Familiegebeurtenissen familie Simons in de 17e eeuw.

(Selectie uit Kroniek van Swalmen, Beesel en Belfeld van Loe Giesen)

Bij elke datum komt een keer de naam "Simons", of een verbastering daarvan voor. Het is mogelijk dat sommigen bloedverwanten zijn van Joannes Simons uit Beesel, maar niets is zeker. Het meest waarschijnlijk is dit het geval bij 2 april 1661, stichting Kapelanie Beesel, waar een Jan Simons wordt vermeld.

vr 5 augustus 1608
Z.P. - Gehuwd: Jacobus Janssen alias Visschers [Jacob Jantzen Vissers, overl. Roermond 2-7-1666, zn. van Joannes Vissers] en Margaretha Diesters [Disters, Dyesters, overl. n 7-4-1659, dr. van Joannes Diester, stiefdr. van Weibgen Branten].
DTB-registers Roermond. Uit dit huwelijk:
1. Joannes Janssen, ged. Roermond 5-8-1608 (get. Matheus van Dulcken en Anna van Mesenborgh; zn. van Jacobus x Margaretha NN).
2. Joanna Janssen, ged. Roermond 16-11-1610 (get. Lens Leertouwer en Lijsbet Cannegieters; dr. van Jacobus x Margaretha NN). Tr. verm. .. voor 1637 met Henricus Meijers.

3. Gerardus Janssen, ged. Roermond 24-9-1617 (get. Petrus Borgarts en Beleken Smeets; zn. van Jacobus x Margaretha NN).
4. Maria Vissers, ged. Roermond 12-11-1619 (get. Paschasius Dyrycx en Sophia Cremers, echtgenote van Godefridus Graus; dr. van Jacobus x Margreta Disters).

5. Gertrudis Janssen, ged. Roermond 11-2-1624 (get. Arnoldus van Duren, president van de rekenmaker, en Anna Stoffers; dr. van Jacobus x Margareta Dyesters).
6. Matthias Janssen Visschers, ged. Roermond 11-5-1626 (get. Joannes van Ryckenroij, meester en secretaris, en Merie Simons, voor haar dochter Anna van Vucht).
7. Jacobus Vissers, ged. Roermond 14-5-1628 (get. Frans Francken en Lucia Soetermans; zn. van Jacobus x Margreta Disters), overl. tussen 8-1-1659 en 7-4-1659. Tr. ... vr 15-8-1652 met Catharina Brouners of Bruijns.
Jacob Visschers en Grietgen Diesters verkochten op 8-4-1642 en 6-5-1656 twee huizen te Roermond (op 7-6-1606 aangekocht door de vader van Margaretha en zijn vrouw Welken). De familie Visschers was eind 18e eeuw eigenaar van gedeelten van de hof Op den Berg onder Belfeld en de Oude Schei te Reuver-Leeuwen (zie o.a. 27-11-1694 en 6-2-1697).

vr 27 mei 1617
Z.P. - Gehuwd: Godefridus [Goerdt] Quiten [geb. ca. 1590, begr. Asselt 12-9-1629, zn. van Wilhelmus Quiten en Gertruda van Horn; pachter van de Asselterhof] en Catharina Steijnen [verm. dr. van Johan Steijn en van Catharina van Schwanenberg. Zij hertr. ca. 1630 met Seger Jacobs, overl. vr 1658, waarmee 2 kinderen].
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Quijten, ged. Asselt 3-6-1618 (get. Joannes Quijten en Agnes van Wijnardten). Tr. ... met Gertrudis Simons.
2. Gertrudis Quijten, ged. Asselt 27-3-1620 (get. NN en Maria Wolf).
3. Guilielmus Quijten, ged. Asselt 21-6-1622 (get. Joannes aen de Beeck en IJda Wolters), verm. jong overl.
4. Catharina Quijten, ged. Asselt 17-3-1624 (get. Godefridus Quijten / Joannes Cremers en Anna Hex voor Adriana d'Antain). Vermoedelijk jong overl.
5. Maria Quijten, ged. Asselt 30-10-1625 (get. Joannes Paukens en Wendelina Quijten), verm. jong overl.
6. Maria Quijten, ged. Asselt 13-5-1627 (get. Joannes Peukes en Anna thoe Kesseleick tsou Winckel); overl. na 16-5-1671. Tr. Asselt 3-6-1647 met Johannes van der Holdt alias Van Tricht.
7. Godefridus Quijten, ged. Asselt 30-7-1629 (get. Wilhelmus Tollen en Christina Wassenbergh van Kessel-Eik), begr. ald. 7-11-1676. Tr. Asselt 4-10-1648 Mechtildis Cuijpers. De kinderen van Godefridus Quiten en Catharina Steinen werden in juli 1636 via erfruil met hun oom Johan Quiten eigenaren van het Brouwhuis te Asselt.

13 oktober 1621
VENLO - Gehuwd: Loof van Belfent en Willemken Vervoort [Vervordt alias Henrix]. Getuigen: Gerardus van Belfet en Petrus Tegelkens.
DTB-registers St. Martinusparochie Venlo.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus de Belven, ged. Venlo 17-9-1622 (get. Gerardus a Belven en Mechtildis Pijll; zn. van Ludovici de Belven x Wilhelmi Henrix).
... in de tussenliggende periode geen kind gedoopt op de combinatie Ludovikus x Wilhelmina in Venlo 2. Mechtildis van Belveldt, ged. Venlo 4-8-1626 (get. Petrus Croutz en Barbara in den Mandt; dr. van Lodowickus van Belveldt X Wilhelma Vervordt)
3. Guilelmus van Belfent, ged. Venlo 14-05-1628 (get. Godefridus Kroes en Maria Mulders, zn. van Loduwici van Belfent x Guilelmi Vervort), jong overleden.
4. Petrus van Belvent, ged. Venlo 14-8-1630 (get. Lenardt Croutz en Johanna Croutz; zn. van Lodowicus van Belvent x Wilhelma Henreix).
5. Johanna van Belveldt, ged. Venlo 11-7-1635 (get. D(of G?)erix Henrix en Christina Rutters, dr. van Lowinius van Belveldt x Wilhelma Henrix), verm. jong overl.
6. Wilhelmus van Belfent, ged. Venlo 18-10-1637 (get. Jacob Peters en Berbel Ronden?, zn. van Loef van Belfent x Willemken van Ghen Voort).
7. Joanna van Belfent, ged. Venlo 10-10-1640 (get. Segerus Bolwaters en Catharina Simons, dr. van Loeffen van Belfent x Wilhelma NN).
Gegevens met dank aan Twan Ernst.

vr 17 maart 1631
Z.P. - Gehuwd: Joannes Simons en Margaretha Keyssers.
Uit dit huwelijk:
1. Egidius Simons, ged. Roermond 20-9-1626 (get. Joannes Essen en Catharina Corvers).
2. Bartholomeus Simons, ged. Roermond 27-8-1628 (get. Franciscus Francken en Anna Hillen).
3. Guilhelmus Simons, ged. Roermond 17-3-1631 (get. Antonius Mennius, pastoor te Beesel, en Bertha Wolters).
4. Weijnerus Simons, ged. Roermond 11-12-1632 (get. Evarts van Berch en Sophia Febes).

20 juli 1634
ASSELT - Gehuwd: Henricus Beeckman [Beeck] en Catharina Mullers [mogelijk dr. van Sibilla, begr. Swalmen 9-3-1664; voor naamgenote zie huwelijk 3-1-1641]. Getuigen: Matthias van Stokum en Henricus ... [Propers?].
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.
Uit (in dit geval vr) dit huwelijk:
1. Guilielmus Beeck, ged. Asselt 2x-11-1633 (get. Henricus Damen en Nola Tilmanni; zn. van Henricus x Catharina Mullers; tweede cijfer dag niet leesbaar op fotokopie).
...
2. Petrus Beeck, ged. Swalmen 10-6-1646 (get. Cornelius in de Quack en Bertha Schrijvers; zn. van Henricus x Catharina Mullers), mogelijk begr. ald. 10-1-1679. Tr. mogelijk Swalmen 4-2-1674 met Wendelina Sparen.
3. Gertrudis Beeck, ged. Swalmen 29-11-1648 (get. Guilielmus Kellers en Catharina Stein; dr. van Henricus x Catharina Mullers).
4. Sibilla Beeck, ged. Swalmen ..(vr 26)-10-1652 (get. Leonardus en Gertrudis Simons; dr. van Henricus x Catharina Mullers). Tr. mogelijk Swalmen 9-10-1675 met Henricus Bulders.
...
5. Anna Beek, ged. Swalmen 23-2-1659 (get. Theodorus Aquarius en Gertrudis Bomers vervangen door Mechtildis Gerits; dr. van Henricus x Catharina Mullers). Tr. mogelijk Swalmen 5-11-1684 met Wilhelmus Hawinckel.
Mogelijk betreft het dezelfde personen als Hendrik Beek en Catharina Rutzen genoemd 21-4-1654 als pachters van Middelhoven.

vr 29 oktober 1634
Z.P. - Gehuwd: Goswinus 'flandrica Goets' G..dri [Geerkens alias op gen Raij, begr. Asselt 31-7-1678] en Agnetis Keufen alias Kr..kenbeckers [begr. Asselt 15-8-1676].
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis G...di, ged. Asselt 29-10-1634 (get. Henricus Kriekenbeeck en .ius G...dri; zn. van Goswinus 'flandrica Goets' G..dri x Agnetis NN; jaartal onder voorbehoud).
... vermoedelijk kinderen periode 1635-1642, waarvan geen doopregister te Asselt.
2> verm. Franciscus, begr. Swalmen 6-10-1702. Tr. 1) Swalmen 14-10-1664 met Catharina Smets, begr. ald. 8-1-1679; 2) Swalmen 13-5-1683 met Christina Gerardts.
...
3. Matthias ...ssem, ged. Asselt 20-11-1643 (get. Bartholomaeus Stockum en Maria ...; zn. van Guts x Agnetis Keufen).
4. Catharina ...r...s, ged. Asselt ..-9-1646 (get. Matthias Simons en Beatrix van Wilre; dr. van Guts x Agnetis Krukenbeckers).
5. Joannes Gerkes, ged. Asselt ..-5-1649 (get. Arnoldus in Bere...kemp en Joanna Mullers; zn. van Geuts x Agnetis Keuffen).

