32. Bosstraatkwartier en Matthiaskerk

Ook het bosstraatkwartier is voor een groot deel gerenoveerd. Nog in de zeventiger en tachtiger jaren stond het bekend als een onguur oord met veel drugshandel. De Matthiaskerk fungeerde als 'volkskerk' van middeleeuws Maastricht. De bouw ervan begon in 1351; in de 15e eeuw werd het gebouw verbouwd tot een gotische kerk met drie schepen. In 1566 namen protestanten de kerk in bezit. Daarna werd ze weer katholiek, maar toen Frederik Hendrik in 1623 Maastricht veroverde werden de Matthiaskerk en de St Jan aan de protestanten toegewezen. Sinds 1802 dient de kerk weer voor de katholieke eredienst. Op een tekening uit 1580 kun je zien dat de kerk in die tijd een hogere toren had, die is dus in later tijd weer afgebroken. Deze kerk was in de 19e eeuw middelpunt van sociale zorg doordat actieve pastoors en kapelaans vanuit de preekstoel de mistoestanden in de wijk aan de kaak stelden. Nog op 14 november 1953 liet F. Rouwet, pastoor van de Matthias van 1952 tot 1982, de klokken van de Matthiaskerk een half uur lang luiden om zo de aandacht te vestigen op de toen nog bestaande erbarmelijke woontoestanden in het Boschstraatkwartier. De renovatie van het stadsdeel leidde uiteindelijk tot een kaalslag van hele bouwblokken en daarmee ook tot een sterke uitdunning van de parochie. In 1953 werd aan de noordkant van de Matthiaskerk een Maria van Banneuxkapel gebouwd. Zij is zowel van de straatkant als vanuit de kerk bereikbaar. Midden in de afsluitende muur van de naar het oosten gerichte kapel bevindt zich een grote nis, de plaats voor het cultusbeeld. Maria van Banneux kan daardoor ook hier worden vereerd. Aangezien de kapel nabij de Maastrichtse markt ligt, was de verering er in de regel op woensdag en vrijdag het grootst en kwamen veel Belgen, met name marktbezoekers, als gelegenheidsvereerders dit kleine filiaalheiligdom van Banneux bezoeken.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"