Dominicanen

De orde der Dominicanen of predikheren werd in 1215 gesticht door de H. Dominicus (geboren 1171, gestorven 1221, heilig verklaard 1234). Dominicus was een kettervervolger, die een leefregel opstelde verwant aan die van Augustinus, maar met strengere elementen, met als doel door preken mensen die geestelijk dreigden te gaan dwalen weer de weg te wijzen. in 1220 werd aan de leefregels toegevoegd dat de kloosters geen bezittingen mochten hebben en de kloosterlingen slechts van aalmoezen en giften mochten leven. Het verbod van bezit werd overigens in de 14e eeuw al opgeheven. Al in 1231 vestigden zich vanuit Luik een kleine gemeenschap in Maastricht. Na eerst wat kleinere gebouwen betrokken te hebben werd uiteindelijk een klooster en kerk gebouwd vlakbij het Vrijthof. De kerk kwam in 1280 gereed. In 1566, het jaar van de beeldenstorm, waren de predikheren een van de eerste doelwitten van de hervormden. Toen nog wist een burgerwacht stand te houden, maar in 1577 toen de Spanjaarden de stad verlieten werden kerk en klooster geplunderd en verwoest. De bibliotheek die een groot aantal zeldzame boeken bevatte werd verbrand en alle kostbaarheden werden gebruikt om de soldij van de soldaten van te betalen. In het klooster werd een kanongieterij ingericht. Bij een ongeluk daarmee brandde een vleugel uit. De monniken verlieten de stad of probeerden in te gaan wonen bij Maastrichtenaren. Ook hier werden ze weer verdreven, twee paters kwamen daarbij om het leven. Twee jaar later veroverden de Spanjaarden opnieuw Maastricht. Een aantal predikheren keerde terug en maakte het klooster zo goed en zo kwaad als ging weer gedeeltelijk bewoonbaar.

1717Pas in 1605 werden kerk en klooster op kosten van de stad hersteld. Toen in 1632 de Staatse regering weer terug kwam werden de predikheren met rust gelaten. In 1660 werd de kerk verrijkt met prachtig in hout gesneden biechtstoelen, die nu in de St. Servaas te bewonderen zijn. Door de Fransen werd ook dit klooster in 1796 opgeheven. Een prior, 22 paters en 9 lekenbroeders moesten vertrekken. De kerk werd toen enkele jaren parochiekerk van de H. Johannes de Doper. (Tot 1804). Het klooster werd ingericht als school (centrale school, secundaire school met kostsschool, athenaeum, HBS en Gymnasium). Inmiddels zijn de kloostergebouwen afgebroken en zijn er op die plaats winkels gevestigd. De kerk werd vanaf de Franse tijd stadsmagazijn. Nu is er een boekhandel in gevestigd en worden enkele fraaie muurschilderingen gerestaureerd.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"