Enkele oude afbeeldingen van Maastricht, zoals te zien in Publications 1906 bij het artikel over de straten en pleinen van Maastricht. Daarna enkele tekeningen van van Gulpen van halverwege de 19e eeuw. Deze staan samen met nog vele andere tekeningen in īn het voetspoor van Ph. G.J. van Gulpen, uitgegeven door DSM Heerlen als een soort kalender in 1978

De Hooge Brugstraat in Wijck was een belangrijke straat. Hij kwam uit bij de Hoochbrugpoort, ook wel Duitse poort genoemd. Dat was de belangrijkste poort naar het achterland Keulen, Aken, Gulick, Roermond, Venlo. In de straat was ook een refugie van de proostdij van Meerssen. Verder was er nog een gasthuis voor ouden van dagen, met daaraan verbonden een kapel. Deze kun je terugvinden op oude plattegronden.
Door deze tekening krijg je vooral een indruk van ook de landelijke aspecten in bepaalde delen van de stad.
Op deze tekening zie je in de verte kerk en klooster van de Penitenten. Deze lagen een heel eind in de Bosstraat gezien vanaf de Markt.

De Bosstraat was zo te zien een laan, met nog vrij jonge bomen aan weerszijden van de weg.

Op deze tekening zie je de Matthiaskerk vanuit de Bosstraat richting Markt.
Op oude plattegronden zie je heel duidelijk hoe in de Grote Looierstraat een grote gracht liep. Op deze foto uit rond 1900 kun je hier nog iets van zien. In 1903 zijn de grachten gedempt.
Ook door de kleine Looierstraat liep vroeger water. Hieronder fragment kaart Bleau uit 1662 met stukje Grote en kleine Looierstraat.

Prachtige tekening waarop de koorzijde van de OLV-basiliek te zien is. Ernaast de St. Nicolaaskerk, die ook op het OLV-plein stond en in de 19e eeuw is gesloopt. Nog meer rechts zie je nog meer silhouetten, met als meest opvallende dat van de St. Janskerk.
De Pater Vincktoren was een van de onderdelen van de verdedigingsmuur. Hij is begin 20e eeuw gerenoveerd. Zo zag hij uit vlak voor de renovatie. Op de achtergrond de torens van de Helpoort.
Door het zijstraatje naar rechts (Kakeberg) kun je deze tekening goed situeren.
In 1287 hadden de hertogen van brabant al een huis waar schouten en rentmeesters residentie hielden: het Spaans Gouvernement. Op deze tekening zie je rechts dit gouvernement, links de Jacobskerk. Deze kerk deed dienst als parochiekerk vanaf 1632 toen de St. Jan aan de protestanten werd toegewezen door Frederik Hendrik
Een tekening met een vergelijkbare opzet als de vorige. Nu zie je de Jacobskerk een beetje door de bomen heen, je ziet links het Servaas Gasthuis, waar ook een kapel aan verbonden was. Elke kapittelkerk had in principe ook een gasthuis
Een van de weinige afbeeldingen waar de kerk van het Wittevrouwenklooster goed te zien is. Vrijthof Noord, waar nu o.a. Theater aan het Vrijthof is gevestigd.
Mooi is hier te zien hoe het hele vrijthof feitelijk een soort park was. Je ziet weer de kapel van het Servaasgasthuis. De toren in het midden lijkt die van de St. Joriskerk aan de Grote Staat.

Tekeningen van van Gulpen, meestal rond 1850

skyline van Maastricht met links nog een stukje Wijck: de St. Maartenskerk (voorloper van de huidige Cuijperskerk uit eind 19e eeuw)
Ruïne van de voormalige Antoniuskerk.
De St. Nicolaaskerk en de OLV-basiliek
De brug over de Maas
Watermolen in Maas nabij Maastricht
Huis van Mr. Stevens, gesloopt vanwege de aanleg van het kanaal Maastricht-Luik
Het gebouw van de staten generaal uit 1720, gesloopt in 1829
Het Gouvernementsgebouw in de Bouillonstraat uit begin 17e eeuw, diverse keren verbouwd (gesloopt in 1929)