St. Janskerk

De gotische St. Janskerk uit de veertiende eeuw (op foto in de steigers)is oorspronkelijk gebouwd als parochiekerk naast de Servaas, zodat deze laatste kerk uitsluitend gebruikt kon worden voor de diensten van de kanunniken. De gotische stijl is goed te zien aan de verticale lijnen en aan de spitsboogvensters. De kerken staan zo dicht bij elkaar omdat de Sint Janskerk op het eigen terrein van het Servaaskapittel gebouwd moest worden. Door de beperkte ruimte rond de kerk, zijn de steunberen aan de binnenkant van het gebouw aangebracht, een bijzonderheid voor Gotische kerken.

Toen de Nederlanders in 1632 de baas werden werd de St. Jan opgeŽist voor de protestantse dienst, evanals de Matthiaskerk in de Bosstraat. Na de Franse tijd werd deze laatste kerk weer teruggegeven aan de katholieken. De St. Janskerk is nog steeds in gebruik bij de hervormde gemeente. Tussen de St. Jan en de Servaes is "het Vagevuur", om de scheiding tussen katholiek en protestant aan te duiden. De kerk heeft een fraaie, 79 meter hoge toren uit 1450. In het interieur valt o.a. op een Lodewijk XVI-preekstoel. Er zijn nog fraaie grafzerken uit de Middeleeuwen en grafmonumenten uit de 17e en 18e eeuw.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"