Voorouders uit Midden-Limburg


Het Maasdal en zijn bewoners in de vorige eeuwen

Fragment kaart Fossa Eugenia 17e eeuw

Fragment kaart Fossa Eugenia 17e eeuw

Hoe leefden de mensen in vorige eeuwen in het Maasdal, zo tussen Luik en Nijmegen? Al de verhalen spelen zich af in het tegenwoordige Limburg, of net over de Duitse of Belgische grens. De algemene geschiedenis van deze streek, die in de geschiedenisboeken nauwelijks aandacht krijgt, hoort daar ook bij. De vaak schokkende gebeurtenissen in deze contreien, de dubieuze rollen van veel overheden en de talrijke intriges ten koste van de gewone man: over al dit soort dingen lees je in de onderdelen "de geschiedenis van Limburg 1500-1900". Veel origineel materiaal uit met name Roermond laat het verleden echt leven.

Aanleiding tot deze website was om onderzoek te doen naar het leefgebied van mijn eigen voorouders, die voornamelijk in Midden-Limburg woonden. Als je je wat verder in het onderzoek stort, ontkom je er niet aan om ook randgebieden te bespreken, zoals de Republiek der Nederlanden of de graafschappen en hertogdommen die tot het Rijk van Karel V geleid hebben, waar Limburg grotendeels ook bij hoorde. Veel gaat over de omgeving van Roermond, maar ook andere regio's komen aan bod. Zeker Maastricht is een stad met een bijzonder interessant verleden.Markt Maastricht 1576

Daarnaast verduidelijken historische kaarten allerlei aspecten, waarbij de kaarten van Landmeter Smabers bijv. heel direct iets vertellen over veel familieleden aan het eind van de 18e eeuw. Simons, Stienen, van Keeken zijn een aantal namen van mijn eigen voorouders waar ik steeds meer materiaal over begin te krijgen. Zij kwamen uit Beesel en Swalmen, twee dorpen net ten noorden van Roermond in Midden-Limburg. Hoe waren de leefomstandigheden van deze mensen, wat is er nog bewaard uit die tijd? Een deel van de website stort zich op dit onderzoek. Er komt voortdurend nieuw materiaal bij! Meer over de achtergrond van deze website.

© Pieter Simons (geboren 1950 in Swalmen)

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"