Filter
onderwerplocatiejaargangtijdvak
Zoeken (in titel, korte inhoud en schrijver) :

1088 resultaten gevonden

OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
00harde kaftPublicationsNederlands0322
archeologieBelgiëLettre de M.H. Schuermans, sur des tumulus de la Hesbaye18640karton7PublicationsFrans0Brief over archeologische zaken in het algemeen, toegespitst op o.a. Tombosch en Montenaken.376Schuermans
archeologieWittemFragments de vases, trouvés a Wittem18640karton5PublicationsFrans0Afbeeldingen van scherven. Determinatie en verdere bespreking.376Maelen van der
archeologieZuid-LimburgRecherches sur Atuatuca et Corriovallum18640karton13PublicationsFrans0Plaatsing van Zuid-Limburg binnen de oude Romeinse context. Verder over Coriovallum en de betekenis in de streek.376Russel
archeologieWittemA propos des fragments de vases trouvés a Wittem18640karton6PublicationsFrans0Aanvulling op artikel in zelfde jaarboek376Hagemans
archeologieLimburgDe la poterie dite Samienne ou Sigillée18640karton10PublicationsFrans0Artikel naar aanleiding van de verkoop van de collectie Renese te Gent december 1863 waarin een stuk, gevonden in de omgeving van Maastricht. Er op staan woorden die de schrijver tracht te verklaren.376Schuermans
stadMaastrichtGeschiedkundige aanmerkingen nopens de opkomst en de voortgang der stad Maastricht, met voorrede18640karton24PublicationsNederlands1Voorbeeld begin schrijven van moderne stadsgeschiedenis 18e eeuw.(Ook enkele andere titels worden vermeld). Een werkje uit de 18e eeuw (met als titel "Geschiedkundige aanmerkingen nopens de opkomst en de voortgang der stad Maastrich" wordt integraal weergegeven en de achtergrond van de schrijver wordt eerst toegelicht. In deze jaargang het eerste deel van het boekje welk handelt van Maastricht vanaf de Romeinse tijd tot omstreeks 400. Verderop in hetzelfde jaarboek deel 2 tot het jaar 1000 en deel 3.376Habets
archeologieLimburgQuelques mots sur les armes en pierre, récemment découvertes dans le Limbourg18640karton7PublicationsFrans0Overwapens in de steentijd en vondsten in Limburg.376Ubaghs
archeologieLimburgNotice sur quelques découvertes d'antiquités dans le duché du Limbourg18650harde kaft58PublicationsFrans0Beschrijving per plaats van archeologische vindingen.447Habets
archeologieBergh TerblijtNotices sur quelques découvertes d'antiquités dans le duché du Limbourg18660harde kaft31PublicationsFrans0tweede artikel. Over de onderzoekingen van een Belgo-Romeinse begraafplaats in Berg en Terblijt. Litho's van vondsten.456Habets
archeologieMaastrichtEssai sur les couches de bryozoaires de tuffeau de Maestricht18660harde kaft27PublicationsFrans0Over fossielen in het krijt van Maastricht456Ubaghs
archeologieTongerenSur une urne en forme de poisson trouvé a Coninxheim18670harde kaft9PublicationsFrans1Brief gericht aan M. Habets. Over een urn , die zich tot een fatale ontploffing in 1761 in het bezit van de Franse koning bevond. Deze urn in de vorm van een vis was afkomstig uit Coninxheim bij Tongeren. Er zijn nog afbeeldingen van bewaard gebleven en beschrijvingen uit 1721. Afbeeldingen en beschrijvingen worden bijgevoegd.504Schuermans
archeologieFauquemontNotice sur quelques découvertes d'antiquités dans le duché du Limbourg18670harde kaft13PublicationsFrans0Gallo-Romeins grafveld in Broeckhem bij Fauquemont. Beschrijving vondsten. Algemene opmerkingen van de schrijver over dergelijke begraafplaatsen.504Habets
archeologieHeerlenNotes sur quelques objets funéraires. D'origine franque, trouvés a Heerlen18670harde kaft10PublicationsFrans0Afbeeldingen en toelichting bij vondsten uit Heerlen504Habets
archeologieHeerlenNotice archéologique sur un cachet d'oculiste romain trouvé a Heerlen18700harde kaft25PublicationsFrans0Beschrijving van Romeins opject, weergave van opschrift.523Habets
archeologieKesselDécouverte d'un autel romain a Kessel près de Ruremonde18700harde kaft10PublicationsFrans0Bij de bouw van een nieuwe kerk in Kessel in 1869 stuitte men op een oud Romeins altaar.523Habets
archeologieMeerssenExploration d'une villa belgo-romaine au Herkenbergh a Meerssen18710papier50PublicationsFrans06 kleuren en zwartwit litho's op einde toegevoegd met afbeeldingen vondsten. Bespreking achtergrond en vondsten in Frans458Habets
archeologieMaastrichtLe Pons Mosae de Tacite, lettre a Habets18740harde kaft8PublicationsFrans0beschrijving Romeinse vesting Maastricht448Caumartins
archeologieTongerenTongres et Atuatuca18740harde kaft11PublicationsFrans0Kritiek op artikel van Schuermans over bodemvondst448Caumartins
archeologieLimburgAnalyse du compte-rendu de la 6me session du congres international d'anthropologie et d'archeologie prehistorique18740harde kaft32PublicationsFrans0met afbeeldingen448Ubaghs
archeologieLimburgCommunication sur les cailloux roulés des dépots quaternaires et sur les antiquités préhistorique du duché de Limbourg18740harde kaft11PublicationsFrans0Rede tijdens congres 1872448Ubaghs
archeologieLimburgOudheidkundige verzamelingen te Roermond, Venlo en Maastricht in 184818770papier14PublicationsNederlands0Beschrijving o.a. van vondsten oudheidkundig museum Leiden in 1848494Habets
archeologieLimburgDécouvertes d'antiquités dans le duché de Limbourg18810papier298PublicationsFrans0Hoofdstuk I: Objecten uit het stenen tijdperk gevonden op vele plaatsen (o.a. Swalmen), daarna hoofdstuk II bronzen tijdperk. Hoofdstuk III gaat over Romeinse routes, hoofdstuk IV over de historische route van Tongeren naar Gulick, hoofdstuk V over Romeinse vondsten, hoofdstuk VI over de Romeinse weg van Tongeren naar Nijmegen aan de linkerkant van de Maas, VII over Romeinse en Frankische vondsten. VIII over andere vindingen aan de linkerkant van de Maas, IX over de weg van Aix-La Chapelle naar Galoppe en X over de weg van Maastricht naar Aix-en-Chapelle. Op het einde van het boek 4 uitklapbare kaarten: rond opgraving O.L. Vrouwe poort Maastricht. In tekst nog enkele tekeningen458Habets
archeologieBlerickPlaatsen in de gemeente Blerick, waar voorgeschiedkundige, Germaanse en Romeinse voorwerpen zijn gevonden18820papier17PublicationsNederlands0beschrijving en plaats archeologische vondsten487Ort
archeologieMaastrichtl'age et l'homme préhistorique et ses ustensils de la station lacustre de Maestricht18840papier90PublicationsFrans0Algehele inleiding over archeologische tijdperken, daarna toegespitst op vondsten in de omgeving van Maastricht. Inclusief enkele foto's op platen.474Ubaghs
archeologieSint GeertruidSainte-Gertrude a l'epoque neolitique18870papier28PublicationsFrans0Over neolithische vondsten bij Sint Geertruid. Veel uitklapbare getekende afbeeldingen515Puijdt de
archeologieLimburgCommunication au Congrès international des catholiques a Paris18890harde kaft18PublicationsFrans0Archeologische en geologische beschouwingen aan het eind van de 19e eeuw512Ubaghs
archeologieLimburgUit de nagelaten geschriften van wijlen de zeereerwaarde heer Jos Habets over wegen en gebouwen, uit het Romeinse tijdperk, in het hertogdom Limburg18950papier39PublicationsNederlands0Over Romeinse heirbanen, Romeinse gebouwen in Zuid-Limburg nabij heirbanen, de Romeinse villa te Louwberg onder Wijlre, de Romeinse villa Backerbosch onder Heer, de tumulus te Scharn. Einde boek veel pagina's met tekeningen vindplaatsen en vondsten bijgevoegd.298Habets
archeologieObbichtEen brief van Pieter Ecrevisse over Romeinse oudheden te Obbicht19000papier6PublicationsNederlands1Nagelaten brief van Ecrevisse uit 1875 met scherpzinnige archeologische gevolgtrekkingen499Dorren
archeologieKerkradeRomeins vaatwerk gevonden te Kerkrade en te Houthem-St. Gerlach19080harde kaft5PublicationsNederlands0Beschrijving vaatwerk met toegevoegd een pagina met zwartwit-foto455Goossens
archeologieLimburgVerhandeling over voorhistorische vondsten19120papier30PublicationsNederlands0Foto's van voorwerpen uit de steentijd, algemene informatie over archeologie steentijd, vondsten in de maasstreek. Ook afbeeldingen potten en urnen471Coenegracht
archeologieValkenburgDe Romeinse tempel van het Ravensbos bij Valkenburg19180papier5PublicationsNederlands0Artikel, ook foto's met afbeeldingen blootgelegde sarcophagen en een uitklapbare plattegrond van de Romeinse rondbpuw en begraafplaats te Ravensbosch.174Holwerda
archeologieSchaesbergRomeinse villa bij Overstenhof, Schaesberg19220papier16PublicationsNederlands0Inleiding en beschrijving vondsten. Afbeelding van plattegrond195Peters P.
archeologieUbachsbergOpgraving van Romeinse villa's te Ubachsberg en in 't Ravensbosch19220papier4PublicationsNederlands0Korte beschrijving van recente opgravingen door het oudheidkundig instituut van Leiden195Remouchamps
archeologieZuid-LimburgDe eerste bewoners van Zuid-Limburg in de historische tijd19240papier14PublicationsNederlands0Over de Eburonen, de Tongeren, beide Keltische volkeren, die in karakter, zeden, sociale instelling en levenswijze verschilden van de Germaanse volkeren. Deze Keltische volkeren waren de eerst bekende bewoners van Zuid-Limburg354Gorres
archeologieSteinDe begraafplaats der Romeinse kolonie te Stein19260papier26PublicationsNederlands0Afbeeldingen: kadastraal uittreksel der gemeente Stein, plattegrond der graven en sarcophagen, foto's van inhoud van graven, foto's sarcophagen en meer. Uitgebreide beschrijving van de vondsten474Beckers
archeologieHeerlenRomeins vaatwerk gevonden te Heerlen19270papier2PublicationsNederlands0Beschrijving enkele vondsten. Tekeningen van deze vondsten494Peters P.
archeologieHeerlenUit Heerlens verleden. Romeinse vondsten19280papier10PublicationsNederlands0Beschrijving en afbeeldingen vondsten432Peters P.
archeologieHeerlenRomeinse villa te bovenste Caumer, Heerlen19300harde kaft12PublicationsNederlands0Enkele tekeningen en een foto, verder beschrijving vondsten363Peters P.
archeologieValkenburgKort bericht over de ontdekking van een woongrot onder het kasteel Valkenburg19320papier16PublicationsNederlands0Beschrijving opgravingen van prehistorische woning. Ook foto's en afbeeldingen, o.a. Grottekeningen450Dorren
archeologieLimburgLimburgse plaatsnamen en hun betekenis voor het oudheidkundig bodemonderzoek19470papier30PublicationsNederlands0Allerlei historische namen wijzen op archeologische gegevens (Grubbenvorst: Borgkampen. Een door greppels en wallen omgeven terrein waar veel scherven zijn gevonden uit meerdere tijdperken, enz. Zo zijn er namen die wijzen op nederzettingen, namen die wijzen op grafheuvels, namen die wijzen op losse vondsten, namen die wijzen op Romeinse wegen.281Hardenberg
archeologieNijmegenHet vraagstuk Coriovallum19490harde kaft20PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Er bestaat een probleem Coriovallum t.a.v. Zijn geografische ligging en van zijn maatschappelijke structuur (soldatencentrum of burgerlijk centrum). Dit archeoligische en historische vraagstuk wordt vanuit verschillend bronnenmateriaal behandeld382Hommerich van
archeologieLimburgHet paleolithicum en mesolithicum in Limburg19530papier18PublicationsNederlands0Jaargang 1952-1953. Ook veel afbeeldingen van vondsten van bewerkte stenen uit deze periodes, vooral uit Midden-Limburg246Wouters
archeologieEuropaDe bronstijd19530papier24PublicationsNederlands0Jaargang 1952-1953. Zeer algemeen verhaal, vondsten vooral uit Scandinavië belicht. Foto's van voorwerpen en kleding uit Denemarken, maar ook Drenthe en Nijmegen.246Glazema
archeologieEchtEen jongpaleolithische vindplaats in Echt19550papier16PublicationsNederlands0Jaargang 1954-1955. Aanvulling op eerder artikel in vorige Publications-uitgave (1952-1953).261Wouters
archeologieSteinDe tombe te Stein19590papier8PublicationsNederlands0Jaargang 1958-1959. In de jaren 1924-1927 werden vlak ten zuiden van een kunstmatige heuvel aan de rand van de haven van Stein opgravingen gedaan. Er werden allerlei Romeinse funderingen ontdekt. Vroeger werd de heuvel "de tombe" genoemd. In 1959 zou de heuvel geëgaliseerd worden maar eerst werden er door het ROB te Amersfoort bodemonderzoeken gedaan. Vier foto's van de opgravingen.491Munsters
archeologieSteinEen Romeinse askist uit Stein19590papier11PublicationsNederlands0Jaargang 1958-1959. Bij vorig artikel publications foto's van de askist. Plattegronden en tekeningen van de vondsten, naast nog enkele foto's.491Bogaers
ambachtMaastrichtHet dubbelkruis van de St-Servaas te Maastricht. Identiteit van meester Ulricus onthuld.19660papier20PublicationsNederlands0De O.L. Vrouwe basiliek heeft een beroemd kruis met daarin 5 splinters van het kruis van Christus, buitgemaakt tijdens een kruistocht. In 1490 liet de Servaas ook een dubbelkruis maken welke met het kruis van de O.L. Vrouwebasiliek moest gaan concurreren. Dit kruis van meester Ulricus wordt hier besproken, met name wordt duidelijk wie het maakte, Veel informatie over het ambachtsleven in Maastricht begin 16e eeuw. Drie foto's van afbeeldingen287Dejong
archeologieHeerlenNaamstempels op terra sigillata van Heerlen. Analytische inventaris van d epottenbakkersmerken op onversierde terra sigillata.19680papier23PublicationsNederlands0Jaargangen 1967 en 1968. De sigillata-vondsten uit de rijke Heerlense bodem leveren veel studiemateriaal. In 1965 telde de Heerlense museumcollectie 980 stukken onversierde sigillata, waarvan 238 met interpreteerbare pottenbakkersstempels. Deze worden uitgebreid beschreven, met tekeningen.226Vanvinckenroye
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over de jaren 1969-197019720papier73PublicationsNederlands0Jaargang 1971-1972. Zeer veel foto's en afbeeldingen. Vondsten uit zeer veel Limburgse plaatsen. Van Swalmen uitgebreide beschrijving opgravingen grafheuvels. Uitklapkaart Brunssum 1:60. De opgravingen beschreven van prehistorie tot middeleeuwen. Mooi overzicht. Op einde kaart Limburg met vindplaatsen en verwijzing naar pagina's met beschrijvingen.271Bloemers
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over de jaren 1971-197219730papier49PublicationsNederlands0Veel afbeeldingen en foto's. Vondsten van prehistorie tot middeleeuwen in veel plaatsen inn Limburg. Op einde index van Plaatsnamen en verwijzingen naart beschrijving.277Bloemers
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over de jaren 1973-197419750papier45PublicationsNederlands0Veel afbeeldingen en foto's van vondsten in heel Limburg. Dit van prehistorie tot middeleeuwen. Op einde overzicht plaatsnamen met verwijzing naar pagina met de betreffende beschrijvingen.373Bloemers
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over de jaren 1975 en 197619770karton27PublicationsNederlands0Veel foto's en tekeningen297Bloemers
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over de jaren 1977-197919810karton89PublicationsNederlands0Jaargang 1980-1981. Beschrijving vele vondsten. Foto's en tekeningen. Interessant vooral de beschrijving van middeleeuwse opgravingen in Sittard m.b.t. Gasthuis. Ook opgravingen Venray met betrekking tot de burggraaf rondom de oude kerk.477Willems
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over de jaren 1980-1982.19830karton98PublicationsNederlands0Weer zeer veel foto's en tekeningen. O.a. Frankisch grafveld in Swalmen303Willems
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 198319840karton41PublicationsNederlands0Veel vondsten, o.a. Kessel. Talloze foto's en afbeeldingen437Willems
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 198419850karton52PublicationsNederlands0Weer veel foto's en afbeeldingen, o.a. grafheuvel Weert, merovingisch grafveld Posterholt, baggervondsten Asselt 6e eeuw.231Willems0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 198519860karton45PublicationsNederlands0Weer veel foto's en afbeeldingen, o.a. Maastricht belvédère prehistorie, laatpaleolitsche vondsten Reuver, grafheuvels Weert, Romeinse villa Voerendaal286Willems0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 198619870karton55PublicationsNederlands0Veel foto's en tekeningen, o.a. haardstenen Eysden, veel vondsten Maastricht, Romeinse villa Voerendaal, urnenveld Weert.300Stoepker0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 198719880karton82PublicationsNederlands0Veel foto's en afbeeldingen, grafveld vroege ijzertijd Beegden, Maastricht Belvédère, vondsten bij restauratie Servaaskerk, villa 1e eeuw Voerndaal etc.465Stoepker0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 1988 en 198919900karton glans62PublicationsNederlands0Veel foto's. O.a.: kasteel Bleijenbeek Afferden, laat-middeleeuwse nederzetting Beesel, nederzetting uit volksverhuizingstijd bij Gennep, neolitische strijdhamer Heerlen, Maastricht opgravingen Belvédère, bij Enci en Randwijck. Ook in stad (Matthijskerk, jodenstraat, Sint-Servaas etc.) Uitvoerig over vrijthof: opgravingen bij nieuwbouw theater. Verder nog Simpelveld, Weert etc.309Stoepker0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 199019910karton glans58PublicationsNederlands0Tekeningen en foto's. O.a.: nederzetting Eyserheide, Gennep, Venzelderheide. Disselvondst Maasbracht. Maastricht opgravingen "achter de comedie", Limmel, Céramiqueterrein, Pieterstraat (Minderbroedersklooster) etc. Oirlo late ijzertijd, Roermond Romeins grafveld, Sittard middeleeuwse nederzetting, Stein bandkeramiker. Diverse vondsten Venray, bronzen bijlen Wessem, etc.351Stoepker0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 199119920karton glans74PublicationsNederlands0Tekeningen en foto's. Veel vondsten, o.a. bandkeramische nederzetting in Geleen, weer veel opgravingen op diverse plaatsen in Maastricht, waaronder de ontdekking van een merovingische pottenbakkersoven op het terrein van Céramique. Ook onderzoek naar de oudste verdedigingswerken van Wijck. Verder een Laat-Romeinse brug over de Maas te Middelaar. Ook diverse opgravingen in Roermond. In Susteren archeologisch onderzoek op het Salvatorplein in verband met het klooster van 700. Verder diverse vondsten te Thorn, Venlo, Valkenburg en Venray.353Stoepker0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 1992 en 199319930karton glans53PublicationsNederlands0O.a. Blerick Romeinse nederzetting, Bocholtz Romeinse villa, Gennep middeleeuwse opgravingen, Reuver bouwput gierkelder, Sint Odiliënberg nederzetting van de Michelsberg-cultuur, Stein opgravingen in kader uitbreidingsplan Sanderboutlaan II, Susteren middeleeuws klooster, Valkenburg prehistorische vuursteenmijnen, Weert Romeins bronzen vaatwerk. Diverse afbeeldingen.433Stoepker0167-6652
archeologieMaastrichtArcheologische kroniek van Maastricht over 1992 en 199319930karton glans47PublicationsNederlands0Hondstraat, Lage kanaaldijk, Romeinse brug, céramiqueterrein, sint Maartenslaan, Stokstraat, Ursulinnenweg, Wolfstraat, Havenstraat433Panhuysen, Dijkman en Hulst0167-6652
archeologieMaastrichtArcheologische kroniek van Maastricht 199419950karton glans35PublicationsNederlands0Annadal, voormalige kaarsenfabriek, Karolingische graven en kerkhof, céramique-terrein. Veel foto's en afbeeldingen.251Panhuysen, Brounen en Hulst0167-6652
archeologieSteinDe neolitische grafkelder van Stein20010karton27PublicationsNederlands0Jaargang 2000-2001. De grafkelder, de vloer, de crematieresten, aardewerk, vuurstenen en benen spitsen, kraal, geslepen vuurstenen bijl, vondsten uit de directe omgeving, interpretatie, de Stein-groep. Veel foto's en tekeningen503Hendrix0167-6652
archeologieKerkradeRomeins naakt uit Kerkrade. Wandschilderingen uit de Romeinse villa van Kerkrade-Holzkuil20100harde kaft40PublicationsNederlands0De villa Holzkuil, in 2002 opgegraven, heeft bestaan van eind eerste eeuw tot eind derde eeuw. Het beschilderde pleisterwerk werd aangetroffen in het badgedeelte van de villa. 5335 fragmenten moesten onderzocht worden. De meest moderne technieken zijn er gebruikt. De verslaglegging van dit onderzoek is des te belangrijker, omdat het gaat om een van de grootste Nederlandse vondstcomplexen van Romeinse wandschilderingen. Hier zien we, samen met het complex van de villa van Maasbracht, als enige resten van grote menselijke figuren. Veel prachtige afbeeldingen.347Laken, Lara0167-6652
archeologieLimburgUit de grond: een nieuw begin voor de archeologische kroniek20110harde kaft14PublicationsNederlands0Lang was de archeologische kroniek een vast onderdeel van de Publications. De draad wordt weer opgepakt met de beschrijving van enkele archeologische vondsten: een rijk keltisch vrouwengraf in Koningsbosch, de Vicus van Venlo, middeleeuws Sittard378Aarts, Marion0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg20120harde kaft76PublicationsNederlands0Neolitische bijlen in Baarlo, opgravingen in Beek, Maastricht-Aken airport, aardewerkproductie en nederzettingsgeschiedenis Brunssum en Onderbanken, bandkeramische dissels te Echt, en regenboogschoteltjes te Echt, Breitkeil op de Echterheide, urn in Grubbenvorst, Romeinse kelder te Heerlen, Keltische halsring Heksenberg (Heerlerheide)341Aarts, Marion0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 201220130 harde kaft50PublicationsNederlands0Bergen, Well, Aijen (neolitische tot bronstijdvondsten bij Maas), Eijsden-Margraten, Rijckholt-St-Geertruid (vuursteenmijnen), Gennep, Mook-Middelaar, Venlo, Heraanleg Maaskaden. (Middeleeuwse balksteenproduktie). Gennep, Martinushof (Romeins grafveld), Heerlen, Valkenburgerweg 25A (Romeinse kelder), Horst aande Maas, Grubbenvorst, Raaieind (late ijzertijd), Horst aan de Maas, Lottum, Houthuizen (bronzen hielbijl), Leudal, Regenwaterbuffer Hunsel (Romeinse munt en vroegmiddeleeuwse mantelspeld), Leudal, Haelen, Speckerweg (late bronstijd vroege ijzertijd),Beegden, Stevensweert, Maastricht Sinr Sevaasklooster, Maastricht Scharn Wittevrouwenhof, Meerssen, makt, proosdijpark, parkstad buitenring, Roerdalen, Montfort, Vlootbeeldal, (Romeinse muntschat), st. Odili10:56:01enberg, Simpelveld, watertransportleiding Susteren-Sweikhuizen (27 vindplaatsen bronstijd-ijzertijd), Stein Elsloo, Sittard Geleen, Valkenburg herstel kademuren (oude omwalling), Venray374Aarts, Marion0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek van Limburg over 201320140harde kaft52PublicationsNederlands0Echt, Susteren, Nieuwstadt, Elsenewal, Eijsden-Margraten, Eckelrade, Horst, Horst aan de Maas, Maasgouw, Ohé en Laak, Thorn, Maastricht Ambyerveld, de Heeg, Onze Lieve Vrouweplein 21, Wolder, Hoeves Castermans I en II, Peel en Maas, Helden, Keup, Swalmen Nieuwenhof, Sittard-Geleen Born, Graetheide, Hof van Limburg, Hoogenberg, Stein, Bramert, Heidekampweg en Chemelot, Venlo, Freshpark, Keizerstraat 11-13, Weert, Laarveld335Aarts, Marion0167-6652
archeologieLimburgArcheologische kroniek over 201420150harde kaft66PublicationsNederlands0Veel beschreven vondsten, o.a. Beek, Echt, Heerlen, Horst, Grubbenvorst, Baexem, Haelen, lokaties ontdekt bij aanleg aardgasleiding, Borgharen, Meerssen, Meijel, Stein, Belfeld, Blerick, Castenray, Wanssum, Voer endaal, Weert, Stamproy387Marion Aarts en anderenISSN 0167-6652
archeologieLimburgRomeinse grafvelden en nederzettingen te Heel20160harde kaft42PublicationsNederlands0Dit artikel gaat in op de voornaamste resultaten van alle tot en met 2008 utgevoerde onderzoeken naar de opgravingen van het grote Romeinse grafveld in Heel. De locaties worden beschreven. Alles wordt in de context gebracht van de Romeinse politiek en staatkundige indeling van de regio in die tijd. Ook de begrafenispraktijken worden beschreven. Er is ook een beeld van de populatie ter plekke ontstaan. De plek, in de Romeinse tijd Catualium, zal nog beter geplaatst kunnen worden als ook de grafvelden van Heerlen en Maastricht beter zijn gedocumenteerd.343Lieke van Diepen
archeologieMaastrichtHet Maastrichtse Vrijthofboek20180harde kaft66PublicationsNederlands0Achtergronden, archeologische resultaten en de betekenis voor Maastricht en de Euregio. Medio 2017 verscheen een ruim 600 pagina's tellende Engelstalige publicatie van de hand van Frans Teuws, Mirjam Kars en diverse andere archeologen over de oopgraving ter plaatse van het Vrijthof in Maastricht in de jaren 1969-1970. Alles is opnieuw gedocumenteerd.343Eric Wetzels
archeologieHeerlenMidden in Coriovallum20210harde kaft48PublicationsNederlands0Bij opgravingen bij het Tempsplein zijn nieuwe vondsten gedaan. Het belangrijkste resultaat was dat er meer bekend werd over het Romeinsen verdedigingssysteem. Er zijn nieuwe greppels gevonden. Ook kon een houten/aarden wal worden gereconstrueerd322Gerard Tichelman
algemeenLimburgLimburgse landschappen en identiteiten20210harde kaft34PublicationsNederlands0Habetslezing. Wat is de relatie tussen de mens en hun omgeving322Hans Renes
archeologieHouthemExploration d'une villa belgo-romaine au Rondenbosch a Houthem st. Gerlach1868300harde kaft93PublicationsFrans0Uitgebreide beschrijving vindplaats en achtergrond, opsomming en beschrijving vondsten (met afbeeldingen)470Habets
stadMaastrichtDe plaats van de bisschopszetel te Maastricht1927300papier12PublicationsNederlands0Onderzoek naar de locatie in Maastricht van de bisschopszetel494Jaspar
plattelandZuid-LimburgHet ontstaan van de Frankische dorpen in Zuid-Limburg1949300harde kaft6PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Artikel welk op zoek is naar waar in Limburg dingen terug te vinden zijn die verwijzen naar de oude naam "bies" (poel)382Beckers
godsdienstEuropaTaalproblemen in de oude kerk1949300harde kaft8PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Problemen door taal. Grieks en Latijn in de liturgie469Mohrmann
algemeenMaastrichtBronnen voor de geschiedenis van Maastricht (359-1204). Deel I. Bronnen betreffende het tijdvak vanaf het jaar 359 tot en met 9231991300karton glans45PublicationsNederlands0Streven om uitsluitend betrouwbare teksten te citeren. Onbetrouwbaar wordt bijv. Geacht als er een tijdsinterval van 150 jaar of meer is tussen het gebeurde en de verslaglegger van het gebeurde. Bronnen chronologisch weergegeven met Nederlandstalige omschrijving inhoud. Kern in Latijn met vertaling eveneens weergegeven.351Ommeren van0167-6652
archeologieObbicht.Een Frankische vingerring1972400papier10PublicationsNederlands0Jaargang 1971-1972. In het archeologisch Reservaat te Stein bevindt zich een gouden vingerring behorende tot de collectie Beckers, afkomstig uit een Merovingisch Graf te Obbicht. De functie en de afbeelding worden ondezocht. Foto van de ring.271Munsters
godsdienstMaastrichtDe historisch Servatius2019400harde kaft48PublicationsNederlands0Servatius is bekend geworden door de verjalen van Gregorius van Tours eind 6e eeuw. Bisschop Monulphus vond een graf dat hij toeschreef aan het graf van Servatius, gelegen binnen het gebied van het voormalige Romeinse grafveld, net buiten het castrum nabij de Romeinse weg van Keulen naar Tongeren. Monulphus maakte een nieuw graf en bouwde er een magnum templum boven. Pas in de 16e en 17e eeuw duiken er meer dingen op: vier teksten waarin Servatius voorkomt, hij was aanwezig bij concilies over Arianisme tussen 343 en 359. In 346 zou hij bisscchop zijn geweest uit Tongeren, aanwezig bij een concilie in Keulen. Dit laatste blijkt een valsificatie te zijn. Misschien dat archeologische vondsten in de toekomst meer kunnen vertellen344Regis de la Haye
algemeenMaastrichtBijdrage tot de geschiedenis der tijdrekenkunde te Maastricht in de middeleeuwen1906500papier20PublicationsNederlands0Groot en talrijk zijn de problemen die zich voordoen bij de vaststelling en berekening van de data der oude documenten. Allerlei details over hoe hier achter te komen vanaf ongeveer 500.553Doppler
archeologieMaastrichtEen archeologische hypothese1912500papier34PublicationsNederlands0Over hypotheses dat een deel van de Servaas uit de 6e eeuw zou stammen (tijd van H. Monulphus, overleden 599). Het betreffende stuk is gericht aan architect Cuypers. Verhandelingen over Hebreeuwse en Egiyptische el. Verder wetenschappelijke onderzoekingen en overwegingen, met diverse plattegronden van delen van de Servaes471Keuller
godsdienstMaastrichtSleutelfiguren uit de vroegste geschiedenis van de Sint-Servaasabdij van Maastricht2011500harde kaft24PublicationsNederlands0In de jaren tachtig van de 20ste eeuw heeft de auteur van dit artikel gedurende bijna een decennium archeologisch onderzoek gedaan in de Servaaskerk en daarbij veel sporen bloot gelegd. Hier zal hij een poging doen om greep te krijgen op enkele cruciale ontwikkelingen in de vroegste geschiedenis van de Sint-Servaasabdij die mogelijk een verklaring bieden voor d eherkomst van de hoge status van de Sint-Servaasabdij in de middeleeuwen. Het artikel richt zich eerst op de periode 550-700, daarna op de tijd onder abt Einhard (Eginhard), 819-839. Veel mooie kleurenfoto's, o.a. van de Einhardsboog en de sleutel van Servaas378Panhuysen, Titus0167-6652
godsdienstSint TruidenL'Eglise collegiale et le chapitre de Notre-Dame A St-Trond1868600harde kaft35PublicationsFrans0Over de verhouding van het kapittel van de kerk van de Notre Dame van Sint Truiden met het benedictijner klooster470M.A.K.
