Klooster van St. Antonius

De orde van Antonieten is in 1095 gesticht door twee edellieden uit de Dauphiné in Frankrijk ter ere van de genezing van een zoon van het Antoniusvuur. Ze besloten een hospitaal op te richten en arme zieken te verzorgen. De Antonieten droegen een bruin habijt waarop een blauw Antoniuskruis in de vorm van een T was gehecht. In 1297 kreeg de Franse orde de titel van kanunniken en de pruine pij werd vervangen door een zwarte mantel, met blauwe T en zilveren Antoniuskruis aan een band om de hals. In Maastricht werd in 1209 een kapel opgericht op een terrein van het kapittel van St. Servaas aan het uiteinde van de St. Antoniusstraat, bij de tegenwoordige brug en sluis van het kanaal. In 1241 werd er een klooster gesticht volgens de regels der Antonieten. De kloosterbroeders leefden van aalmoezen en hielden zich bezig met het verplegen van zieken in het algemeen, die van het Antoniusvuur in het bijzonder. Bovendien gingen ze zich ook bezig houden met het onderwijzen van arme kinderen. Zoals de meeste kloosters in Maastricht kreeg ook dit klooster veel giften. In 1415 schonk Jacoba van Beieren het Antoniuseiland aan de orde, mits de kloosterlingen een jaargetijde vierden voor haar echtgenoot Antonius van Bourgondië, hertog van Brabant, door de Engelsen gedood bij de slag van Azincourt. In de loop van de tijd verslapte de kloostertucht door de toegenomen rijkdommen, zo zelfs dat men stopte met het verplegen van zieken en in 1735 werd ook de armenschool gesloten. In 1782 werd de moederkerk in Frankrijk opgeheven en toen werd het klooster ondergebracht bij de kanunikken van O.L. Vrouw. In de Franse tijd werd ook deze orde opgeheven. De gotische kerk werd bij het beleg der Fransen in 1794 in brand geschoten. In 1848 werden kerk en klooster afgebroken, waarbij verschillende dingen tevoorschijn kwamen als een aardewerken Christushoofd en een pot met zilveren munten. Op de maquette van 1750 kun je het klooster en de kerk goed zien. (Zie ook overzichtsopnamen van de maquette)

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"