De inrigting van het onderwijs in de openbare en armenscholen

Prijsverhandeling over den omvang en de inrigting van het onderwijs in de openbare en armenscholen, vergeleken met dat volgens de Bell-Lancastersche leerwijze /
door P.K. Görlitz. - Rotterdam : May van Vollenhoven, 1820. - x, 132 p. ; 22 cm

Dit boek is geschreven door een onderwijzer uit Rotterdam. Hij heeft een studie gedaan naar de nieuwste onderwijsmethodieken en didactieken van zijn tijd, met name een Engelse methode (de Bell-Lancastersche leerwijze). Hij pleit voor invoering van dit model in Nederland. Er is dus in deze tijd al een hele discussie over pedagogiek op gang. Zowel het taal, lees en rekenonderwijs wordt zeer uitgebreid besproken (met voorbeeldsommen en al). Ik neem hier het hoofdstuk voor "zingen" over, omdat het de eerste pedagogische verhandeling over muziek in Nederlandse scholen is welk ik ken. De schrijver zelf meldt dat onlangs de eerste Nederlandstalige zangmethode voor scholen verschenen is, de methode van de heer van Dapperen. Hij geeft ook aan dat een beschrijving van het "zingen" in het Engelse systeem ontbreekt. De discussie die hij aanzwengelt richt zich vooral op het gebruik van een of meer sleutels, welke sleutels, en het gebruik van cijfers of noten. Hij pleit vor slechts een sleutel, en wel de discant c-sleutel. Tot slot heeft hij een heel hoofdstuk geschreven over belonen en straffen. Met name de "straffen" van het Engelse systeem lijken hem in Nederland niet te werken. Op de laatste pagina"s staan schema's over de inrichting van een school en schema's om leerlinggegevens als verzuim bij te houden. Zeer leerzaam!

Zingen

 

 

 

 

 

Belonen en straffen

 

 

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"