godsdienstReuverDe St. Lambertuskapel te Reuver1895600harde kaft14Limburgs JaarboekNederlands0Jos Habets betoogt dat de huidige kapel uit 1842 voortgekomen is uit een eerste kapel die al door Lambertus aan het eind van de zevende eeuw is gesticht. Ook wetenswaardigheden uit de tijd daarna776A.F. van Beurden
biografieMaastrichtVie de St. Lambert, precede d'un essay historique et etnographique de l'epoque la plus ancienne de la Ville Maestricht et des environs1909600papier56PublicationsFrans0De geschiedenis van Maastricht tot in de Merovingische tijd, leven van lambertus530Mulleners
godsdienstMaastrichtSint Amandus bisschop van Maastricht1928600papier30PublicationsNederlands0Beschrijving aan de hand van diverse geschriften. Bisschop van 7e eeuw432Albers
archeologieMaastrichtEen grafschrift uit de Merovingische tijd in de St. Servatiuskerk te Maastricht1933600papier8PublicationsNederlands0Oude grafsteen is als metselsteen gebruikt in de kerk. Bevat opschrift, weergegeven als tekening, in het Latijn. Waarschijnlijk van omstreeks het jaar 600. Interpretatie450Goossens
godsdienstLimburgEen attest van een Monulfusreliek1970600papier9PublicationsNederlands0Jaargang 1969-1970. Een perkamentstrook in het departementaal archief van Eure-et-Loir te Chartres vormt het uitganspunt van het artikel. Deze wordt fotografisch weergegeven. Aan de hand van diverse criteria wordt getracht het stuk te dateren. Het blijkt waarschijnlijk uit de tweede helft van de zevende eeuw te stammen. De inhoud van de tekst wordt getracht te interpreteren.285Munsters
gebouwMaastrichtBijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint Servaaskerk te Maastricht. Deel I, de Oostpartij.1979600karton261PublicationsNederlands0Schrijverscollectief: Niek Borghuis, Rob van Hees, Bernadette van Hellenberg Hubar, Aart Mekking, Peter te Poel, Irmin Visser en Gerda Zeegers. Leden van de doctoraalwerkgroep binnen de afdeling middeleeuwen van het kunsthistorisch instituut van de rijksuniversiteit Utrecht willen nieuwe gezichtspunten naar voren brengen m.b.t. de bouwgeschiedenis en de herkomst van de bouwdelen. Ook kerkhistorische verwikkelingen zijn bij het onderzoek betrokken. Zeer veel tekeningen verhelderen de tekst. Niet alleen het huidige gebouw, maar ook restanten van het eerste gebouw van omstreeks 600 worden onderzocht. Zeer belangwekkende studie!545Mekking
gebouwMaastrichtBijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht. Deel II, het schip.1981600karton157PublicationsNederlands0Jaargang 1980-1981. Doctoraalwerkgroep Utrecht: Tos Aalberts, lex Bosman, Rob van Hees, Aart mekking en Sis van Rossem. Weer veel tekeningen en foto's. Belangwekkende studie.477Mekking
gebouwMaastrichtBijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht. Deel III: de westpartij.1982600karton163PublicationsNederlands0Bijdragen tot de bouwgeschiedenis door het doctoraalcollectief van de universiteit van Utrecht. Weer veel foto's en tekeningen343Mekking
GodsdienstMaastrichtLambertus laatste bisschop van Maastricht, Hubertus eerste van Luik: hun eigentijdse levensbeschrijvingen2007600harde kaft56PublicationsNederlands0Veel prachtige afbeeldingen, sommige in kleur, over o.a. Het leven van Sint Hubertus (bijv. Glas in loodramen Servaas). Waarschijnlijk heeft Maastricht ongeveer 10 bisscgoppen gehad, voordat de bisschopszetel verplaatst werd naar Luik. Alleen van Lambertus en Hubertus is een levensbeschrijving bekend, die vlak na hun dood is opgetekend. Deze bronnen dateren uit de 8e eeuw. Hubertus is overigens waarschijnlijk de eerste bisschop, die voornamelijk of wellicht alleen in Luik heeft geresideerd. Na een inleiding over heiligenlevens in het algemeen, leesbare vertaling van de originele levensbeschrijvingen. 173 voetnoten met verdere verduidelijkingen.316Haye de la0167-6652
godsdienstMaastrichtHet historisch dossier van de heilige Amandus2018600harde kaft40PublicationsNederlands1Amandus is maar drie korte jaren bisschop van Maastricht geweest. Toch heeft dit episcopaat opmerkelijk veel sporen nagelaten. Amandus blijkt in heel Europa bekend te zijn. Maar niet als missionaris, niet als kloosterstichter - wat hij toch vooral was - maar als bisschop van Maastricht343Regis de la Haye
godsdienstSusterenBijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adellijke vrouwenabdij Sint-Salvator aldaar1869700harde kaft127PublicationsNederlands1Beschrijving van Susteren, oorsprong der abdij, koning Swentibold, het evangelieboek, verdere geschiedenis van de abdij, statuten 1579, het personeel van de abdij, het oude dekenaat Susteren. De oudste vermeldingen stammen uit de achtste eeuw. In de tekst ook soms afschriften van originele documenten zoals de eed van de gastmeester van het armenhuis. Ook opschriften van grafstenen in de abdijkerk worden vermeld. Complete statutenboek van het dekenaat Susteren (Latijn) Op einde nog aparte bijlagen vanaf 714, 1174, 1260, 1276, 1331, 1360 (Latijn) daarna ook bijdragen in Nederlands en Duits607Habets
biografieAkenVita Sancto Karoli Magni1874700harde kaft112PublicationsLatijn1Diverse stukken met voetnoten in Duits of Latijn448Kaentzeler
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
biografieAkenGesta beati Karoli in Hispania1874700harde kaft12PublicationsLatijn1Korte Duitse inleiding, Latijnse voetnoten448anoniem
biografieAkenDe canonizacione sancti Karoli confessoris1874700harde kaft4PublicationsLatijn1voetnoten in Latijn448anoniem
biografieAkenDe fundacione Aquensis ecclesie1874700harde kaft4PublicationsLatijn1voetnoten in Latijn448anoniem
biografieAkenAlia legenda Caroli1874700harde kaft13PublicationsLatijn1voetnoten Latijn of Duits448anoniem
biografieAkenNota quedam gesta de Karolo magno ex aliis historiis (1)1874700harde kaft7PublicationsLatijn1voetnoten Duits448anoniem
godsdienstOdiliënbergOorkonden en bescheiden aangaande de kerk en het kapittel van St. Odiliënberg. Tweede deel1886700papier131PublicationsLatijn1Originele oorkonden van 791 tot 1442. De laatste in oud-Duits. Steeds een korte opgave van waar elke oorkonde over gaat in het Nederlands488Willemsen
plattelandLimburgDe vorming der Heerschappijen op het grondgebied in Limburg of die zich daarover hebben uitgestrekt, van de Romeinse overheersing tot 1814-1817 (ontstaan der provincie Limburg)1911700papier259PublicationsNederlands1Galliërs. Frankisch tijdperk, Hertogdom Lotharingen, Gelder Gulick en kleef, de heerlijkheid Sittard, de Kleefse plaatsen Mook, Gennep, Ottersum, Oeffelt en het oorspronkelijk Gelderse Heyen, heerlijkheid Valkenburg, Graafschap Daelhem, heerlijkheid 's Hertogenrade, oud hertogdom Limburg, Graafschap Loon met graafschap Horn, bisdom Luik, Thorn en kleinere vrijheerlijkheden, geannexeerde kerkelijke heerlijkheden als ambt Montfort, Arcen, Echt, St. Servaas etc., tweeherig Maastricht, Limburgs grondgebied onder Brabant, staatse, Spaanse en Oostenrijkse landen van Overmaas, Het Gelderse overkwartier, Guliks deel van Limburg, Kleef, Frans bestuur, de Grondwet van 1815, bijlagen tractaten 1813-1816, ook een grote gekleurde kaart met toestand 1794 Limburg in grote context503Witt de en Flament
gebouwLimburgVorm en oorsprong van de rechtgesloten zaalkerk1949700harde kaft26PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Oude Engelse kerken zijn het voorbeeld, daar vanuit Engeland in 6e en 7e eeuw kerstening plaats vond. Foto van Bradford-on-avon van 8e eeuws interieur.Ook scandinavische en Ierse kerken uit die tijd worden bekeken. Na oorlog bij verwoeste kerken in Limburg slechts weinig raakvlakken te vinden. Niet bewezen conclusie is: de zaalkerk is een in steen vertaalde houtbouw, die direct of indirect op het inheemse houten huis teruggaat. Op grond van liturgische behoeften werd deze zaal uitgebreid met een tweede, wat kleiner, maar eveneens rechthoekig aanbouwsel, het smalle rechte koor. Deze moet in grote delen van het land verspreid zijn geweest.382Glazema
godsdienstNederlandDe bronnen voor de geschiedenis van St. Willibrord, apostel en patroon van Nederland1949700harde kaft24PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Kort commentaar bij de diverse bronnen die opgesomd worden382Lampen
plattelandOdiliënbergEen onderzoek naar Odiliënberg1959700papier52PublicationsNederlands0Jaargang 1958-1959. Gebleken is dat de oudste stenen kerk dateert van omstreeks de negende eeuw. Onderzoek richt zich vooral op het begin van Odiliënberg. Over de drie heiligen. De periode 700-1361 (tot de verplaatsing van kapittel naar Roermond) staat centraal.491Linssen
beeldende kunstMaastrichtDe zijden stoffen in de schatkamer van de Sint Servaaskerk te Maastricht1974700papier36PublicationsNederlands0In de schatkamer van de St. Servaaskerk te Maastricht bevinden zich meer dan 250 stukken zijde van verschillend formaat. De meesten daarvan dateren uit de periode tussen de achtste en de veertiende eeuw. De kunst van het zijdeweven is echter waarschijnlijk pas rond 1200 naar het westen gekomen. Waar komen deze zijden stoffen dan vandaan? Tekeningen van weefsel, ook foto's. De stijl blijkt verwantschappen te hebben met bijv. zijde uit Keulen, maar ook met die uit het vaticaan. Ze blijken waarschijnlijk uit islamitische landen te komen.389Muthesius
archeologieBelgieDe Sint-Annakerk in Aldeneik2020700harde kaft28PublicationsNederlands0Archeologisch onderzoek wordt vergelek3en met historische bronnen als de Vita over het leven van de heiligen Harlindis en Relindis. Wat kunnen we Zeggen over de mogelijke voorlopers van de Annakerk, een Merovingische, Karolingische en Romaanse kerk. Buitengewoon interessant artikel364Anja Neskens
algemeenEuropaEssai historique sur les armoiries, cris d'armes et devises des souverains et d'états de l'Europe1864800karton28PublicationsFrans0Over wapens van landen en steden, vanaf omstreeks 800. Beschrijving van de diverse wapens. Artikel wordt verderop in boek voortgezet376Maelen van der
ambachtLimburgOver de wijnbouw in Nederlands en Belgisch Limburg gedurende vroeger eeuwen1866800harde kaft15PublicationsNederlands0Eerste aantekeningen in 871. Diverse documenten waarin de wijnbouw ter sprake komt worden besproken, tot 1569.456Habets
rechtMaastrichtCodex diplomaticus mosae-trajectensis1866800harde kaftPublicationsNederlands0schriftelijke overeenkomsten in relatie met Maastricht, opgesomd en toegelicht, vanaf 870 tot 1062. Wordt vervolgd456Lenarts
plattelandElsloDe noormannen en hun kamp te Elslo in 8811873800papier28PublicationsNederlands0Over de noormannen in het algemeen, daarna Elslo586Welters
plattelandLimburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: de eerste koning op Nederlands grondgebied, zijn schenking en zijn troonzetel1916800papier6PublicationsNederlands0Over koning Swentibold, die een vorstelijke burcht had te Born344Flament
godsdienstMaastrichtVerzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht, bijeengebracht en in rechtsvorm uitgegeven.1930800harde kaft16PublicationsNederlands0Uitgebreide inleiding, dan korte beschrijving van charters van 800-1273363Doppler
godsdienstMaastrichtLijst der kanunniken van het vrije rijkskapittel van St. Servaas (1050-1795)1938800papier142PublicationsLatijn1Dit artikel was reeds gezet toen de auteur overleed. Dr. Kessen heeft de drukproeven gecorrigeerd. Inleiding over kanunniken, een origineel stuk in Latijn over betalen rechten, verder alles Nederlands. Chronologische lijst vanaf 821 tot 1422, met soms uitgebreide anecdotes. Het vervolg heeft Dr. Doppler al voor zijn dood gepland voor in volgende jaarboeken.315Doppler
taalZuid-LimburgHet land van Overmaas en de Karolingische of Wachtendonkse psalmvertaling (met 2 kaarten en 2 schema's)1938800papier60PublicationsNederlands0Over dit oudste nederfrankische (Nederlandse) dokument. Schrijver onderzoekt niet grammatikaal of fonetisch, maar de uiterlijke geschiedenis van de handschriften. Hij denkt dat de oude parochie Balen in het land van Overmaas de bakermat is van de Wachtendonkse psalmvertaling. Een kaartje is bijgevoegd met de zogenaamde Benratherlijn, waarin dialectgrenzen en gebieden worden weergegeven. De algemene staats- en taalevolutie tot 850, over verkeerswegen, stamboom van 900 tot 1740 van de familie van Wachtendonk in verband met de overerving van het dokument, het stuk zelf.315Langohr
taalZuid-LimburgHet land van Overmaas en de Wachtendonkse psalmvertaling1940800papier12PublicationsNederlands0Aanvulling op eerder artikel over bakermat van de oorspronkelijke tekst.271Langohr
plattelandSwalmenKeizer Karel de Dikke en de noormannen te Asselt 881-8821996800karton glans41PublicationsNederlands0De schrijvers schetsen de Europese context. Ook het vraagstuk Asselt of Elslo wordt weer aangesneden. De archeologische vondsten in Asselt worden besproken. Veel tekeningen en kaartjes. Daarna: het Frankische rijk 768-880, Karel de Dikke, de Noormannen, beoordeling van de gebeurtenissen in Asselt.355Venner en Verlinden0167-6652
plattelandBlerickSchonk Albericus van Utrecht het domein Blerick aan Fulda?1997800karton glans29PublicationsNederlands0In dit artikel wordt de vermelding van de schenking in de codex Eberhardi nader onderzocht. Er wordt nagegaan welke goederen door Albericus aan de abdij Fulda geschonken werden en wie zijn naaste familieleden waren. Ook het ontstaan van cartularium en codex in de abdij wordt besproken en er is een overzicht van de resultaten van onderzoek naar de datering van de Friese schenkingen. Daarna de naam Albericus voor 850. Bespreking van de Maaslandse familie van Hugobert en Adela van Pfalzel en hun bezittingen in de maasgouw. Diverse afbeeldingen. Bijlage lijst Friese schenkingen.240Hout van0167-6652
archeologieMaastrichtFragment of a Carolingian trefoil mount from a sword-belt, found at Maastricht-Amby.1999800karton11PublicationsEngels0Jaargang 1998-1999. De beschrijving en interpretatie van een karolingisch drielobbig bronsbeslag van een zwaardriem, gevonden in Maastricht-Amby503Ager0167-6652
godsdienstMeerssenCartulaires de la prévote de Meerssen1864900karton23PublicationsFrans0In 968 werd er een document geschreven over een vila genaamd Hact: " in praefato comitatu in villa, quae dicitur Hacta". Dit is een van de oudste documenten welk handelt over de proostdij van Meerssen en bevindt zich in het archief van de abdij van Meerssen. Daarna zijn er meerdere geschreven m.b.t. privileges. Van deze stukken, tot 1648, worden de titels vermeld met korte Franstalige toelichting.376Schaepkens
plattelandGennepBescheiden betreffende Gennep en zijn voormalige heerlijkheid1895900papier201PublicationsNederlands1De heerlijkheid Gennep, benaming en oudste bescheiden, de heren van Gennep, het Henneperhuis, de stad: vestingwerken etc., bestuur, rechtspraak, koophandel en nijverheid, de gilden, het armenwezen. De parochie. De protestantse gemeente. Belastingen- Omwenteling en Franse tijd. Kroniek, volkslied. Op titelpagina tekening van Gennep. Pag. 120 zegel. Veel bijlagen, meest in oud Nederlands, ook Duits298Creemers
plattelandKlimmenBijdragen tot de geschiedenis der hoofdbank Climmen1906900papier242PublicationsNederlands1Archiefmateriaal: resolutiën der landsvergaderingen van het land Valkenbergh (1616-1694), gichtregisters der hoofdbank Climmen (1709-1796), familiepapieren. Verder diverse eerdere publicaties vormen de basis van het artikel. Grove beschrijving geschiedenis vanaf Romeinse tijd. Schenking van 978 van Climmen aan de benedictijner-abdij van Reims. 12e eeuw verandering souvereine rechten. De schepenbank en de rechtsbedeling. Veel details. De schepenen, met lijst van 1324 tot 1794. Ook lijst schouten en burgemeesters van 1697-1906. Vervolgens over schatheffers, wederom lijst. Vervolgens het geestelijke leven, lijst pastoors 1485-1904 (niet compleet!) Ook gegevens over tienden, grafschriften in kerk, de voornaamste goederen onder Climmen. Uitgebreide beschrijving van kasteel Rivieren (de Stuers), met o.a. beschrijving elk aanwezig schilderij. De Cauberger steen. De drie predikheren Huntjens. De kermis. Iets over geneeskunde. Het schuttersgilde. In tekst af en toe origineel materiaal. Aanhangsel over het Franse bestuur.553Schoenmakers
godsdienstMeerssenDiplomen en charters der proostdij van Meerssen te Brussl in het algemeen rijksarchief1906900papier14PublicationsNederlands0Samenvatting van de inhoud van al deze stukken van 968 tot 1746.553Flament
godsdienstAldeneyckDe drie munsters der maasgouw: Aldeneyck, Susteren, St. Odiliënberg. Deel 1: Aldeneyck1920900papier72PublicationsNederlands0Aldeneyk: oude tekeningen en foto's. Algemene inleiding over de munsters, daarna bespreking Aldeneyck: de priester van Mynekom, Adelhart en Grinnara, de H.H. Relindis en Harlindis, bloei en ondergang van het vrouwenklooster, het domkapittel, het schip der kerk, toren en koor, de schat van Maaseyck, het oudste boek van België. In tekst ook nog afbeelding van het ontwerp van een niet uitgevoerde herstelling van de kerk en foto's van het interieur. Ook foto's van kerkschatten en evangelieboek uit 13e eeuw183Coenen J.
godsdienstSusterenDe drie munsters der maasgouw: Aldeneyck, Susteren, St. Odiliënberg. Deel 2: Susteren1921900papier56PublicationsNederlands02e deel van artikel over munsters der maasgouw: de H. Willibrord, andere heiligen der VIIe eeuw, scripnasium, Siginand de kunstenaar, koning Sanderbout, heiligen der 10e eeuw, het adellijk stift, Karolingisch evangelieboek, oude platen, St. Salvatorskerk. Foto's van het interieur van de kerk, afbeelding evangelist Matthaeus uit het Karolingisch evangelieboek van Susteren, de sint Salvatorkerk, het kasteel Sipernau te Eelen, zilveren reliëfplaten uit de 11e eeuw, de apostel der Amelbergakas 13e eeuw, de matigheid der Amelbergakas 13e eeuw, grondplan van de kerk volgens von Fisenne163Coenen J.
godsdienstOdiliënbergDe drie munsters der maasgouw: Aldeneyck, Susteren, St. Odiliënberg. Deel 3: St. Odiliënberg1922900papier44PublicationsNederlands02e deel van artikel over munsters der maasgouw: de Romeinse tempel, het heilig drietal, het kapittel van Utrecht, Jan van Abrock, St. Wiro's kerk, ambonen en grafaltaar, de apostelen-beelden. Afbeeldingen van kerk, grondplan volgens vom Fisenne, afsluiting van het koor met altaar en ambonen, beelden van St. Jacobus en St. Jan, noorder muur der L.v. Kerk195Coenen J.