7 oktober 1635
ASSELT - Gehuwd: Christianus Driessen [alias Pex, begr. Asselt febr. 1681; hij hertr. Asselt 15-2-1665 met Maria Simons] van Buggenum en Cornelia Tielen [begr. Asselt 30-11-1664]. Getuigen: Joannes Quijten en Christianus Maessen.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.
Voor obligatie zie 15 maart 1663.

10 december 1639
ROERMOND - Gehuwd: Joannes van Dael en Catharina Simons. Getuigen: Egidius Joannis en Joannes Bers.
DTB-registers Roermond, fol. 35.

11 september 1642
ROERMOND - Gehuwd: Joannes Quyten [ged. .. juni 1618, burgemeester van Swalmen, overl. n 1666, zn. van Godefridus Quijten en Catharina Steijn] en Gertrudis Simons [mogelijk begr. Roermond 17-3-1684 als Gertrud Quitten; begr. aldaar 22 maart d.a.v.]. Getuigen: Joannes Quyten en Hermannus Simons. Uit dit huwelijk:
1. Godefridus Quijten, ged. Roermond 11-1-1643 (get. Zegerus Jacobs en Margarita Moutz, door Catharina van Arsen), verm. jong overl.
2. Henricus Quijten, ged. Roermond 24-8-1644 (get. Joannes Coicx en Mathildis Salden), verm. jong overl.
3. Godefridus Quijten, ged. Roermond 15-7-1646 (get. Joannes Quijten, kanunnik, en Sijbilla van Arsen), verm. jong overl.
4. Henricus Quitten, ged. Roermond 31-5-1647 (get. Dionysius Simons en Els Denen), overl. vr 27-10-1684. Tr. Roermond 22-10-1674 met Agnes van Tits.
5. Godefridus Quijten, ged. Asselt 7-10-1649 (get. Joannes van der Holdt en Wijndel Quijten).
6. Catharina Quijten, ged. Asselt 2-5-1652 (get. Joannes in den Manck namens Joannes van gen Holdt en Anna Beeck namens Wijndel Quijten).
7. Gertrudis Quijten, ged. Asselt 2x-xx-1653 (n 6 oktober; get. Leonardus van Arsen namens Joannes aen gen Holdt en Gertrudis Schoncken namens Wijndel Quijten), verm. jong overl.
8. Wilhelmus Quijten, ged. Asselt 6-5-1655 (get. Hermannus Simons en Elisabetha van Erckelants), vermeld als prior en pastoor te Wegberg 15-12-1698.
9. Gertrudis Quiten, ged. Asselt 7-1-1657 (get. Godefridus Quiten namens Leonardus van Belfeldt en Berta Maesen). Tr. ... vr 16-3-1682 met Joannes Jacobs alias Aelbouts.
10. Joannes Quyten, ged. Roermond 2-2-1659 (get. Gerardus Quyten door Tilmannus van Arssen en Mechtildis van Rey), verm. jong overl.
11. Joannes Quijten, ged. Roermond 17-8-1660 (get. Joannes Salden, kanunnik te Susteren, door Joannes van der Holt, en Elisabeth van den Berch). Op 7-10-1688 verblijvend te Rome, draagt op 17-9-1738 goederen over aan zijn neef.
Van 1649 tot 1657 woonde het gezin te Asselt.

1 november 1644
ASSELT - Gehuwd: Godefridus Tener en Christina Driessen [Drissen alias van Elmpt, begr. Asselt 8-10-1694, dr. van Henricus Boomen; zij hertr. Asselt 10-1-1654 met Joannes Janssen]. Getuigen: Caspar Boomen en Joannes van Stockum.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132.
Volgens klapper RALM: 9 november, dit is onjuist.
Uit dit huwelijk:
...
1. Sophia Tener, ged. Asselt ... april 1648 (get. Joannes Keufsen en Catharina de F... namens Christina [doorgehaald: Catharina] van Stevensweert; dr. van Godefridus x Christina Drissen).
2. Cornelia Tener, ged. Asselt 23-10-1650 (get. Joannes van Kessel en Gertruidt Simons; dr. van Godefridus x Catharina van Elempt), verm. jong overl.
3. Cornelia Tener, ged. Asselt ..-8-1653 (get. Joannes Everts en Wijndel Quijten; dr. van Godefridus x ... van Elempt.

8 april 1646
ROERMOND - Overeenkomst tussen Geridt Sijmons, als gevolmachtigde van Gebel Hijllen enerzijds, en Leinart Wanmecker anderzijds, waarbij wordt bepaald dat laatstgenoemde, in ruil voor 2 nieuwe wannen en een kleermand, het huis gelegen op de Hamstrate, waarvan Gebel het vruchtgebruik geniet, gedurende haar leven zal mogen bewonen op voorwaarde dat hij dit huis goed gedekt en bewoonbaar houdt. Getuigen: Dirick van Tricht en Jan van Effelt [elders: Uffelt].
Daarnaast wordt bepaald dat Leinart jaarlijks 1 daalder zal betalen aan Dirick van Tricht en 1 gulden 16 stuiver aan de St.-Anna Broederschap. Deze laatste bepaling wordt mede ondertekend door Jan Stockx als getuige.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 1117, bijlage A.
Zie 2-5-1665.

3 juni 1647
ASSELT - Gehuwd: Joannes van der Holdt [van der Hout alias van Tricht, ged. Roermond 31-8-1625, bierbrouwer te Roermond, overl vr 24-2-1663, zn. van Theodorus van Tricht en Mechtildis Bruijns] en Maria Quiten [Quijten, ged. Asselt 13-5-1627, dr. van Godefridus Quiten, pachter van de Asselterhof, en van Catharina Steijnen]. Getuigen: Joannes Quijten en Godefridus Quiten, broers ('fratres').
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132.
Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):
1. Gerardus van der Holt, ged. Roermond 26-4-1648 (get. Zegerus Jacops en Mechtildis Broots).
2. Hermannus van Holt, ged. Roermond 6-7-1650 (get. Petrus Chanon en Mechtildis Stijnen).
3. Joannes van der Holt, ged. Roermond 28-5-1654 (get. Joannes Beeck en Gertrudis van der Holt).
4. Wilhelmus van der Holt, ged. Roermond 25-6-1656 (get. Theodorus van gen Holt, Joannes Salden en Isabella Deenen).
5. Mechtildis van Holt, ged. Roermond 4-9-1658 (get. Theodorus van der Holt en Gertrudis Simons). Tr. mogelijk met Joannes Smeits.
6. Jacobus van der Holt, ged. Roermond 25-2-1661 (get. Petrus van der Kulen en Mechtildis van Rey).
7. Theodorus van der Hout, ged. Roermond 25-7-1663 (get. Godefridus Cox en Mechtildis Cuijpers; zn. van Joannes x Maria Quiten). Tr. mogelijk met Joanna Margaretha Randach.
Op 9-8-1650 kochten zij landerijen te Beesel.

4 oktober 1648
ASSELT - Gehuwd: Godefridus Quiten [ged. Asselt 30-7-1629, begr. ald. 7-11-1676, zn. van wijlen Godefridus Quijten en Catharina Steijnen] en Mechteldis Cuijpers [geb. St.-Odilinberg? ca. 1620, begr. Asselt 10-11-1676, dr. van Wilhelmus Cuijpers en Elisabeth Deenen]. Getuigen: Wilhelmus Cuijpers en Joannes Quiten.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132.
Uit dit huwelijk:
1. Godefridus Quijten, ged. Asselt 10-8-1649 (get. NOG OPZOEKEN'. Tr. mogelijk Anna Catharina Feij.
2. Leonardus Quijten, ged. Asselt 3-8-1651 (get. Joannes van Lierop namens Joannes van der Holdt en Gertrudis Simons), overl. ... 24-11-1715. Hij is in 1686 regent van het college te Leuven, in 1693 rector van de universiteit aldaar en regent van het college De Lelie. Laatstgenoemde funktie bekleedt hij nog in 1707. Stichter van een studiebeurs. Zijn bezittingen te Asselt werden op 6-12-1740 verkocht.
3. Joannes Wilhelmus Quijten, ged. Asselt 15-6-1653 (get. Gerardus Schrivers en Elisabeth Gerlings).
4. Wilhelmus Quiten, ged. Asselt 14-5-1657 (get. Joannes Quijten namens eerwaarde heer Salden, kanunnik te Susteren, en Elisabeth van Wessem).
5. Guilielmus Albertus Quijten, ged. Asselt 4-1-1660 (get. Petrus Stridhagen namens Guilielmus Albertus markies d'Anneux de Margais [eigenaar van de Asselterhof] en Mechtildis van Reij), overl. ... n 11-4-1695. Op 30-7-1687 genoemd als eigenaar van een huis te Asselt. De landerijen van de erfgenamen Albert Quyten te Vlodrop (in de Kemp 1693 en aan de Reutjesweg 1699) stonden in het bunderboek van 1717 op naam van Peter Henderiks (overl. Vlodrop 27-10-1733 als echtg. van Hendrina NN) - gegevens Vlodrop met dank aan Jan Ruiten, Linne.
6. Lucia Quiten, ged. Asselt 4-1-1663 (get: Aegidius van Oest en Agnes van Oest), overl. Stevensweert 3-4-1729. Tr. Roermond 15-10-1684 met Petrus Randhaxe. Geurt en Metien verpandden op 27-10-1668 huis en landerijen te Asselt.

