20. Vrijthof

De terrasjes van het vrijthof zijn vrijwel het hele jaar bezet, als het koud is worden ze vaak verwarmd. Er zijn ook vaak evenementen op het plein, zoals in de kerstvakantie, wanneer er een ijsbaan is en allerlei andere winteractiviteiten plaats vinden (winterland). Andere evenementen zijn Preuvenemint, kermissen, carnaval en grote concerten. Het mooiste is het plein als er alleen wat mensen op rondslenteren of op de trappen bij de Servaas een boterhammetje eten. Gelijk links, aan de zuidkant van het plein ligt het Spaans Gouvernement. Het oudste deel stamt uit de dertiende eeuw. Het gebouw behoorde toe aan de Hertogen van Brabant, die het - naast de Prins Bisschop van Luik- voor het zeggen hadden in Maastricht. Nu is het een historisch museum waarin ook tentoonstellingen worden verzorgd.

Het Vrijthof ligt aan de voet van de Sint-Servaaskerk. In de Middeleeuwen was het plein de ommuurde voorhof van deze kerk. Binnen de omheining golden eigen rechtsregels. De naam Vrijthof betekende waarschijnlijk "vrijplaats". In feite was het terrein van het Vrijthof te drassig voor bebouwing. Een tak van de Jeker die er in vroegere tijden stroomde, was daarvan de oorzaak. De onbebouwde ruimte is tot in de achttiende eeuw een "groene plaats" gebleven. Het Vrijthof was een wei met veel bomen .In het midden stond lange tijd een fontein. In de Middeleeuwen deed het plein behalve als wandelplaats voor inwoners ook dienst als exercitie- en paradeplaats voor het garnizoen, er vonden terechtstellingen plaats en het was het centrum voor stedelijke plechtigheden , zoals de Grote Sint-Servaasprocessie.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"