godsdienstEchtBijdragen tot de geschiedenis van de parochie Echt1923900harde kaft270PublicationsNederlands0Zeer uitvoerig artikel. Veel fotomateriaal weergegeven, waaronder kerkschatten. Behandeld worden: Sint Landricus (patroonheilige), De kerk (ontstaan, patronaatschap, gebouw, broederschappen), de klokken, het kerkhof, de pastoors en kapelaans, kosters, de kapel van Schilberg, Sint Rochus en Berkelaar, het gasthuis, hagelkruis en veldkruis, kerstmis in Oud-Echt, vastenavond, pasen, kermis, volksgebruiken, klooster St. Joost, parochies Pey en Echterbosch, de abdij Lilbosch en de drie vrouwenkloosters.309Welters
archeologieElsloElsloo of Asselt1946900papier22PublicationsNederlands0Jaargang 1942-1946. Volgens schrijver is het toch niet Asselt maar Elslo waar de noormannen hun kamp hadden. Dit tracht hij te bewijzen239Beckers
plattelandBornSuggestieve onvolledigheid bij onze kroniekschrijvers (Limmel, Borgharen, Born)1949900harde kaft6PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. In Born zijn funderingen gevonden van een Romeinse villa en een ander gebouw. De neiging bestaat om een continuïteit van bewoning te veronderstellen tot 900. Vlak voor 900 resideerde (waarschijnlijk) koning Zwentibold de laatste 5 jaren voor hij in 900 bij een slag bij Susteren het leven verloor in een palts in Born. Ook daarna kan nog een lijn doorgetrokken worden tot 1320 als de heerlijkheid Born verkocht wordt.469Nispen tot Sevenaer van
plattelandWessemDe vroegste geschiedenis van Wessem1963900papier57PublicationsNederlands0Jaargang 1962-1963. De schrijver pretendeert slechts een inleiding tot de geschiedenis van Wessem te schrijven. Handel en tol zijn belangrijk in deze begintijd. Ook over het ontstaan van de plaats. Een tweede hoofdstuk gaat over de kerk van Heel die in directe relatie staat met wessem374Linssen
oorlogLotharingenListige Immo en Herswind2009900harde kaft54PublicationsNederlands0Het middenrijk, Lotharingen, wordt speelbal van een conflict tussen oost en west in de 10e eeuw. Immo is waarschijnlijk dezelfde als Irimfried, de broer van bisschop Balderik van Utrecht. Meerdere historische bronnen wijzen op deze aanname.382Jongbloed, Hein H.0167-6652
stadMaastrichtOpkomst en voortgang der stad Maastricht, met geschiedkundige aanmerkingen18651000harde kaft96PublicationsNederlands0Vierde deel, uitgave van geschrift van Emm. De Lenarts. Maastricht onder de bisschop van Luik, verdeling in twee parochies, onder bisschop en keizer, het graafschap Maastricht aan de graaf van Leuven overgegeven, onder de bisschop en Hertog, de verheffing tot stad, regeringsvorm onder bisschop van Luik en hertog van Brabant. Veel informatie, bijv. regels soldatenhuisvesting. Beschrijving vanaf omstreeks 1000 tot 1648447Habets
godsdienstMaastrichtInventaire chronologique des chartes et documents de l'église de St. Servais a Maestricht18651000harde kaft64PublicationsLatijn1Beschrijving in het Frans van charters vanaf 1087 tot 1311.Vanaf pag. 348 vervolg (1312-1358) Originelen in Latijn.447Willemsen
plattelandEchtGeschiedkundige beschrijving der gemeente Echt, in vroegere en in latere tijden18671000harde kaft93PublicationsNederlands1Uitvoerige beschrijving vanaf omstreeks 11e eeuw tot Franse tijd. Daarna hoofdstuk over de rechtbank van Echt, lijst van burgemeesters, schouten en schepenen. Kerkelijke geschiedenis, kapellen, broederschappen etc. Lijst pastoors vanaf 1467. Ook genealogische tabellen familie "van Echt". Bijlagen originele documenten van 1087 (Latijn), 1128 (Latijn), 1244 (Latijn) en latere in oud-Nederlands504Peeters
plattelandNeeritterHet vrijdorp Neeritter, als eigendom der domkerk van Luik18671000harde kaft70PublicationsNederlands1Uitgebreid artikel in tekst ook originele documenten, zoals een octrooi uit 1602. Verder lezen we over de oorsprong van het dorp. Een deel uit enkele originele rechtsdocumenten uit 1604 en later. De burgerlijke gemeente, de parochie, lijst pastoors etc. Over de Neermolen, etc.504Habets
stadMaastrichtCodex diplomaticus Mosae-Trajectensis18681000harde kaft56PublicationsLatijn1Originele charters Maastricht in Latijn met Nederlands commentaar van 1070-1342 betreffende bezittingen kerk Luik470Habets
godsdienstMaastrichtHistorische beschrijving der kerk van O.L.Vrouw te Maastricht18861000papier23PublicationsNederlands0Beschrijving van de geschiedenis van de kerk en de sieraden. Met mooie tekening van de kerk in zwart-wit.488Habets
gebouwMaastrichtDe Westertorens van St. Servaaskerk te Maastricht18911000papier79PublicationsNederlands1Over de torens in het algemeen, de oudste torens, de westelijke torens. Geschiedenis van bouw en verbouwingen. Bijlage 1: over de torenbouw in 1767 (extract, Latijn). Daarnaast inventatris in Nederlands van dezelfde persoon445Flament
stadWeertKroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden18921000papier146PublicationsNederlands1Kroniek van 1062-1809, gebruik makende van allerlei bronnen. Vaak interessante details! Daarna nog enkele hoofdstukken: Nederlands bestuur 1814-1830, enige schouten van Weert en Nederweert, beroemde Weertenaren, promovendi in Leuven: genealogieën: Horne, Costerius, van Halen, Van Breugel, Beerenbroeck, de Brias, Haex, van Linsingen, de Smackers. Kunstvoorwerpen te Weert. Diverse bijlagen met origineel materiaal. Uitklapbare kaart met de stad Weert (zwart-wit) getekend door Jacobus van deventer (1550-1565)503Flament
beeldende kunstMaastrichtLa croix sépulcrale de Gelduphe, prévot de l'église Saint-Servais à Maestricht, datant du XI siècle et retrouvée en cette église le 31 aout 190319031000papier12PublicationsFrans0Afbeelding van kruis van dit artikel. Het kruis wordt in Europees verband behandeld. Afbeeldingen van sarcophaag van proost Geldulphe462Doppler
godsdienstRolducCodex documentorum. Oorkonden en bescheiden der voormalige abdij Kloosterrade19041000papier90PublicationsLatijn1Over de achtergrond en de waarschijnlijke schrijver. (N. Heyendal). Daarna origineel vanaf 1008-1314. Dan nog een aantal charters vanaf 1148 in Latijn of oud-Duits480Paquay
taalLimburgCultuurhistorische parallellen in het midden- en beneden-Maasgebied 11e tot 14e eeuw19351000papier18PublicationsNederlands0Lezing gehouden 13 april 1935 in de algemene ledenvergadering van het genootschap. Allerlei vergelijkingen. Afbeeldingen van Servatius en St. Amor in Berlijn en de stamboom van Servatius, bijbelhandschrift van Floreffe British Museum en een bijbelhandschrift van Floreffe399Kessen
godsdienstMaastrichtLijst der proosten van het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (800-1797)19361000papier99PublicationsNederlands1Uitgebreide inleiding met ook originele stukken zoals de eed van de schout en de eed van de schepenen. Ook originele gebeden en eden in het Latijn. tot slot besprekingen van alle proosten in historische volgorde.343Doppler
godsdienstMaastrichtLijst der dekenen van het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (1000-1797)19371000papier84PublicationsNederlands0Uitgebreide inleiding, daarna chronologische opsomming dekenen vanaf 1000 tot 1797371Doppler
rechtHeerlenDe corporatiefrechtelijke structuur der Vrijheid en Hoofdbank Heerlen19391000papier37PublicationsNederlands0Korte beschrijving van de standenstaat in het algemeen, daarna Heerlen vanaf 1049. Een fotokopie van de benoemingsacte van Goiswijn van Ailsdorp tot schout van Heerlen. Beschrijving van bestuur en rechtspraak. Conclusie is dat tot 1661 Heerlen een moreel vrije en geprivligieerde persoon was, onderscheiden van de persoonlijkheid van zijn individuele leden, privaatrechtelijk en publiekrechtelijk beschikkende over een eigen statuut.. Dit drukte zich uit in de leden (de bankvergadering) en de magistratuur. De bankvergadering van wie alle inwonende mannen lid waren had een complex statuut. Na 1661 kwam Heerlen onder de macht van de Staten-generaal, maar in de praktijk bleef de rechtstoestand tot 1795 bestaan.359Hommerich van
stadWeertWeert en de Horner heren tot 150019491000harde kaft16PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Over Martinus als patroonheilige van kerk Weert en beknopte geschiedenis vanaf 1062382Houben
godsdienstEuropaEnige gegevens over broederschappen van St Antonius19491000harde kaft24PublicationsFrans1Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Uitgebreide tekst in het Nederlands. Over de geschiedenis van deze broederschappen. Vier foto's van afbeeldingen, o.a. Bamberg. Originele bijlage in oud-Frans van Chatre uit Barbefosse (Henegouwen) uit 14e eeuw. Bijlage 2 over opname in de broederschap te Grünberg (Latijn)469Noordeloos
godsdienstMaastrichtEen bijdrage tot de geschiedenis van de Commanderie van S. Antonius te Maastricht19571000papier102PublicationsNederlands1Jaargang 1956-1957. Schrijver tracht overzicht te geven, o.a. gebruikmakende van charters, registers en stukken uit het archief van de vroegere commanderie, die tot nu toe weinig gebruikt zijn. De orde der Antonianen is omstreeks 1083 ontstaan toen er een grote pestepidemie heerstte in de Dauphiné (Frankrijk) waar de relieken van Antonius in een klooster van de Benedictijnen lagen. De broeders en zusters van Antonius stelden zich op als verzorgers en gevers van aalmoezen in deze barre tijden. In 1298 komt het tot een breuk tussen de Benedictijnen en de broeders en zusters van Antonius. De Antonianen mochten zich geen kloosterorde noemen, vandaar de naam Commanderie. De orde wordt vanuit Europees perspectief beschreven, daarna op lokaal niveau. Foto van schilderij van Philippus Vaecx alias Foxius, commandeur 1628-1652 in Maastricht. Ook afbeeldingen van kaarten van Maastricht uit 17e eeuw. Op einde lijst Commandeurs van 1337 tot 1786. Zeer uitgebreid artikel met veel interessante informatie. Ook nog originele bijlagen in Latijn en oud-Nederlands437Noordeloos
genealogieValkenburgForschungen zur Geschichte des ersten heinsbergisch-valkenburgischen Dynastiengeschlechts19651000papier36PublicationsDuits0Nagelaten werk van een studie van een leraar uit Gulick (overleden 1942) over enkele adellijke geslachten. Vooral 11e en 12 eeuw, geslachtstabel bijgevoegd.255Viedebantt
plattelandThornAnsfried en de stichting van Thorn19821000karton29PublicationsNederlands0Stichting, Anfrieds afkomst, Thorn als familieklooster, het ontstaan van het markgraafschap Antwerpen343Monna
plattelandValkenburgDie Herren von Valkenburg (ca 1000-1364)19841000karton40PublicationsDuits0Duitstalig artikel. Korte toelichting bij de heren tot 1364.437Corsten & Severin
plattelandHeerlenHeerlen in de late middeleeuwen19861000karton24PublicationsNederlands0De middeleeuwse geschiedenis van Heerlen begint met een pausbezoek in 1049, een wonder in 1050 en een schenking in 1065. We zien de volgende hoofdstukken: Hochstadens Heerlen, het hof en de heerlijkheid, Wickraads Heerlen, overige lenen, de Pancratiuskerk en het dorp Heerlen286Ramakers0167-6652
godsdienstMaastrichtTwee elfde-eeuwse grafmonumenten in de St. Servaaskerk te Maastricht19921000karton glans34PublicationsNederlands0Tijdens opgravingen in de St. Servaaskerk te Maastricht werd in 1988 in het westen van de kerk het graf van de elfde-eeuwse proost Humbertus ontdekt. In dit artikel zullen de cenotaaf (lege grafkist) en het graf van Humbertus worden bezien in het licht van de funeraire cultuur van de 10e en 11e eeuw, en voorts zal worden gepoogd een toeschrijving van de cenotaaf van SS. Monulfus en Gondulfus aan Humbertus te onderbouwen. Diverse foto's en tekeningen. (ook ter vergelijking Maagdenburg, Regensburg, Luik, Hildesheim, Keulen, Londen, Salisbury, Goslar, Aken etc.)353Hartog den0167-6652
gebouwBorgloonOver de Romaanse en de neo-Romaanse kerk van St-Odulphus te Borgloon20071000harde kaft44PublicationsNederlands0Schrijversduo Elizabeth den Hartog en Jos Bleus. Op de zolder van de sacristie van de kerk van Borgloon vond Elizabeth den Hartog in 2000 verloren gewaande Romaanse sculpturen. Ongeveer in dezelfde periode ontdekte Jos Bleus het onuitgegeven dagboek van de pastoor-dekens, waarin de diverse herbouw- en restauratiecampagnes die de Loonse kerk in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw heeft ondergaan, uitvoerig beschreven worden. Deze notitities geven aanwijzingen over de herkomst van de sculptuurfragmenten. Het gebouw wordt vanaf de vroegste geschiedenis beschreven in dit artikel. Prachtige kleurenafbeeldingen van glas in loodramen over het leven van Odulphus, de patroonheilige. Daarna beschrijving architectuur, het timpaan, een groep Romaanse kapitelen en zuiltjes met veel zwart-wit-afbeeldingen hiervan. Het Loonse hoogaltaar, eveneens met afbeelding, hoofdstuk over de kunstenaars, tot slot de achtergronden bij de verbouwing.316Hartog den0167-6652
plattelandMillenNote historique sur l'ancienne seigneurie et ammanie de Millen18641100karton18PublicationsFrans0Korte beschrijving van algemene geschiedenis sinds Clovis. De eerste keer wordt Millen vermeld in 1118. Beschrijving sindsdien tot loop 17e eeuw.376Schaepkens
beeldende kunstMaastrichtl'Art appelé autrefois barbare18641100karton42PublicationsFrans0Over vroeg-Christelijke lunst. Enkele timpanen uit het museum worden afgebeeld en besproken.376Schaepkens
biografieElsloEen woord over Wijnand van Elsloo en diens wonderbare reis naar Jerusalem18651100harde kaft15PublicationsNederlands0In een kapel in Elslo bevindt zich een schilderij over Phiip Wijnand. Het verhaal over deze persoon.447Habets
beeldende kunstMaastrichtBas-relief roman a l'eglise de N-D. a Maestricht18651100harde kaft2PublicationsFrans0Litho, met korte beschrijving, van afbeelding uit eind 12e eeuw447Schaepkens
plattelandHeelAantekeningen op het vrijdorp Heel en de heerlijkheid Poll en Panheel18671100harde kaft80PublicationsNederlands1Het dorp al eigendom der domkerk te Luik. De schepenbank, de heerlijkheid. Veel genealogische informatie over de heren. De parochie, het slot Heel. Weer veel genealogische informatie. 15 bijlagen, eerst een aantal in het Latijn (vanaf 1143), vanaf 1451 in Nederlands of Frans504Habets
beeldende kunstLimburgMiddeleeuwsche klokken en klokinschriften in het bisdom van Roermond18681100harde kaft34PublicationsNederlands0Beschrijvingen klokken vanaf 1144 tot omstreeks 1600470Habets
beeldende kunstMaastrichtCinq reliquaires de l'eglise de St. Servais a Maestricht18681100harde kaft8PublicationsFrans0Beschrijving relieken en kunstschatten470Thijs
plattelandHouthemHouthem Sint-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar18691100harde kaft252PublicationsNederlands1Een groot deel van het artikel gaat over de gemeente en de streek zelf. Het geuldal, oudste bescheiden, schepenbanken, gevangenis, strafrecht, oudste kerk, families, verdeling van het land in 1661, vertrek religieusen naar Roermond, lijst der priorinnen, kapelaans etc. Bijlagen uit 1157, 1182, 1202, 1232, 1271, 1272, 1274, 1279, 1293, 1345, 1346, 1350, 1369, 1376, (Latijn) met korte samenvattingen inhoud. Bijlagen in Nederlands 1446, 1570. Daarna nog een aantal bijlagen, meest in Latijn, tot 1869.607Habets
godsdienstEuropaL'ordre du saint Sépulcre dans l'ancien diocèse de Liège18691100harde kaft92PublicationsLatijn1Geschiedenis van de kloosters van Henegouwen, Odiliënberg, La Xhavéem Noorbeek, Nedercanne, Kinrode, Maaseik, Nieuwstad etc. Diverse bijlagen, meest in Latijn, ook in Nederlands607Daris
plattelandBlerickGeschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick bij Venlo18701100harde kaft100PublicationsNederlands1De beschrijving gaat van de 12e eeuw tot loop 19e eeuw. Op einde bijlagen van 1219, 1224, 1231 (Latijn), 1231 (Duits) 1232, 1234, 1238, 1285, 1306 (Latijn), 1382, 1383, 1498, 1594, 1602 (Nederlands), 1636 (Latijn), 1644, 1673 (Nederlands), 1677 (Latijn), 1678, 1680, 1685 (Nederlands), 1748, 1804, 1809 (Latijn)523Peeters
plattelandSimpelveldGeschiedkundige aantekeningen over Simpelveldt en Bocholtz 1155-159818711100papier20PublicationsLatijn1Algemene informatie. Veel delen uit Latijnse en Franse geschriften 14e en 15e eeuw aangehaald. Uittreksels uit een dagboek van pastoor Didden van 1576 tot 1598 in Latijn458Habets
rechtThornDe oude landregten en andere geregtelijke documenten van het voormalige sticht en rijksvorstendom Thorn18711100papier97PublicationsNederlands1Uitgegeven door Habets en Sivré. Eerste document uit 1180: De oud landrechten. Verder o.a. schepeneed, hofrechten, statuten abdij Thorn, eed abdissen, eed schepenen Ubach, andere eden, markt- en molenrecht Grathem, statutum seu recessus capitularis Thorensis de anno 1706. Veel origineel materiaal, meest in Nederlands.458Habets
godsdienstThornOver de oorsprong, de rechten en de toestand van de abdij en het vorstendom Thorn18721100papier24PublicationsLatijn1Geschrift in het Latijn uit midden achttiende eeuw over abdij en geschiedenis. Kort voorwoord, daarna origineel. Laatste hoofdstuk in Nederlands371Habets
plattelandRecjkeimHistoire de la seigneurie impériale de Reckheim18731100papier92PublicationsNederlands1Grondgebied en kasteel, privileges, de heren vanaf 1108 tot 1792. Veel informatie vooral over de heren. Als bijlagen actes vanaf 1237 in Latijn, vanaf 1446 in Duits-Nederlands, soms ook nog Latijn. Afbeelding van zegels bijgevoegd586Chestret de Haneffe
plattelandBorgharenDe voormalige heerlijkheid Borgharen, een bijdrage tot de geschiedenis van het land van Valkenburg18731100papier159PublicationsNederlands1topografie, naamsafleiding, oudste bescheiden etc., het adellijk slot, beleg 1318. Oude noodtorens te Haren, Meerssenhoven, Swalmen, Gellick en Wijck. Rentmeesters, heren, de rechtbank, de parochie. Veel bijlagen vanaf 1300 in Latijn, 1402 in Frans, 1440 in Nederlands, daarna meest Nederlands. Interessant is het verslag over de toestand van het rechtswezen in de landen van Overmaas van 1684586Habets
taalLimburgDe midden-Nederlandsche dichter Hendrik van Veldeke18771100papier6PublicationsNederlands0Over de achtergrond van de taal (Nederfrankisch = middelnederlands volgens auteur)494Vloten, van
godsdienstOdiliënbergDe sancto Wirone, episcopo Ruraemundae in Gelria, commentarius praevius Joannis Bollandi18851100papier30PublicationsLatijn01. Wironis in monte S. Odiliae habitatio, natales, vita, a quo scripta. 2. S. Wironis patria et episcopatus. 3. S. Wironis reliquiae Ultrajectum et Ruraemundam translatae.570Willemsen
godsdienstOdiliënbergVita S. Wironis episcopi, auctore anonymo, ex schedis Wilhelmi Lindani, episcopi Ruraemundensis18851100papier8PublicationsLatijn1Origineel stuk in latijn570Willemsen
godsdienstOdiliënbergDe Plechelmo, episcopo Oldemsalae et Ruraemundae in Belgio, commentarius praevius Joannis Bollandi18851100papier25PublicationsLatijn1Origineel stuk in latijn570Willemsen
godsdienstOdiliënbergVita S. Plechelmi episcopi, auctore anonymo18851100papier7PublicationsLatijn1Origineel stuk in latijn570Willemsen
godsdienstOdiliënbergDe S. Odgero fiacono, Ruraemundae in Belgio, commentarius praevius, auctore Joanne Bollando18851100papier6PublicationsLatijn1Origineel stuk in latijn570Willemsen
godsdienstOdiliënbergVita S. Odgeri diaconi, auctore anonymo18851100papier10PublicationsLatijn1Origineel stuk in latijn570Willemsen
godsdienstBilsenDeux notices sur l'ordre canonial du Saint-Sepulcre18911100papier158PublicationsLatijn1Uitgebreide archiefdelen van 1114-1425 uit dit klooster te Bilsen, meest in Latijn. Franstalige inleiding445Willemsen
godsdienstBilsenDeux notices sur l'ordre canonial du Saint-Sépulcre18911100papier158PublicationsLatijn1In het klooster van de reguliere kanunikkinessen te Bilzen bevinden zich oude en nieuwe documenten over deze orde. De orde wordt behandeld in 10 hoofdstukken in het Frans. 35 Bijlagen in het Latijn vanaf 1114 tot 1435.445Willemsen
godsdienstThornDe wedervinding van het lichaam en van het oud graf der H. Hereswit (of Heresewint), gravin van Stryen, echtgenote van de h. Ansfridus, graaf van Huy en van Teisterband, stichteres der abdij Thorn en haar verering voor 179418931100papier26PublicationsLatijn1Onderzoekingen in de krocht van de oude abdij leverde de vondst van een kistje met de beenderen van de H. Hereswit, in 1709 herbegraven. Over de vondst en de heilige. Op einde deel van handschrift in Latijn (met vertaling!!) uit 16e eeuw (waarschijnlijk overgeschreven van document uit 14e eeuw) uit Thorn m.b.t. Een kerkelijk ritueel waarbij ook informatie over de heilige. (In origineel ook muziek, jammer genoeg niet weergegeven!)206Flament
godsdienstRolducOorkonden waarvan de orginelen in het klein-seminarie te Rolduc bewaard worden19041100papier18PublicationsLatijn1Latijn of omschrijving in Nederlands480Goossens
beeldende kunstMaastrichtBijdrage tot de geschiedenis der schatkamer van St. Servaas te Maastricht19071100papier16PublicationsNederlands0In 1846 zijn enkele kostbare voorwerpen van de schatkamer op een domme manier verkwanseld. Het gaat om vier gedreven relikwieënhouders uit de XIIe eeuw, prachtig Maastrichts smeed- en emailleerwerk, die met de noodkist een geheel vormden. Inmiddels zijn deze terecht gekomen via Parijs in Brussel. Er zijn kopieën gemaakt, die nu weer in de Servaas te zien zijn. Deze worden beschreven, met tekeningen.608Stuers de
godsdienstRolducEnige opmerkingen over de oudste Annales Rodenses19121100papier18PublicationsNederlands0Verhaal over de oudste annalen van Rolduc. Over de geschiedenis van het manuscript van deze annales.471Gils van
godsdienstRolducDe oudste oorkonden uit Kloosterrade en de annales Rodenses19201100papier52PublicationsLatijn1Originele oorkonden in Latijn, inleiding in Nederlands. Op einde nog conclusie en extra bijlagen183Oppermann
godsdienstHochtHistoire de la noble abbaye cistercienne de Sainte-Agathe a Hocht19261100papier190PublicationsFrans0Uitgebreide beschrijving in het Frans van deze abdij, beginnend in 1180474Crassier baron de
biografieLimburgHendrik van Veldeke in het licht der rechtsgeschiedenis19471100papier32PublicationsNederlands0Uit strofen van gedichten van van Veldeke blijkt dat hij op de hoogte was van rechtsregels. Maar welke? Onderzoek met name naar aanleiding van de teksten van van Veldeke. Doorspekt met fragmenten van verzen. Volgens schrijver had van Veldeke ook een taak bij de rechtspleging van zijn heer.281Hermesdorf
archeologieWessemOpgravingen in de R.K. Kerk te Wessem in 194619471100papier8PublicationsNederlands0Uitklapbare kaart met plattegrond kerk Wessem en opgravingen, foto's van opgravingen. Veel Romaanse vondsten, te voorschijn gekomen bij proefgraving voor mogelijke afbraak of restauratie na de door de oorlog geleden schade. Voor gotische kerk waren er oudere Romaanse fundamenten281Glazema
godsdienstRolducHet grondbezit der abdij Rolduc in de jaren 1104-130019481100papier56PublicationsNederlands0Het grondbezit der abdij Rolduc mat omstreeks 1200 4000 HA, het waarschijnlijk een na grootste van Nederland. Beschreven wordt de periode van 1104-na 1290. Veel statistische informatie. 8 toelichtende kaartjes.326Boeren
