Christoffelkerk Grauwe Toren op Markt Kerk van Jezu´ten en Karthuizers of andersom H. Geestkerk op de hoek van de H. Geeststraat en de Munsterstraat Kerk van klooster Godsweerd in de Godsweerderstraat Munsterkerk met toren en koepel Toren van Begijnhof of van seminarie op Veldstraat Minderbroederskerk (thans Ned. Hervormd) Klooster Mariawee (hoek Zwartbroekstraat en Bakkerstraat Kerk van de Kruisbroeders (later kruisheren genoemd)