Kommanderie Duitse orde de Nieuwe Biesen Penitenten klooster Klooster Maagdendries Klooster St. Antonius Capucijnenklooster Cellebroedersklooster Klooster Beyert Klooster Kruisheren Klooster CalvariŽnberg Tweede Minderbroedersklooster (vanaf omstreeks 1710) Eerste Minderbroedersklooster Klooster van de Sepulcrijnen of Bonefanten Klooster van de Grauwe Zusters Klooster Nieuwenhof Klooster Faliezusters Witte VrouwenKlooster Dominicanenklooster Klooster Augustijnen Klooster JesuÔten Klooster Annunciaten Klooster Begaarden Servaasklooster en kerk, Sint Janskerk en Servaasgasthuis Klooster OL Vrouw, Basiliek en Nicolaaskerk Gesticht 12 apostelen