godsdienstRolducDe annales Rodenses en de bouw van de abdijkerk van Rolduc19491100harde kaft30PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Enkele Latijnse teksten worden af en toe aangehaald en vertaald. Gaat over keuze van blouwplaats, de provisorische vestiging, het begin van de kerkbouw. Wijding en opbouw priesterkoor. Tot 1153 als dak bedekt wordt met pannen. Veel voetnoten. Uitgebreid wetenschappelijk artikel382Everts
godsdienstRolducAbbatiale zorgen over de Victualitas-geschte in de annales Rodenses19551100papier18PublicationsNederlands0Jaargang 1954-1955. De schrijver onderzoekt de overwegingen bij aankopen door de abt in de vroegste annalen.261Hermesdorf
plattelandMerumEen verkenning van de Heren van Mereheim19551100papier26PublicationsNederlands0Jaargang 1954-1955. De heren van Merum waren grootgrondbezitters en vormen een schakel in de geschiedenis van die streek van eind 11e eeuw tot even na 1200. Hun bezittingen worden onder de loep genomen. De familiebezittingen raken verbrokkeld in de loop van de 12e eeuw. Via het huis van Wassenberg kwamen de bezittingen aan de hertogen van Gelre. Foto van zegel van Beatrix dicta domina de Wassenbergh, 1237.261Linssen
biografieHouthemStudie over sint Gerlach van Houthem19571100papier66PublicationsDuits1Jaargang 1956-1957. Uitgebreid verhaal in Nederlands. Sint Gerlach van Houthem wordt door de auteur in zijn tijd geplaatst en de betrouwbaarheid van het levensverhaal wordt getoetst aan eigentijdse gegevens en nieuwe onderzoekingen. Twee actes zijn de basis, een uit 1202 en de vita Gerlaci uit 1600, welke gebaseerd is op een verdwenen bron van rond 1350. Na bespreking van de bron uit 1600 volgt een soort biografie van sint Gerlach met veel informatie over streek en tijd. Als bijlage fragment vita Gerlaci in Latijn en complete vitae Gerlaci in Duits uit 1622.437Damen
beeldende kunstMaastrichtEen Maastrichtse skulptuur in het licht der rechtshistorie19631100papier32PublicationsNederlands0Jaargang 1962-1963. Artikel begint met vijf foto's. Artikel gaat over een reliëf gemaakt tussen 1160 en 1170 in de linkerzijwand van de kapel van O.L. Vrouw Sterre der Zee, O.L. Vrouwekerk Maastricht. Er wordt een eed afgelegd. Wat is hiervan de betekenis? De schrijver tracht hier meer inzicht in te krijgen.374Hermesdorf
biografieHornGerhard van Wassenberg und Horn 1180-122519681100papier20PublicationsDuits0Jaargangen 1967 en 1968. Het leven van deze persoon wordt beschreven. Wassenberg, de stamplaats van de graaf van Geldern, komt tussen 1118 en 1130 aan het huis van de hertogen van Limburg. Veel wetenswaardigheden over die tijd, o.a. Keulen, maar ook Roermond. (Merum, munsterkerk)226Corsten
godsdienstRolducBij de nieuwe uitgave van de Annales Rodensis19701100papier15PublicationsNederlands0Jaargang 1969-1970. Er is een repografische weergave van het handschrift in originele grootte uitgegeven. Rechts de facsimile, links de interpretatie waarbij interpunctie etc. Hetzelfde is gebleven. Er worden kritische en verduidelijkende opmerkingen geplaatst bij deze uitgave.285Augustus
beeldende kunstMaastrichtCryptografie en getallensymboliek op de Maiestas Domini in de St. Servaas te Maastricht19731100papier36PublicationsNederlands0Waar de oostelijke kruisgang aansluit bij de noordelijke zijbeuk van de St. Servaas, is boven een portiek die vroeger een hoofdingang was aan de noordzijde der kerk, een romaans reliëf geplaatst, voorstellende een Majesteit des Heren. Een foto hiervan is bijgevoegd. Een en ander wordt naukeurig onderzocht, beschreven en geïnterpreteerd. Op einde ook verklarende woordenlijst.277Tagage
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
taalMaastrichtHenric van Veldeken en Sint Servaas19731100papier15PublicationsNederlands0Afbeelding Henric van Veldeken Manesse-handschrift, Heidelberg. Over de Servaaslegende van van Veldeke. En over de literaire en historische betekenis van dit geschrift.277Vermeeren
beeldende kunstMaastrichtHet "eedsrelief" in de O.L. Vrouwekerk te Maastricht, een iconografische studie19731100papier47PublicationsNederlands0Reliëf dat werd ingemetseld in de noordwand van de Mérodekapel van de Onze Lieve Vrouweker te Maastricht. Afbeelding weergegeven. Ook andere omgevingsfoto's en tekeningen. Onderzoek naar materiaal, de voorstelling, de compositie, datering en herkomst. Volgens auteur gaat het om Daniël in de leeuwenkuil. Er is een relatie met rechtspraak. Ook veel vergelijkende afbeeldingen uit andere plaatsen. Godsdienstige, rechtskundige en kunsthistorische informatie.277Mekking
beeldende kunstMaastrichtCryptografie en getallensymboliek op romaanse reliëfs uit het Maasland in de twaalfde eeuw.19751100papier16PublicationsNederlands0Ligtenberg vat vijf reliëfs samen tot een groep van een en dezelfde kunstenaar uit Maastricht of omgeving. De eerder besproken Maiestas domini in de St. Servaas staat dus niet op zich. Besproken worden nu nog de opschriften op de Christus Triumphans te Maastricht, de Madonna met Kind te Luik, de Christus en Petrus te Trier en de Retabel te Maastricht. Afbeeldingen373Tagage
gebouwVaalsHet zaalkerkje van Oud-Lemiers19751100papier119PublicationsNederlands0De oorsprong en kunsthistorische betekenis van de middeleeuwse zaalkerk. Verspreiding en datering. Tweeledige stenen kerkjes in West-Duitsland en de Benelux. Gangbare opinies omtrent de herkomst. Invloed van de klasieke en oud-christelijke bouwkunst. Veel afbeeldingen en foto's. Na deze lange inleiding focus op het kerkje van Lemiers. Zeer uitgebreid onderzoek, beschrijving, afbeeldingen en foto's. Op einde ook nog overzicht van zaalkerken, ingedeeld per type. Ook overzicht van middeleeuwse klokken373Berkum van
plattelandHornDe geslachten van Altena en Horne tot ca. 130019781100karton55PublicationsLatijn1De globale geschiedenis van het gebied. Eerste heer van Altena 1143. Afbeeldingen zegels. Kaart van het graafschap Horne (pag. 35). Het klooster Keyserbosch. Enkele korte bijlagen in Latijn van 1230-1305277Klaversma
godsdienstMaastrichtLes relations entre Saint-Amand et Saint-Servais de Maastricht au moyen age19811100karton15PublicationsLatijn0Jaargang 1980-1981. De abdij van Saint-Amand en het kapittel van Sint-Servaas hebben in de 12e en 13e eeuw een bijzondere band. Uitleg. Twee bijlagen in het Latijn. Tekst in Frans477Platelle
gebouwMaastrichtBijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht. Deel III: de westpartij. (slot)19831100karton135PublicationsNederlands0Kollektief van Utrechtse universiteit. Veel foto's en tekeningen.303Mekking
gebouwValkenburgOver de bouwgeschiedenis van het kasteel van Valkenburg, verantwoording van een tussenbalans19841100karton26PublicationsNederlands0Plattegrond van de ruïne van Valkenburg en andere afbeeldingen. Reconstructie van bouwgeschiedenis.437Renaud
godsdienstRolducDe vroege religieuze gemeenschap van Kloosterrade en haar Consuetudines19871100karton19PublicationsNederlands0Ailbertus spreekt in zijn annalen van de idealen van de beginnende geloofsgemeenschap. Inspiratoren waren Augustinus en de aposterl Paulus. Sinds 1948 is bekend dat de "ordo novus" zijn weerslag heeft gevonden in Consuetudines die in meerdere handschriften in oostenrijk en Zuid-Duitsland zijn overgeleverd300Augustus0167-6652
godsdienstRolducVragen omtrent de tekst van de Annales Rodensis19881100karton16PublicationsNederlands0Het middeleeuwse geschrift dat de vroegste geschiedenis van de abdij Kloosterrade bevat wordt tegenwoordig bewaard in het rijksarchief Limburg. Het bevat meer dan beknopte jaarberichten. Het begint met het levensverhaal van de stichter Ailbertus (1104-1107, 1111, 1122). Verder gaat het over de ontwikkeling van het kloosterleven, bouw kerk e.d. en de goederen die het klooster verwierf. Verder korte mededelingen over gebeurtenissen in het rijk, pausen en speciale voorvallen binnen het bisdom Luik. Het artikele geeft een overzicht van alle onderzoeken m.b.t. deze anales en zet er kanttekeningen bij.465Augustus0167-6652
beeldende kunstMaastrichtEen kapiteel met de 'val der Engelen' in Maastricht19901100karton glans18PublicationsNederlands0Op 6 mei 1982 werd op de plaats van de voormalige Maastrichtse broodfabriek, in het pand Onze-Lieve-Vrouweplein 16-18 een rijk gebeeldhouwd kapiteel gevonden. Tegenwoordig in Bonnefantenmuseum. Kapiteel wordt afgebeeld. Waarschijnlijk uit 12e eeuw. Uitgebreide documentatie, vele foto's, mogelijke interpretaties. Vergelijkingen kapitelen elders. (bijv. Sint Truiden)309Hartog den0167-6652
beeldende kunstMaastrichtRomaans beeldhouwwerk in de Sint-Servaaskerk te Mastricht en de relatie met Noord-Italië19961100karton glans47PublicationsNederlands0Beschrijving van de sculptuur van de Sint-Servaas., de datering, de Italiaanse connectie en byzantijnse invloeden, Italië en het noorden. Veel foto's.355Hartog den0167-6652
beeldende kunstRolducVergeten twaalfde-eeuwse sculpturen uit het abdijcomplex Rolduc20051100harde kaft29PublicationsNederlands0Weinig aandacht kregen in het verleden de Romaanse basementen en kapitelen die in de negentiende eeuw tijdens de afbraak van de noordvleugel van het ten noorden van de abdijkerk gelegen kloosterpand werden gevonden. Vermoed wordt dat deze vrij omvangrijke verzameling sculptuur ooit deel uitmaakte van een Romaans kloosterpand te Rolduc. Snelle overview over de bloeitijd in de 12e en 13e eeuw, de tijd van verval, de Franse tijd en daarna. Tegenwoordig zijn de sculpturen over drie locaties verspreid. Een deel werd op weinig zachtzinnige manier door Cuypers in 1896 gerestaureerd en werd hergebruikt aan de zuidzijde van de zuidelijke kloostervleugel. De gerestaureerde maar niet gebruikte kapitelen bevinden zich tegenwoordig in de foyer rondom de trap die naar de zogenaamde boerenkelder leidt. Twee fragmenten van basementen en een groot zesdelig kapiteel kwamen in het Bonnefantenmuseum terecht. Veel foto's en beschrijvingen.295Hartog den0167-6652
beeldende kunstMaastrichtLocus iste sanctus est... Over het iconografisch programma van de kapitelen van de kooromgang van de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht.20061100Harde kaft41PublicationsNederlands0Lex Bosman heeft de oostpartij en kooromgang van de Onze Lieve Vrouwekerk bestudeerd, maar is de vraag naar de keuze van de iconografie uit de weg gegaan. Elizabeth den Hartog doet dit wel door bijv. in te gaan op allegorieën, maar niet op liturgische verwijzingen van de afgebeelde motieven. Beschrijving van het iconografisch programma. Foto's van de diverse kapitelen. Uitgebreid artikel.364Haye de la0167-6652
beeldende kunstMaastrichtSint Servatius en Sint Amor20131100harde kaft43PublicationsNederlands0In de Biblioteka Jagiellonska te Krakau wordt een handschrift uit de twaalfde eeuw bewaard, dat de heiligenlevens of vitae van Sint Servatius en Sint Amor bevat en dat is verlucht met twee miniaturen. Een daarvan brengt de legendarische afstamming van Servatius en zijn bloedverwantschap met Christus in beeld, de andere laat de heilige. samen met Sint amor van Munsterbilzen zien. Volgens experts is op basis van de inhoud en stijlkenmerken het handschrift tussen 1130 en 1160 ergens in of rond Maastricht ontstaan. De afbeeldingen worden ikonografisch en vanuit de cultuurhistorische context onderzocht en beschreven.374Rob Dückers0167-6652
stadMaastrichtChronyk der stad Maastricht en omstreken18641200karton28PublicationsNederlands1Handschrift van 80 pagina's uit begin 16e eeuw is de basis van dit artikel. De kroniek begint in 1266 en springt dan gelijk naar 1313. Er worden steeds grote delen van de tijd overgeslagen, het is zo als het ware een korte samengevatte overview van iemand uit de 16e eeuw over de voorbije tijden. Origineel weeregegeven.376Habets
plattelandZepperenNotices sur la commune de Zepperen ou Sepperen, et son église monumentale18641200karton8PublicationsFrans0Over het convent van de begarden in Zepperen. Beschrijving van de kerk met interieur uit 15e eeuw. mOp einde korte tijdstabel van 1240-1649376Ulens
gebouwDiepenbeekDiepenbeek, avec une eau-forte18651200harde kaft3PublicationsFrans0Diepenbeek, bij Hasselt. Beschrijving enkele zaken over kasteel vanaf 13e eeuw.447Schaepkens
beeldende kunstMaastrichtStatue gothique de la Vierge, dans l'église de Notre-Dame a Maestricht18651200harde kaft5PublicationsFrans0Over het houten standbeeld van de H. Maagd in de O.L. Vrouwekerk van Maastricht.447Schaepkens
plattelandGulpenGeschiedkundig overzicht van Gulpen en deszelfs onderhorige plaatsen18651200harde kaft91PublicationsNederlands1Gulpen vanaf 13e eeuw. Eerst de toestand tot 1648, dan de tijd onder de Nederlanden met nadruk op toestand R.K. kerk. Op einde ook nog informatie over gehuchten behorende bij Gulpen. (Epen, Eijs, Wahlwiller, Mechelen, Partij, Wittem, Wijlre, Slenaken, Mheer, Noorbeek, Vaals, Holzet, Vijlen. Daarna veel originele stukken in Latijn of Nederlands447Ubaghs
stadMaastrichtEen of twee bruggen te Maastricht18651200harde kaft9PublicationsNederlands0Geschiedschrijvers zijn het niet eens: bezat Maastricht vroeger een of twee bruggen? De schrijver licht zijn zienswijze toe en documenteert het met anecdotes. Een en ander gaat over 13e eeuw.447Eversen
gebouwEysdenl'église de Mesch18661200harde kaft9PublicationsFrans0Litho van kerk. Korte beschrijving geschiedenis dorp Mesch. Dan beschrijving Romaanse kerkje456Caumartin
stadMaastrichtOorsprong en ontwikkeling der parochieën binnen Maastricht18681200harde kaft18PublicationsNederlands1Artikel over ontstaan parochies, waarin opgenomen stuk 1587 archief Nicolaaskerk over parochiale grensbepaling470Soest van
plattelandBeekKroniek der landen van Overmaas en der aangrenzende gewesten door een inwoner van Beek bij Maastricht18701200harde kaft228PublicationsNederlands1Origineel document met kroniek van 1275-1507. Zeer veel informatie uit eerste hand! Wel vaak moeilijk oud-Nederlands. Op einde nog bijlagen: 1416 vergelijk over de verpanding van het land van Valkenburg aan graaf Frederik van Meurs. 1496 akte van accoord aangegaan tussen pater Laurens van Bocholt en de bewoners van Kinrode. Taalkundig woordenlijstje op einde kan behulpzaam zijn bij lezen originele tekst.523Habets
plattelandStramproyAantekeningen over het dorp Stramproy, een bijdrage tot de geschiedenis van het rijksvorstendom Thorn18721200papier151PublicationsNederlands1Naamsomschrijving, grafurnen, grensbepaling, volkstelling, lakenweverijen, bestuur, de vorstin, de meyer etc., oorsprong parochie, kerkgebouwen, schoolgebouw, het armenwezen, jaarmarkten, bijzondere voorvallen, gebruiken, iets over de Teuten. Op einde bijlagen: 1299 (Latijn), Landrechten en Ordonantijen (Nederlands), ordonatien lakenambacht 1609, over de oprichting jaarmarkten (1611), aardappeltiende (1782), Nagtwagt (1815). Ook nog geestelijke bijlagen 1583( Latijn), 1651 (nederlands) etc.371Creemers
godsdienstRoermondGeschiedkundige schets van het oud begijnhof te Roermond18741200harde kaft55PublicationsLatijn1beschrijving in Nederlands met veel originele stukken in bijlagen448Sivré
biografieLimburgLes Schoonvorst18741200harde kaft62PublicationsFrans0Biografie enkele generaties Schoonvorst, 1252-1473448Franquinet
godsdienstMaaseyckVijf charters betrekkelijk Sint Agnetenklooster te Maaseyck18751200papier22PublicationsLatijn1Charters welke licht werpen op het ontstaan en de voortgang van het begijnhof, van 1260-1485522Polus
plattelandTegelenChronologische beschrijving van Tegelen, benevens aantekeningen over Belfeld en Steijl18761200papier109PublicationsNederlands1Uitgebreide beschrijving, daarnaast 16 pagina's originele documenten, meest in Nederlands, sommige Latijn, sommige Duits589Peeters
stadSittardDe oudste vrijbrief van Sittard18761200papier14PublicationsLatijn1Vrijbrief Sittard van 1243, eerst uitgebreide toelichting en samenvatting in het Nederlands589Jansen M
stadStevensweertDe voormalige heerlijkheid en vesting Stevensweert18761200papier31PublicationsNederlands1Uitgebreid overzicht, daarna originele documenten in Latijn en Nederlands met Nederlandse korte samenvatting589Habets
stadSittardBijdragen tot de geschiedenis van Sittard. II. Het begijnenhof18771200papier96PublicationsNederlands1Uitgebreide beschrijving met op het einde originele stukken in Latijn, Frans en Nederlands494Jansen M
stadRoermondHet praalgraf van Gerardus III, graaf van Gelder en Zutphen en van diens gemalin Margareta van Brabant, alsook andere grafstenen in de Munsterkerk te Roermond18771200papier23PublicationsNederlands0Afbeeldingen van graf en tegels. Beschrijving van vondsten gedaan in kader verbouwingen kerk door Cuijpers494Creemers
rechtMaastrichtGlanes Historiques18771200papier2PublicationsNederlands18 opstellen, onderwerp2: St. Pieter 1248. Twee korte originele stukjes, 1 in Latijn, 1 in oud-Nederlands. Toelichtende tekst in Frans. Rechtsstukken494Franquinet
genealogieMaastrichtGlanes Historiques18771200papier18PublicationsNederlands18 opstellen, onderwerp 5: genealogische informatie diverse families uit Maastricht. Beginnend 13e eeuw tot 17e eeuw. In Frans494Franquinet
plattelandBundeRecherches sur le village et la famille de Bunde18781200papier13PublicationsFrans0Korte beschrijving Bunde, dan familiegegevens vanaf 1202 tot 1537576Chestret de Haneffe
plattelandKesselBijdragen tot de geschiedenis van het land van Kessel18791200papier69PublicationsLatijn1Het land van Kessel: topografie en indeling, oudste bescheiden, drossaards, scholtissen, lijfgewin en cijnsgoederen, landrentmeesters, het Meursche pandschap, de Kesselse ridderschap, het tractaat van Utrecht. De burcht van Kessel: de graven, de heren, het Gelders waterrecht, oproer te Groningen, kerkroverij. Afbeeldingen van zegels en handtekeningen. In tekst originele fragmenten. Bijlagen 1219, 1236, 1279 (Latijn)549Slanghen
plattelandMontfortHet ambt Montfort18791200papier9PublicationsNederlands0topografische indeling, oude bescheiden, het leenhof, verdeling in banken, drossaarden en landscholtissen, schepengewijsde. Kort artikel, met enkele details549Slanghen
godsdienstHornNog enige bescheiden over het klooster St. Elisabethsdal18801200papier8PublicationsFrans0In Hasselt bevinden zich nog een aantal charters. Omschrijving van deze charters van 1240 - 1498 in het Frans387Habets
godsdienstGronsveldDiplomes de l'abbaye de Val-Benoit, relatifs a Simpelvelt, Elslo, Gronsfeld et Vaesrade18841200papier25PublicationsLatijn1Franse inleiding, originele documenten in latijn van 1231 tot 1373474Schoolmeesters
beeldende kunstMaastrichtByzantijnse kunstvoorwerpen met inschriften van de O.L. Vrouwe kerk te Maastricht18861200papier85PublicationsNederlands0In de O.L.V. Kerk worden en werden een aantal kunstvoorwerpen bewaard, geroofd door Frankische kruisvaarders in Byzantium begin 13e eeuw. Over deze kruistochten enige informatie, maar vooral over de kunstwerken. Met uitklapbare afbeeldingen488Flament
stadWijnandsradeKorte schets der geschiedenis van de Valkenburgsche heerlijkheid Wijnandsrade18861200papier79PublicationsNederlands1Beschrijving van 13e tot eind 18e eeuw in Nederlands. Daarna originele stukken in Nederlands en Frans. Ook mooie tekening van kasteel488Peeters
godsdienstMeerssenBeknopte geschiedenis der proostdij van Meerssen18881200papier160PublicationsNederlands1Zeer uitvoerige inleiding in het Nederlands, originele stukken vanaf 13e eeuw in Latijn, later ook Nederlands en Franstalig. Ook mooie tekening van proostdij467Habets
plattelandMaasnielDe vrijheerlijkheid en de vrijheren van Daelenbroek18891200harde kaft91PublicationsNederlands1Chronologische beschrijving vanaf 13e eeuw, op einde originele documenten in Latijn, Nederlands en Duits512Sivré
godsdienstMaastrichtWedervinding van het grafmonument van de H. Monulphus en Gondulphus in de St. Servaaskerk te Maastricht18901200papier37PublicationsNederlands0Artikel met uitgebreide analyse van Latijnse teksten en een uitklapblad met een tekening van de zerken492Flament
genealogieMaastrichtSuccession généalogique des Seigneurs de Lichtenberg18951200papier18PublicationsFrans0Inleiding en genealogie van het huis Lichtenberg vana 1267 tot 1770. Wapens van heren afgebeeld.298Crassier baron de
plattelandBaarloLa Seigneurie de Baarlo18971200papier207PublicationsFrans0Jaargang 1896-1897. Mooie tekeningen, o.a. kasteel 1604 en 1850. Het kasteel, de heerlijkheid, nog meer kastelen. Genealogie enkele families (Baexen, de la Marck, Bossart). Wapens van de Roffaerts, genealogie Kessel en Roffaerts, boerderijen en molen. Hoofdstuk 2: het dorp Baarlo, bevolking en geschiedenis, feodale wetten etc. Hoofdstuk 3 parochie, pastoors, school etc. Hoofdstuk 4 enkele families. Hoofdstuk 5 nog enkele genealogieën. Hoofdstuk 6 idem.487'lEscaille de
plattelandLimburgDe Limburgse Gemeentewapens vergeleken met de oude plattselijke zegels18991200papier591PublicationsNederlands0Het gehele deel van deze jaargang is aan de Limburgse gemeentewapens gewijd. Alle plaatsen komen in alfabetische volgorde aan bod. Getracht wordt tevens eem kort overzicht van de historie m.b.t rechten e.d. Van elke gemeente te geven596Eversen en Meulleners
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht19001200papier128PublicationsNederlands1Uitgebreide inleiding, de schepenbrieven van 13e en 14e eeuw met beknopte samenvatting, de eersten in het Latijn499Doppler
godsdienstAlden BiesenOrdre Teutonique. Histoire du Bailliage des Vieux Joncs et des 12 Commanderies qui en dépendaient19051200papier112PublicationsFrans1Inleiding, de geschiedenis van de orde, (kruisridders). In tekst korte stukjes origineel materiaal (Frans, Nederlands). De diverse commandeurs in de 14e tot 18e eeuw en hun wapens. Vooral veel genealogische informatie. Bijlagen Latijn: 1242, 1266. In het Frans 1769 en 1790480Crassier baron de
stadMaastrichtEnige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners van het oude Tricht19071200papier331PublicationsNederlands0Eerst uitgebreide inleiding. Bijzonder uitgebreid artikel, met veel informatie, alfabetisch per straat of plein, ook over vroegere bewoners. Tussendoor veel unieke foto's (particulier, Jelinger) van oude schilderijen of foto's eind 19e eeuw.608Schaepkens van Riempst J.
godsdienstMaastrichtObituaire de l'eglise collegiale, libre et imperiale se saint Servais a Maestricht, commence vers 129419111200papier66PublicationsLatijn1Inleiding in Frans, een foto van originele pagina, verder stukken in Latijn met Franstalige voetnoten. Eind 13e en 14e eeuw503Doppler
godsdienstSittardRegister en memorieboek van het dominicanessenklooster St. Agnetenberg te Sittard19131200papier143PublicationsNederlands1Uitgebreide inleiding m.b.t. de geschiedenis van dit klooster, daarna het originele register en memorieboek van 1248-1795408Sassen
rechtThornLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: een miniatuur vorstendommetje op Nederlands grondgebied19171200papier5PublicationsNederlands0Algemene beschrijving van met name de rechtstaat van het vorstendorm Thorn172Flament
stadMaastrichtLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: de vestingwallen van Maastricht19171200papier2PublicationsNederlands0Kort artikel over de vestingwallen van Maastricht van 1229172Flament
plattelandSchin op GeulAantekeningen over Schin-op-Geul19221200papier10PublicationsNederlands0Parochie, kerk, lijst der pastoors van 1281 tot 1917195Goossens W.
