CalvariŽnberg

Dit klooster op de Abtstraat werd in 1628 gesticht door de vrome Elisabeth Strouven, geboren in Maastricht in 1600. Na zelf een moeilijke jeugd gehad te hebben besloot ze een gesticht op te richten zonder zich aan een kloosterregel te binden. Doel was liefdadigheid. Een dochter van de toenmalige burgemneester wilde zich bij haar aansluiten en dat maakte dat de gemeente welwillend stond tegenover de plannen. Omdat ze op Goede Vrijdag 1628 hun intrek namen in het gebouw noemden ze hun congregatie ter ere van die feestdag "CalvariŽnberg". Door meerdere giften konden de gebouwen zich uitbreiden en werd het geheel ommuurd. Ook werd er een kapel gebouwd waar in 1629 de eerste Mis werd opgedragen.

Ook deze zusters maakten zich bijzonder verdienstelijk met het verzorgen van mensen die leden aan een besmettelijke ziekte. Het klooster werd al gauw tot een soort ziekenhuis omgetoverd en iedereen werd gratis verpleegd. In 1635 werden 700 Spaanse krijgsgevangenen opgesloten in een schuur tegenover CalvariŽnberg. De overste Elisabeth Strouven was zo met hun lot begaan dat ze de gewonden op eigen initiatief liet overbrengen naar haar ziekenhuis. Toen de zusters vertrokken om in Hoesselt een kloosterorde te stichten werd het klooster bevolkt door de nonnen van St. Annadal. Toen de eerdere zusters terugkeerden mengden beide orden. Vlak daarna, in 1670 stopten de kloosterlingen met het verzorgen van zieken. Hun taak werd o.a. overgenomen door de Grauwe Zusters. In 1761 namen de kloosterlingen de regel van de derde orde van St. Franciscus aan en waren toen alsnog een officiŽle kloosterorde.

In 1796 moest de overste, 16 koorzusters en 7 conversen vertrekken op last van de Fransen. Het klooster werd verkocht aan Louis Rigano die er een eigen woning liet neerzetten en een katoenfabriek. 1819 werd het klooster weer opgekocht en ingericht tot gesticht voor gebrekkigen. In de tuinen werd een ziekenhuis voor arme zieken opgericht. In 1846 werd een deel ingericht als krankzinnigengesticht. In 1891 is een nieuw ziekenhuis op deze plek gebouwd.

Sinds 1978 wordt het eclectische gebouw uit 1891 gebruikt door de Universiteit Maastricht

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"