Annunciaten

De orde der Annunciaten is gesticht door Joanna van Valois, zuster van Karel VIII, die in 1505 overleed en in 1743 heilig werd verklaard. In 1500 had deze Joanna in Bourges een kloosterorde opgericht ter verering van de H. maagd en nam zelf ook de sluier aan. De regel was gegrond op de naleving van de 10 deugden van Maria: voorzichtigheid, zuiverheid, ootmoedigheid, geloof, dankbaarheid, gehoorzaamheid, armoede, geduld, goedertierenheid en inwendige droefheid. In 1501 werden de statuten door paus Alexander VI goedgekeurd. De annunciaten droegen kleding waarbij elk onderdeel iets symboliseerde: een grijs kleed (boetvaardigheid), een rood schapulier (het lijden van Christus), een zwarte sluier (nederigheid), een witte mantel (zuiverheid), een zilveren medaille gedragen aan een hemelsblauwe band (de hemel), een gordel met 10 knopen (de 10 deugden), drie kwasten (de geselingen van Christus) en een ring (trouw aan de hemelse bruidegom). De orde stond onder toezicht van de Franciscanen.

In 1614 kreeg de orde toestemming om ook in Maastricht een klooster op te richten, maar met de nadrukkelijke bepaling dat er geen last voor de stad uit zou voortkomen. Uiteindelijk werd een huis met daarbij drie bunders grond in Wijck aangekocht. Met een genereus bedrag beschikbaar gesteld door het kapittel van St. Servaas kon een en ander tot een goed einde worden gebracht. Het klooster had weinig inkomsten. De zusters voorzagen in hun onderhoud met het vervaardigen van handwerken. het totale aantal zusters was meestal ongeveer 20. Toen het klooster in 1796 werd opgeheven moesten 24 religieuzen en 9 conversen vertrekken. De kloostergebouwen en kerk werden begin 19e eeuw afgebroken. Ter plaatse van het klooster is nu de Stationstraat. Op de maquette van 1750 kun je het klooster zien. (Zie ook overzichtsopnamen van de maquette)

In 1883 is er een nieuwe communiteit der Annunciaten opgericht in de Lenculenstraat. Sedert enkele decennia zijn ook deze zusters verdwenen.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"