7 oktober 1648
SWALMEN - Gehuwd: Petrus Stevens [alias Smets] en Elysabeth Gubbels. Getuigen: Leonardus en Christianus van Houten.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 8 (RAL 18); laatste deel achternaam beide getuigen slecht leesbaar.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Smets [sic], ged. Swalmen 12-9-1649 (get. Christianus Simens en Anna van Cruchten; dr. van Petrus x Elisabetha Gubbels).
2. Stephanus Stevens, ged. Swalmen 16-2-1653 (get. Simon Jaspers en Maria Jelisen; zn. van Petrus x Elijsabetha Gubbels), jong overl..
3. Stephanus Stevens, ged. Swalmen 10-10-1654 (get. Joannes Bremers en Maria Wolsmans; zn. van Petrus x Elijsabetha Gubbels).
...
4. verm. Maria Sporen [sic], ged. Swalmen 7-3-1658 (get. Joannes Coenen, koster, namens Antonius Gubbels, en Maria Bouten namens Helena Middelhoven; dr. van Petrus x Elijsabetha Gubbels).

z.d., mogelijk op of na 1 februari 1650
SWALMEN - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen draagt Albert Meuter namens de scholtis, na openbare verkoop met uitbrandende kaars, twee percelen land onder Swalmen gelegen,
- 70 roede tussen Jan Silkens en Aret Stoffers gelegen, met de korte zijden grenzend aan de heer van Hillenradt en Marten Jegers;
- een perceel tussen Marten Jegers en Gerit Sijmens gelegen met de korte zijden grenzend aan Aret Stoffers en de Muelenwegh,
voor een bedrag van 180 gulden over aan Jan Beeck en Wendel Quijten, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 56.
De akte (z.d.) volgt op de akte van 1-2-1650 en zou hier wat betreft de in de akte genoemde namen ook passen.

29 juni 1650
SWALMEN - Gehuwd: Matthias Simons [Simens aen gen Bockoel] en Catharina Fransen [Franssen]. Getuigen: Christianus Stockmans en Matthias van Elmpt.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16 (RAL 20).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Simons, ged. Asselt 26-5-1652 (get. Godefridus Slabbers en Joanna Font...; dr. van Matthias x Catharina Franssen).
2. Arnoldus Simens, ged. Swalmen 25-8-1655 (get. Conradus in de Meut en Matthia van Elempt; zn. van Matthias x Carharina Franssen).
3. Anna Simons, ged. Swalmen 23-2-1659 (get. Theodorus Schirpen en Christina Janssen; dr. van Matthias x Catharina Franssen).
4. Helena Simons, ged. Swalmen 1-10-1663 (get. Wilhelmus Tijssen en Theodora Rutten; dr. van Matthias x Catharina Franssen).

3 april 1652
ASSELT - Gehuwd: Theodorus Aquarius [schatheffer te Swalmen in 1653 en 1655, overl. Asselt 21 januari 1679; zoon van Stephanus Aquarius, molenaar en notaris te Neer, en van Theodora Cnops] en Agnes aen de Beeck [ged. Asselt 19-6-1629, overl. ald. 24-2-1675; dr. van Joannes aen de Beeck en Wendelina Quijten].
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Aquarius, ged. Asselt juni 1653 (get. Stephanus Aquarius en Gertrudis NN namens Anna NN), verm. overl. kort vr 12-6-1744. Priester, trad in bij het klooster St. Elisabethsdal te Nunhem, deservitor te Buggenum 1695-1698.
2. Stephanus Aquarius, ged. Asselt 8-8-1655 (get. Wilhelmus Michels en Anna Beeck namens haar dochter Elisabeth Beeck), overl. Maastricht 11-1-1733. Minderbroeder te Maastricht onder de naam frater Dominicus (Publications nr. 46, 1910, blz. 82).
3. Joannes Aquarius, ged. Asselt 29-8-1657 (get. eerw. Gerardus Aquarius, pastoor te Buggenum, en Gertrudis Simons), laat van de laatbank van Asselt 1693.
4. Maria Aquarius, ged. Asselt 26-10-1659 (get. Wilhelmus Rutzen namens Joannes van Haelen en Mechtildis Quiten), overl. Swalmen 7-3-1719. Tr. Swalmen 3-10-1679 met Joannes Smeets, overl. vr 7-3-1719.
5. Elisabetha Aquarius, ged. Asselt 12-12-1661 (get. Dr. Joannes Baptist Poin en Gertrudis Heisters), overl. Neer november 1734. Tr. ... vr 19-9-1696 met Sijbertus Nijskens, geb. ca. 1652, overl. Neer 1704, zoon van Geurt Nijskens en van Elisabeth van den Schoor. Uit dit huwelijk 6 kinderen.
6. Godefridus Aquarius, ged. Asselt 2-12-1663 (get. Tilmannus van Cruchten en Elisabeth van Erckelens), overl. Neer (op den Dries) 27-10-1734. Tr. ... vr 8-3-1697 met Margaretha Gerets. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
7. Anna Catharina Aquarius, ged. Asselt 14-11-1666 (get. Joannes Gherardts en Mechtildus Stijns), landbouwster te Asselt, overl. n 21-5-1743. Tr. 1) Roermond 4-11-1695 met Christophorus Janssens; 2) Roermond 26-2-1699 met Petrus van Baexen, ged. Buggenum 4 november 1668, landbouwer te Asselt, overl. Asselt 3 december 1728. Uit het tweede huwelijk 4 kinderen gedoopt te Buggenum. 8. Christianus Aquarius, ged. Asselt 23-8-1671 (get. Leonardus Stockmans namens Gielielmus Beumers - pastoor te Elmpt en landdeken van Montfort - en Mechtildis Cuijpers), overl. zonder nakomelingen. Gegevens met dank aan Jan Hanssen.

8 november 1654
SWALMEN - Gehuwd: Conrardus Rochus [Coon Rauckus, Rockhus, Rockus] en Christina aen ge Varen [Stincken, alias Henricx alias Janssen, mogelijk begr. Swalmen 17-1-1674 of 21-4-1674, dr. van Jan aen gen Vaeren en Henrica Hermans]. Getuigen: Joannes op Schaubroeck en Joannes Coenen, koster.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 20 (RAL 24).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Rockus, ged. Swalmen 24-12-1655 (get. Daem te Rockus en Catharina Driessen; dr. van Conradus x Christina aen gen Vaeren).
2. Anna Rockus, ged. Swalmen 18-11-1657 (get. Cornelius Putten en Matthia Polmans; dr. van Conradus x Christina Henricx).
3. Catharina Rockus, ged. Swalmen 16-10-1659 (get. Mathias Simens aen gen Bockoel en Cornelia Driessen vervangen door Helena Alberts; dr. van Conradus x Christina aen gen Vaeren; tweede cijfer dag slecht leesbaar en onder voorbehoud).
4. Henrica Rockhus, ged. Swalmen 22-9-1661 (get. Joannes Coenen namens Henricus zu Dam en Maria Willems; dr. van Conradus x Christina aen gen Vaeren).
5. Mechtildis Rockhaus, ged. Swalmen 2-1-1664 (get. Matthias Wildtschuts en Gertrudis Beitels; dr. van Conradus x Christina aen gen Vaeren).
6. Helena Roeckuijs, ged. Swalmen 11-3-1668 (get. Odilia ter Goetzen, peter onleesbaar; dr. van Conradus x Christina Janssen), mogelijk begr. ald. 3-4-1684.
...
7. Joannes Francen, ged. Swalmen 26-4-1675 (get. Leonardus Claesen en Sophia Spooren; zn. van Conradus x Christina Jansen).
Voor ouders Christina zie akte 12-4-1673. Coen Rauckus droeg op 30-9-1698 zijn huis aan het Molenstraatje gelegen over aan zijn schoonzoon Hendrick Meijers in ruil voor levenslang onderhoud.