godsdienstRoermondNotes sur le Munster de Ruremonde19241200papier14PublicationsFrans0Franse inleiding. Lijst van abdissen vanaf 1218-1797 en bijzonderheden. Beschrijving van de wapens van de adellijke vrouwen. Franstalig354Crassier baron de
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht19241200papier88PublicationsLatijn1Nederlandse inleiding, dan schepenbrieven van 1283-1375 met uitgebreide toelichting, eveneens in het Nederlands354Doppler
godsdienstLimburgDe verering van St. Marcoen in de Zuidelijke Nederlanden19271200papier27PublicationsNederlands1Over de heilige, zijn relieken, het patronaat. Afbeelding uit Hunsel 1830. Ook enkele originele stukken uit Hunsel. Hij werd geboren in Bayeux omstreeks 490. Het artikel gaat tot in de 20e eeuw494Heyer
godsdienstHochtAddenda a l'Histoire de l'abbaye de Hocht19271200papier9PublicationsFrans0Toevoegingen van 13e tot 17e eeuw. Op einde lijst met abdissen van 1235-1795494Crassier baron de
plattelandHornComté de Hornes. Cour féodale et nouvelles seigneuries19291200papier136PublicationsFrans0Het graafschap, de heren en graven etc. Alle bijbehorende dorpen, kastelen en gehuchten worden beschreven511Crassier baron de
godsdienstMaastrichtVerzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht, bijeengebracht en in regestvorm uitgegeven (vervolg)19311200papier140PublicationsLatijn1Van 1273 tot 1370. Van alle charters samenvattingen in Nederlands. Enkele originelen in Latijn456Doppler
gebouwMontfortRond 't kasteel van Montfort19311200papier14PublicationsNederlands1Enkele originele stukken in tekst verweven. Over het kasteel, de naam enz. Van 1250 tot 18e eeuw456Simonis
beeldende kunstMaastrichtBeschouwingen over het XIIIe eeuws portaal der St. Servaaskerk te Maastricht. Weergave van lezing met lichtbeelden tijdens de vergadering op 21 febr. 1934 te Maastricht19341200papier15PublicationsNederlands0Als los blad 4 foto's van de voorpoort in Maastricht, het Mariaportaal in Nantes, Chartres en Senlis. Ook nog uitklapvel met foto's van tympaanversiering in Mouzon, het noordportaal te Villeneuve-l'archeveque, beeld Maria te Braine en het volledige reliëf, de tympaanversiering der Bergpoort Maastricht en het westportaal in Longpont. Beschrijving en vergelijking van deze objecten.361Nispen tot Sevenaer van
genealogieSteinBeiträge zur Geschichte der Edelherren v. Stein mit den Rautenwappen19361200papier44PublicationsDuits0Beschrijving heren van Stein in 12e tot 14e eeuw343Thones
plattelandSteinDer Wohnsitz der edelherren von Stein19361200papier11PublicationsDuits0Geschiedenis en beschrijving van de burcht van 13e tot 18e eeuw. Afbeelding uit 1728, 1850 en luchtfoto uit 1933343Münsters
rechtMaastrichtDe tweeherigheid der stad Maastricht en het volkenrecht19381200papier22PublicationsNederlands0De merkwaardige rechtsfiguur van tweeherigheid wordt getoetst aan die van het moderne volkenrecht. De schrijver onderzoekt o.a.: kan men op redelijke gronden aannemen dat in de 13e eeuw reeds volkenrecht bestond, kan met het verdrag van 1284 vergelijken met heden ten dagen geldende volkenrechtregels, waren Jan van Brabant en bisschop Jan van Vlaanderen bevoegd een verdrag te sluiten, waren ze bevoegd om over het grondgebeid van de opperste heer, de Duitse keizer, te beschikken, hebben ze souverein of in volmacht van de keizer gehandeld?315Jaspar
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen19391200papier14PublicationsNederlands0Vervolg zerken O.L.Vrouwekerk. Zeer oude zerken uit 13e eeuw, tot aan zerken uit 18e eeuw. Tekeningen en foto's. Ook enkele errata van vorige publications359Nispen tot Sevenaer van
algemeenLimburgDe Limburgse Leeuw. Zijn ontstaan, ontwikkeling en verbreiding19401200papier8PublicationsNederlands0Over het leeuwmotief in het algemeen, de slag bij Worringen, de leeuw bij de habsburgers271Boeren
plattelandSteinDe heren van Stein als paladijnen der hertogen van Brabant19411200papier80PublicationsNederlands1Brabantse uitbreidingspolitiek in 13e en 14e eeuw, belangrijkste motief: bescherming van Brabantse handelswegen. De heren van Stein kiezen de Brabantse zijde. Beschrijving gebeurtenissen tot in loop 14e eeuw. Op einde "bewijsstukken": oorkonden uit 14e eeuw in Frans, Latijn en oud-Nederlands394Munsters
gebouwLimburgDe ontwikkeling van het boerenhuis in Limburg19461200papier60PublicationsNederlands0Jaargang 1942-1946. Inleiding. De zuid-Limburgse boerderij, diverse typen, tekeningen, plattegronden. Het boerenhuis in Noord-Limburg idem. Op einde woordenlijst met dialectnamen van onderdelen huis op alfabet.239Hekker
stadMaastrichtOver de historisch-topografische ontwikkeling van Maastricht's plattegrond19461200papier20PublicationsNederlands0Jaargang 1942-1946. Tekening met plattegrond waarop zichtbaar toetstand 13e eeuw, toestand eind 18e eeuw en gebied waarbinnen Romeinse woonresten gevonden zijn: beschrijving vanaf Romeinse tijd tot eind 18e eeuw.239Kessen
archeologieLimburgOudheidkundige opgravingen in door de oorlog verwoeste Limburgse kerken19481200papier84PublicationsNederlands0Besproken worden opgravingen van de kerken van Afferden, Arcen. Baexem, Beegden, Blerick, Blitterswijk, Boxmeer, Broekhuizen, Broekhuizervorst, Buggenum, Geisteren (zeer uitgebreid), Gennep, Grubbenvorst, Haelen, Herkenbosch, Herten, Horst, Lottum, Maasniel, Middelaar, Sevenum, Swolgen, Tienray, Venlo. Naast veel plattegronden ook zeer veel mooie foto's van opgravingen. Uitgebreid artikel.326Glazema
godsdienstTournaiL'Héraldique a Tournai aux XIIIe et XIVe siècles19491200harde kaft34PublicationsFrans0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Overzicht van documenten uit 13e en 14e eeuw welke betrekking hebben op o.a. de kerkelijke archieven van het kapittel en de stadsarchieven van Tournai382Fourez
rechtNederlandDe roman der kinderen Limborch voor het forum der rechtsgeschiedenis19511200papier26PublicationsNederlands1Jaarboek 1950-1951. Roman uit dertiende eeuw waar werkelijkheid en fantasie duidelijk door elkaar loopt, 20000 versregels. In de roman komen voor de "baljuw" en de "hangdief". Aan de hand van korte originele fragmenten wordt uitgelegd hoe de rechtsgang in elkaar zat. Ook de persoon van de dichter wordt besproken.344Hermesdorf
plattelandMontfortHet ontstaan van het ambt Montfort19531200papier10PublicationsNederlands0Jaargang 1952-1953. Allerlei aspecten worden belicht in dit vrij korte artikel.246Linssen
beeldende kunstMaastrichtDe Griekse inscriptie op het zgn. Zegel van sint Servatius19571200papier10PublicationsNederlands0Jaargang 1956-1957. Deze Griekse inscriptie van een zegel uit eind 13e eeuw is in het verleden al door diverse auteurs besproken, vertaald en geanalyseerd. Tagage gaat er zeer uitvoerig op in en voegt zijn versie er aan toe. Twee foto's van het zegel met de tekst worden eveneens weergegeven437Tagage
stadRoermondEnige rechten van de graven van Gelre te Roermond19571200papier28PublicationsNederlands1Jaargang 1956-1957. Over het ontstaan van de rechten en privileges van de stad Roermond. O.a. zien we hoe tot tweemaal toe een recht van de graven, nl. de wolwaag en de gruit, op de stad overgaat. Vooral de wolwaag heeft waarschijnlijk grote invloed gehad bij de opkomst van de stad. Origineel document in Oud-Nederlands over toltarieven 1253, een document over landtol 1277 en een document over weghegeldt (jura et privilegia I, fol. 134).437Linssen
rechtEuropaRomeinse wegen en Middeleeuwse Geleiderechten tussen Maas en Rijn19591200papier16PublicationsNederlands0Jaargang 1958-1959. Tot in de dertiende eeuw bediende het intercommunale verkeer zich nog in hoofdzaak van het oude Romeinse wegennet. Tussen Rijn en Maas moesten niet minder dan vijf gebieden doorkruist worden waarvan de heren geleiderechten bezaten. Twee trajecten staan centraal: Straatsburg-Trier en Keulen-Tongeren. Hiervan ook kaarten bijgevoegd. De verschillende geleiderechten van de middeleeuwen worden besproken.491Hardenberg
godsdienstMaastrichtNalezing op de Maastrichtse charters in Parijs19641200papier14PublicationsNederlands0In Parijs blijkten veel charters en andere documenten te liggen, die in het verleden soms al eens gedeeltelijk genoemd en beschreven zijn. Auteur heeft een overzicht van al het aanwezige materiaal geconstrueerd. Bij een aantal nog eerder onbesproken charters (van 1378 tot 1772) geeft hij een overzicht van de inhoud. Ook betrekkelijk andere Maastrichtse kerken en kloosters (vanaf 13e eeuw) is er materiaal, waarvan een overzicht en korte beschrijving.317Boeren
rechtHornEen onderzoek naar de rechterlijke organisatie in de Heerlijkheid Horn19651200papier35PublicationsNederlands0Over de oudste geschiedenis van de rechtspraak in de heerlijkheid Horn is nog zo goed als niets gepubliceerd. Ook de latere tijd wordt toegelicht. Goed leesbaar artikel.255Boel van de
stadRoermondDe oorkonde van 1244 voor Roermond19701200papier30PublicationsNederlands0Jaargang 1969-1970. Bedoeld is de bekende oorkonde van 31 augustus 1244, waarin graaf Otto II van Gelre uitspraak doet in een geschil over bepaalde rechten van Theodoricus, voogd van Roermond, over de laten onder zijn gerecht, welke rechten betwist werden. Deze oorkonde levert gegevens over het begin van de stad en de tijd er voor. De oorkonde wordt stap voor stap doorgenomen.285Linssen
gebouwRoermondKroniek van de Roermondse watermolens19721200papier74PublicationsNederlands1Jaargang 1971-1972. Over de functie, daarna chronologische beschrijving vanaf 1224 tot eind 18e eeuw. Veel mooie informatie bij elkaar geplaatst. Op einde samenvatting. Tekening met de molens en meer (detail kaart Jacob van Deventer). Als bijlage lijst van renteverkopen 1463-1523271Linssen
plattelandHornHet wapen der Hornes19741200papier22PublicationsNederlands0Het wapen van Horn komt nog steeds voot in het Limburgse provinciewapen en in de wapens van diverse Limburgse gemeenten en Belgische gemeenten. De tradionele opvatting en d everklaring van dit wapen wordt onderzocht. Afbeeldingen van zegels. Historische beschrijving vanaf ongeveer 13e eeuw. Vooral de betekenis van de horens is doorslaggevend: zijn het jachthorens, posthorens of waldhorens? Volgens de schrijver alle drie niet.389Boel van de
stadRoermondDe stichting van de stad Roermond en haar eerste opkomst19761200papier126PublicationsNederlands0Herziene versie van eerder artikel in "historische opstellen over Roermond en omgeving" 1951. Foto Roerkade, die eeuwenlang als haven heeft gediend, met restant van de oude toren. Ook luchtfoto van oude binnenstad. Zeer veel gedetailleerde informatie over stad en ontstaan.343Linssen
gebouwMaastrichtEen studie over het bergportaal en de bergpoort van de St. Servaaskerk te Maastricht19771200karton159PublicationsNederlands0Beschrijving bouwgeschiedenis, voorwerpen enz. Veel tekeningen en foto's.297Jong, Koldeweij, Mekking en van Run
godsdienstNunhemBijdrage tot de geschiedenis van het klooster Sint-Elizabethsdal19791200karton63PublicationsNederlands0Twee geschriften, welke klaarblijkelijk weer gebaseerd zijn op meerdere verdwenen geschriften, vormen de basis van dit onderzoek. De stichting en hervorming van het klooster, het kloostergebouw en zijn bewoners, het inkorporatiebesluit van 1580 en 1599, de opheffing van het klooster. Enkele zwart-wit afbeeldingen, oude prent van het klooster, kaart van Deventer en foto pesthuis 17e eeuw.545Schutgens
stadRoermondDe schepenen, raadsverwanten, burgemeesters en scholtissen van Roermond tot 163719841200karton46PublicationsNederlands0Doel van dit artikel is publicatie van zo compleet mogelijke lijsten van personen die deel hebben uitgemaakt van het stadsbestuur van Roermond. Enkele afbeeldingen. Na inleiding de lijsten vanaf 13e eeuw. Daarna nog informatie over de ambten zelf. Afbeelding Masthijs Maroyen (raadsverwant) en echtgenote op grafzerk.437Venner
oorlogHornDe Hornes 1296-134519851200karton63PublicationsNederlands0De familie van de Hornes werd verdacht van medeplichtigheid aan de ontvoering van graaf Floris van Holland. Alle verwikkelingen daaromheen in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden worden uitvoerig uit de doeken gedaan in goed leesbaar verhaal.231Klaversma0167-6652
rechtRoermondHet hoofdgerecht Roermond19861200karton73PublicationsNederlands0Oudste vermeldingen en stadswording, het ontstaan van de schepenbank begin 13e eeuw, institutionele aspecten van de schepenbank, de schepenbank als stadsrecht van Roermond, de schepenbank als hoofdgerecht van het Overkwartier, hoger beroep in het Overkwartier van Gelder286Venner0167-6652
godsdienstRolducGestalt- und Funktionswandel der Abteikirche in Klosterrath in nachmittelalterlicher Zeit19911200karton glans21PublicationsDuits0Foto abdij Rolduc, schilderij 1867 abdij vanuit de lucht, foto's interieur. In de 19e eeuw is een en ander gerenoveerd en "gereromaniseerd". Onderzocht wordt de verandering van de functie in de loop der eeuwen, waaronder de krypte als plaats van verering van Lucia.351Deutz0167-6652
plattelandVlijtingenMiddeleeuws grondbezit van het Maastrichtse Sint-Servaaskapittel in Vlijtingen19971200karton glans61PublicationsNederlands0In de jaren dertig van de negentiende eeuw werd Maastricht door de Belgisch-Nederlandse grens abrupt van de helft van het omringende platteland afgesneden. Voor die tijd waren veel eigenaren van onroerend goed in dat deel van het huidige Belgisch Limburg afkomstig uit Maastricht. De belangrijkste grootgrondbezitters tot de Franse tijd waren daar de kapittels van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouw. Besproken worden: Het Sint-Servaaskapittel en zijn banken, de bank Vlijtingen, het landschap (met mooie kleuren-hoogtekaart), methode en bronnen, erfpacht en tijdpacht, cijns, hofsteden, huizen en hoeven (kleurenkaart met grondbezit ingetekend op het kadastrale minuutplan van 1844), de bewerkers van de grond, de tiend, omvang van de grondheerlijkheid, het dorp, het veld etc. Diverse foto's, tekeningen en grafieken. Bijlage met plaatselijke benamingen en jaartal vroegste vermelding240Hackeng0167-6652
genealogieBroekhuizenMiddeleeuwse heren van Broekhuizen19971200karton glans51PublicationsNederlands0Van de dertiende tot de zestiende eeuw nam het geslacht van Broekhuizen een belangrijke plaats in in het gebied tussen Kessel en Geysteren. Uitgangspunt voor de genealogische reconstructie in de dertiende eeuw voormt een aantal oorkonden. Genealogisch overzicht van 1221 tot ca 1500. Bespreking diverse familieleden. Afbeelding zegels, huis Loo 1636, kleurenafbeelding casteel Broikhuysen 1749240Flokstra0167-6652
plattelandKesselAmbt en Land van Kessel20011200karton65PublicationsNederlands0Jaargang 2000-2001. Omvang en vroegste ontwikkeling, functionarissen, de ambtmannen oude stijl, de ambtmannen na 1675. Bijlage 1: ambtmannen 1349-1675 en na 1675 (opsomming met afbeelding zegels). Bijlage 2: landscholtissen van het ambt Kessel, 1323-1675. Enkele afbeeldingen, waaronder mooie kleurenfoto uit Brusselse atlas 1573 en tekening van het kasteel van Horst 19e eeuw (kleur)503Flokstra0167-6652
godsdienstRolducGrafmonumenten in de kerk van de voormalige augustijner koorherenabdij Kloosterrade20041200Karton + omslag47PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. Het grafmonument van Walram 11 (t1226). Negen zerken van abten. Beschrijvingen van een aantal personen: 1.Hertog Walram, 1226. 2.Leonardus Dammerscheidt, 1557. 3. Joannes van Tomburg genaamd Wormbs, 1600. 4.Mathias Straelen, 1614. 5. Balduin van Walluni genaamd van Horpusch, 1635. 6.Casparus Duckweiler, 1650. 7. Winandus Lamberti, 1664. 8.Petrus Melchioris (sive Melchers) genaamd Van der Steghe, 1682.9. Joannes Bock, 1712. 10. Nicolaus Heyendal, 1733. Afbeeldingen van o.a. al de grafstenen.519Tummers0167-6652
StadLimburgSteden in de provincie Limburg gedurende de Middeleeuwen sedert ca. 120020141200harde kaft56PubicationsNederlands0Aan de hand van 4 boeken wordt getracht de hele provincie limburg te bestrijken door een aantal relevante gegevens te combineren. Het betreft het boek "De geschiedenis van de Gelderse steden in de Middeleeuwen" (Klaus Flink en Bert Thissen, 2001), "repertorium van de stadsrechten in Nederland (Joost Cox, 2005), Renes, 1988 en 1999, nederzettingen inclusief steden als onderdeel van het cultuurlandschap. Achtereenvolgens wordt besproken wat een middeleeuwse stad tot een stad maakt en het typologische onderscheid dat gemaakt moet worden tussen stedelijke nederzettingen. Vervolgens worden een voor een de steden op een rijtje gezet met hun voornaamste karakteristieken.335Hall, Hans van0167-6652
archeologieSittardHet tinnen kandelaartje van Haagsittard20161200harde kaft34PublicationsNederlands0De nederzetting Haagsittard is in de tweede helft van de elfde eeuw in korte tijd gesticht na de ontginning van een bosgebied. Het terrein was eerder bewoond in de ijzertijd. In de twaalfde eeuw was er intensieve bewoning. Er zijn zeven erven ontdekt, elk met een hoofdgebouw en bijgebouwen. De kandelaar is het enige eliteobject uit Haagsittard. Rond 1300, na het verlaten van het erf, heeft de laatste bewoner de kandelaar begraven343Henk Stoepker
algemeenSittardHet ridderideaal als lichtend voorbeeld de tinnen kandelaar te Haagsittard20161200harde kaft62PublicationsNederlands0De kandelaar van Haagsittard wordt uitgebreid beschreven en geplaatst in een Europese context. Het object is gemaakt va een eenvoudige tin-lood legering, ,aar het was een elitair object. Tot de twaalfde eeuw kwam het voornamelijk voor in de kerk maar vanaf die tijd ook bij de adel. Waarschijnlijk is het een tafelkandelaar geweest die voor verlichting diende.343Elizabeth den Hartog
stadMaastrichtTwee onbekend gebleven Maastrichtse schepenakten20171200harde kaft8PublicationsNederlands1Twee onbekend gebleven Maastrichtse schepenakten, opgemaakt ten behoeve van de abdij van Herkenrode in de dertiende eeuw368Paul Neve
godsdienstLimburgZegels van bisschoppen bij de pauselijke Curie aan aflaatbrieven20171200harde kaft20PublicationsNederlands0Over middeleeuwse zegels aan oorkonden in het algemeen, specifiek over aflaatzegels en nog meer specifiek over enkele cumulatieve aflaatzegels in Maastricht, Tongeren en Venlo. Onder meer verstrekt ten behoeven van de bouw van de nieuwe Servaasbrug in 1284268Gerard Venner
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
archeologieBelgieEen onverwachte vondst20211200harde kaft27PublicationsNederlands0De kerkfabriek van de Sint-Pantaleonkerk in Kerniel (Belgisch Limburg) heeft een nieuw object aan de kerkinventaris toegevoged: een schedelreliek van Ursula of een van haar maagden. De context en herkomst wordt toegelicht. Ook wordten nde bevindingen van koolstofdatering vergeleken met die van een vergelijkbaar reliek in Borgloon322Jeroen Reyniers
godsdienstMaastrichtExtraits d'anciens registres de rentes et de biens de l'église de St. Servais a Maestricht18641300karton21PublicationsLatijn1Franstalig artikel doorspekt met originele stukken in het Latijn, voornamelijk 14e en 15e eeuw376Schaepkens
godsdienstMaastrichtInventaire chronologique des chartes et documents de l'église de St. Servais a Maestricht, vervolg18661300harde kaft34PublicationsLatijn1Charters vanaf 1323-1338, toelichting in Frans, origineel Latijn456Willemsen
rechtMaastrichtStatutenboek van Maastricht van het jaar 1380, gevolgd door het oud privilegie van 25 oct. 1415 en het nieuw priviligie van 11 mei 142818661300harde kaft128PublicationsNederlands1Inleiding, dan origineel in oud-Nederlands. Zeer uitgebreide documenten!456Eversen
godsdienstMaastrichtInventaire chronologique des chartes et documents de l'église de St. Servais a Maastricht. Vervolg18671300harde kaft88PublicationsLatijn1Charters etc. van 1350 tot 1363, vanaf pag. 431 vervolg van 1363 tot 1378504Willemsen
godsdienstMaastrichtInventaire chronologique des Chartes et documents de l'Eglise de St. Sevais a Maestricht18681300harde kaft65PublicationsLatijn1Documenten van 1378 tot 1389 met uitgebreid commentaar in het Frans470Willemsen
plattelandLimburgVerscheidenheden betrekkelijk Walhorn, Kloosterrade, Venlo, Roermond, Meyel, Feysteren, Valkenburg, Gulpen, Vylen en Simpelveldt18721300papier23PublicationsNederlands1Afbeelding van venster van kapel O.L. Vrouwe in kerk te Walhorn. Het gaat om wereldlijke afbeeldingen uit de 15e eeuw. Verhaal m.b.t. Rolduc: zegel. Venlo: o.a. Lijst richters en schepenen 14e en 15e eeuw. Idem 14e en 15e eeuw te Roermond. Van Meyel de Meyelse statuen origineel. Zo ook allerlei dingen over de andere genoemde plaatsen371Slanghen
plattelandCadierNotice sur la ci-devant Seigneurie de Cadier et le chateau de Blankenberg18761300papier36PublicationsFrans0Beschrijving geschiedenis heerlijkheid, parochie en kasteel589Habets
stadMaastrichtOver de inlijving van de Nieuwstad bij Maastricht18771300papier99PublicationsNederlands0De stad Maastricht wordt aan het eind van de 14e eeuw aanzienlijk uitgebreid. Zeer uitvoerige beschrijving en kaarten en tekeningen toegevoegd.494Eversen
stadMaastrichtGlanes Historiques18771300papier4PublicationsLatijn18 opstellen, onderwerp 1: Statuut Maastricht 1299. toelichtende tekst Frans, origineel in Latijn494Franquinet
rechtLimburgLes gouverneurs des duchés de Limbourg et de Gueldre18771300papier47PublicationsFrans1Beschrijving en lijsten van gouverneurs van 14e tot 19e eeuw. Orig. Documenten in oud-Nederlands op einde: 1543 overdracht stadhoudersschap Gelre aan Philips II, instructie aan stadh. Graaf van Megen 1560 etc. Tot 1724494Habets
plattelandNeercanneNotice historique sur la seigneurie de Nedercanne, près de Maestricht18771300papier80PublicationsFrans0Uitgebreide beschrijving, op einde uittreksel uit originele stukken in oud-Nederlands494Poswick
ambachtMaastrichtHet gilde der "schoensche verderen" en de St. Alofskoeken te Maastricht18781300papier30PublicationsNederlands1Handelsverkeer van Maastricht met Scandinavië in 14e, 15e en 16e eeuw, over lakenhandel en Alofskoeken. Op einde bijlagen: 1525 over verkoop oorspronkelijke gilde-lokatie en besluit tot aanleg van een bolwerk. Hierin ook lijst met gildeleden. Daarna nog enkele documenten tot 1591576Eversen
plattelandHornBijdragen tot de geschiedenis van het voormalig graafschap Horne18791300papier72PublicationsNederlands1De leengoederen, Ghoor, Aldenghoor en Nunhem, de stadhouders der lenen. Het gerecht, rechtscostumen, heksenprocessen, verbond der landen. In tekst ook afbeeldingen als zegel en handtekeningen. Uitvoerige informatie, over de heksenprocessen (1622, 1637) bijv., welke in de buurt komen van de heksenprocessen van 1613 in Roermond. Authentiek materiaal in de tekst zelf.549Slanghen
plattelandNuthDe voormalige heerlijkheid Nuth; een bijdrage tot de geschiedenis van het land van Valkenburg18801300papier117PublicationsNederlands1Omschrijving, oudste bescheiden, oprichting heerlijkheid, schepenbank, pachthoeven en landgoederen, de tiende van Nuth, het landgoed Neerhoven, het hofken te Grijsgrubben, de adellijke familie de Rahier te Grijsgrubben, Bergerhof, het huis Oelsbroeck of de Dael, het Nieuwenhof en de tiende, de pachthoeve Leeuw, de parochie, kerk, pastorie, schoolwezen etc., memoribilia Henrici van der Leyen 1697-1722, memorie van pastoor Jan Willem Habets over het bouwen van een nieuwe kerk te Nuth, het kasteel Reymersbeek en de heren. Als bijlagen documenten uit 1343, 1356, 1367, 1377, 1390, 1392, 1396,, 1398, 1403, 1419 etc. Tot 1489, 1648, 1724, 1821387Habets
godsdienstRoermondHet memorieboek van het voormalig kapittel van den H. Geest te Roermond18821300papier59PublicationsLatijn1Inleiding in Nederlands, daarna originele stukken per maand van omstreeks 1388 tot loop 16e eeuw487Sivré
plattelandObbichtGeschiedenis van de heerlijkheid en heeren van Obbicht en Papenhoven18831300harde kaft500PublicationsNederlands0Geheel deel van de Publications gewijd aan deze geschiedenis526Bentinck jonker Filips van
stadValkenburgDe lenen van Valkenburg18841300papier290PublicationsNederlands1zeer uitgebreid artikel met daarnaast vele originele akten, meest in Nederlands474Habets
plattelandObbichtEnige bladzijden uit de geschiedenis van de rijksheerlijkheden Obbicht en Leuth, benevens een bijdrage tot het hoger beroep naar Aken18871300papier100PublicationsNederlands0Beschrijving en enkele originele stukken van 1397 tot 1662515Meulleners
godsdienstMaastrichtTwee historische beschrijvingen der parochiekerk St. Matthias te Maastricht18921300papier70PublicationsNederlands1De heer Crahay, ijverig en katholiek burger van Maastricht, schreef in 1805 een historische beschrijving van de parochiekerk van de H. Mathias, welke integraal weergegeven. Crahay heeft een ander document gebruikt, welk hij slechts heeft overgeschreven. Een tweede kroniek werd door de in 1891 overleden pastoor Syben opgesteld. Deze is,verbeterd en aangevuld, eveneens weergegeven. De kroniek begint in 1346.503Habets
godsdienstMaastrichtKorte geschiedenis der kloosters te Maastricht18941300papier139PublicationsFrans1Alle kloosters worden een voor een besproken. Op einde lijst met abts etc. In aanhangsel enkele documenten m.b.t. beschrijving grootte kloosters etc. (meest in Frans) Liefst 12 kleurenlitho's achterin boek complementeren de verhalen374Geusau von
plattelandLimburgLes fiefs du haut quartier de Gueldre 1326-159818941300papier127PublicationsNederlands1Opsomming Gelderse leengoederen (fiefs). Inleiding in Frans. Daarna Nederlands-talige originele stukken: het land van Kessel, het ampt Montfort, Gelder etc.Op einde lijst met namen alfabetisch.374l'Escaille de
plattelandSwalmenBijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen18941300papier89PublicationsNederlands1De beschrijving begint bij een stenen vuisbijl, maar daarna bij Seger Vusken van Swalmen in 1313. Eerst worden de diverse heren, die later ook kasteel Hillenraed bewonen, besproken, dan de tollen te Asselt, de kerken, de rechtspraak met voorbeelden voogdgeding, de Spick, Graethof en Schaerbroeck, de Rodebosche thiende, hof Genhove, de draakschut, het fooienjagen, veeziekte, oorlogen, de wachten, de Franse tijd. Bijlagen: 1452-1767, genealogie Hoensbroek374Steffens
rechtMeerloCostumen en bankrechten der heerlijkheid Meerlo; de heren van Winckelhuysen en Hatzfeldt en hun schouten18951300papier14PublicationsNederlands0Artikel behandelt vooral rechtsgeschiedenis van Meerlo298Janssen M.J.
