Sepulcrienen, of kanunnikessen van het Heilig Graf, ook genaamd Bonefanten

Toen Godfried van Bouillon 15 juli 1099 de stad Jerusalem had ingenomen plaatste hij kanunniken in de kerk van het H. Graf om diensten te verzorgen. Deze kanunniken werden tot ridders verheven. Zij mochten geen eigendommen hebben. Toen in 1187 de saracenen Jerusalem veroverden kwamen de kanunniken naar Italië en verspreidden vanaf daar de orde in verschillende landen. op het einde van de 15e eeuw vormde zich in Italië tevens een vrouwencongregatie die steunde op de voormelde kanunniken. Ze namen de kloosterregel van Augustinus aan.

In 1496 weken de Sepulcrienen uit het klooster Nieuwstadt bij Sittard uit naar Luik en vestigden zich in het verlaten klooster van de cellebroeders. Daar hielden ze zich bezig met het geven van onderwijs. (Les bons enfants). Deze benaming ging over op de sepulcrienen omdat deze zich met het geven van onderwijs bezig hielden. De naam verbasterde tot "Bonefanten". In 1626 kregen deze zusters toestemming om zich in Maastricht te vestigen. De kosten werden grotendeels gedragen door Clara Eugenia, die heerste over de Zuidelijke Nederlanden waar toen (tot 1632) Maastricht deel van uit maakte. In 1632 moesten de zusters echter de wijk nemen naar Luik doordat ze veel te lijden hadden van de Staatse troepen. In 1634 keerden ze terug naar Maastricht. De Sepulcrienen hielden zich bezig met het geven van onderwijs aan meisjes en namen tevens dames als kostganger in hun klooster op.

In 1672 werd bij drie branden de kapel, een groot deel van de kloostergebouwen en interieur vernield. Waarschijnlijk was er in alle gevallen sprake van brandstichting. In 1696 werd de steen gelegd voor een nieuwe kerk, die in 1740 werd ingewijd. In 1697 moesten de overste, 16 koorzusters, 3 soers données en 6 werkzusters op last van de Fransen vertrekken. Daarna werd het klooster bestemd tot kazerne. Op dit moment is het een van de gebouwen van Universiteit Maastricht en fungert o.a. als studenten servicecentrum.

Een afbeelding van het klooster zoals het er uitzag in 1750 kun je zien op de maquette in centre Céramique in Maastricht. (Zie ook overzichtsopnamen van de maquette)

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"