13 april 1655
TEGELEN - Gehuwd: Gehrken Wolffers [Gerardus Wolffers alias aen gen Endt] en Thonissken aen gen Endt [Antonia aen gen Endt; zie 17-7-1660]. Getuigen: Henricus Wolffers en Conraedt Wolffers. DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).
Uit dit huwelijk:
...
1. Leonarda aen gen Endt, ged. Belfeld 14-4-1659 (get. Gerart aen New Erff en Petronella, echtgenote van Wilhelmus aen gen Loho [mogelijk Petronella gehuwd met Willem op Boxhoef]; dr. van Gerardus x Antonia NN).
2. Maria NN, ged. Belfeld 3-5-1662 (get. Peter Wilhelms en Trincken Sijmons; dr. van Gerardus x Antonia aen gen Endt).
3. Gertrudis Wolffers, ged. Belfeld 24-5-1665 (get. Peter Gohttsens en Grittijen te Beelen; dr. van Gerardus x Antonia NN), vermoedelijk jong overl.
4. Gertrudis an gen Endt, ged. Belfeld 3-8-1670 (get. Martinus in gen Hoff en Leonarda Sc...; dr. van Gergen an gen Endt x Antonia NN), begr. ald. 15-12-1730. Tr. Belfeld 4-6-1692 met Petrus Dirrix.
...
5. Leonardus Wolfferts, ged. Belfeld 2-8-1677 (get. Joannes aen gen Endt en Jacoba Legheuser; zn. van Gerken x Antonia NN), begr. 11-5-1726. Tr. Belfeld 24-11-1701 met Catharina Peters alias Maessen, begr. 5-2-1729.
Zij kochten op 2-10-1659 een huis te Belfeld op de Roijacker gelegen.

vr 12 augustus 1657
Z.P. - Gehuwd: Hermannus Simons en Anna Beeck.
DTB-registers Roermond.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Simons, ged. Roermond 12-8-1657 (get. Joannes Quijten en Elisabetha Erkelans; dr. van Hermannus x Anna Beeks).
2. Guilhelmus Simons, ged. Roermond 17-8-1659 (get. Petrus van Wessem en Anna Simons; zn. van Hermannus x Anna Becks).
3. Anna Simons, ged. Roermond 1-5-1662 (get. Paulus Jansen en Windelina Quijten vervangen door Elisabeta Beumer; dr. van Hermannus x Anna Beecks).

2 april 1661
BEESEL - Stichting kapelanie.
..... noch ist dat de gemeinte komp te geven de Schans aen Jan Sijmons jaerelijcks 2 malder gerst 3 vate ......
Archief Parochie van de H. Lambertus te Reuver, doos A nr. 1. Het afschrift lijkt niet af te zijn. (noot Pieter Simons: zie voor het complete uitgebreide afschrift de kroniek van loe Giesen)

2 oktober 1661
BELFELD - Gehuwd: Henricus Haenen [vgl. huwelijk 31-10-1663] en Catharina Simons. Getuigen: Peter Wolffers en Grittijen Beelen [begr. Belfeld 20-7-1667].
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 116.
Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

1 juni 1663
BELFELD - Gehuwd: Petrus Sijmons [alias Raetmeckers] en Ummel op den Rijdt [Amilia]. Getuigen: Peter Wolffers en [zijn echtg.] Anna Staecks.
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 116.
Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):
1. Joanna Raetmeckers, ged. Belfeld 12-3-1665 (get. Henrick Haenen en Bertijen Spee; dr. van Petrus x Umelina NN), overl. ald. 10-1-1726. Tr. Belfeld 12-9-1684 met Henricus Wolffers. 2. Arnoldus Raetmeckers, ged. Belfeld 3-4-1668 (get. Jan der Schroeder en Feijcken Sijmons; zn. van Petrus x Amillae NN), verm. overl. vr 9-8-1671.
3. Antonius Raetmeckers, ged. Belfeld 3-4-1668 (get. Jan Sijmons, meter niet vermeld; zn. van Petrus x Amillae NN).
4. Arnoldus Raedtmecher, ged. Belfeld 9-8-1671 (get. Teissgen Simons en Gertrudis Kurffers; zn. van Petrus x Ommilia NN).

30 november 1664
ASSELT - Begraven: Cornelia Tielen, echtgenote van Christianus Pecks [alias Driessen, geh. Asselt 7-10-1635, begr. ald. febr. 1681; hij hertr. Asselt 15-2-1665 met Maria Simons].
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 149.

15 februari 1665
ASSELT - Gehuwd: Christianus Pecks [Corst Pecx alias Driessen, begr. Asselt febr. 1681; wedn. van Cornelia Tielen, geh. Asselt 7-10-1635, begr. ald. 30-11-1664] en Maria Simons [Simens]. Getuigen: Tilmannus ... en Theodorus Maessen.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 133.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Pexs, ged. Asselt 27-11-1665 (get. Silvester Silkes en Wendelina Quijten namens Maria Hommen; zn. van Christianus x Maria Simons), leeft 22-5-1705.
2. Sibilla Pexs, ged. Asselt 12-9-1667 (get. Petrus Cleumkes en Mechtildis Geerlings), leeft 22-5-1705.
3. Petrus Pex, ged. Asselt 13-8-1671 (get. Leonardus Stockmans voor Christianus Do...van en Christina Drissen). Tr. ... vr 22-5-1707 met Christina Putingh.
4. Maria ..., ged. Asselt 15-9-1675 (get. NN en Anna Smiets; dr. van Christianus x Maria Simons).

14 april 1665
ASSELT - Gehuwd: Petrus Kleumkes [Cloempkes, Kleumpkes, ged. Asselt 24-3-1624, begr. ald. 6-7-1698, zn. van Henricus Kleumpen en Margareta Coenen; wedn. van 1) Cornelia Nelissen, geh. Asselt 3-10-1648, begr. ald. 28-9-1663; 2) Theodora Stockmans, geh. Asselt 7-10-1663, begr. ald. 21-12-1664] en Catharina Goetzen [voor naamgenote vgl. huwelijk Asselt 10-6-1666]. Getuigen: Arnoldus van [Kes]sel en Christianus Pecks.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 133.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Cloempkes, ged. Asselt 24-6-1669 (get. Theodorus Geutzens en Maria Simons; zn. van Petrus x Catherina Gotzens alias Geutzens).
2. Mechtildis Cluijmkes, ged. Asselt 24-7-1672 (get. Henricus van Blerick en Anna Ceuties namens Catharina Thoniskes; dr. van Petrus x Catharina Geutzens), begr. ald. 20-10-1746. Tr. Asselt 6-1-1695 met Thomas Maesen.

18 november 1665
SWALMEN - Gehuwd: Joannes Beeck [schepen, begr. Swalmen 4-2-1683, verm. zn. van Leonardus Beeck en Elisabetha van Erckelens] en Judith Raemekers [Rameekers, Ramekers, mogelijk begr. Swalmen 15-11-1695 als Judith Beeck]. Getuigen: Gerardus Beeck en Jacobus Cuijpers.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32 (RAL 36).
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Beck, ged. Swalmen 5-8-1666 (get. Casparus Boem en Catharina Sillen; zn. van Joannes x Judit Rameckers; de datum staat niet voor, maar boven de akte: 'quinta die augusti'), verm. jong overl.
2. Leonardus Beeck, ged. Swalmen 14-2-1668 (get. Petrus Raemekers en Sophia Janssen namens Anna van Sevenheim; zn. van Joannes x Judith Raemekers), overl. aan dissenterie, begr. ald. 6-10-1676.
3. Henricus Beeck, ged. Swalmen 21-7-1669 (get. Joannes Brandtmans en Wendelina Quijten; zn. van Joannes x Judith Raemekers), begr. ald. 13-10-1676.
4. Guilielmus Beeck, ged. Swalmen 2-2-1671 (get. Petrus Beeck namens Hermannus Simons en Henrica Augustins; zn. van Joannes x Judith Raemekers), verm. jong overl.
5. Maria Beeck, ged. Swalmen 6-11-1672 (get. Petrus Beeck en Mechtildis Raemekers; dr. van Joannes x Judith Raemekers), verm. jong overl.
6. Guilielmus Beeck, ged. Swalmen 2-2-1674 (get. Jacobus Cuijpers en Maria Stevens; zn. van Joannes x Judith Raemekers). Tr. mogelijk ... vr 12-7-1701 met Catharina Peters.
7. Maria Beecx, ged. Swalmen 1-12-1675 (get. Theodorus ... en ...; dr. van Joannes x Margareta? Rameckers; akte vrijwel onleesbaar op fotokopie en onder voorbehoud), overl. ald. 5-12-1675.
8. Henricus Beeck, ged. Swalmen 21-6-1678 (get. Henricus Bullers en Anna Spee; zn. van Joannes x Judith Rameckers).
9. Petrus Beeck, ged. Swalmen 29-3-1680 (get. Jan Janssen en Margareta Maessen). Tr. mogelijk Swalmen 8-7-1711 met Margaretha Nickmans.
10. Maria Beeck, ged. Swalmen 27-5-1682 (get. Mathias Caalen en Anna Beeck).
Voor begraven van kinderen zie Swalmen 4-9-1682. Het huis van wijlen de schepen Jan Beeck en Jutgen Raemaeckers op de Hoogstraat gelegen werd op 18-10-1689 verkocht, op 10-12-1689 beschud.

