De familie Simons voor 1700

In 1714 trouwt Joannes Simes met Tisken van Obroeck. Dit gezin is de stamvader van de meeste families Simons uit Beesel (in de 19e eeuw kwam er import uit Maasniel bij). Ook mijn familie heeft dit gezin als voorouders. Maar waar komen zij vandaan? Waarschijnlijk niet uit Beesel, daarvoor zijn aanwijzingen. Een tijd lang vernoedde ik dat het een Roermondse familie was, maar inmiddels ben ik zeker dat dat zeker in de 17e eeuw niet het geval is.

Bracht 1673-1712

In Bracht woont de tweede helft van de 17e eeuw een gezin met drie kinderen: Elisabeth, Antonius en Hermanus Simons. Het is niet duidelijk wie de ouders zijn. Naar aanleiding van naamgevingen en doopgetuigen bij kinderen vermoed ik dat hun vader Johannes heette en al vroeg is gestorven. Hun moeder heette waarschijnlijk Catharina en waarschijnlijk zelfs Catharina Simons. Het kan zijn dat de vader de naam van de vrouw heeft aangenomen bij het huwelijk, dat kwam in die tijd soms voor, met name als de vrouw van een belangrijk huis of boerderij vandaan kwam. Catharina had waarschijnlijk veel sociale contacten want ue is zeer vaak als getuige bij huwelijk of doop gevraagd. Als Anton, Elisabeth en Hermann volwassen zijn vinden ze snel een partner en alle drie stichten ze een gezin. Elisabeth trouwt 31 oktober 1679, wordt echter ook snel weer weduwe maar hertrouwt (25 april 1684). Hermann trouwt 10 november 1689. Anton trouwt op 22 januari 1692, dit allemaal nog steeds in Bracht. Ze stichten allemaal een vrij groot gezin. Ze hebben contacten met de familie Kreuzberg, waarschijnlijk via de moeder van de pastoor, Helena Kreuzberg.

Beesel 1712-1724

Antonius krijgt in 1693 zijn eerste zoon: Johannes.

Het derde kind in de lijst:
1693, 1 Aprilis. Johannes filius Antonij Simons et Agnetis conjugem. Levantibus Gerardus Daemgens, Catharina Simons.
1693, 1 april. Johannes zoon van Anthon Simons en Agnes echtgenote. Getuigen Gerardus Daemgens, Catharina Simons. Catharina is waarschijnlijk de grootmoeder van Johannes.

Als Johannes volwassen is kan hij, een slimme vent die van aanpakken weet, en met behulp waarschijnlijk van leden van de grote familie Kreuzberg (Kruijsberg), die connecties hebben in Swalmen, Beesel en Belfeld, pachter worden van een boerderij in Beesel: de boerderij Eijnderhof in Rijkel. Hij wordt met name gesteund door Johann Kruijsberg, waarschijnlijk ook een van de familieleden van Helena. Hij gaat er heen en ontmoet er allerlei families die daar in de buurt wonen en werken, zoals de familie van Obroeck. Met de dochter des huizes, Tisken, raakt Johann bevriend, en hij vraagt haar ten huwelijk. (Huwelijk 19 juli 1714 Beesel, getuigen Joannes Kruijsberg, Joanna Nijsens). Nu kunnen ze samen een gezin stichten en hard werken op de grote boerderij om iets te kunnen sparen voor zichzelf en misschien over een aantal jaren een eigen huisje te kunnen kopen. Na verloop van tijd wordt hun eerste kind geboren. Het is een meisje. Ze noemen haar Theodora, en ze vragen een tante uit Bracht, Catharina Simons als meter en de grootvader Jacobus van Obroeck als peter. (22 december 1716). Zo midden in de winter kan Catharina Simons niet zo goed komen en zij wordt vervangen. Twee jaar later, 10 december 1718, wordt een tweede kind geboren. Hem noemen ze Jacobus en zijn vader Joannes Simons vraagt nu aan Helena Kreuzberg uit Bracht of zij meter wil zijn. Om op het doopfeest te komen, dat vindt zij te ver, zeker zo midden in de winter. Zij komt dan ook niet, maar ook zij laat zich vervangen. Ze is wel officieel de meter van de jonge Jacobus. Jacobus leeft overigens niet lang, want als twee jaar later weer een kind wordt geboren, wordt hij zoals gebruikelijk genoemd naar zijn overleden broertje Jacobus, waaruit blijkt dat deze dus dan dood is. Nog weer 4 jaar later, 12 maart 1724 wordt het vierde kind geboren, Catharina. Zij wordt vernoemd naar haar tante in Bracht. Als peter wordt de eigenaar van de boerderij Eijnderhof, de heer Lindgens gevraagd. Het volgende kind, Joannes Simons, geboren 13 december 1726, wordt vernoemd naar zowel zijn vader als naar zijn overgrootvader Joannes Simons. Hij wordt de stamvader van de volgende generatie Simons.

