Van links naar rechts: St. Christoffel, de Grauwe Toren op de markt, de kerk van de Jezu´ten en vlak ernaast die van de Karthuizers (of andersom), H. Geestkerk op de hoek van de H. Geeststraat en Munsterstraat, kerk van klooster Godsweerd in de Godsweerderstraat, Munsterkerk met toren en koepel, er naast toren van Begijnhof of van Seminarie op Veldstraat. Dan Minderbroederskerk (thans Ned. Hervormd), klooster Maria Wee (hoek Zwartbroekstraat-Bakkerstraat) en kerk van Kruisheren. Ook in de stadsmuur zijn verschillende torens te zien.