5 mei 1666
ROERMOND - Verweerschrift van Maria Quijten, weduwe van wijlen Jan van Triecht, inzake de vordering van 1 daalder ten laste van de erfgenamen Stocx. De door haar (op 2 mei 1665) overlegde papieren zijn door Lennart Wenmaeckers en Lambert Rosen bevestigd. Uit deze papieren blijkt dat Gerit Sijmons, als gevolmachtigde van Gebel Gijllen, het vruchtgebruik van het onderpand waarop deze rente van 1 daalder, te betalen aan Dirick van Triecht, rust, heeft overgedragen aan Lennart Wenmaeckers. Deze overeenkomst is ondertekend door wijlen Jan Stockx als getuige, zodat deze hiervan zeker weet heeft moeten hebben.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 1117.
Maand onleesbaar en onder voorbehoud; vgl. 2-5-1665 en 15-10-1666. Uit het laatste processtuk C blijkt dat Jan van Triecht een zoon was van Dirick van Tricht. Tevens in deze processtukken summiere gegevens over een (niet met name genoemde?) neef van Jan van Triecht, eerst pastoor te Maasniel, later o.a. priester te Keulen.

vr 12 mei 1666
Z.P. - Gehuwd: Hermannus Maessen en Catharina Coenen.
Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):
1. Helena Maessen, ged. Roermond 12-5-1666 (get. Joannes Maessen en Godefrida Coenen / Catharina Thissen; dr. van Hermannus x Catharina Coenen).
2. Conrardus Maessen, ged. Roermond 15-8-1668 (get. Judocus Tijssen en Anna Maessen; zn. van Hermannus x Catharina Coenen).
2. Leonardus Maessen, ged. Roermond 19-2-1671 (get. Hermannus Simons en Anna Maessen; zn. van Hermannus x Catharina Coenen).
3. Anna Maria Maessen, ged. Roermond 15-11-1673 (get. Petrus Strijthagen en Maria Creijaerts; dr. van Hermannus x Catharina Coenen).
De erfgenamen van Hermen Maesen verkochten op 17-6-1698 een obligatie met als onderpand een huis te Swalmen-Middelhoven.

19 mei (of augustus?) 1667
ASSELT - Gehuwd: Jacobus Alerts [Oelers, begr. Asselt 21-12-1678] en Gertrudis Willems [Truijtien alias Theelen, Tielen, verm. dr. van Wilhelmus Theelen; zij hertr. Asselt 13-8-1679 met Petrus Bullers]. Getuigen: Matthias Alerts en Guilielmus Heijnen.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 134. Uit dit huwelijk:
1. Albertus Alerts, ged. Asselt 24-4-1668 (get. Joannes Goessens vervangen door koster Leonardus Stockmans en Gertrudis Jois Franssens; zn. van Jacobus x Gertrudis Tielis), verm. jong overl.
2. Elisabetha Alerts, ged. Asselt 7-8-1670 (get. Leonardus Stockmans, koster, namens Matthias Alerts en Catharina Couijven; dr. van Jacobus x Gertrudis Tielen), begr. ald. 14-7-1722. Tr. Asselt 4-2-1695 met Jacobus Janssen.
3. Maria Alerts, ged. Asselt 7-10-1672 (get. Goswinus Peeks en Maria Simons, peter vervangen door koster Leonardus Stockmans; dr. van Jacobus x Gertrudis Thielen), begr. ald. 14-8-1693.
4. Guilielmus Oelers, ged. Asselt 15-9-1675 (get. Joannes Herpers en Lucia Quijten; zn. van Jacobus x Gertrudis Tile..), leeft 22-4-1697, verm. begr. Swalmen 4-7-1714. Tr. verm. Asselt 26-5-1707 met Catharina Janssen alias Slabbers.
5. Albertus Alarts, ged. Asselt 17-7-1678 (get. Joannes Slabbers vervangen door Leonardus Stockmans en Maria Quijten vervangen door Matthia Dorsers; zn. van Jacobus x Gertrudis NN), verm. jong overl.
Lijsbet Alerts gehuwd met Jacob Janssen en Jan Janssen als voogd van Willem Alarts verkochten op 22-4-1697 een half huis te Asselt.

19 februari 1669
SWALMEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Willem Rutsen en Jan Smiets, schepenen, en Andries Moren, bode in plaats van de scholtis, draagt Christiaen van Vuecht, als gemachtigde van zijn moeder Anna Simons en als voogd van de kinderen van zijn broer, het deel van een stuk land groot ongeveer 2 morgen in het Asselervelt gelegen langs de Asselerstraet en verder met de overige zijden grenzend aan land van de Asselhoff, voor een bedrag van 120 gulden over aan Trijncken Tijssen, echtgenote van Hermen Simons, licop en armengeld naar landsgebruik.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 78vs.

7 juli 1671
BELFELD - Overleden: Leonardus Sijmans [sic; lees: Sijmons].
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 173vs.

25 juli 1671
SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Simons en Margarita van Haeff. Getuigen: Joannes Cox en Godefridus Meuters.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 20 (RAL 42).
Het tweede cijfer dag is gewijzigd en daarmee onder voorbehoud, mogelijk 23 of 29.
Uit dit huwelijk:
...
1. Joannes Simons, ged. Roermond 28-9-1674 (get. Joannes ab Haef, pastoor te Swalmen, vervangen door Leonardus ab Haf, en Elisabetha Heijlegers; zn. van Leonardus x Margarita ab Haeff).
...
2. Leonardus Simons, ged. Roermond 4-8-1680 (get. Henricus Helgers en Anna Maria Maenen; zn. van Leonardus x Margareta van Haeff).
...
3. Petrus Guillelmus Simons, ged. Roermond 4-4-1692 (get. Henricus Florop en Maria Holtmans; zn. van Leonardus x Margarita van Haeff).

11 april 1673
SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Willem Rutsen en Gerart Martens, schepenen, en Andries Moeren, bode in plaats van de scholtis, dragen Evert Daniels en Walraven Paer, als voogden van de kinderen van wijlen Gerart Simons en Catharina Everts, gewezen echtelieden, ongeveer 2 morgen akkerland in het Asselervelt gelegen tussen de openbare weg en de bemd van de hof van Asselt, met de korte zijden grenzend aan Dierck Aquarius en voornoemde hof, voor een bedrag van 212 gulden per morgen, 1 gouden souverein en malder gerst als vertegenispenning, over aan Gordt Quijten en Metien Cuijpers, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik, godshelder 1 schilling.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 84.

z.d., vr 28 april 1673
MAASBREE - Verklaring door jonker Hendrick Arnold van Lom over diens betrokkenheid bij de doodslag van wijlen jonker Willem van Kessel genaamd Roffert, op 29 juli 1671 door hem gedood tijdens een degenduel.
"Aen den edelen Hoeve van Gelderlandt,
Verthoont mit alle eerbiedinge joncker Henderick Arnoldt van Lom hoe dat den suppliant op den 29 [sic] Julij des jaers 1671 sigh vervoeght hebbende ten huyse van Gerardt Simons gerichtsboede ..... RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, Port. 375 (1674); proces momboir tegen de erfgenamen van jr. Hendrik Arnoldt van Lom.

9 maart 1674
MAASBREE - Staat van goederen en schulden nagelaten door wijlen Johan Georgh van Lom zu Westeringhe en vrouwe Eleonora van Waes, gewezen echtelieden, aan hun negen nagelaten kinderen, waaronder hun zoon ook wijlen Hendrick Arnold van Lom, ten behoeve van de vaststelling van een civiele boete in verband met het overlijden van wijlen jonker Willem van Kessel genaamd Roffert, door Hendrick Arnold gedood in een degenduel.
[fol. 1]
...... Gerardt Sijmons compt allnoch een capitael van drij hondert vijfftich guldens, waervoor den selven een onderpandt heeft, hetwelcke hij daer voor aengenomen heeft ende gebruyckt heeft ende allnoch gebruyckt. ........

9 maart 1674
MAASBREE - "Wij Gerit Gijsen, Baltus Snellen, Cornelis Spee, Gerit Peeters, Jan Smeets, Jacob Sijmons ende Toenis Hermans, schepenen des gerichts ende dorps Bree ....
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, Port. 375 (1674); proces momboir tegen de erfgenamen van jr. Hendrik Arnoldt van Lom.

