Kalender

Met onderstaande kalender kun je snel uitzoeken op welke weekdag een bepaalde datum viel. Het gaat dan om een berekening volgens de nu ook nog steeds geldende Gregoriaanse kalender. Voor 5 oktober 1582, maar in veel landen (sommige delen Duitsland pas in 1776) ook nog lang na die tijd, gold de Juliaanse kalender. Daarom wordt voor elke datum tussen 5 oktober 1582 en 1776 zowel de weekdag volgens de Gregoriaanse als die volgens de Juliaanse kalender weergegeven. De Juliaanse kalender begint in 532, dus tussen dat jaar en 4 oktober 1582 verschijnt uitsluitend de Juliaanse bereking.
Vul bij B1, B2 en B3 de benodigde getallen in, behorende bij de dagen en maanden en het betreffende jaar. Het kan even duren voor de berekening van de weekdag automatisch verschijnt, want er wordt gerekend vanaf een externe server.
 
In de pauselijke bul Intergravissima van 24 februari 1582 droeg paus Gregorius XIII dan ook op, om op donderdag 4 oktober 1582 de datum voor de volgende dag te laten verspringen naar 15 oktober 1582. Verder gelastte hij om de eeuwjaren die niet door 400 te delen waren niet tot schrikkeljaren te bestempelen. Maar het duurde nog enige tijd voordat deze werkelijk werd ingevoerd in de verschillende landen. In de Nederlanden werd op 10 december 1582 bekend gemaakt dat op 15 december dat jaar ineens overgegaan moest worden naar de 25e december. De Staten-Generaal, Zeeland en Brabant volgden deze instructie. Holland ging over van 1 januari op 12 januari 1583. In de Zuidelijke Nederlanden ging men van 20 op 31 december (Antwerpen) of van 21 december op 1 januari 1583 (Vlaanderen) over. Het bisdom Luik ging van 10 februari over op 21 februari 1583. De Katholieke landen volgden vrij snel de instructie op om over te gaan tot deze Gregoriaanse Kalender. Utrecht, Friesland en Drenthe pas in 1700 en 1701. Een deel van Duitsland en Denemarken 1700, Engeland 1752, Zweden 1753, andere delen van Duitsland 1776 en Rusland pas in 1918. Roermond was al op 15 oktober 1582 overgegaan (volgens Dhr.van Bree, Gemeentearchief Roermond). Bij een onderzoek naar de voogdgedingen in Swalmen blijkt overigens dat Swalmen op 10 juli 1588 nog steeds rekent volgens de Juliaanse kalender.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"