plattelandVlijtingenGeschiedenis der voormalige heerlijkheid Vlytingen, hoofdbank der elf banken van St. Servaas19011300papier191PublicationsLatijn1Plaatsbeschrijving, de geestelijkheid, de wereldlijke overheden, waaronder gerechtelijk bestuur en dorpsbestuur. Een hoofdstuk "merkwaardige gebeurtenissen", de verwoesting van Vlijtingen, de slag van Laeffelt en de oorlog tegen Napoleon. In vijfde hoofdstuk het maatschappelijk leven. Achter in boek losse plattegrond van Vlijtingen en omgeving. Als bijlage het verhaal van de slag van Laeffelt, beschreven door Joannes Antonius Notté, pastoor van Rosmeer (1772, Latijn)429Simenon
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van t. Servaas te Maastricht19011300papier161PublicationsNederlands0Vervolg. Schepenbrieven. 1326-1354, Nederlandse samenvattingen429Doppler
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht. Vervolg.19021300papier168PublicationsNederlands0Schepenbrieven van tot 1354 tot 1375, Nederlandstalige samenvattingen een enkel Latijns origineel521Doppler
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht19031300papier105PublicationsNederlands0Schepenbrieven van 1376 tot1412. Meest samenvattingen in het Nederlands. Vervolg op eerdere publicaties.462Doppler
godsdienstMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht19041300papier97PublicationsNederlands0Schepenbrieven vanaf 1398 tot 1414. Omschrijvingen inhoud in Nederlands480Doppler
rechtWellRechten van het kasteel Liedberg19081300harde kaft6PublicationsNederlands1Korte inleiding, dan origineel handschrift uit begin 14e eeuw afkomstig uit archief van kasteel Well455Doorninck
stadMaastrichtHet oudste burgerboek van Maastricht (1314-1379)19131300papier54PublicationsLatijn1Uitgebreide inleiding in het Nederlands, dan het origineel in Latijn408Doppler
rechtMaastrichtDe secretarissen van het indivies laaggerecht der stad Maastricht van 1380-179519141300papier25PublicationsNederlands1In Maastricht stonden burgers altijd terecht voor een dubbele schepenbank, die van de bisschop van Luik en die van de hertog van Brabant, behalve bij het laaggerecht, waar ieder onverdeeld geoordeeld werd (indivies laaggerecht). Uitgebreide inleiding, daarna lijst van secretarissen vanaf 1380-1795.353Doppler
godsdienstMaastrichtNécrologe de l'église collégiale de Notre-dam a Maestricht commencé vers 130719161300papier74PublicationsLatijn1Inleiding in Frans, necrologium vanaf 1307344Doppler
godsdienstLimburgKlokopschriften in de provincie Limburg19241300papier35PublicationsNederlands0Aanvulling en verbetering van het artikel van Habets van Publications 1868. Inleiding en groot overzicht van klokken vanaf 1300 tot 1848354Mialaret
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht (vervolg)19251300papier100PublicationsLatijn1Schepenbrieven in Latijn van 1375-1420. Steeds met uitvoerige toelichtingen in Nederlands. Vervolg op eerdere publicatie484Doppler
plattelandNeerharenNotice sur la seigneurie de Neerhaeren19271300papier38PublicationsFrans0Plaats, geschiedenis, de heerlijkheid, het kasteel, de heren, de kerk. In Frans494Crassier baron de
godsdienstMaastrichtJaargetijdenboek van het klooster der Begaarden te Maastricht19271300papier55PublicationsLatijn1Inleiding, vergunning uit 1469 in Latijn om priesterlijke bedieningen te mogen uitvoeren in hun kapel, het jaargetijdenboek met gegevens 14e tot 17e eeuw494Doppler
godsdienstMechelen (Wittem)De Johannieter-commandery te Mechelen19291300papier60PublicationsNederlands1De johannieten-orde, het gebied, het klooster, commandeurs, admodiateurs, de Herrenhof, de Halfers, rechten en voorrechten der commandeurs, plichten der commandeurs. Kaartje uit 1756 ontleend aan processtukken van 1756, tweede uit kadaster. Bijlagen in Latijn en Nederlands van 14e tot 18e eeuw511Mosmans
godsdienstMaastrichtDe heiligdomsvaart in de middeleeuwen te Maastricht19301300harde kaft16PublicationsNederlands0De heiligdomsvaart is waarschijnlijk rond 1300 begonnen. Geschiedenis van dit fenomeen363Albers
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen (vervolg)19301300harde kaft14PublicationsNederlands0Grafstenen in de voormalige kerk der Franciscanen / recollecten, minderbroeders) vanaf 13e eeuw tot 17e eeuw. Daarna de Franse of Waalse kerk363Nispen tot Sevenaer van
plattelandLimburgDictionnaire historique du limbourg Néerlandais de la période féodale a nos jours19301300harde kaft50PublicationsFrans0Limburgse plaatsen worden in alfabetische volgorde besproken. Deel 1: van Amby tot Borgharen363Crassier baron de
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen19311300papier29PublicationsNederlands0Grafstenen in de St. Janskerk, van 14e eeuw tot 17e eeuw. Zeer gedetailleerd met tekeningen en foto's456Nispen tot Sevenaer van
genealogieVenloGenealogie der Venlose regeringsfamilie Vinck19321300papier18PublicationsNederlands0Inleiding en genealogie vanaf 14e eeuw tot 16e eeuw. Foto van Vinckenhof te Venlo, afgebroken 1930450Verzijl
plattelandLimburgDictionnaire historique du Limbourg Néerlandais de la période féodale a nos jours (vervolg)19321300papier98PublicationsFrans0Vervolg eerdere publicaties. Van Heerlen tot Limbricht450Crassier baron de
godsdienstMaastrichtVerzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (vervolg)19321300papier161PublicationsNederlands0Charters etc., kort samengevat in Nederlands van 1370 tot 1460450Doppler
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen19331300papier12PublicationsNederlands0Grafstenen in de kapel van de Nieuwenhof en de Servaas. Veel foto's en tekeningen en uitgebreide beschrijvingen. Van 13e tot 17e eeuw450Nispen tot Sevenaer van
plattelandLimburgDictionnaire historique du Limbourg Néerlandais de la période féodale a nos jours19331300papier134PublicationsFrans0Vervolg op eerdere publicaties. Van Maesbracht tot Nuth450Crassier baron de
plattelandLimburgDictionnaire historique du Limbourg Neerlandaia de la période féodale a nos jours. Vervolg19341300papier22PublicationsFrans0Van Obbicht tot Swalmen.361Crassier baron de
godsdienstMaastrichtVerzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht, bijeengebracht en in regestvorm uitgegeven (slot)19351300papier80PublicationsLatijn1Van 1622 tot 1795. Bijvoegsels van originelen in Latijn van 1324 (Servaas statuten, zeer uitgebreid) en nog aanvullingen van 1343, 1377, 1397, 1398, 1433, 1499 en 1588399Doppler
stadVenloDe zegels der Venlose scholtissen en schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genealogische aantekeningen19351300papier118PublicationsNederlands0Naar aanleiding van onvolledige beschrijvingen van de zegels in Maasgouw 1880, 1882, 1883, 1905 en 1906 nieuw onderzoek. Bij de scholtissen chronologisch, bij de schepenen alfabetisch. Dit van 1361 tot 1796. Afbeeldingen van 30 zegels399Verzijl
genealogieLimburgHet geslacht de (van) Coenegracht(s)19351300papier48PublicationsNederlands0Algemene inleiding en daarna genealogische beschrijvingen van familieleden van 1340-1921. Ook foto's en tekeningen van zegels en wapens en foto's originele oorkondes. Tekening van Riempst anno 1400, foto's diverse woningen en portretten.399Coenegracht
plattelandLimburgDictionnaire historique du Limbourg Néerlandais de la période féodale a nos jours (slot)19371300papier54PublicationsFrans0Van Wanssum tot en met Wynandsrade371Crassier baron de
godsdienstRoermondHet Roermondse karthuizerconvent in de 16e eeuw19401300papier32PublicationsNederlands0Karthuizerklooster is gesticht in 1376. Aan de hand van de abten wordt de geschiedenis, waaronder het bloedbad van 1572, doorgenomen tot 1623271Scholtens
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen19401300papier10PublicationsNederlands0Vervolg grafstenen in kerk O.L. Vrouw, veel figuren toegevoegd. Zerken 13e tot 18e eeuw271Nispen tot Sevenaer van
godsdienstLimburgLosse aantekeningen over de boetebedevaarten uit Loonse en andere bescheiden19411300papier70PublicationsNederlands1Schuldig bevonden personen werden tijdens processen vroeger vaak tot bedevaart veroordeeld. Diverse originele afschriften van vonnissen van commentaar voorzien. Van Gent tot Luik.394Gessler
godsdienstSittardBijdragen tot de geschiedenis der Sittardse Sint Pieterskerk. Bouwgeschiedenis en inventaris19411300papier60PublicationsNederlands1Beschrijving geschiedenis kerk, afbeeldingen en plattegrond. Ook beschrijving inventaris en grafzerken in kerk. 1 bijlage uit 1729 in oud-Duits over verheffing St-Joris-altaar tot parochie-altaar. Beschrijving kerkinventaris 1801. Genealogie van Eva de Boetberg 14e en 15e eeuw394Timmers
genealogieMaastrichtvan Papenhoven19471300papier10PublicationsLatijn1Enkele leden geslacht van Papenhoven van 14e en 15e eeuw worden beschreven. Bijlage in Latijn uit 1440: Paus Eugenius IV verleent aan Adam van Papenhoven, kanunnik van sint Servaas, een rescript voor een beneficie281Munsters
plattelandLimburgOver de verpanding van het land van Rode aan de heren van Heinsberg19471300papier18PublicationsNederlands114e en 15e eeuw: Bourgondische hertogen hadden geld nodig door oorlogen en verpandden bezit. Enkele originele stukken in Frans of oud-Nederlands281Schwartzenberg
genealogieVenloHet Venlose regentengeslacht van Beringen. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Venlose magistraat19481300papier32PublicationsNederlands0Van 14e tot eind 16e eeuw worden een aantal leden van deze familie besproken. Ook wapens326Verzijl
stadRoermondHet stadsgebied van Roermond19491300harde kaft11PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Over het langzame ontstaan van het stadsgebied Roermond in de 14e en 15e eeuw.382Linssen
oorlogLimburgHet standpunt van Prins-Bisschop Adolf van der Marck in de eerste Loonse successie-oorlog19491300harde kaft8PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. De eerste Loonse successie-oorlog was van 1336-1346.469Lyna
godsdienstRoermondHet Roermondse Kartuizerconvent voor de 16de eeuw19511300papier60PublicationsNederlands0Jaarboek 1950-1951. Over de beginjaren van de karthuizers in Europa, de stichting van het klooster in 1369 in Roermond, de verhouding met de orde, bestuur en inrichting, rectoren vanaf 1369 tot 1500, de studie en de kloosterboekerij, rondom de doctor ecstaticus. Afbeeldingen van klooster in 18e eeuw. Goed leesbaar artikel344Scholtens
godsdienstSusterenDe statuten en het statutenboek van het gouden concilie Susteren19531300papier22PublicationsLatijn1Jaargang 1952-1953. Een fotocopie van het statutenboek was nog aanwezig in Ophoven, alle originele afschriften zijn inmiddels verdwenen. De statuten zelf zijn aanwezig in Luik en Aken, en de tekst van beiden wordt vergeleken. Op einde afschrift in Latijn246Munsters
plattelandEysdenGeschiedenis der heerlijkheid Oost19641300papier64PublicationsNederlands1Beschrijving vanaf 14e eeuw. Foto's van grafsteen van Antonius Candidus Baron van Hoensbroeck 1693, fotokopie sauvegarde 1702. Fotokopie van de kaart van de gemeente Eijsden 1827. Afbeelding schilderij kasteel Oost. Lijsten schouten en schepenen. 13 bijlagen in Nederlands, Latijn, Frans317Janssen de Limpens
stadRoermondRoermond rond 140019651300papier83PublicationsNederlands0Kern van het artikel berust op een register in het archief van de voogdij van Roermond uit 1396. De schrijver tracht de gegevens te reconstrureren, ook in relatie met andere bronnen. Overzicht onstaat van woningen, soort woningen, ambachten en plaats van de ambachten in de wijk. Bijgevoegd is een kaartje op basis van van Deventer en een kaartje naar de toestand in 1965. Uitgebreid en interessant artikel.255Linssen
stadRoermondLombarden in Roermond19681300papier27PublicationsNederlands0Jaargangen 1967 en 1968. Lombarden zijn Italianen die van geldhandel hun beroep hadden gemaakt. Ze werden naar middeleeuwse maatstaven voor woekeraars gehouden. In 1338 kwamen ze al verspreid over het land voor, o.a. In Roermond. Aan de hand van financiële transacties kan het een en ander worden afgeleid over de handelwijzen.226Linssen
rechtRoermondEen vergeten schepenbank19701300papier36PublicationsNederlands1Jaargang 1969-1970. Over de schepenbank van Hoembergen. Deze bank, vlak bij Roermond, werd in 1424 al opgeheven. Er zijn slechts 13 schepenbrieven bewaard gebleven. De schepenbank omvatte de woonkernen Lerop, Roer en Hoembergen. Bijgevoegd een mooie uitklapbare kaart. De grens van het schepengebied wordt omschreven, de burgerlijke verhoudingen worden onderzocht, de parochiële verhoudingen, de tiendverhoudingen. Twee schepenbrieven worden nader besproken. Als bijlage de 13 schepenbrieven285Linssen
godsdienstSittardEen obituarium van het Kapittel van Sint-Pieter te Sittard19701300papier52PublicationsLatijn1Jaargang 1969-1970. In de koninklijke bibliotheek te Brussel berust in de afdeling manuscripten een obituarium van het kapittel van Sint-Pieter te Sittard. Het begint met het overlijden van Walram, stichter van het kapittel en heer van Valkenburg in 1302. Het heeft tot het einde van de achttiende eeuw dienst gedaan. Uit eerdere publicaties blijkt dat het register verre van volledig is. Een afschrift wordt weergegeven. Van een pagina een fotokopie. Op het einde een index van persoons- en plaatsnamen.285Haas
plattelandBaarloInformaties over Baarlo19731300papier39PublicationsNederlands0In het archief van het karthuizerklooster (thans te Maastricht) is veel informatie te vinden over plaatselijke omstandigheden, zoals ook over Baarlo, een van de plaatsen waar het karthuizerklooster leengoederen bezat. Vanaf 1381 treffen we details aan, tot aan het einde van de 18e eeuw.277Linssen
rechtVijlenDe Noaberschap der Vijlener Rotten, 1319-1940. Rechtsgeschiedenis van een bosmarke19731300papier28PublicationsNederlands1Onder mark wordt verstaan gemeenschappelijke gronden en de rechterlijke organisatie daarvan. Besproken wordt het verschijnsel mark in het algemeen, daarna die van Vijlen in het bijzonder: de inrichting en bestuur, de rechtspraak. Ook de Franse tijd wordt besproken. Fotokopie van schenkingsoorkonde uit 1319 en uitklapbare waldrol van 1539. Bijlagen: de schenkingsoorkonde uit 1319 in het latijn, waldrol uit 1539 in oud-Nederlands (met veel Duitse woorden). Derde bijlage uit 1600 in oud-Nederlands met het Vijlener bosreglement. Tot slot fotokopie uit 1940 met vorderingsbesluit, dat het einde betekent van de Noaberschap.277Janssen de Limpens
godsdienstMaastrichtDe propriumkalender van de Sint-Servaaskerk te Maastricht19881300karton58PublicationsNederlands0Vanaf de veertiende eeuw kende de stad Maastricht een overdaad aan kerkelijke feestdagen. In de achttiende eeuw wordt dit aantal om vooral economische redenen drastisch beperkt. Naast feesten die overal of in een bepaald bisdom werden gevierd kenden sommige kerken ook propriumfeesten. Dit gebeurde ook in de parochie van Sint-Servaas. Het opmerkelijke van dit proprium, ontstaan in de 14e eeuw, is dat de daarvoor gekozen data een systeem vormen op de kalender. (symboliek van kruis) Tot de opheffing door de Fransen is deze propriumkalender gehandhaafd. Bespreking van deze feesten. Afschrift van de maand februari van het Maastrichts psalterium, de mis statuit in een missaal uit de 15e eeuw,, akte van 1220, schepenzegel Heer etc. Interessant goed leesbaar artikel.465Haye de la0167-6652
rechtMaastrichtDe burgerboeken van Maastricht, 1300-179519901300karton glans30PublicationsNederlands1In de loop van de tijd werd iedereen die "burger" werrd van een stad opgetekend in een burgerboek. Over deze boeken in het algemeen, daarna Maastricht in het bijzonder. De burgereed van 1600 (origineel). Over het burgerschap en burgerrecht. Ook bewaard gebleven brief over "goed gedrag" ter aanbeveling burgerschap 1481. Zonder inschrijving in een ambacht was het onmogelijk een bedrijf uit te oefenen (charter 1372). Over presentatie door een ambacht. Het verlies van burgerrecht. Lijst van ambachtsnamen als bijlage. (27 beroepen)309Ubachs0167-6652
stadMaastrichtDe Maastrichtse raadsverdragen.19921300karton glans11PublicationsNederlands0Congres ter gelegenheid van de publicatie van het eerste deel van de raadsverdragen van Maastricht, 1367-1428. 4 artikelen. Artikel 2. Naarmate de overheidstaken toenamen vertakte zich de administratieve neerslag daarvan in hoofdzaak in vier groepen: de privilege- en statutenboeken, de justitiële administratie, de bestuursboeken met raadsbesluiten e.d. En de financiële boekhouding. Over de archieven in Maastricht in het algemeen.353Rensch van0167-6652
stadMaastrichtHet stadsbestuur van Maastricht, 1367-138719921300karton glans14PublicationsNederlands0Congres ter gelegenheid van de publicatie van het eerste deel van de raadsverdragen van Maastricht, 1367-1428. 4 artikelen. Artikel 3. De jaren 1372 en 1380 spelen een cruciale rol in de geschiedenis van Maastricht. Het zijn de jaren waarin de stad van haar beide heren twee privileges kreeg, die gelden als bakens in wat vaak genoemd wordt het 'democratiseringsproces'. Deze privilges en de tijd er omheeb staan centraal. Lijst met gezworden 1380-1386, met hun functie353Eerden-Vonk van der0167-6652
ambachtMaastrichtDe Maastrichtse ambachten in de late middeleeuwen19921300karton glans15PublicationsNederlands0Congres ter gelegenheid van de publicatie van het eerste deel van de raadsverdragen van Maastricht, 1367-1428. 4 artikelen. Artikel 4. De vroegste vermelding van ambachtslieden in Maastricht dateert uit 1135 als de wevers de blauwe schuit door de stad trekken op weg naar Tongeren. De eerste aanwijzingen voor een echte ambachtsorganisatie dateren eerst uit omstreeks 1370. Over de bronnen, de organisatie en het aantal, de taken en standsverschillen. Algemeen, vrij beknopt artikel.353Ubachs0167-6652
godsdienstMaastrichtHet middeleeuws officie van het hoogfeest van Sint Servatius te Maastricht. Deel 1. Tekstkritisch onderzoek.19971300karton glans49PublicationsNederlands0Bewaard gebleven handschriften geven voldoende informatie om de dienst van de liturgie en ook de teksten en melodieën te reconstrueren, met name antifonen en responsoria. Dit gedeelte van het onderzoek is verricht door frater Kees Pouderoijen OSB. De musicologische bevindingen worden in een later jaarboek gepubliceerd. Het feest van Sint Servatius (13 mei). De bronnen voor onderzoek. 3 kolommen: officie Servaas 13e 14e eeuw, officie O.L. vrouw 14e eeuw, officie Servaas 18e eeuw. Kleurenafdruk 15e eeuws muziekhandschrift. Alfabetische lijst met incipit, met identificatie van de teksten. Structuur en datering van het officie.240Haye de la0167-6652
plattelandDalhemEine Brabanter Rechnung des Landes Dalhem aus der Zeit um 136820061300Harde kaft13PublicationsLatijn1Duitstalig artikel met Latijnse bijlage. Het archief van de Freiherren von Fürstenburg bevat o.a. 2 rekeningen op perkament uit 1368, die niet in direct verband staan met geregistreerde goederen. Hierin wordt meerdere malen de kastelein van de burcht Dalhem, Werner von Rimburg, vermeld. Poging om de achtergrond van de rekeningen te achterhalen. Als bijlage de originele Latijnse teksten.364Conrad0167-6652
oorlogVenloVenlo in de Gelderse successiestrijd gedurende de jaren 1371-137520071300harde kaft14PublicationsNederlands1Het artikel begint met een originele weergave van een brief van Reinood van Brederode aan de hertogin-pretendente Mechteld. Venlo zou in 1372 zijn ingenomen door de Hekerens onder aanvoering van de bisschop van Utrecht, een vooranstaand medestander van Mechteld. Aan de hand van diverse bronnen wordt een reconstructie van de gebeurtenissen in Venlo gemaakt. Een afbeelding van een fragment van een rekening en een afbeelding van een munt, geslagen te Venlo316Benders0167-6652
archeologieMaastrichtSporen van de middeleeuwen in de Sint-Pietersberg. De tekeningen van de Caestertgroeve in hun culturele en historische context20101300harde kaft40PublicationsNederlands0De hoeveelheid beeldmateriaal van voor 1500 is schaars. In de Caestertgroeve zijn teksten en tekeningen uit die tijd nog bewaard. Er wordt een relatie gelegd met tekeningen uit Italië en Frankrijk. Veel prachtige foto's.347Speelberg, Femke0167-6652
rechtMontfortHet leenhof op het kasteel te Montfort20121300harde kaft43PublicationsNederlands0In dit artikel wordt tevens een vergelijkend onderzoek gedaan naar het ontstaan van regionale leenhoven te Geldern, Wassenberg, Millen en Valkenburg. Het onstaan en de ontwikkeling van met name de lenen van het ambt Montfort worden uitgebreid beschreven341Venner0167-6652
stadMaastrichtDe stadszegels van Maastricht tot in de zestiende eeuw20131300harde kaft74PublicationsNederlands0Voor zover bekend bezat Maastricht vanaf de dertiende eeuw tot in de zestiende eeuw acht stadszegels. Tot het einde van de veertiende eeuw werden een Luiks en een Brabants zegel naast elkaar gebruikt, vanaf het einde van de veertiende eeuw kwam er een gemeenschappelijk zegel. In deze bijdrage wordt nagegaan welke zegels werden gebruikt bij welk soort akten. Verder wordt aandacht besteed aan de afbeeldingen op de zegels, ook als kenbronnen voor de institutionele geschiedenis van Maastricht374Venner0167-6652
gebouwMaastrichtPorte de l'ancienne enceinte a Wyk-Maestricht18641400karton4PublicationsFrans0Over de functie van poorten in het verleden. Daarna de betreffende poort zelf.376Schaepkens
godsdienstZepperenLa maison des Bogards a Zepperen et la chapelle du Natenbampt sous Brusthem18651400harde kaft21PublicationsLatijn1In archief Servaas Maastricht documenten over deze orde uit 1425 en van de kapel van Natenbampt. Originelen in Latijn bijgevoegd, tekst in het Frans447Kempeneers
genealogieGronsveldEen woord over de grafstede der grafelijke familie van Bronckhorst te Gronsfeld18671400harde kaft9PublicationsNederlands0Het besproken grafmonument bevindt zich in de 17e eeuwse kerk van Gronsfeld. Data van de adellijke personen vanaf 15e eeuw.504Habets
oorlogMaastrichtDe inneming van Meerssenhoven18671400harde kaft16PublicationsNederlands0Een episode uit de geschiedenis van Maastricht tijdens de regering van Jan van Horn, bisschop van Luik.504Eversen
godsdienstMaastrichtZegel van het dominikaner klooster te Maastricht18681400harde kaft4PublicationsNederlands0Beschrijving en legende Predrikheren Maastricht470Schols
rechtSwalmenDe hof te Asselt, latengewysde18691400harde kaft9PublicationsNederlands0Laeten-gewysden zijn de geschreven hofrechten. Inleiding over geschiedenis horigen, vrijen etc. De hofrechten als origineel hierna607Slanghen
godsdienstMaaseyckDrie kroniekjes van St. Agnetenklooster der orde van de H. Augustinus te Maaseyck 1430-1589. Tweede kroniek18691400harde kaft9PublicationsNederlands0Nonnen van het Augustijnerklooster maakten zoals vaak in kloosters in die tijd aantekeningen over gebeurtenissen. Dit klooster was tevens herberg voor de prinsbisschop van Luik als deze in Maaseyck op bezoek was. Tweede kroniek uit 1430.607Habets
godsdienstLimburgKluizen en kluizenaars in Limburg18701400harde kaft112PublicationsNederlands0Eerst over kluizenaars in het algemeen, dan kluizen te Munsterbilzen, Susteren, Kloosterrade, Roermond, Kinrode, Maastricht, Houthem-Sint-Gerlach, Geul, Doenrade, Heerlen, Jabeek, Vaesrade, Gronsfeldt, Bemelen, Geleen, Schin op Geul, Valkenburg523Habets
godsdienstMaastrichtDe heiligdomsvaart van Maastricht18701400harde kaft15PublicationsNederlands0Om de zeven jaar worden de reliquieën van heiligen getoond, de zogenaamde heiligdomsvaart. Deze bestaat al vanaf zeker 1440. Gebruiken hierom heen in de loop van de tijd523Eversen
plattelandLimburgDe Loonse lenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg18711400papier157PublicationsNederlands0De heerlijkheid Obbicht, Huis en heerlijkheid Borne, Huis en heerlijkheid Breust en van Berlo, het graafschap Horne, Huis en heerlijkheid Limbricht, huis en burcht Meerssenhoven, huis en vrije rijksbaronie Steyn, hoeven en goederen van Urmond. Ook veel genealogische informatie, soms uitklapbare stambormen458Habets
muziek en poëziekLimburgEen pelgrimsreis van Limburgse edelen naar het heilig land in 145018721400papier12PublicationsNederlands1In een oud Vlaams liedje wordt gezongen over de drie landsheren (tekst liedje weergegeven: heren van Kleef, Horn en Batenburg. ) De verschillende coupletten geven informatie over de reis. Toelichting.371Habets
rechtZuid-LimburgLes appels à la cour d'Aix-la-Chappele18721400papier15PublicationsFrans0De afgeleide rechtspraak van het hof van Aix-la-Chapelle van o.a. Aken, Beaufort, Beegden etc.371Franquinet
godsdienstRoermondMemorieboek van het klooster van de H. Hieronymus te Roermond, der reguliere kanunniken van de H. Augustinus (1438-1561)18721400papier32PublicationsLatijn1Stichting van het klooster, inbezitneming van het huis den Lomart door de congregatie van Windesheim, lijst van priors, van de lekebroeders en oblaten, uittreksels uit het kalendarium. Heldere beschrijving371Habets
godsdienstRoermondHet Necrologium der adellijke abdij van O.L. Vr. Munster te Roermond18761400papier112PublicationsLatijn1Nederlandse toelichting vooraf, necrologium vanaf 1431 (eerst van een hand overgeschreven in 1540) daarna compleet tot 1796589Sivré
plattelandThornBijdragen tot de geschiedenis van het land van Thorn18791400papier3PublicationsNederlands1Charter van het jaar 1404. De burcht van Heze. Het groot regel der abdij. Perkament met aanhangend zegel (afgebeeld)549Slanghen
plattelandKriekenbeekHet ambt Kriekenbeek18791400papier7PublicationsNederlands1Topografie, ridderschap, Cleernis, Greevengoederen. Kort artikel met enkele details. In tekst vooral origineel materiaal549Slanghen
rechtWijlreDe rijksheerlijkheid Wijlre bij Gulpen18791400papier11PublicationsNederlands1Inhuldiging, bankrechten, scholtissen. Vrij kort artikel, gebaseerd op enkele originele stukken welke in tekst verwerkt. Interessant vooral costumen van 1407 met 41 artikelen.549Slanghen
rechtLimburgOver de oude bank- schepen- en gemeentezegels in Nederlands Limburg18791400papier13PublicationsNederlands0Diverse afbeeldingen (o.a. Swalmen en Beesel). Zegels onderverdeeld in 8 typen.549Slanghen
stadSittardBijdrage tot de geschiedenis van het stadswapen van Sittard18791400papier51PublicationsNederlands0Afbeeldingen. Over stadswapens in het algemeen. Familiewapens. Diverse families met hun wapen. Uitgebreide beschrijvingen met allerlei historische informatie549Jansen
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
godsdienstVenloKroniek van het vrouwenklooster in de Oode, later Trans-Cedron, te Venlo18791400papier79PublicationsNederlands1Kroniek komt uit bourgondische bibliotheek van Brussel. Perkamenten folio van ongeveer 300 bladzijden met lotgevallen klooster vanaf 1424 tot 1621. Mooie inleiding, dan origineel549Habets
godsdienstHornNecrologium van het klooster St. Elisabethsdal in het voormalige graafschap Horne18801400papier55PublicationsLatijn1Eerst kort de geschiedenis van het klooster. Dan het necrologium387Wolters
biografieMaastrichtDe legende van het leven en de wonderwerken van den H. Servatius, bisschop van Maastricht, uitgegeven naar een Middel-Nederlands handschrift18821400papier82PublicationsNederlands1Inleiding op boek, daarna origineel afschrift487Habets
biografieRoermondDenys le chartreux, sa vie et ses ouvrages18821400papier111PublicationsFrans0Over de karthuizers, over de karthuizer monnik Denys, welke in 1423 naar Roermond komt487Welters
rechtGelderlandle regime feodal en Gueldre18841400papier12PublicationsFrans0Mooie algemene inleiding over feodaal stelsel, toegespitst op Gelder en onderdelen, beschrijving ook rechtstelsel474l'Escaille de
beeldende kunstMaastrichtMonument sépulcral du chanoine de Baest à l'église de St. Servais à Maestricht18851400papier3PublicationsFrans0Iets over een graftombe in de Servaas uit de vijftiende eeuw570Habets
godsdienstOdiliënbergOorkonden en bescheiden aangaande de kerk en het kapittel van St. Odiliënberg deel 218891400harde kaft170PublicationsNederlands1Voortzetting vanaf 1451 tot 1720. Ook afbeelding van kerk en omgeving van 1670. Ook uitgebreide nota's met specificeringen512Willemsen
godsdienstBreustNotice sur la linre Seigneurie de Breust18901400papier20PublicationsFrans1Over de heerlijkeid Breust tussen 1349 en 1661. Met een lijst van de drossaards van 1349-1769. Op einde een kort origineel document uit 1481492Rijckel de
stadRoermondDe instellingen van weldadigheid te Roermond18911400papier51PublicationsNederlands1Geschiedenis van de gasthuizen, oudemannenhuizen etc. vanaf de 15e eeuw. Met bijlagen van o.a. regelementen445Steffens
godsdienstLimburgCartulaire de l'Ordre du St. Sépulcre. Slot18921400papier48PublicationsLatijn1Slot van artikel m.b.t. Deze orde. Nr. 36- nr. 76 van de stukken over deze orde. Meeste van klooster Aix-la Chapelle. Meest in latijn, sommige Duits of Frans. Stukken van 1437 - 1713 (meest 15e eeuw) Op einde overzicht van de orde van Saint Sépulcre vanaf het moederklooster van St.Odiliënberg tot alle kloosters daarvan afgeleid tot in 19e eeuw503Willemsen
plattelandOostrumDe heerlijkheid Spraeland-Oostrum, haar historie en heren, van de vroegste tijden tot aan de Franse omwenteling18971400papier134PublicationsNederlands0Jaargang 1896-1897. Tekening van Oostrum, plattegrond kasteel Spraeland pag. 15, diverse tekeningen wapens. Topografie, kasteel Spraeland, heren. Heerlijke rechten, schepenbank, kanunniken487Janssen M.J.
