaders Rijvers komen uit Belfeld, Tegelen of Venlo.

Jacobus Simons (1851-1887). Deze Jacobus, net al genoemd, trouwde dus met Catharina Rijvers. Waar Antoon de opa van mijn opa was, is deze Jacobus dus de vader van mijn opa. Maar mijn opa heeft zijn vader nauwelijks gekend, want hij was 5 jaar toen deze stierf. Het enige dat ik weet is dat hij ondanks zijn korte leven nog zes kinderen kreeg, van wie de meesten behoorlijk oud geworden zijn. Aleen het tweede kind, Andreas, werd slechts 23 jaar. Toen mijn opa in 1965 overleed leefden de meesten van zijn broers nog, en ik weet dat een broer bijna 100 jaar is geworden. Deze Jacobus, de vader van mijn opa, bleef zijn hele leven in Belfeld wonen.

Jacobus Hubertus Simons (1882-1965). Dit is mijn grootvader. Het is grappig dat al zijn broers als tweede naam Hubertus hebben gekregen. Hij was de vierde zoon uit het gezin van 6 zonen. Mijn vader heeft de meesten van die ooms goed gekend, ik zag ze ook zeer zelden. Zijn moeder Catharina Rijvers overleed in 1909, toen hij bijna 27 was. Opa heeft het grootste deel van zijn leven gewerkt in de pannenfabriek van Noten in Swalmen. Daar is hij ook gaan wonen, al voor zijn huwelijk. Hij is pas heel laat getrouwd, toen hij bijna 38 was. Zijn vrouw werkte toen als hulp in de huishouding bij de familie Noten en woonde daar in huis. Zo heeft mijn opa haar waarschijnlijk leren kennen. Mijn oma kreeg af en toe brieven van het thuisfront in Oedt, daar zijn er nog enkele van bewaard. Ook heb ik nog een rapport van haar. Over de plaats en datum van hun huwelijk heb ik lang in onzekerheid gezeten, want ik wist niet waar hij getrouwd was. Niet in Swalmen, niet in Belfeld. Mijn oma was 18 jaar jonger dan mijn opa en kwam uit Oedt, (Dld), vlak bij Grefrath. Uiteindelijk heb ik actes opgevraagd van zowel de geboorte van mijn oma (Catharina Böschges) als van het huwelijk. Hierbij enkele fragmenten van deze actes.

Geboorte-akte Käthe Böschges.
Huwelijksakte Jacobus + Catharina.

Uit de geboorte-akte van mijn oma blijkt dat haar moeder van Keeken heet. Na enig naspeuren ben ik er achter gekomen dat mijn moeder (haar moeder heet ook van Keeken) in de vierde graad bloedverwant is met mijn vader. Zie daarvoor het grafische overzicht van de stamboom waar uitsluitend directe bloedverwanten vermeld worden. Haar vader Johann Böschges is nog een grote onbekende. Bij de geboorteakte van mijn oma kun je lezen dat hij uit Krefeld kwam. Via het archief in Brühl bij Köln of op andere plaatsen in Duitsland moet meer informatie te vinden zijn. De naam Böschges bestaat overigens in Duitsland vrijwel niet, er zijn slechts enkele families te vinden: in Grefrath (bij Oedt)en omgeving!! Misschien is de naam Böschges een verbastering die eind 19e eeuw is ontstaan en was de originele naam bijv. Buschges of Büschges. Dat moet allemaal nog onderzocht worden. Wordt vervolgd!

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"