Ik heb door veel na te denken, dingen uit te zoeken en op te zoeken, verbanden te leggen enz. een soort legpuzzel gemaakt die tot gevolg heeft dat ik bovenstaand plaatje heb kunnen maken. Sommige dingen zijn voor mij vrij zeker, andere hebben nog een enigszins speculatief karakter. Oorspronkelijk dacht ik dat de drie "Geschwister" Simons uit Roermond kwamen. Dat was de enige gemeente in de wijde omgeving die drie kinderen Simons met die naam telde in die tijd. Inmiddels heb ik kunnen uitzoeken dat deze kinderen niet uit hetzelfde gezin komen, dus die optie valt af. Het deel daarna, van "Bracht" acht ik inmiddels vrij zeker. Ik som eerst op wat de voornaamste argumenten zijn die ten grondslag liggen aan het verhaal.

Hieronder een uittreksel uit enkele van de bronnen

Puzzelstuk 1: de drie "Geschwister" Elisabeth, Anton en Hermann Simons uit Bracht

Namen van de kinderen van Elisabeth en de doopgetuigen
 • Johann Lehnen 1681: Getuigen zijn Mathias Schremges (?) en Agnes Simons. Agnes Simons zou de naam van een oudtante kunnen zijn. (zus van grootvader of grootmoeder). Johann is ook de naam van zijn vader, maar waarschijnlijk is hij vernoemd naar zijn overleden grootvader Johann Simons (zie ook oudste zoon van Anton Simons)
 • Heinrich Schmax 1685: Getuigen zijn Johann Schrembges (?) en Catharina Simons. Catharina Simons zou wel eens de naam van de grootmoeder kunnen zijn.
 • Heinrich Schmax 1687: Getuigen zijn Hermann Simons en Mechtild Dings. Hermann is een oom. Dings is een naam die voorkomt bij een aangetrouwde nicht van oom Anton. Nicht Gertrud, jongste dochter van oom Anton, trouwt met Heinrich Heines, wiens stiefmoeder ook Dings heet.
 • Godefrid Schmax 1691: Getuigen zijn Johann Büschkes en Margarethe Stevens. Büschkes duidt op een relatie met de familie Büskes-Borsch (oom Hermann).
 • Van Christine Schmax (1693) zijn de doopgetuigen niet bekend.
Kinderen van Anton:
 • Johann Simons 1693: Getuigen zijn Gerard Doemges en Catharina Simons. Gerard is een oom, Catharina waarschijnlijk grootmoeder. Dat geen mannelijke Simons getuige is duidt op het feit dat zijn grootvader waarschijnlijk al overleden is, en volgens de vernoemingsregels moet deze grootvader dan Johann hebben geheten.
 • Catharina Simons 1695: Getuigen zijn Paul Doemges en Wilhelmine Büskes Borsch, Paul was een oom, Wilhelmine tante. Catharina is waarschijnlijk vernoemd naar de moeder van haar moeder, Catharina Lürkens
 • Gertrud Simons 1698: Getuigen zijn Anton Hermes en Helena in der Beyten. (onbekend)
 • Cornelia Simons 1701: Getuigen zijn Theodor Doemges en Catharina Simons. Theodor is een oom, Catharina waarschijnlijk grootmoeder.
 • Heinrich Simons 1704: Getuigen zijn Johann Lehnen en Margarethe Borsch. Johann Lehnen is een familielid van de vroeg overleden eerste man van zijn tante Elisabeth. Margarethe Borsch: de naam Borsch komt voor bij de echtgenote van oom Hermann.
 • Gertrud Simons 1708: Getuigen zijn Paul Schmax en Margarethe Simons. Paul is een aangetrouwde oom, Margarethe Simons een oudtante? Naast de drie keer voorgekomen Catharina Simons als getuige zien we ook een keer Agnes Simons en nu dus Margarethe Simons. Allemaal namen die bij het zoeken naar verdere voorouders kunnen helpen. (mogelijk zussen van de overleden grootvader Johann Simons of van de grootmoeder Catharina Simons?)
 • Elisabeth Simons 1711. Van haar zijn de doopgetuigen niet bekend.
Kinderen van Hermann:
 • Catharina Simons 1690: Getuigen zijn Johann Büschkes en Sophia Büschkes Borsch. Allemaal familie van de moeder Wilhelmine Büschkes Borsch. Haar eigen naam waarschijnlijk van haar oma moederskant (zoals gebruikelijk), die dan waarschijnlijk niet meer leeft. (zie oudste dochter Catharina van Anton). Dus waarschijnlijk niet vernoemd naar Catharina Simons, maar naar de moeder van Wilhelmine Buskes Borsch.
 • Van de andere twee kinderen zijn de doopgetuigen niet bekend
Tussen 1685 en 1701 zien we drie keer Catharina Simons als getuige bij de doop van een van de kinderen van Elisabeth en Anton. Deze Catharina is een grote onbekende, maar kan cruciaal zijn in het onderzoek. Ik vermoed dat het gaat om de moeder van de drie "Geschwister", die dan ook Simons heet.

