Philips de Goede

Philips de Goede (Dijon, 31 juli 1396 - Brugge, 15 juni 1467), was hertog van BourgondiŽ van 1419 tot aan zijn dood. Als landsheer van Vlaanderen, Brabant, Namen en Limburg heeft hij de basis gelegd van de natievorming in de Nederlanden. Gedurende korte periode was hij ook graaf van Charolais. Hij was de stichter van de Orde van het Gulden Vlies.

Na de dood van zijn vader, Jan zonder Vrees, volgde Philips hem op in het hertogdom BourgondiŽ en in de graafschappen Vlaanderen en ArtesiŽ (Artois). Tijdens zijn bestuur verwierf hij vervolgens het graafschap Namen (1429), de hertogdommen Brabant en Limburg door erfopvolging van Philips van Saint-Pol (1430), de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen (1433) alsook het hertogdom Luxemburg (1451).
Op 23 maart 1420 bezocht hij de stad Troyes, waar toen het Franse hof verbleef. Ook de Engelse koning arriveerde daar om over vrede te onderhandelen. Afgesproken werd dat de Engelse koning, de winnaar van de slag bij Azincourt, Hendrik V, zou trouwen met Catharina, de zus van de Dauphin, die Jan Zonder Vrees had laten vermoorden. Na de dood van de Dauphin zou de Engelse koning dan de Franse kroon verwerven. Aldus geschiedde: Hendrik V en de dertienjarige Catharina trouwden in Troyes. Frankrijk keek verbijsterd toe en van toen af gingen de wegen van BourgondiŽ en Frankrijk uiteen. Parijs morde, de bevolking leed onder de inkwartiering van Bourgondische en Engelse troepen. Bijna gelijktijdig overleden in 1422 zowel de Engelse koning als de zwakzinnige Franse koning Karel VI. Het regentschap kwam tijdelijk aan de Engelse graaf van Lancaster. Maar Frankrijk zou bevrijd worden van de Engelsen! In 1428 verliet een meisje, Jeanne D'Arc, haar dorp aan de Maas. Zij had visioenen. Priesters onderzochten haar en vonden niets duivels. Ze kreeg toestemming om volgens haar wens in mannenkleren het Franse leger aan te voeren welk Frankrijk moest bevrijden. Als maagd van Orleans begon ze aan het succesverhaal. Deze stad werd bevrijd en de dauphin werd in Reims tot koning gekroond. Talrijke steden liepen over. In 1430 wisten BourgondiŽrs Jeanne D'Arc te vangen en zo eindigde ze haar leven op een brandstapel in Rouen. De oorlog sleepte zich nog enkele jaren voort. In 1435 werd eindelijk in Atrecht vrede gesloten, waardoor de 100-jarige oorlog voorgoed voorbij was.

 

Philips de Goede intussen voerde veel hervormingen door in zijn gewesten die het bestuur over zijn gebied moesten vergemakkelijken. Met name begon hij aan de invoering van een centraal bestuur, een centrale rechtspraak (de Grote Raad) en een centrale inning van belastingen in de vorm van ťťn enkele som voor het hele gebied, die door de gewesten opgebracht werd volgens een door henzelf vast te stellen verdeelsleutel. Om dit centraal overleg mogelijk te maken, stelde Philips de eerste Staten-Generaal in, die hij in 1464 voor het eerst bijeen riep in Brugge. Deze centrale instellingen van Philips legden de basis voor Nederland als land (als groter geheel dan alleen de afzonderlijke gewesten) door de gewesten te confronteren met het feit dat ze gezamenlijke belangen hadden tegenover ťťn enkele vorst.

Philips de Goede trouwde na twee eerdere huwelijken op 7 januari 1430 te Sluis met Isabella van Portugal. Zij kregen drie kinderen, slechts ťťn kind: Karel de Stoute (1433-1477) bleef in leven. In de tijd van met name Philips de Goede bloeide de hoofdstad Dijon als nooit tevoren. Dijon was al zo'n 2000 jaar lang een handelsstad. Dit had de stad te danken aan het feit dat het gelegen is op een internationale handelsroute. De specerijenroute liep in de middeleeuwen door de stad. De handel stimuleerde op deze wijze de lokale keuken. Peperkoek en mosterd zijn producten uit Dijon. Vele grote kunstenaars uit de Nederlanden waren hierdoor werkzaam in Dijon. Guillaume Dufay, een van de voornaamste componisten uit die tijd, uit de zogenaamde eerste Nederlandse school, werkte als jonge man en ook op zijn oude dag aan het hof in Dijon. De meeste wereldlijke muziek van deze uit Gent afkomstige componist is daar gecomponeerd. Tussen deze twee periodes in werkte Dufay aan het pauselijk hof van Rome. Hier zijn vooral zijn missen en motetten ontstaan. Toen Philips de Goede en Isabella van Portugal in 1430 te Brugge huwden werd de orde van het Gulden Vlies gesticht. De zetel van deze befaamde ridderorde was gelegen in Dijon. Het was een orde waar edelen uit alle gewesten welke hoorden bij BourgondiŽ lid van konden worden. De meerderheid van deze leden was steeds Franstalig. Er waren regelmatig bijeenkomsten van de leden in belangrijke steden. Een keer was er ook een bijeenkomst in Den Haag. Op de diverse portretten van belangrijke edelen zie je steeds de halsketting van het gulden vlies afgebeeld.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"