Gulick en Egmont

Na de dood van Reinald II van Gelre breken er roerige tijden aan. Reinald, de oudste zoon, is nog een kind. Op 12-jarige leeftijd wordt hij meerderjarig verklaard en neemt het bestuur officieel over. Maar de lagere adel ziet nu zijn kans schoon om meer macht te verwerven. Twee partijen staan tegenover elkaar: de Bronkhorsten en de Hekerens. De Hekerens weten Reinald III op hun hand te krijgen. Reinald heeft een broer, Eduard, die ook graag een partijtje mee wil regeren. Hij sluit zich aan bij de Bronkhorsten. Geweldpleging en rooftochten in heel Gelre zijn het gevolg. In eerste instantie lijkt Reinald te gaan winnen. Eduard blijft op een gegeven moment nog slechts baas in het ambt Montfort. Maar in 1361 bij de slag bij Tiel wordt Reinoud III door zijn broer Eduard gevangen gezet. Bijna 10 jaar regeert daarna Eduard. Als hij in 1371 sterft komt Reinald III weer vrij, maar tengevolge van de geleden ontberingen sterft ook hij korte tijd later.

Opvolger wordt hun halfzus Maria, die getrouwd was met Willem II van Gulick. Zo komt Gelre tijdelijk onder de heren van Gulick: eerst onder zoon Willem III, dan onder diens broer Willem IV, en bij gebrek aan kinderen daarna via hun zus Johanna van Gulick komt het gebied onder gezag van de familie van Egmont. Arnold van Egmont regeert van 1423 tot 1465. Dan wordt deze door diens zoon Adolf gevangen gezet. Deze strijd doet denken aan die tussen Reinald III en diens broer Eduard, of die tussen Reinald I en diens zoon Reinald II. In 1471 wordt de vader weer bevrijd door tussenkomst van Karel de Stoute. Hij eist vervolgens wel van Arnold dat deze hem het hertogdom voor 10 jaar gaat verpanden. Na de dood van Arnold in 1473 staat het hertogdom dan ook onder bestuur ven de bourgondische hertog. Als Karel de Stoute in 1477 sneuvelt komt het gebied onder zijn opvolgster Maria van BourgondiŽ, de vrouw van Maximiliaan van Oostenrijk. De volgende heer is dan Philips de Schone. Pas daarna zien we weer iemand uit de oorspronkelijke famile aan het roer, Karel van Gelre, zoon van Adolf van Egmont en Catharina van Bourbon.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"