De Halfman

Halfmannen waren tot de Franse tijd pachters van grote boerderijen, die de helft van de opbrengst mochten houden, de andere helft was voor de eigenaar van de boerderij. Eigenaars waren vaak kloosters. Van mijn eigen voorouders zijn diverse mensen halfman geweest, zoals Joannes Simes in Beesel begin 18e eeuw (Einderhof), of Albertus van Kicke in Swalmen in dezelfde tijd (Zuidewijcks Spick). Wellicht zijn halfmannen voormalige "hoofdlaten" (een soort lijfeigenen) van grote laathoven, die vrigelaten zijn of zich vrijgekocht hebben en vervolgens met hun kennis van het besturen van grote boerderijen als vrij man rond zijn gaan trekken. Bij de verslagen van de raadsvergaderingen van de magistraat van Roermond komen we geregeld "de halfman van Muggenbroeck" tegen. Behalve dat hij boer en pachter was, had deze persoon ook als taak om de galg te vervoeren bij terechtstellingen. Halfmannen waren nl. boeren die alijd karren en paarden hadden, en dus ook bij oorlogstoestanden hand- en spandiensten moesten verrichten of indien nodig dieren en spullen moesten afstaan.

Omdat er voor het verbouwen van land een drieslagstelsel werd toegepast, waren de pachtcontracten met halfmannen meestal op een veelvoud van drie jaar gebaseerd. (3,6,9,12 jaar). In goede jaren konden halfmannen aardig wat voor zichzelf opbouwen en verdienen, waardoor ze na afloop van de pachtperiode vaak voor zich zelf konden beginnen. Maar ook als ze ontslagen werden waren deze mensen door hun ervaring en meestal groot organisatietalent gezochte figuren voor pachtcontracten elders. Er zijn voorbeelden van meerdere generaties halfmannen van eenzelfde familie bekend.

In Maas- en Swalmdal jaarboek 11 uit 1991 staat een mooi voorbeeld van een pachtcontract uit 1627 tussen halfman Lindemans en het klooster Maria Weide. De kloosterhof in Middelhoven (Swalmen) was al sinds 1453 bezit van dit nonnenklooster uit Venlo, 18 km. verder. In 1624 hadden beide partijen al eerder een contract van drie jaar gesloten, en blijkbaar was dit naar tevredenheid geweest. Nu werd er een contract van 6 jaar afgesloten met een opzegtermijn van 6 maanden. Opzeggen kon alleen drie jaar later. Ik neem de voornaamste punten van dat contract hier over.

Zie voor het uitgebreide artikel met nog veel meer informatie "Maas- en Swalmdal 6", 1991, pag. 18-18 (Loe Giesen en Geer Selen)

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"