Puzzelstuk 2: de kleinkinderen van Anton

Huwelijk Johann Simons X Mathiola van Oebroeck ,19 juli 1714 Beesel, getuigen Joannes Kruijsberg, Joanna Nijsens). Ook de huwelijksgetuige Kruijsberg is uiterst belangrijk in het verhaal!
Kinderen van Johann Simons X Mathiola van Oebroeck (Beesel)
 • Theodora Simons 1716: Getuigen zijn Jacobus van Obroeck en Maria Smeets, voor Catharina Simens. Jacobus = oom, Catharina Simens is waarschijnlijk tante uit Bracht. (oudste zus van vader Johann) Ze wordt vervangen, dat zal met de afstand te maken hebben. Opvallend is dat niet de grootmoeder van moederskant, Mechtildis Nijssen, doopgetuige was. Als deze Catharina inderdaad de tante was, dan kan dit als een zeer belangrijke aanwijzing worden gezien.
 • Jacobus Simons 1718: Getuigen zijn Godefridus Tichelbeckers en Catharina Pypers, voor Helena Cruysberg uit Mulbracht. Godefridus en Catharina zijn onbekend, Helena is de moeder van de pastoor uit Bracht! Een bijzonder sterke aanwijzing, want hiermee wordt aangetoond dat er connecties waren met Bracht, waarschijnlijk via de pastoor.
 • Jacobus Simons 1720: Getuigen zijn Johannes van Oebroeck en Agnes Nijssen. Johannes = waarschijnlijk een oom moederskant.
 • Catharina Simons 1724: Getuigen zijn Petrus Janssen in plaats van heer Lindtgens, J.U.L. (rechtsgeleerde), en Catharina Meerts. De heer Lindgens was o.a. eigenaar van Eijnderhoff, waar Joannes toen pachter van was. Catharina Meerts is een tante.
 • Joannes Simons 1726: Getuigen zijn Jacobus Nijssen, Catharina van Oebroeck. Jacobus Nijssen, familie van zijn grootmoeder, Catharina van Oebroeck was een tante. We zien dat na de eerste twee kinderen alle betrekkingen met Simons als doopgetuigen zijn verbroken, waarschijnlijk omdat Simons in Bracht woont! Dat is te ver.
 • Petrus Simons 1729. Getuigen zijn onbekend, wellicht doodgeboren kind.
 • Martinus Simons 1730: Getuigen zijn Franciscus Nieuwmans voor heer Joannes Lindtgen en Catharina Meerts namens Cornelia Tichelbecker. Weer de naam van de eigenaar van Eijnderhof. Interessant is Cornelia Tichelbecker, die vervangen werd door Catharina Meerts, een tante. Al eerder zien we iemand van de familie Tichelbecker getuigen, nl. bij de eerste vroeggestorven zoon Jacobus.
Kinderen van Peter Gommers X Catharina Simons (Bracht)

Van de 8 kinderen zijn geen doopgetuigen bekend. Drie zijn jong gestorven en broers of zussen kregen dezelfde voornaam. De namen van de ouders en andere familieleden van Peter Gommers heb ik niet. Blijven over de namen van de kinderen zelf, van wie de meesten waarschijnlijk zijn geboren tussen 1715 en 1730

 • Catharina Anna Gommers . Misschien vernoemd naar netgestorven overgrootmoeder?
 • Johann Gommers. Misschien vernoemd naar oom Johann Simons?
 • Agnes Gommers. Misschien vernoemd naar grootmoeder moederskant (Agnes Simons)
 • Maria Gommers.
 • Anton Gommers. Misschien vernoemd naar grootvader moederskant. (Anton Simons)

Bronnen:

 • Doopregisters Swalmen, Tegelen, Belfeld, Maasniel. Hieruit blijkt dat Anton, Elisabeth en Hermann Simons hier niet geboren zijn.
 • Familieklappers en schriftelijke informatie Brigitte Tophofen Bracht, gebaseerd op doop, trouw en begrafenisregisters van Bracht, Breijel, Kaldenkirchen en Brüggen. (hieruit blijkt o.a. dat Anton, Elisabeth en Hermann Simons niet geboren zijn in een van deze plaatsen. Verder is er veel te halen uit de namen en de namen van de getuigen).
 • Doopregisters Beesel (RAL). Voor de generaties die in Beesel leefden van belang. Deze gegevens, aangevuld met gegevens van de kroniek van Loe Giesen, geeft informatie die o.a. laat zien dat Joannes Simes contacten had met Bracht.
 • Beestenschattingen Beesel (RAL en kroniek Loe Giesen), waaruit blijkt dat de Familie Simons in 1762 veel land, knechten en beesten had, in de 17e eeuw wordt de familie bij dergelijke lijsten niet genoemd.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"