9 februari 1679
WESSEM - Overdracht gedeelte huis en hof.
Ten overstaan van schepenen van Wessem draagt Johan Monsieur, als gemachtigde door zijn broers en zussen, 5/8 deel van huis en hof met toebehoren langs de Steenweegh onder Wessem gelegen, voor een bedrag van 500 gulden over aan Gerart Joosten als gemachtigde van Margriet Sijmons en haar kinderen verwekt uit haar huwelijk met wijlen Jan Joosten.
Met volmacht opgemaakt te Ruremunde d.d. 7 februari 1670 door Engelbert Monsieur; Lambert Monsieur; Hub Quijtten; Jan Duijckers; Goesse Schoncken; Reijner Bours; en Johan Monsieur, gezamenlijke erfgenamen van wijlen kapitein Lambert Monsieur en Anneken Mevissen, aan hun broer Johan Monsieur, om hun gedeelte te verkopen van het huis waarin deze Johan nu woont.
RAL Maastricht, Schepenbank Wessem, inv.nr. 69, zonder folionummers.
Hubert Quijten, gehuwd met Clemens Monsieur, was schepen te Beesel.

vr 3 mei 1674
Z.P. - Gehuwd: Joannes Brinckmans [Brencxmans, Bringhmans] en Gertrudis Beeck
Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):
1. Wilhelmus Brinckmans, ged. Roermond 3-5-1674 (get. Petrus Raijmaeckers en Maria Quijten).
2. David Bringmans, ged. Roermond 12-7-1676 (get. Mr. David Walfgaert en Catharina Lindemans).
3. Helena Brinckmans, ged. Roermond 7-9-1681 (get. Winandus Thienraij en Gertrudis Aelmans).
4. Joannes Bringmans, ged. Roermond 27-11-1683 (get. Henricus Bulders en Lucia Quitten).
5. Anna Maria Brinckmans, ged. Roermond 10-9-1686 (get. Lambertus Stox en Maria Pipers door Geritien Frios).
6. Wilhelmus Bringmans, ged. Roermond 22-6-1688 (get. Albertus Quitten en Anna Simes).
7. Henricus Brinckmans, ged. Roermond 10-3-1691 (get. Joannes Jacobi en Anna Catharina
Charpentier, weduwe Bosmans).
Jan Brinckmans was in 1701 eigenaar van 5 morgen onbewerkt land te Beesel. De weduwe Gertruijdt Beeck leende op 29-7-1722 geld aan het kerspel Beesel. Voor nalatenschap zie 3-3-1733.

9 oktober 1675
SWALMEN - Gehuwd: Henricus Bulders [Bullers, verm. begr. Swalmen 28-4-1712, verm. ged. Swalmen 13-1-1652 als zn. van Joannes Bulders en Catharina van Cruchten] en Lucia Beeck [Cecilia, Sibilla Beck, verm. begr. Swalmen 19-4-1707 als Cecilia Bullers]. Getuigen: Stephanus Aquarius en Severinus Joeriens.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 22 (46 RAL).
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Bullers, ged. Swalmen 12-1-1677 (get. Joannes Janssen en Anna Beeck; dr. van Henricus x Caecilia Beeck). Tr. ... met Jacobus Roijen, overl. vr 20-8-1713.
2. Anna Bullers, ged. Swalmen 7-11-1679 (get. Arnoldus Mooren voor Joannes Brinckmans en Anna Beeck), begr. ald. 6-10-1746. Tr. Swalmen 18-10-1703 met Cornelius Wijnen.
3. Catharina Bullers, ged. Swalmen 9-11-1681 (get. Joannes Beck en Elisabeth Janssen; dr. van Henricus x Cecilia Beeck), jong overl.
4. Ida Bullers, ged. Swalmen 22-10-1683 (get. Petrus Raemaeckers en Windelken Spooren). Tr. 1) Swalmen 9-9-1708 met Henricus Quiten, overl. ...; 2) ... vr 20-8-1713 met Henricus Reuten.
5. Petronella Bullers, ged. Swalmen 13-9-1686 (get. Jacobus Spee en Anna ..a..; dr. van Henricus x Cecilia Beck), overl. ald. 1-9-1750. Tr. Swalmen 26-11-1711 met Henricus Hawinkels alias Teunissen.
6. Hinricus Bullers, ged. Swalmen 22-10-1689 (get. Godefridus Smet namens Johannes Smets en Getrudis Beck namens Maria Brinckmans; zn. van Henricus x Sibilla Beck). Tr. verm. ... vr 12-3-1717 met Gertrudis Slabbers.
7. Judiht Bullers, ged. Swalmen 4-3-1691 (get. Arnoldus Hijnen en Anna Simes; dr. van Henricus x Sybilla Beck), jong overl.
Henrick Bullers wordt op 21-8-1686 vermeld als pachter van de Wielerhof. Henderick Bulders en Zecilia Beeck verpandden op 18-12-1704 hun huis te Swalmen (smabers-11/290 en /291). Voor erfdeling tussen hun kinderen zie 20-8-1713.

28 juni 1679
SWALMEN-MIDDELHOVEN - Hendrick Beeck, pachter van Swamenhoff [Wieler 1] verklaart ten behoeve van het klooster Maria Weide te Venlo (als eigenaar van voornoemde boerderij) dat de onderstaande landerijen tiendvrij zijn:
... - bunder land op de Papenwech, gelegen tussen Hermen Simons en de Papenwech. - ....

RAL Maastricht, Maria Weide te Venlo inv.nr. 166; archivalia afkomstig uit Kevelaer. vr 24 juli 1680
Z.P. - Gehuwd: Joannes Willems en Barbara Lemmen [verm. dr. van Henricus Lemmen en Wilhelma NN]. Uit dit huwelijk:
1. mogelijk Barbara Willems, overl. Belfeld 15-8-1722. Tr. Belfeld 5-10-1695 met Conrardus Wolffers.
2. Wilhelmus Wilhelms, ged. Belfeld 24-7-1680 (get. Goerdt Sijmens, meter niet vermeld; zn. van Joannes x Barbara Lemmen).
3. Petrus Wilhelmi, ged. Belfeld 8-4-1683 (get. Henricus Wilhelms en Peterken Wolfferts; zn. van Joannes x Barbara NN).
4. Godefridus Wilhelms, ged. Belfeld 26-11-1685 (get. Henricus Janssen en Jacobina Lemmen; zn. van Joannes x Barbara NN).

18 januari 1681
WESSEM - Kwitantie.
Ten overstaan van schepenen te Wessem bekennen Johan Monsieur, lieutenant van Z.M. brug te Stevensweerdt, mede voor zijn broer Engelbert Monsieur en diens zus Jenneken; Reijner Bours, als man en voogd van Anneken Monsieur en zich sterkmakend voor zijn zwager Lambert Monsieur en voor de kinderen van wijlen zijn schoonzus Merrie; Willem Gerets als man en voogd van Clemens Monsieur; en Matthijs Duijckers, voor zichzelf en zijn zussen en broers, samen en ieder voor hun deel, dat zij een bedrag van 500 gulden hebben ontvangen die Margriet Sijmons, weduwe van Jan Joosten, hen schuldig was wegens onbetaalde kooppenningen van overdracht van huis, schuur en stalling onder Wessem, zoals verkocht op 9 februari 1679.
RAL Maastricht, Schepenbank Wessem, inv.nr. 69; zonder folionummers.
Voor Willem Gerets en Clemens Monsieur (weduwe van Hubert Quiten) zie o.a. Beesel 31-10-1679 en Wessem 28-11-1686. Van Clemens Monsieur geen huwelijk te Wessem.
Vgl. ook idem akte d.d. 25-11-1684: Johan Duijcker, burger te Roermond, bijgestaan door zijn oudste zoon Matthijs Duijckers, draagt krachtens testament opgemaakt te Roermond door wijlen Johan Duijckers en diens vrouw Ida Monsieur d.d. 24-1-1680, twee stukken akkerland onder Wessem gelegen over aan Jacobus Dencken.

vr 9 februari 1681
ASSELT - Begraven: Christianus Pex [alias Driessen, wedn. van Cornelia Tielen, geh. Asselt 7-10-1635, begr. ald. 30-11-1664; echtg. van Maria Simons, geh. Asselt 15-12-1665].
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 151vs. Op fotokopie geen dag leesbaar.

vr 24 februari 1682
Z.P. (niet te Roermond) - Gehuwd: Wilhelmus Stox [Stockx] en Ida Simons.
DTB-registers Roermond.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Stox, ged. Roermond 24-2-1682 (get. Hermanus Simons en Gertrudis Munnix), verm. jong overl.
2. Wilhelmus Stox, ged. Roermond 15-11-1684 (get. Rutgerus Wals en Mechtildis Simons vervangen door Gertrudis Stockx).
3. Joannes Stox, ged. Roermond 14-6-1686 (get. Leonardus Simons en Gertrudis Stox).
4. Hermanus Stox, ged. Roermond 12-9-1688 (get. Henricus Henrici en Anna Simens).
5. Michael Stockx, ged. Roermond 30-9-1690 (get. Rutgerus Waels en Gertrudis Munnincx vervangen door Gertrudis Stockx).
6. Anna Gertrudis Stockx, ged. Roermond 7-5-1694 (get. Rutgerus Waels en Anna Simons).
Zij kochten land te Asselt van Petrus Randhaxe en Lucia Quijten, zie 28-6-1756.

