Augustijnen

De H. Augustinus zelf heeft nooit een kloosterorde gesticht. Wel had hij een leefregel voor geestelijken opgesteld, die veel later het uitgangspunt zouden vormen voor de Augustijner orde. Augustinus zelf werd in 354 in het Afrikaanse NumidiŽ geboren als heiden. Door zijn moeder als Christen opgevoed liet hij hich in 387 in Rome dopen. Daarna ging hij weer naar zijn geboortestreek en stelde een leefregel op waar een aantal volgelingen zich zonder een gelofte te doen vrijwillig aan hielden. Hij werd al snel tot priester en bisschop gewijd. In 430 overleed Augustinus.

Pas in de 12e eeuw vindt men congregaties van Eremieten die in de loop van de tijd de leefregels van Augustinus aannemen. Onder de hen opgelegde verplichtingen behoren het inzamelen van aalmoezen en het geven van onderwijs. Het eerste Augustijner klooster in Maastricht dateert van 1254 en was gelegen op de vismarkt. Na korte tijd verhuisde men naar de Bokstraat. (Deze straat bestaat niet meer door aanleg van het kanaal). Het koor van de kerk stak over de Maas uit en was gebouwd in 1291, kort na het instorten van de Maasbrug in 1275 waarbij vele mensen het leven lieten. Eind 16e eeuw waren kerk en klooster zo bouwvallig geworden dat ze gesloten moesten worden. In 1610 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw. In 1661 kwam de kerk op de huidige plaats gereed.

De Augustijnen dienden volgens de statuten van hun orde onderwijs te geven, waardoor ze vooral concurrenten van de JesuÔten waren. Deze verhinderden hun dan ook om een Latijnse school te stichten.

In 1796 werd het klooster opgeheven. 1 prior, 12 priesters, 7 broeders en 2 novicen werden weggestuurd. Kerk en klooster werden herschapen tot militaire fouragemagazijnen. In 1825 werd de kerk door een vloer in tweeŽn gedeeld en tot school ingericht. De kloostergebouwen werden tekenschool, zittingszaal van de militieraad en garnizoenkledingmagazijn. Vanaf 1835 werd het een stadsarmenschool. In 1876 werd een deel van het klooster afgebroken. De kerk is thans in gebruik als oefenruimte van de Mestreechter Staar.

Het gebouw zoals het er uitzag in 1750 kun je terugzien op de maquette in centre Cťramique in Maastricht. (Zie ook overzichtsopnamen van de maquette)

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"