plattelandOostrumGeschiedenis van O.L. Vr. Kapel te Oostrum met het daarin berustende miraculeus beeld.18981400papier202PublicationsNederlands1Vervolg op artikel over Oostrum in jaargang 1896-1897. Veel details, o.a. Over offers, processies etc. Ook lijsten kerkmeesters, en informatie over de school. Een kort chronologisch verslag van gebeurtenissen vanaf 1865 tot 1878 ten tijde van rector Ramaekers. Ook reglement van het O.L.V gilde te Oostrum. Het rente- en cijnsboek van de kapel. In tekst vaak origineel materiaal verwerkt, meest Nederlands. 80 pagina's met originele bijlagen: 1450, in Latijn opgesteld testament jan van Broeckhuysen, 1451Nederlandstalig "Magescheid" tussen Anna van Straeten en erfgenamen, 1435 pandbrief van hertog Arnold (Nederlands). 1542, 1639, 1677 gerechtsstukken. (Nederlands). Genealogie Schellardt en von Weichs zur Wenne, testament Adam Alexander graaf van Schellart van Oppendorf 1804 (Frans). 1483 bul van paus Sixtus IV (Latijn), 1475 pastoor van venray geeft toestemming stichting vrouwenklooster (Latijn), 1484 afstand kapel (Nederlands) etc.360Janssen M.J.
rechtMaastrichtHet kamprecht te Maastricht18981400papier20PublicationsNederlands1Het kamprecht is van Germaanse oorsprong. De kerk trachtte het gebruik van tweegevechten uit te bannen Enkele originele stukken in oud-Nederlands over dit Maastrichtse kamprecht. Uitgebreide rechtsregels. Voorbeeld van een tweegevecht in Maastricht in 1454360Eversen
genealogieLimburgTafel van het geslacht Canis19001400papier3PublicationsNederlands0Kort genealogisch overzicht van deze familie van rond 1400-1600499Flament
stadMaastrichtDe oudste houtgravure betrekkelijk de stad19001400papier2PublicationsNederlands0Over houtgravure uit 1493499Schols
biografieMaastrichtKorte levensbeschrijving der H.H. Servatius en Hubertus, bisschoppen van Maastricht, handschrift uit de XVe eeuw.19021400papier14PublicationsNederlands1Inleiding, daarna originelen in Oud-Nederlands521Doppler
godsdienstMaastrichtGeschiedenis van het voormalig klooster van het H. Graf, thans Bonnefantenkazerne te Maastricht, voorafgegaan door een overzicht van de geschiedenis der orde van het H. Graf in het algemeen en van haar wederwaardigheden in deze streken in het bijzonder.19021400papier126PublicationsNederlands1Algemene informatie over de orde. In Nederlandse tekst enkele originele documenten in Frans. In Limburg beschrijving klooster Odiliënberg, Kinrode, Grevenbroek, Kuilenberg, Udhem, La Xhavée. Hoogcruts, Venlo, Gartzen-St. Antonii, Maeseyck, Luik, Henegouwe, St. Truiden, Visé, Hoei, Charleville, Aken, Bouillon, Malmedy, Maastricht etc. Daarna over het voormalig klooster van het H. Graf te Maastricht zelf. Einde lijsten van suppriorinnen, procuratessen en andere religieuzen. Ook overzicht van inhoud archieven. Veel originele bescheiden, waaronder kroniek van 1627-1774.521Dazert
beeldende kunstMaastrichtLes sièges de Maestricht en 1407 et 1408, pendant le règne de Jean de Baviëre et la bataille d'Othée19021400papier22PublicationsFrans0Afbeeldingen (houtgravures) uit de 15e eeuw afkomstig uit Maastricht. Achtergrond.521Schaepkens J.
godsdienstMaastrichtGeschiedenis van het klooster der Kruisheren te Maastricht19031400papier136PublicationsLatijn1Eerst algemene inleiding over orde zelf. In hoofdstuk 1 oprichting klooster in Maastricht, daarna vooral algemene heschiedkundige bzakedrn en lijsten met priors etc. en kloosterlingen. Lang is de Latijnse necrologie. In bijlagen allerlei geschriften vanaf 15e eeuw, soms Nederlandstalige samenvattingen, maar ook originelen in Latijn of oud-Nederlands462Hasselt van
biografieHornJacob de eerste, graaf van Horne19041400papier210PublicationsNederlands1I: de heren en landen van Horne. II Geboorte, ouders, voogd van Jacob. III Voogdijschap van Frederik van Meurs. Elisabethsdal. IV aanvaarding der regering, Gelderse successie-oorlog. Landrecht van Weert. Maria-Wijngaard. V. Kinderliefde, huwelijk, Borne. VI Pelgrimsreis. Reis werd onderwerp van een volkslied, welk wordt weergegeven (inclusief melodie). VII Graaf van Horne. Het fazantenfeest. VIII Jacobs kinderen. IX. Verzorging en uitbreiding van bezittingen. X Kerkelijke toestanden. De abdij van Thorn. XI. Dood van vrouw. De observanten. Het klooster te Weert. XII. De Gelderse woelingen. Vincent van Meurs. XIII. Het bisdom Luik. XIV. Afstand van de regering. Minderbroeder. XV. Kloosterleven. Zijn zonen. XVI. Dood van pater Jacobus. XVII. Voornaamste bezittingen. In bijlagen o.a. genealogisch overzicht, originele stukken in Nederlands en Latijn480Pompen
godsdienstMeerloDe heilige Goar, zijn eredienst, kapel en relieken te Meerlo19051400papier35PublicationsNederlands1Kerk van sint Goar en zijn relieken, de landsheren van sint-Goar, op pag. 7 en 11 de tekst van twee liedjes over de heilige, genealogische informatie, de eredienst, het altaar van de H. Hieronymus en Goar in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Meerlo, de kapel van Sint Goar aan het moleneind te Meerlo. Mooie foto van de kapel. De St.-Goarskapel sinds de Franse tijd. Op einde bijlagen in Latijn of Nederlands. Ook uitklapblad met genealogie Kessels.480Jansen M
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van St. Servaas19051400papier93PublicationsNederlands1Schepenbrieven van 1414-1434. Samenvattingen in Nederlands. Vervolg op eerdere schepenbrieven480Doppler
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht.19061400papier130PublicationsNederlands1Schepenbrieven van 1434 tot 1469 . Nederlandse samenvatting of origineel. Vervolg op eerdere publicaties.553Doppler
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het Kapittel van St. Servaas te Maastricht19071400papier101PublicationsNederlands1In Nederlands weergegeven of samengevatte schepenbrieven van 1470 tot 1508. Vervolg op eerdere publicaties608Doppler
beeldende kunstMaastrichtEen weinig bekend schilderij van de belegering van Maastricht door de Luikenaars in 140819071400papier6PublicationsNederlands0In de Kaiserzaal van Roithenburg bevindt zich een groot schilderij van 3 bij 6 meter over de belegering van Maastricht door Luikse troepen (van de Beierse vorst Jan van Beieren) in 1408. Het is geschilderd door Joh. Georg Tischer, geboren 1580 in Augsburg, gestorven 1643 in Munchen. Er bij werd vermeld dat het in 1824 slecht is gerestaureerd, waardoor de waarde flink verminderd is. Schrijver licht de gebeurtenis op het doek historisch toe608Dyserinck
godsdienstReckheimGeschiedenis van het klooster en het college der minderbroeders te Reckheim19081400harde kaft182PublicationsNederlands0Zeer uitgebreid. Eerst over de orde in het algemeen, daarna onderwerpen als geschiedenis van klooster en college, het werk van de kloosterlingen, necrologium455Coenegracht
beeldende kunstMaastrichtHet nieuwe voetstuk der St. Servatius-buste in de kerk van die heilige te Maastricht19081400harde kaft8PublicationsNederlands0Foto van buste met voetwerk, beschrijving platen voetstuk, geschiedenis en reproductie aan de hand van bekende platen museum Hamburg. Aparte foto's van de zes afbeeldingen.455Rutten
plattelandEelenGeschiedenis van Eelen19101400papier138PublicationsNederlands1Uitgebreid artikel, geschiedenis, enkele foto's o.a. van kerk en kasteel Sipenau van oudheid tot in 19e eeuw. Een origineel stuk: statuut van schutterij uit 1665414Weerd van de
plattelandMeerloGeschiedkundige aantekeningen over de heren van Meerlo19121400papier48PublicationsNederlands1Over naam en diverse heren. Ook foto's van kasteeltje, watermolen en kerk uit 1902. Op einde bijlage uit 1834 over verkoop goederen. Verder ook genealogische informatie over familie Cocq van Haeften471Janssen M.J.
godsdienstNuthNecrologium der parochiekerk van Nuth uit de 15e en 16e eeuw19141400papier7PublicationsLatijn1Behoorlijk verminkt stuk welk ten dele is ontcijferd. Korte Nederlandse inleiding353Flament
stadMaastrichtHet tweede burgerboek van Maastricht (1421-1442)19151400papier84PublicationsLatijn1Vervolg op eerste burgerboek in Publications 1913, korte Nederlandse inleiding329Doppler
rechtLimburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: oude rechtsgebruiken en rechtstoestanden in de Nederlanden, vooral in Limburg19161400papier16PublicationsNederlands0Overblijfsels van het Germaans recht in Limburg voor 1794. Een leenheerlijkheid en een civiel rechtsgeding, de voogdgedingen, het kamprecht te Maastricht, de compositie in het Germaans recht344Flament
ambachtLimburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: iets over het bier en zijn geschiedenis (niet geheel over Limburg, maar niet zonder Limburgs belang)19171400papier6PublicationsNederlands0Over de geschiedenis van het bier in het algemeen172Flament
plattelandEchtDrie adellijke huizen te Echt: het huis Verduynen (Verduins Lhen), het huis de Holstraete (de zeven voetvallen), het huis de Horst19191400papier70PublicationsNederlands0Allerlei wetenswaardigheden, ook genealogische informatie190Welters
ambachtWeertDe gildebrief en het reglement van het timmerliedenambacht te Weert. Gildebrief door graaf Jacob I van Horne gegeven. Het gildeboek19201400papier20PublicationsNederlands1Originele documenten van 1464 1528 1618 1622 1682 en 1741 tm 1848. Korte inleiding183Adrichem van
gebouwHeerlenHet kasteel Terworm onder Heerlen19221400papier10PublicationsNederlands0Over dit kasteel vanaf 1482. Foto van kasteel195Venne van de
godsdienstValkenburgNecrologium der kerk van Valkenburg19241400papier61PublicationsLatijn1Jaargetijdenboek uit eerste helft 16e eeuw maar is afschrift van een ouder, waaraan aantekeningen zijn toegevoegd. Nederlandse inleiding354Doppler
biografieGeulDe honderdjarige pastoor van Geul19251400papier27PublicationsNederlands0Pastoor Haeseck van Geul zou 125 jaar geworden zijn, en geleefd hebben van 1401-1526. De schrijver onderzoekt wat hier waar van kan zijn.484Mosmans
godsdienstLimburgBeneficiënlijsten in de landdekenaten Susteren, Maaseyck en Wassenberg 1474-155519251400papier57PublicationsLatijn1Veel historische informatie vanuit deze beneficiënlijsten in het Latijn484Juten
plattelandEchtBijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Echt19251400papier207PublicationsNederlands0In Publications 1923 verscheen " bijdrage tot de geschiedenis van de parochie Echt", nu dande bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Echt. Plattegrond van Echt 1550 (Jacob van Deventer). Foto's van oud en nieuw stadhuis, diverse dorpsgezichten, een lemen hoeve uit de omgeving van Echt. Behandeld worden: wapen, stadhuis, magistraat, hoofdgerecht, schutterijen, het slot van Echt, de legende van juffrouw zonder kop, familienamen rond 1700, straten, de beek, oude wegen en bruggen, het onderwijs, het herbergwezen, veeteelt, molens, plundering en brand, overdrachtregisters, sagen en legenden. Informatie merendeels 1700 en later484Welters
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht (vervolg)19261400papier113PublicationsNederlands1Vervolg van de weergave van de schepenbrieven (Oud-Nederlands, soms uitgebreid Nederlands commentaar), nu van 1421-1455474Doppler
oorlogValkenburgHet beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 146519261400papier30PublicationsNederlands1Afbeeldingen: Valkenburg en zijn kasteel in een versierde letter van 1438, kasteel van Valkenburg en omgeving 1550, Jacob van Deventer, overblijfsels van de molentoren, zegel van Reinoud van Valkenburg 1316, Berkelpoort, grendelpoort en noordzijde van het kasteel. Uitgebreide beschrijving, in tekst veel originele teksten in Nederlands474Venne van de
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht (vervolg)19271400papier201PublicationsNederlands1Schepenbrieven van 1456-1767, addendum 1411.494Doppler
muziek en poëzieMaastrichtAantekeningen over toonkunst en toonkunstenaars te Maastricht19311400papier26PublicationsNederlands0Vanaf de hele vroege geschiedenis wordt getracht een schets te geven van het muziekleven met name in Maastricht456Albers
plattelandLimburgDictionnaire historique du Limbourg Néerlandais de la période féodale a nos jours (vervolg)19311400papier108PublicationsFrans0Van Born tot Heer, vervolg op eerdere dictionnaire456Crassier baron de
stadMaastrichtHet oude Tricht. Enige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners (eerste deel)19311400papier58PublicationsNederlands0Inleiding en daarna alfabetische beschrijving van straten en pleinen. Hier en daar aangevuld met (oude) tekeningen en schilderijen. Tot en met Jodenstraat.456Schaepkens van Riempst junior
schoolRoermondDas Collegium s. Hieronymi in Köln oder das Roermondsche Haus19321400papier6PublicationsDuits0Vanaf 1438 konden Roermondenaren in aanmerking komen voor een beurs aan de universiteit van Keulen. Zij verbleven dan in het Roermondse huis. Enkele details over de periode tot 1692 als het gebouw afbrandt.450Keussen
stadMaastrichtHet oude Tricht. Enige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners. Vervolg19321400papier43PublicationsNederlands0Vervolg van Publications 1931. Van Kapoenstraat tot Spoorenstraat. Een kleine afbeelding weergevende de marteling van pater Johannes Baptista Boddens, jezuït 1638. Langere verhalen over Dinghuis (enkele originele stukken over processen) en Maasbrug.450Schaepkens van Riempst junior
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen. (vervolg)19321400papier13PublicationsNederlands0Grafstenen in de kerk en kloostergebouwen van de Kruisheren, Lutherse kerk en St. Matthiaskerk van 15e tot 18e eeuw. Gedetailleerde bespreking, foto's en tekeningen.450Nispen tot Sevenaer van
stadMaastrichtHet oude Tricht. Enige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners. Slot.19331400papier24PublicationsNederlands0Vervolg op eerdere publicaties en tevens laatste deel. Van Tongerse poort tot Wijnberger Toorn. Langer verhaal over Vrijthof. Geen afbeeldingen. In aanhangsel worden nog besproken: chariteit, geldswaarde, industrie, openbare gezondheid, putten pompen en secreten.450Schaepkens van Riempst junior
godsdienstMaastrichtVerzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht, bijeengebracht en in regestvorm uitgegeven (vervolg)19331400papier114PublicationsNederlands0Vervolg op eerdere publicaties, uitgebreide Nederlandse samenvattingen van de regesten van 1461 tot 1551450Doppler
genealogieHeerlerheideGenealogie der familie Roebroeck19341400papier58PublicationsNederlands1Wapen en enkele foto's van handtekeningen van illustere familieleden. Ook situatietekening van het huis te Roebroeck te Heerlerheide, en foto's van dit huis (afgebroken 1918). Ook foto's van huis de Croon en huis Liebeek, huis Roebroeck te Eckelrade en huis Roebroeck te Wonck. Een oorkonde uit 1433 (foto en transcriptie) leert ons veel over de afstamming van de familie. Nog meer foto's, o.a. grafstenen 18e eeuw. Lange en uitgebreide inleiding over o.a. de goederen, daarna genealogische besprekingen van 1588 tot 20e eeuw361Sassen
godsdienstRoermondDe lieve vrouwe in 't zand. Enige kanttekeningen19371400papier54PublicationsNederlands1Boekbespreking van boek over Kapel in 't Zand. Daarna bespreking ouderdom beeldje, o.a. aan de hand van de kapelbrieven uit 1418. Als aanhangsel de kapelbrieven zelf en een brief van pastoot Peuten371Mosmans
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen (vervolg)19381400papier18PublicationsNederlands0Vervolg grafstenen in O.L. Vrouwekerk. Uitgebreide beschrijvingen en tekeningen315Nispen tot Sevenaer van
godsdienstMaastrichtLijst der kanunniken van het vrije rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht (1050-1795) Slot19391400papier158PublicationsNederlands0Posthuum verschenen vervolg op lijst publications 1938. Van 1423 tot 1795359Doppler
godsdienstRoermondHet Roermondse kruisherenklooster19411400papier48PublicationsNederlands0Stichting kapel 1414. Beschrijving klooster. Afbeeldingen kloosterzegel en plattegrond Roermond 1570 van Deventer. Beeldenstorm. Afbeeldingen Hachten en Reynders, conventualen van Roermond 17e en 18e eeuw. Beschrijving tot Franse tijd394Heere
godsdienstVenrayPastoors en dekenen van Venray19411400papier12PublicationsNederlands0Eerst bekende geestelijke herder 1422. Globale beschrijving tot 1935394Verzijl
genealogieMaastrichtDe legendarische stamboom van Sint Servaas in de middeleeuwse kunst en literatuur19411400papier50PublicationsNederlands1Afbeelding: drieluik van XV-eeuwse kunstenaar, de meester van sint Goedele. Vraag wat wordt hier uitgebeeld? Weergave van de 15e eeuwse sint-Anna legende verhaald door de Zeelhemse kartuizer Pieter Doorlant (in Nederlands, eindigt met geboorte Sint servaas). Deze legende is in beeld gebracht. Verdere uitleg. Afbeeldingen: Emerentiana-te-vieren, geneaolgie van Sint Servaas, uitklapvel met schema van het XIIIe eeuws bergportaal in de Sint-Servaaskerk te Maastricht, bouw gebaseerd op bovenstaande legende, foto van het bergportaal, afbeelding Veronica-meester van H. Maagdschap, afbeelding Frans-Vlaamse meester van H. Maagschap, idem Darmstadt, idem Keulen, geweven antependium H. Maagdschap en tapijt uit het klooster Altenmunster met eveneens deze afbeelding, nog enkele meer. Uitgebreide samenvatting van onderzoek. Bijlage: "cranskijn van die heilghe moeder Anna"394Lejeune
godsdienstRolducEen dodenkalender van Rolduc van omstreeks 140019461400papier14PublicationsNederlands1Jaargang 1942-1946. Inleiding met uitleg in Nederlands. Als bijlage fragment van een dodenkalender begin 15e eeuw239Boeren
algemeenEuropaRond het Floriarium Temporum19491400harde kaft32PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Van de belangrijke wereldkroniek uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, het Florarium Temporum, is slechts een afschrift bekend. Artikel gaat over het afschrift inhoudelijk, maar vooral ook over achtergrond en hoe het afschrift de wereld rondreist.382Boeren
godsdienstNederlandHeeft Geert Groote een preek gehouden tegen de Mendikanten19491400harde kaft6PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Reactie op eerdere aanval op artikel van Busch382Borne van den
rechtMaaseyckOver de versmelting der leenzalen van Maaseik en Kuringen19491400harde kaft8PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. In 1469 wordt een acte gepubliceerd, waarin zaken rond verheffingen van leengoederen wordt geregeld. Besproken wordt de toestand voor en na deze datum382Bussels
godsdienstLimburgIets over heiligenlegenden en -verering in Limburg19491400harde kaft12PublicationsLatijn1Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Foto van een handschrift uit 1460 van de H. Ontcommer of Wilgefortis. Oorsprong van legendes worden onderzocht, o.a. vanuit taalkundige aspecten. 2 Latijnse gedichten over Wilgefortis worden bijgevoegd ter vergelijking. Tekst in het Nederlands382Gessler
plattelandBredaDe oorspronkelijke naam van Prinsenhage19491400harde kaft18PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Prinsenhage is (1949) als randgemeente in 1942 ingelijfd bij Breda: Het was oorspronkelijk tweeherig: een deel stond onder gezag van de heren van Breda, een ander deel onder de hertog van Brabant. Over afkomst naam Hage, Mark, maar ook andere zaken.382Hardenberg
rechtNederlandDe hond in de vaderlandse rechtsbronnen19491400harde kaft30PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Rechtspleging omtrent bijv. stelen en doden van honden in zeer oude bronnen, late middeleeuwen en nieuwe tijd382Hermesdorf
algemeenNederlandHet nationaliteitsbesef in de Bourgondische Nederlanden bij de kroniekschrijvers der 15de eeuw19491400harde kaft54PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Nationalistische gevoelens bij kroniekschrijvers uit die tijd.469Wouters
godsdienstBelgiëDe letteren in dienst van de propaganda coor Coudenberghe's broederschap van de VII Weeën19491400harde kaft10PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Na de dood van Maria van Bourgondië en het vertrek van Maximiliaan ontstonden onlusten die aanleiding gaven tot de oprichting der broederschap van de VII Weeën. Het begin ligt in de kerken van Reimerswaal, Brugge en Abbenbroek. Het gaat om de zeven droefenissen van Maria. Er kwamen echter argumenten tegen deze devotie. Op eind ein Latijn de vespers Beatae Mariae Virginis de septem doloribus.469Michels
godsdienstVenrayHandschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem te Venray19491400harde kaft38PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Het archief van dit klooster is grotendeels bewaard gebleven (Venray en Brussel). Beschrijving van handschriften vanaf 1422469Verschueren
godsdienstRoermondHet obituarium der Kruisheren van Roermond19551400papier86PublicationsLatijn1Jaargang 1954-1955. In de Oostenrijkse nationale bibliotheek (gevestigd in de Hofburg te Wenen) bewaart men codex 12.752 (nova series), een handschrift afkomstig van het voormalige kruisherenklooster te Roermond. Het handschrift bevat o.a. een jaarkalender met sterfdata van kruisheren en hun weldoeners tussen 1429 en 1720, een martyrologium en een evangelarium. Er wordt in het artikel een lijst weergegeven met verklaring van veelgebruikte termen in het handschrift. Het obitarium (lijst overlijden) wordt weergegeven (Latijn) met uigebreide voetnoten in Nederlands. Verder een pagina fotokopie van originele handschrift. Op einde in alfabetsche volgorde alle voorkomende namen in het handschrift.261Heere
godsdienstVenloHet Kruisherenklooster te Venlo19571400papier114PublicationsNederlands1Jaargang 1956-1957. Het klooster bestond van 1399-1797. In dit uitgebreide artikel wordt de periode tot 1642 uitgebreid besproken. Bijlagen met obituarium van 1399-1642, weldoeners van dezelfde periode, opsomming documenten m.b.t. aankopen en schenkingen ten gunste van het klooster in deze periode, cijnsen en jaargelden ten gunste van het klooster, pachten en huren ten gunste van het klooster, uitleningen, leningen door de kruisbroeders aangegaan.437Heere
stadBergen op ZoomKooplui uit de maasstreek op de Bergse jaarmarkten19631400papier55PublicationsNederlands0Jaargang 1962-1963. Als Antwerpen in 1356 geheel afhankelijk is geworden van de Vlaamse graaf krijgt Bergen op Zoom gelegenheid als Brabantse haven aan de Schelde in betekenis te groeien. In 1365 worden er twee jaarmarkten ingesteld. Deze werden bezocht door o.a. kooplui uit het zuid-oostelijk deel van de Nederlanden. Over Maastrichtse kooplui vooral zijn veel gegevens gevonden. 15e en 16e eeuw worden besproken. Interessant is ook de opsomming van goederen die vervoerd werden.374Slootmans
plattelandValkenburgGeschiedenis der heerlijkheid Oud-Valkenburg. Nieuwe bijdragen.19661400papier38PublicationsNederlands1Globale beschrijving van de hele geschiedenis vanaf de 11e eeuw, maar vooral vanaf 15e eeuw. Ook veel genealogische kaarten. Foto van kasteel Genhoes. Originele bijlagen uit 1431, 1461, 1475 en 1592 in oud-Nederlands287Janssen de Limpens