11 maart 1682
ROERMOND - Brouwersambt.
Leonard Cox, Ruth van Brockray, Jan Cox, Lenart Symons, Hendrick Simons, Hendrick Manckers, Petrus Buijckmans, Steven van Florop namens Hendrick Clomp, Francies Cox, Marya Quyten weduwe Van der Holt en Hendrick Vlodrop, meesters en gezellen van het brouwersambt te Roermond, verklaren dat Hendrick Meijers, tegenwoordig gaffelknecht van het ambt, op last van de huidige meesters heeft moeten aanzeggen dat meesters noch gezellen mogen toestaan dat Areth Post op hun getouw zal mogen brouwen zolang hij niet aan Jan Stijnen de ambtskosten over het jaar 1681 heeft betaald. Tevens verklaren zij dat Hendrick Meijers dit verbod niet bij hen is komen aanzeggen.
GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 1033 (brouwersambt). Vgl. 15-5-1637 en 2-3-1690.

vr 16 maart 1682
Z.P. - Gehuwd: Johannes Jacobusz Aelbouts [Aelboudts, Aelebouts, Albouts alias Jacobs] en Gertrudis Quiten [Quietten, Quijten, Quitten, ged. Asselt 7-1-1657, dr. van Joannes Quiten en Gertrudis Simons].
GA Roermond, Registers DHO.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Aelbouts, ged. Roermond 16-3-1682 (get. eerwaarde Jacobus Jacobusz Aelbouts en Gertrudis Simons).
2. Joannes Aelboudts, ged. Roermond 20-1-1684 (get. Joannes Buggenom, door Gerardus Jacobus Buggenom, zijn zoon, en Maria Quiten).
3. Maria Gertrudis Jacobs, ged. Roermond 8-1-1686 (get. Leonardus Quietten, regent van het college te Leuven, door Petrus Raendach, en Maria Buggenum.
4. Isabella Aelbouts, ged. Roermond 17-2-1688 (get. Joannes Quitten, door middel van Wilhelmus van der Holt, en Adriana Oelbouts, door middel van Isabella Lockermans).
5. Maria Catharina Aelebouts, ged. Roermond 14-6-1692 (get. Joannes Smets en Lucia Quijten, vervangen door Joanna Margarita Randagh).
6. Wilhelmus Gerardus Albouts, ged. Roermond 26-11-1694 (get. Wilhelmus Quijtten, prior en pastoor in Wegbergh, en Henderina Odilia Buggenum).
7. Joanna Jacobs alias Albouts, ged. Roermond 15-1-1697 (get. Wilhelmus van der Holt en Joanna Margarita van Dassen).

12 september 1684
BELFELD - Gehuwd: Hein Wolfferts [overl. Belfeld 11-2-1716] en Joanna Raetmackers [ged. Belfeld 12-3-1665, overl. ald. 10-1-1726, dr. van Petrus Sijmons alias Raetmeckers en Ummel op den Rijdt]. Getuigen: Goerdt Wolfferts en Nicolaus Janssen.
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 118.
Uit dit huwelijk:
1. Omilia Wolfferts, ged. Belfeld 19-8-1685 (get. Petrus Deiles en Agnes Cruijsberg; dr. van Henricus x Joanna Raetmeckers), verm. overl. vr 11-1-1693.
2. Margareta Wolfferts, ged. Belfeld 14-8-1686 (get. Goerdt Wolfferts en Catharina Haenen; dr. van Henricus x Joanna Raetmeckers).
3. Petrus Wolfferts, ged. Belfeld 4-2-1689 (get. Tilman Leengengs en Judith ..ulckers, ged. door pastoor ... Schutgens; zn. van Henricus x Joanna NN).
4. Omilia Wolfferts, ged. Belfeld 11-1-1693 (get. Jan Tilmans en Gebel Hendricks; dr. van Henricus 'ofte Hein' x Joanna Raetmeckers).
5. Peterken Wolffers, ged. Belfeld 9-4-1696 (get. Theodorus Schmitz en Grietgen Delis; dr. van Henricus x Catharina! NN]. Tr. Belfeld 17-8-1723 met Wilhelmus Janssen.
6. Maria Wolfferts, ged. Belfeld 23-2-1699 (get. Joannes Zangaerts en Girdruda Lenaerts; dr. van Henricus x Johanna Raetmeeckers).
7. Helena Wolfferts, ged. Belfeld 3-5-1702 (get. Joannes Peters en Matthia Wagens; dr. van Henricus x Joanna Raetmeckers), overl. ald. 1-11-1746. Tr. Belfeld 17-4-1731 met Hermanus Dinghs.
8. Catharina Wolffers, ged. Belfeld 4-3-1704 (get. Leonardus Theur en Girdruda Erckens; dr. van Henricus x Joanna Raetmeckers).
9. Matthias Wolffers, ged. Belfeld 19-9-1708 (get. Joannes Frets en Girdruda Gerets; zn. van Henricus x Joanna Raemeeckers).
Voor begraven van kinderen zie o.a. 26-5-1706.

11 augustus 1687
ASSELT - Verpanding huis en hof.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Smets en Frans Gerits, schepenen van Swalmen en Assel, bekennen de medeschepen Jan Janssen en Stincken Driessen, echtelieden, dat zij een bedrag van 120 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 15 juli 1688 met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de erfgenamen van Herman Sijmons, borger van de stad Ruremunde [marge: nu Elisabeth Smeets, weduwe van Rutgerus van Tits volgens overdracht en transfix van 30 juli 1704 door Johannes van Porselen en Anna Simons, echtelieden], met als onderpand huis en hof groot ongeveer 1 morgen te Assel gelegen tussen Giel Denier en Crijn Crijnen, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en NN Quijten. Omdat de echtelieden Giel Denier en Merrijcken Mertens dit onderpand voor de helft toekomt, geven zij hun toestemming voor deze verpanding.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 128-128vs; eenvoudig afschrift naar een origineel met twee gecachetteerde zegels in groene was.

vr 2 januari 1688
Z.P. - Gehuwd: Jacobus Dedij en Francisca Schake.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Dedij, ged. Roermond 2-1-1688 (get. Franciscus Pingrenon en Maria Simons). GA Roermond, Registers DHO.

vr 20 februari 1688
Z.P. - Gehuwd: Adolphus Bloemaerts [Bloemers, Bloemmers, Blommers, Blummers, pachter van Jagershuisje bij Hillenraad, overl. St.-Odilinberg 13-11-1731] en Gertrudis Mooren [Moeren, begr. Swalmen 17-8-1739, dr. van Joannes Henricus Mooren en Mechtildis Meuters alias Adams].
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Hermanus Bloemers, ged. Swalmen 25-3-1688 (get. Andreas Janssen en Mechtildis Adams), woont 1719-1726 te Beesel, begr. Swalmen 9-4-1733. Tr. ... vr 5-8-1719 met Gertrudis Wittiens.
2. Andreas Blummers, ged. Swalmen 28-9-1689 (get. Petrus Smets en Mechtildis Beijers), begr. ald. 27-3-1747. Tr. 1) ... vr 26-7-1732 met Catharina Lutters, begr. Swalmen 2-6-1743; 2) Swalmen 24-8-1745 met Catharina Geerlinx.
...
3. Nicolaus Bloemaerts, ged. ..., begr. Swalmen 22-12-1774. Tr. Swalmen 16-9-1714 met Theodora Kuven.
...
4. Margareta Armelindis Blommers, ged. Swalmen 20-5-1698 (get. Peter Bus.. namens Arnoldus Smets en Elisabeth Jansen). Tr. 1) Swalmen 30-11-1720 met Joannes Ramakers, begr. ald 19-1-1725; 2) Swalmen 5-11-1726 met Tilmannus Peecks.
5. Getrudis Bloemmers, ged. Swalmen 11-2-1701 (get. Gisbertus Crijnen en Petronella Jacobs; dr. van Adolphus x Getrudis Moeren).
6. Barbara Bloemen, ged. St.-Odilinberg 8-6-1702 (get. Casparus Moeren en Petronella Jansen; dr. van Adolphus x Gertrudis Mooren), vermeld 26-7-1733, overl. St.-Odilinberg 15-6-1733.
7. Franciscus Blomers, ged. St.-Odilinberg 9-6-1705 (get. Franciscus Herwegh en Megtildis Beijjers; zn. van Adolphus x Gertrudis Moren?).
8. Petrus Bloemaerts, ged. St.-Odilinberg 9-1-1707 (get. Henricus Simens en Agnes van St.-Antonij; zn. van Adolphus x Gertrudis Mooren).
9. Andreas Blomaers, ged. St.-Odilinberg 1-4-1709 (get. Petrus Hendrix en Barbara Moeren; zn. van Adolphus x Gertrudis Moeren).
10. mogelijk Maria Bloemaerts. Tr. ... vr 26-7-1732 met Petrus Rutten; mogelijk 2) Beesel 15-5-1740 met Petrus Slabbers.
Adolph Bloemarts en Geutruijd Mooren verpandden op 23-1-1731 hun huis naast de pastorie gelegen. De erven Bloemarts verkochten op 26-7-1732 dit huis aan de kerk te Swalmen gelegen.

