Penitenten

In 1623 werd een strengere variant van de Minderbroeders opgericht in Vlaanderen die door Paus Urbanus VIII werd goedgekeurd. Het eerste klooster was in Gent. Leefregel was de derde regel van Franciscus.

Na de inname van Maastricht door de Fransen in 1673 wilde de militaire gouverneur een klooster van vrouwelijke Penitenten toelaten, maar de magistraat weigerde toestemming vanwege het al zeer grote aantal kloosters. Kort daarop stemde men alsnog toe. Er werd een terrein aangekocht op de Boschstraat dat vroeger deel uitmaakte van bezittingen van de Duitse Orde. Het terrein heette "Busschuttenhof" omdat het in gebruik was geweest als exercitieveld van boogschutters. Kerk en klooster waren nog niet klaar toen bij het beleg van 1676 al het grootste deel werd vernield. In 1678 toen de Hollanders weer de macht kregen bevestigden deze de toelating van de Penitenten en werden de gebouwen hersteld en zelfs vergroot.

De Penitenten waren zeer arm en moesten hun bestaan vinden in het geven van onderwijs aan meisjes en aan het houden van een kostschool. Omdat de zusters alleen Frans spraken werd een Nederlandstalige onderwijzeres aangezocht. Op kosten van graaf de Tilly werd een vleugel van de kerk en een ziekenzaal aangebouwd. Gedurende het beleg van 1748 werd het klooster gedeeltelijk in brand geschoten. In 1773 en 1794 werd het zodanig door de bommen van de Fransen geteisterd dat de zusters de wijk moesten nemen en gingen wonen bij burgers in de binnenstad.

In 1797 werd het klooster opgeheven. De overste, 22 koorzusters en 5 werkzusters moesten vertrekken. De gebouwen werden ingericht tot garnizoenskledingmagazijn en later tot kazerne. In 1864 werd het terrein gekocht door Petrus Regout, in 1866 werden de resterende delen van de gebouwen door brand verwoest. Daarna zijn de porceleinfabrieken van Regout daar neergezet. Deze fabrieken zijn in 2007 gesloten.

Een afbeelding van het klooster zoals het er uitzag in 1750 kun je zien op de maquette in centre Céramique in Maastricht. (Zie ook overzichtsopnamen van de maquette)

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"