12. Grote Looierstraat

Op het einde van de Tafelstraat is een pleintje waar we uitkijken op de Grote Looiersstraat. We zitten nog steeds aan de rand van de oude stad. Looiers, die vellen van geslachte dieren bewerkten, werden altijd naar de rand van de stad "verdreven", vanwege de stank die hun ambacht veroorzaakte. Bovendien stroomt hier de jeker, waar bij het schoonmaken van de dierenhuiden gebruik van werd gemaakt. Bij de voortzetting van de stadsommuring bij het klein Grachtje zien we een bord waarop o.a. vermeld wordt dat hier de hertogmolen was. Deze is afgebroken. Ook de hertog van Brabant had net als de bisschop een zogenaamde banmolen, waar boeren die onder hem vielen verplicht waren hun meel te laten malen.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"