Roermond 1550-1716 door Jos Habets

GEBEURTENISSEN OP GODSDIENSTIG EN STAATKUNDIG GEBIED IN HET OVERKWARTIER VAN GELDERLAND, SEDERT DE OPRICHTING VAN HET BISDOM TOT HET BEGIN DER XVIIIde EEUW.

Inleiding 1540-1566 1566 1567-1572
1572 1572-1632 1632-1637 1637-1716

Inleiding

Jos Habets was de laatste jaren van zijn leven bezig met een van zijn meesterwerken: het schrijven van de geschiedenis van het bisdom Roermond. 3 Delen heeft hij weten te voltooien, het vierde deel is afgemaakt door Goossens. Het tweede deel (verschenen 1890, zie ook belangrijke bronnen) beschrijft een aantal aspecten van het bisdom Roermond, waaronder de geschiedenis van een aantal steden die onderdeel zijn van dit bisdom. Om te beginnen natuurlijk de geschiedenis van de bisschopsstad Roermond. Maar ook krijgen we een beschrijving van andere steden als Venlo, Weert, Gelder, Straelen, Wachtendonck, Nijmegen, Valkenburg etc. Het deel dat de geschiedenis van Roermond behandelt van omstreeks 1540 tot 1716 (pag.54-83) heb ik integraal weergegeven en ingedeeld in een zevental hoofdstukken. In elk hoofdstuk worden ook steeds de bronnen vermeld die Habets gebruikte, naast de algemene bronnen van het gemeentearchief van Roermond en die van het bisschoppelijk archief. Het is zeer interessant materiaal, ook dat van de andere steden, welk ik hier niet weergeef. De vier lijvige boekwerken (elk deel meer dan 600 pagina's) zijn nooit herdrukt, maar o.a. in te zien in het gemeentearchief van Roermond.

Het hertogdom Gelderland was verdeeld in vier kwartieren, waarvan Nijmegen, Roermond, Arnhem en Zutphen de hoofdsteden waren.
Het kwartier van Roermond droeg den naam van overkwartier, terwijl de drie anderen de benedenkwartieren heetten. Twee dezer kwartieren behoorden tot het bisdom Roermond, namelijk het overkwartier en het district Nijmegen. Tijdens de Unie van Utrecht (13 Januari 1579) hadden de drie benedenkwartieren zich bij de Staten der Vereenigde Nederlanden duurzaam aangesloten. Het Overkwartier, aanvankelijk weifelende, bleef den koning getrouw en kreeg nu den naam van Spaansch Gelderland. Het bevat de volgende steden, die meest alle van geringe beteekenis waren: Roermond, Venloo, Weert, Gelder, Straelen ,Wachtendonck, Erkelents, Echt en Nieuwstad. De lotgevallen van de voornaamste dezer steden zullen wij hier verhalen.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"