Maastricht 1517

Antonius de Beatis was secretaris en reisgezel van de kardinaal Lodewijk van Aragon, toen deze tijdens een reis van meer dan een jaar o.a. de Nederlanden bezocht. Hij maakte een reisverslag. Het was nog net voor de tijd van de hervorming. De Latijnse tekst van dit reisverslag is in 1905 in het Duits vertaald door ene Pastor. Van de huidige Limburgse steden deed hij uitsluitend Maastricht aan. Waar hij waarschijnlijk al veel steden had aangedaan in bergachtige gebieden waar men al veel met natuursteen bouwde, viel het hem op dat de huizen hier nog uitsluitend van hout waren. Het stukje over deze stad is weer vertaald in het Nederlands door W. Goossens (Publications 1908, pag.400-402).
2 Juli kwamen de reizigers vanuit Aken s' avonds te Maastricht aan, en de volgende dag gingen ze al weer verder naar Diest.

Van Aken gingen wij om te overnachten naar Maastricht, dat op vier mijlen afstand gelegen is. Maastricht is nog al een grote versterkte stad, en ofschoon de gevels der huizen geheel van hout zijn opgetrokken, zijn deze toch zo goed afgewerkt en groot, dat ze een mooi gezicht opleveren en van binnen zeer geriefelijk zijn. De straten zijn zeer breed en goed geplaveid; de pleinen zijn zeer mooi. Midden door genoemd land stroomt een rivier, de Maas genoemd, welke een flinke breedte heeft en bevaarbaar is XXV Duitse mijlen stroomopwaarts naar de kant van BourgondiŽ, waar ze ontspringt, en stroomafwaarts tot in Holland, waar ze in de Rijn valt. Over de Maas ligt een mooie stenen brug; en alhoewel voornoemd land aan de Katholieke Koning als heer der Nederlanden toebehoort, zo is toch van af genoemde brug verder op het tijdelijke en het geestelijke van de bisschop van Luik en behoort de gehele stad samen tot het Luiker diocees. En de hoofdkerk, die gebouwd is op een mooi plein, waar men aankomt wanneer men genoemde brug is overgegaan en de naam draagt van Sint Servatius, is groot en zeer mooi. Zij heeft een zeer verhoogd koor, waaronder zich een mooie kapel (crypta) bevindt met gewelven en kolommen van stenen, welke in die streken voorkomen. In die kapel rust het lichaam van de bovengenoemde Sint Servatius. In het genoemd koor staat eene waskaars, die zo afwisselend met wonderbare en zeer grote kunst bewerkt is, dat ik er nog nooit een mooiere noch een gelijke gezien heb.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"