30 oktober 1689
TEGELEN - Gehuwd: Petrus Janssen [Jaenssen, overl. Belfeld 8-2-1707] en Maria Vesseloo [Veslo, overl. Belfeld 14-11-1726; zij hertr. Belfeld 17-9-1707 met Leonardus Driessen alias Schincken]. Getuigen: Joannes Vesseloo, Catharina Vesseloo en Anna Sibilla Vesseloo.
DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 55. Uit dit huwelijk:
1. Martinus Jaenssen, ged. Belfeld 12-6-1703 (get. Wilhelmus Willems en Sevet Cremers; zn. van Petrus x Maria Veslo), verm. begr. ald. 8-12-1705.
2. Michael Jaenssen, ged. Belfeld 16-11-1706 (get. Joannes Simes en Judith Willems; zn. van Petrus x Maria Veslo).

vr 31 juli 1691
Z.P. - Gehuwd: Gerardus Heinen [alias Wetten, overl. Belfeld 25-3-1743; hij hertr. Belfeld 1-8-1723 met Petronella Poele alias Ponten] en Agnes Meijnaerts [alias Tomasen, overl. Belfeld 8-1-1721]. Uit dit huwelijk [zie 12-11-1708, 9-4-1711 en 24-4-1711 voor drie begr.]:
1. Henricus Hendricks alias Wetten, ged. Belfeld 31-7-1691 (get. Teijsken Classen en Berta Wilhems; zn. van Gerhardus Hendricks 'ofte Wetten' x Agnetis Tomassen), overl. ald. 18-10-1725. Tr. Belfeld 9-10-1712 met Joanna Mertens.
...
2. Gebelia Hendrix alias Wetten, ged. Belfeld 5-8-1694 (get. Wilhelm Hendrix, Gebelia Hendrix en Joanna Geretz; dr. van Gerhardus x Agnetis NN), jong overl.
3. Thomas Heinen, ged. Belfeld 16-11-1695 (get. Conrardus Wolffers en Agnetis Henricks; zn. van Gerardus x Agnetis NN), overl. ald. 6-5-1749. Tr. 1) Belfeld 6-2-1720 met Wilhelmina Oliemeulen, overl. ald. 3-3-1724. Tr. 2) Belfeld 10-5-1724 met Catharina Dinghs, overl. ald. 20-3-1725; 3) Belfeld 31-7-1725 met Leonarda Heggers, overl. ald. 5-3-1731; 4) Belfeld 1-7-1731 met Aldegunda Tilmans, overl. ald. 16-11-1731; 5) Belfeld 24-2-1732 met Petronella Trijnes, overl. ald. 31-7-1737; 6) Belfeld 3-2-1739 met Willemina Jansens, overl. ald. 3-6-1742; 7) Belfeld 7-1-1745 met Agnes Schreurs, overl. ald. 29-8-1749.
4. Gebelia Heinen, ged. Belfeld 12-10-1698 (get. Petrus Tijskens 'off Claessens' en Catharina Wagens; dr van Gerardus Heinen 'off Wetten' x Agnetis NN). Tr. Belfeld 1-11-1723 met Petrus Jansen.
5. Alegunda Henrichs, ged. Belfeld 17-2-1702 (get. Wilhelmus Willems en Maria Claessens; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaertz), overl. ald. 24-4-1711.
[mogelijk begr. 19-2-1792; tr. in dat geval 25-6-1738 met Leonardus Stroijcken, begr. 16-10-1774.]
6. Wilhelmus Heijnen, ged. Belfeld 24-6-1704 (get. Joannes Huben en Jacoba Jaenssen; zn. van Gerardus x Agnetis Meijnaertz), mogelijk overl. ald. 21-11-1733. Tr. mogelijk Belfeld 6-6-1725 met Joanna Peters.
7. Henrica Heijnen, ged. Belfeld 20-2-1707 (get. Jacobus Erkens en Helena Cruijsberg; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaerts).
8. Helena Heinen, ged. Belfeld 18-7-1709 (get. Joannes Simes en Margareta Gerets; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaerts).

7 oktober 1691
SWALMEN - Lijst van leden van de broederschappen van de H. Rozenkrans en St.-Jan Baptist, opgesteld door Gerardus Dolmans, pastoor te Swalmen ('septimo octobris inscripti sunt in confratertinate S Rosarii ac in confraternitate Sancti Iohannis sequentes sub me Gerardo Dolmans pastore in Swalmen').
In deze lijst ook: Corst Simes

15 december 1692
BELFELD - Guillium Simons en Judith Janssen, echtelieden, volmachtigen Hendrick van Lom te Beesel om uit handen van Jacob Visschers 100 gulden in ontvangst te nemen die deze heeft verbonden aan zekere (niet met name genoemde) halve bouwhof te Beesel.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 42. Zie 6-2-1697 en 18-10-1697.

19 januari 1693
BELFELD - Verpanding helft van hoeve.
Franciscus Cox, landscholtis, Jan Peters en Willem Willems, schepenen van Belffelt, oorkonden dat Jacob Vissers, burger te Ruremonde, heeft verklaard dat hij een bedrag van 100 gulden Roermond tegen een jaarlijkse rente van 6%, eerstmaals te vervallen op 15-12-1693 en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Geliam Simons en Judith Jansen, echtelieden. Als onderpand stelt Vissers "seckeren halven hoeff bestaende in huijs, hoff, bempden ende landerijen" onder Belffelt gelegen met toebehoren, zoals Vissers deze heeft gerfd van wijlen de advokaat Disters. Als extra verzekering heeft de weduwe van gemelde Diesters volgens akte van 17-12-1691 afstand gedaan van haar vruchtgebruik op deze goederen.
RAL Maastricht, FA De Meer d'Osen (16.0754), inv.nr. ...; charter met transfix d.d. 6-4-1693, met zegels van Franciscus Cox en schepenbank Beesel in goede resp. redelijke staat. Ingeseald waardoor laatste regels onder spatium onleesbaar.

1 juni 1694
ROERMOND / NEER - Volmacht.
Ten overstaan van J. Kroenenbroeck, beide der rechten doctor en notaris te Roermond, en de getuigen Mr. Evert van Hove en Hermannus Simons, machtigen
- Geurdt Buerskens zich sterk makend voor zijn broers en zussen .... als kinderen van Jan Beurskens;
- Tilman Beurskens, zich sterk makend voor zijn broers, kinderen van Hendrick Beurskens; - Jan Cruijtsbergh;
- Peter Quijten, als man en voogd van zijn vrouw Elisabet Beurskens;
- en Sr. Frans van Wessem, armermeester van de stad;
"voor sooveel als ieder totte vercochte goederen ... magh sijn berechtight, ende van Hendrick, Jan ende Anna Buerskens hercoemende",
de eerwaarde heer Johan Buerskens "miterffgenaeme, cappellaen tot Biesel", tot de overdracht te Neer van goederen aldaar die ze hadden verkocht aan de erfgenamen van Thijs Coenen en Geurtjen Janssens.
RAL Maastricht, Land van Horn, inv.nr. 429 fol. 310-312vs.
Met dank aan Jan Hanssen; voor overdracht zie 17-6-1694. Vgl. ook de akte d.d. 30-1-1686.

vr 31 juli 1691
Z.P. - Gehuwd: Gerardus Heinen [alias Wetten, overl. Belfeld 25-3-1743; hij hertr. Belfeld 1-8-1723 met Petronella Poele alias Ponten] en Agnes Meijnaerts [alias Tomasen, overl. Belfeld 8-1-1721]. Uit dit huwelijk [zie 12-11-1708, 9-4-1711 en 24-4-1711 voor drie begr.]:
1. Henricus Hendricks alias Wetten, ged. Belfeld 31-7-1691 (get. Teijsken Classen en Berta Wilhems; zn. van Gerhardus Hendricks 'ofte Wetten' x Agnetis Tomassen), overl. ald. 18-10-1725. Tr. Belfeld 9-10-1712 met Joanna Mertens.
...
2. Gebelia Hendrix alias Wetten, ged. Belfeld 5-8-1694 (get. Wilhelm Hendrix, Gebelia Hendrix en Joanna Geretz; dr. van Gerhardus x Agnetis NN), jong overl.
3. Thomas Heinen, ged. Belfeld 16-11-1695 (get. Conrardus Wolffers en Agnetis Henricks; zn. van Gerardus x Agnetis NN), overl. ald. 6-5-1749. Tr. 1) Belfeld 6-2-1720 met Wilhelmina Oliemeulen, overl. ald. 3-3-1724. Tr. 2) Belfeld 10-5-1724 met Catharina Dinghs, overl. ald. 20-3-1725; 3) Belfeld 31-7-1725 met Leonarda Heggers, overl. ald. 5-3-1731; 4) Belfeld 1-7-1731 met Aldegunda Tilmans, overl. ald. 16-11-1731; 5) Belfeld 24-2-1732 met Petronella Trijnes, overl. ald. 31-7-1737; 6) Belfeld 3-2-1739 met Willemina Jansens, overl. ald. 3-6-1742; 7) Belfeld 7-1-1745 met Agnes Schreurs, overl. ald. 29-8-1749.
4. Gebelia Heinen, ged. Belfeld 12-10-1698 (get. Petrus Tijskens 'off Claessens' en Catharina Wagens; dr van Gerardus Heinen 'off Wetten' x Agnetis NN). Tr. Belfeld 1-11-1723 met Petrus Jansen.
5. Alegunda Henrichs, ged. Belfeld 17-2-1702 (get. Wilhelmus Willems en Maria Claessens; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaertz), overl. ald. 24-4-1711.
[mogelijk begr. 19-2-1792; tr. in dat geval 25-6-1738 met Leonardus Stroijcken, begr. 16-10-1774.]
6. Wilhelmus Heijnen, ged. Belfeld 24-6-1704 (get. Joannes Huben en Jacoba Jaenssen; zn. van Gerardus x Agnetis Meijnaertz), mogelijk overl. ald. 21-11-1733. Tr. mogelijk Belfeld 6-6-1725 met Joanna Peters.
7. Henrica Heijnen, ged. Belfeld 20-2-1707 (get. Jacobus Erkens en Helena Cruijsberg; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaerts).
8. Helena Heinen, ged. Belfeld 18-7-1709 (get. Joannes Simes en Margareta Gerets; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaerts).

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"