stadRoermondHet steel te Roermond19661400papier12PublicationsNederlands0Nog altijd zijn in Roermond namen als het steel of op het steel gebruikelijk als aanduiding voor het terrein tussen de beide armen van de Roer ten zuidwesten van de oude binnenstad. In het kloosterarchief van de Kartuizers zijn documenten die meer licht werpen op de naam en functie.287Linssen
rechtMaastrichtLa politique centrilisatrice de Charles le Téméraire a l'égard des assemblées d'états dans la vallée de la Meuse 1469-1477. Maastricht, capitale administrative et judiciaire19681400papier52PublicationsFrans1Jaargangen 1967 en 1968. Willem de veroveraar van Bourgondië had een administratief en juridisch centrum in Maastricht. Hij wilde het hertogdom limburg en heerlijkheden van de maasvallei in een federatief verband organiseren. Op einde originele documenten in oud-Frans en oud-Nederlands uit het algemeen rijksarchief Brussel (Chambre des comptes nr. 14)226Hommerich
plattelandSteinStaat van inkomsten en uitgaven van de heerlijkheid Stein over het jaar 147019731400papier28PublicationsNederlands1In het archief van de grafelijke familie Merode-Westerloo is een jaarrekening te vinden uit het jaar 1470. Veel plaatselijke informatie. Als bijlage deze jaarrekening.277Munsters
plattelandWijlreBescheiden betreffende de Rijksheerlijkheid Wylre19761400papier24PublicationsNederlands1Rekening en verantwoording der inkomsten en uitgaven der heerlijkheid 1484-1485 en de "Schützen-Ordnung van Wylre van 1612 vormen het uitgangspunt van het artikel. Als bijlage beide stukken in resp. Oud-Nederlands en oud-Duits.343Janssen de Limpens
genealogieLimburgGenealogische en biografische geschiedenis van het geslacht de Limpens19821400karton51PublicationsNederlands0Kleurenafdruk van wapen van de Limpens. Posthuum verschenen artikel. Beschrijving begint in 1402. Afbeelding portret Maria Theresia von Fürth, Karel van Limpens en nog meer portretten. Ook enkele foto's. Familie komt uit diverse Limburgse plaatsen en buitenland343Janssen de Limpens
rechtRoermondDeses Heufftgerichts Archivum ontsloten19871400karton20PublicationsNederlands0Korte toelichting op de 38e aanwinst in de door het rijksarchief Limburg uitgegeven archiefinventarissen: archief van het hoofdgerecht Roermond 1459-1796. Toelichting op de inleiding, de eigenlijke inventaris, de nadere toegangen tot de procesdossiers300Moorman van Kappen0167-6652
taalMaastrichtSint Bartholomeus in Maastricht19951400karton glans41PublicationsNederlands1Jacobus de Voragine legde in de dertiende eeuw een verzameling van 150 heiligenlevens en bijbelse verhalen vast, de "legenda aurea". Omstreeks 1490 is er een handschrift in het begaardenklooster van Maastricht ontstaan. Het bevat een 140-tal hoofdstukken, waarvan de helft aan de legenda aurea is ontleend. De overige teksten beschrijven heiligenlevens van heiligen die in het bisdom Luik bijzondere verering genoten. O.a. De legende van Sint Bartholomeus. Als bijlage de originele tekst en ernaast een moderne vertaling. Het gaat om een Zuid-Limburgs dialect.251Berteloot0167-6652
godsdienstMaastrichtDe familie Merode en haar verhouding tot het kapittel van Onze Lieve Vrouwe te Maastricht19951400karton glans28PublicationsNederlands0In 1410 was de Rijnmanse edelman Rikalt van Merode gehuwd met Beatrix, erfgename van de heerlijkheid Pietersem bij Maastricht. Deze echtelieden waren de stamouders van een reeks van proosten, dekens en kanunnikken van het kapittel van Onze Lieve Vrouw. Genealogische gegevens, over de stichting van de Merode-kapel en de verder gebeurtenissen.251Haas0167-6652
beeldende kunstEuropaDe verering van de H. Anna en Sint Servaas op een drieluik uit de vijftiende eeuw20131400harde kaft58PublicationsNederlands0De medische faculteit van Parijs bezit veel portretten. Een deel van de collectie is opengesteld voor het publiek in het Musée d'Histoire de la Médecine. Helemaal achter in de expositiezaal hangt een drieluik uit de vijftiende eeuw, het hoort tot de topstukken van het museum. Het gaat over zowel Servaas als Anna. Het drieluik wordt beschreven maar ook vergeleken met vergelijkbare stukken, de historische context van de theologische controverse in de vijftiende eeuw wordt er bij gehaald, het heilgenleven van st. Anna, de sint Servaasverering en de combinatie met St. Anna, de mogelijke opdrachtgever374Martine Penners-Raffutin0167-6652
PlattelandLimburgDe Notte van Breust en zijn omgeving20141400harde kaft43PublicationsNederlands0Een locatie waarover door recent archeologisch onderzoek nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen, is het centrum van Breust, thans onderdeel van Eijsden. Hier is dicht bij de parochiekerk van Breust een motte (kasteelheuvel) uit de volle middeleeuwen opgegraven, die door van de helling afgespoelde lössgrondoverdekt was, samen met andere bewoningssporen uit de Midddeleeuwen en Nieuwe tijd. Tot voor kort werd op grond van geschreven bronnen nog aangenomen dat het centrum van de heerlijkheid Breust tot de veertiende eeuw ten noorden van het huidige centrum lag. Het archeologisch onderzoek heeft dit beeld bijgesteld.335Stoepker, H0167-6652
plattelandValkenburgDe verpanding van Valkenburg door Jan IV. Nieuw of staand beleid van Brabantse hertogen?20151400harde kaft28PublicationsNederlands0De gebieden van Overmaas hadden een militair belang voor Brabant. Ze dienden als militait steunpunt en als plek waar huurlingen zich verzamelden. Om die reden wensten de Brabantse edelen dat de hertog zijn Overmase bezittingen niet aan "buitenlanders" verpandde. Deze bijdrage onderzoekt de rol van de vele verpandingen van de landen van Valkenburg.387Jaap LigthartISSN 0167-6652
godsdienstMaastrichtHet klooster Maagdendries en de Moderne Devotie in Maastricht20191400harde kaft66PublicationsNederlands0`Het nonnenklooster Maagdendries begon als een congregatie van Begijnen nabij de kapel van Andreas ten zuiden van de stadsommuring. Zij leefden van de opbrengst van het linnengoed dat ze weefden. In dejaren dertig vanaf 1430 onderging de gemeenschap een verandering: ze trad toe tot de derde regel van Sint Franciscus en werden aanhangers van de Moderne Devotie. Ze hebben zich echter nooit aangsloten bij de cpngregatie van Zepperen. In dit artikel wordt geschreven over opgravingen op het voormailge kloosterrein (nadien van Sphinx) en worden geschriften uit het klooster besproken344Koen Goudriaan
archeologieBelgieBocholter (opge)Graven20201400harde kaft28PublicationsNederlands0De Bocholter Graven vormen een serie grachten p[ d grens van het Belgische Bocholt en het Nederlandse Stamproy. Archerologisch onderzoek heeft aangetoond dfat het systeem is toe te schrijven aan een gefaseerd landweercomplex op de grens van het prinsbisdom Luik met Gelre/Gulick, dat teruggaat tot eind vijftiende eeuw364Marlien Janssens
biografieGeulEen woord over Antoon Haeseck als pastoor te Geul18641500karton10PublicationsNederlands0Over dese pastoor in de 16e eeuw, die zeer oud geworden schijnt te zijn (meer dan 100 jaar)376Habets
oorlogMaastrichtChronique locale18651500harde kaft6PublicationsFrans02 scenes van door de Spanjaarden aangericht bloedbad op 20 october 1576, geschilderd door een Duits kunstenaar, bevinden zich in de koninklijke bibliotheek van Brussel. Beschrijving en achtergrond.447anoniem
godsdienstLuikEtudes sur les anciens séminaires du diocèse de Liège avec quelques documents inédits18661500harde kaft90PublicationsLatijn1Over seminaries vanaf het concilie van Trente (1563). Eerst korte beschrijving vanaf omstreeks 500, dan vanaf het concilie van Trente tot aan de Franse tijd. Als bijlage onuitgegeven documenten uit 1589, 1576, 1617, 1640 in Latijn. Inleiding in Frans456M.A.K.
stadMaastrichtTitres de documents concernant la commune et la ville de Maestricht et le comté de Vroenhof18661500harde kaft9PublicationsFrans0Artikel op basis van de inventaris van de archieven van de audiëntie (2e deel, pag. 533 e.v.) bewaard in het staatsarchief van Brussel. Allerlei materiaal over Maastricht, de privileges, de politie, over kerken en kloosters, de jurisdictie van Brabant, over Vroenhof en meer. Opsomming van documenten vooral uit 16e eeuw456M.A.S.
rechtZuid-LimburgDe oude grensscheiding der dorpen Meerssen, Bergh, Heer en Bemelen18671500harde kaft27PublicationsNederlands1Documenten vanaf 12e eeuw handelen al over rechten van bijv. Proostdij van Meerssen. Na inleidng originele documenten uit 16e eeuw504Habets
rechtValkenburgBijdrage tot de geschiedenis der heksenprocessen in het land van Valkenburg18681500harde kaft12PublicationsNederlands0Heksenprocessen in 16e en 17e eeuw470Habets
taalMaastrichtDe l'epoque ou l'imprimerie fut introduite a Maestricht18681500harde kaft4PublicationsFrans0Vroege voorbeelden boekdrukkunst in Maastricht470Eversen
taalMaastrichtEncore un mot sur Jaques Bathen18691500harde kaft5PublicationsFrans0Aanvulling op artikel in jaargang 1868. Nog twee werken zijn ontdekt, welke hier besproken worden: Dat ierste boeck vanden nieuwe duytse liedekens met III, IIII, V, VI en VII partijen, daarnaast la vie et miracles de monsieur s. Servais607Schols
godsdienstMaaseyckDrie kroniekjes van St. Agnetenklooster der orde van de H. Augustinus te Maaseyck 1430-1589. Eerste kroniek18691500harde kaft45PublicationsNederlands1Nonnen van het Augustijnerklooster maakten zoals vaak in kloosters in die tijd aantekeningen over gebeurtenissen. Dit klooster was tevens herberg voor de prinsbisschop van Luik als deze in Maaseyck op bezoek was. Eerste kroniek uit 1585.607Habets
godsdienstMaaseyckDrie kroniekjes van St. Agnetenklooster der orde van de H. Augustinus te Maaseyck 1430-1589. Derde kroniek18691500harde kaft4PublicationsNederlands0Nonnen van het Augustijnerklooster maakten zoals vaak in kloosters in die tijd aantekeningen over gebeurtenissen. Dit klooster was tevens herberg voor de prinsbisschop van Luik als deze in Maaseyck op bezoek was. Derde kroniek uit 1552.607Habets
rechtLimburgVoogdgedingen in de landen van Overmaze18701500harde kaft18PublicationsNederlands0Algemene beschrijving. Goed leesbaar stuk.523Slanghen
stadRoermondKroniek der stad Roermond van 1562 tot 163818701500harde kaft58PublicationsNederlands1Woord vooraf, daarna de inleiding op de kroniek die een beschrijving geeft van de toestanden in de Nederlanden vanaf de 16e eeuw. Op einde ook korte samenvatting van stichting en ondergang van de diverse kloosters van Roermond523Nettesheim
taalMaastrichtDe Maastrichtse rederijkerskamers. Een bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandse letterkuinde.18711500papier50PublicationsFrans1Schrijver weerlegt eerdere schrijvers die beweren dat Maastricht geen rederijkerskamers kende. O.a. over het Maastrichtse paasspel. Verder informatie over de broederschap van Sinte Emilie, de broederschap der HH. Drie koningen, de tethorsius van den Wijngaartsrank de jonge Goudbloemkens. De rederijkerskamers zijn vooral actief in de 40er en 50er jaren van de 16e eeuw. Daarna zien we vooral schooldrama's vanuit de Jesuïten, tot 1773 als de orde wordt opgeheven. Op einde Franstalig treurdicht aanwezig in het register van de raadsvergaderingen van 1579458Eversen
biografieMaastrichtHenricus Dionysius S.J. Apostel van Maastricht18721500papier15PublicationsNederlands1Als bijlage twee levensschetsen in het Latijn, waarbij ook de protestantse woelingen aan de orde komen, en het testament van deze 16e eeuwse Maastrichtse jezuït in het Nederlands.371Haakman
oorlogLimburgPièces concernant les troubles du XVIme siècle dans le pays de Limbourg18721500papier19PublicationsFrans1Enkele originele stukken in Frans en Nederlands als een dagboek, en enkele brieven, bijna allemaal in het Frans371Vloten van
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
algemeenLimburgAnciens règlements concernant les routes, ponts, chaussées et sentiers dans le Brabant et les quartiers d'Outre-Meuse18721500papier3PublicationsNederlands1In de mélanges (pag. 343) van jaarboek 1872 3 pagina's tekst over bijv. "afspraken hoe breed bepaalde typen wegen dienen te zijn". Dit op ordinanties van 1510, 1628, 1660 en 18e eeuw371anoniem
stadRoermondKroniek der stad Roermond van 1562-1638, vervolg18731500papier246PublicationsNederlands1Vervolg op inleiding: originele kroniek van 1562 tot 1620. Wordt vervolgd586Nettesheim
oorlogMaastrichtDe protestantsche beroerten te Maastricht in 1566 en 1567, verhaald door een tijdgenoot18741500harde kaft32PublicationsNederlands1Uitgebreide toelichting + originele document448Habets
taalRoermondDe echtverbintenis van Maria, een Limburgs mysteriespel18751500papier18PublicationsNederlands1Commentaar en weergave Roermondse tekst522Habets
stadWeertKroniek uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert18751500papier80PublicationsNederlands1Kroniek 1442-1587 nadruk beeldenstorm, zr. Luyten522Creemers
godsdienstWeertEen vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert18751500papier24PublicationsNederlands0Commentaar kroniek zuster Luyten522Habets
rechtLimburgEen viertal regtsdocumenten uit het Hertogdom Limburg18751500papier104PublicationsNederlands1commentaar op en afschriften van rechtsstukken rond het gebruik van grond: Graatheide bij Born, Echt en het Echterbosch, grensscheiding Gulik en Gelre, Steyn op de Maas522Habets
oorlogMaastrichtHet beleg en de zogenaamde verwoesting van Maastricht in 157918761500papier238PublicationsNederlands1Uitgebreid overzicht en originele documenten in Nederlands of Frans589Haakman en Allard
genealogieMaastrichtGénealogie de la famille Stas de Maestricht18771500papier7PublicationsFrans0Genealogische gegevens494Habets
biografieLimburgEen paar vrienden-albums18771500papier14PublicationsNederlands1beschrijving van 2 boeken uit de 16e eeuw (Clar de Beers 1588, Marguerite de Duvenvoirde 1609. Soort poeziealbums met gedichten. Een aantal overgenomen494Slanghen
oorlogMaastrichtGlanes Historiques18771500papier4PublicationsFrans18 opstellen, onderwerp 7: belegering Maastricht 1592. Originele brief in Frans uit 1794 van Grobbendonck. Toelichting eveneens in Frans.494Franquinet
godsdienstRoermondGlanes Historiques18771500papier23PublicationsFrans18 opstellen, onderwerp 8: Katholicisme Roermond 1575. Diverse originele stukken, 1 in Frans, verder in Nederlands. Toelichting in het Frans.494Franquinet
godsdienstMaastrichtDe wederdopers te Maastricht tijdens de regering van keizer karel V18781500papier185PublicationsNederlands1Interessant artikel over de hele geschiedenis van deze sekte vanaf 1523. Veel anecdotes. Ook origibneel materiaal zoals op pag. 133 de "memorie int cort vanden feyt ende aenslach der personen, die inder stat van Triecht aengetast ende ter justicie gestalt sin, ter causen vander secten Lutherranen off heretiquen." (liefst18 pagina's)576Habets
godsdienstSusterenAantekeningen over de opkomst der hervorming te Susteren en omstreken 1527-153518781500papier46PublicationsNederlands1Inleiding, daarna worden enkele hervormers in de inleiding ter sprake gekomen nog apart besproken: Johannes Campanus, Godfried stralen, Dyonisius Vinne, Johannes Clopris, Jacob van Ossenbrug, Gielis van Rothum, Hendrk Slachtscaep, Hendrik Roll, Werner van Merode. Daarna een groep genaamd "de kinderen van Israël", het boek van der wrake (bij melanges zelfde jaarboek nog aanvulling), de Gulikse kerkvisitaties van 1533. In de teksten vrij veel origineel materiaal, Latijn en nederlands576Habets
oorlogLimburgUittreksel uit het journaal van de hopman Splinter Helmich betrekkelijk het overkwartier van Gelderland (1580-1587)18781500papier51PublicationsNederlands1In deel XXXII jaargang 1875 der kroniek van het historisch genootschap te Utrecht gaf professor Fruin het dagboek in het licht van een soldaat in staatse dienst, waarin een aantal bijzonderheden voorkomen ook m.b.t. met name het voormalige overkwartier van Gelre (beklegeringen Venlo, Wachtendonck, Stralen, Gelder en diverse kastelen zoals Kessel en Arcen. Habets neemt deze passages hier over.576Habets
rechtGulpenDe heerlijkheid Gulpen18791500papier12PublicationsNederlands1Overzicht, rechtsstatuten uit 1545, 36 artikelen, met toelichting549Slanghen
rechtValkenburgBijdragen tot de geschiedenis van het land van Valkenburg18791500papier52PublicationsNederlands1De heerlijkheid Geul aan de Maas, de landrechten van Valkenburg, de bankrechten van Heerlen, Klimmen, Meerssen en Beek. Voornamelijk weergave van originele rechtsstukken549Slanghen
godsdienstLimburgGedenk- en grafschriften in het hertogdom Limburg18791500papier94PublicationsNederlands0Grafschriften te Maastricht, gedenk- en grafschriften in het arrondissement Maastricht, Roermond en van Limburgers buiten de provincie. In de bourgondische bibliotheek te Brussel afdeling handschriften bevindt zich een register met o.a. Grafschriften van Maastricht (1707) Deze worden hiero.a. Overgenomen549Habets
godsdienstRoermondEen achttal bescheiden betrekkelijk het oude bisdom Roermond18801500papier29PublicationsLatijn18 artikelen uit de periode voor de stadsbrand van 1665, uit het Belgisch staatsarchief te Brussel387Lommel van
plattelandRaerenLes poteries de Raeren aux armes des gouverneurs et des nobles du Limbourg, lettre à M. Abets, président de la Société archéologique du duché de Limbourg18811500papier15PublicationsFrans0Over potten in Raeren in 16e eeuw. Op inscripties veel informatie over families en tijd458Schuermans
rechtWittemCostumen der vrije heerlijkheid Wittem18821500papier34PublicationsNederlands1Gewoonterecht, inleiding en originele stukken uit 1550. Zeer belangwekkend en uitgebreid document!487Habets
ambachtRaerenGrés des paysans Limbourgeois de Raeren. Lettre a Monsieur Habets18821500papier16PublicationsFrans0Over volksgebruiken in Raeren, een Duitstalige gemeente in de provincie Luik.487Schuermans
rechtZuid-LimburgDe lenen van Valkenburg, vervolg18851500papier392PublicationsNederlands1Lenen onder: Gebroken Schinnen, Gellen of Oppergeleen, Klimmen, Amstenrade, Oirsbeek, Eingelrade, Merckelbeek, Jabeek, Schinveld, Heerlen (de lenen van Wickrade), Valkenburgse lenen buiten het land gelegen zoals het veerschip van Stockhem en huis en hof te Reymersdael. Hoofdstuk 5 gaat over lenen in geld. Lijst der leenbezitters van valkenburg uit de tweede helft der XVde eeuw. Op einde bijlagen: 1521, 1534, 1546 (lijst van subsidies in het Frans die op bevel van de keizer door de leenbezitters opgebracht moesten worden), 1570 (Costume van het manhuis van Valkenborch, 23 uitgebreide regels), 1612, 1631 (regelement, stijl en manier van procederen in het land van Valkenburg, 109 uitgebreide regels), 1669, 1771, 1779 (Franstalig document over verkoop Amstenrade en Geleen)570Habets
genealogieAfferdenEen drietal grafzerken te Afferden, betrekking hebbende op de families Schenck van Nydeggen en Hoensbroeck18851500papier14PublicationsNederlands0genealogische en geschiedkundige informatie naar aanleiding grafzerken. Ook enkele stambomen uitklapbaar.570Janssen M.J.
ambachtLimburgDe scheepvaart in het tegenwoordig hertogdom Limburg tijdens de beroerten in de 16e en 17e eeuw18861500papier71PublicationsNederlands0Bijzonderheden over maasschippers, handel, zeden en rechtswezen aan de hand van een register gewijd aan een proces in de 16e eeuw. Ook veel informatie over de familie Engelen uit Wessem (Roermond) en andere families488Mulleneers
taalRiempstDe legende van het wonderbaar kruis van Riempst18861500papier16PublicationsNederlands1Weergave van het origineel van deze legende, opgetekend in 1524 en afkomstig van het klooster Wittevrouwen te Maastricht. Met inleiding488Habets
plattelandDieterenDe Lenen van het adellijk huis te Dieteren bij Susteren18871500papier38PublicationsNederlands1Een aantal originele documenten in het Nederlands van 16e tot 18e eeuw, voorafgegaan door inleiding515Wolters
oorlogLimburgLegertochten tussen Maastricht en Mook sedert 1568 tot 1575 en gelijktijdige belastingen en inkwartieringen te Elsloo18881500papier194PublicationsNederlands1Zeer uitvoerig relaas in Nederlands, doorspekt met originele anecdotes. Op einde stukken in Frans, Duits en Nederlands.467Meulleners
biografieSittardEnige bijzonderheden omtrent Paulus Chimarrheus, pastoor te Sittard18881500papier10PublicationsNederlands1Over deze bekende humanist. Op einde enkele kleine originele stukken in Duits467Habets
godsdienstMaastrichtChroniek der kerk van St. Servaas te Maastricht 1565-158718891500harde kaft8PublicationsNederlands1Zeer beknopte kroniek van een roerige tijd512Habets
oorlogSittardDe slag aan de Kempekoel bij Sittard op 24 maart 154318891500harde kaft12PublicationsDuits1Origineel document van ooggetuige met inleiding in Nederlands512Dohmen
oorlogLimburgKrijgsbedrijven van Alexander Farnese in Limburg en aangrenzende gewesten (1578 en 1579)18901500papier120PublicationsNederlands0Uitgebreid artikel, met prachtig nagetekende lito's van kaarten uit 1579. Behalve deze zijn er nog drie waarvan alleen beschrijvingen492Thomassen
biografieRoermondWilhelmus Lindanus, eerste bisschop van Roermond18901500papier82PublicationsNederlands0Uitgebreide biografie, op einde lijst geschriften en genealogie van Lindanus492Welters
rechtReckheimOude statuten en verordeningen van de heerlijkheid Reckheim18901500papier27PublicationsNederlands1Inleiding, daarna originele stukken van 15e tot 17e eeuw492Meulleners
rechtPeerInstructiën, aanstelling en beëdiging van Pieter Erlingen tot schout van de stad Peer en tot stadhouder der lenen aldaar18901500papier7PublicationsNederlands1Originele instructie over het ambt van scholtis te Peer uit 1561492Meulleners
genealogieAntwerpenDe Antwerpse bankier Erasmus Schetz en zijne geassocieerden, Jan Vleminck en Arnold Proenen, in hun betrekking tot Maastricht en Aken18901500papier28PublicationsNederlands1Over de ontwikkeling van een bank, verder vooral veel genealogische informatie. Op einde originele delen uit testamenten492Meulleners
oorlogLimburgDe beoordeling van Alva en van Oranje, voorkomend in het opstel: legertochten tussen Maastricht en Mook (1568-1575), nader toegelicht en gehandhaafd18901500papier22PublicationsNederlands0Verweer van de schrijver op kritiek gegeven door hoogleraar Fruin op eerder artikel492Meulleners
stadMaastrichtSpaanse bijdragen tot de geschiedenis onzer voorvaderen der zestiende eeuw18921500papier50PublicationsNederlands0Juan Christobal Calvete de Estrella vergezelde Philips op diens reizen. Verslaglegging hiervan in een werk "El felicissimo viaje d'el muy alto y poderoso principe don Phelippe, desde Espana a sus terrias de la baxa Alemana", 1552 uitgegeven te Antwerpen. (700 pagina's). Uittreksels en stukjes vertaling in dit artikel. Met name interessant integrale weergave van bezoek aan Maastricht 1550, met beschrijving o.a. een voorstelling bij de Maas (bestorming van den burg op de Maas). Ook anecdotes over de grotten zijn leuk. Daarnaast veel materiaal met blik op de toestand in de Nederlanden vanuit Spaans standpunt gezien. Maar ook allerlei waarnemeningen over volksgebruiken, ijsvermaak, schutterskoning, processies, rechtspleging, armenverzorging, logementen, warme baden, abdijen maken het boek bijzonder belangwekkend. Schrijver maakt mooi uittreksel hiervan.503Thomassen
godsdienstRoermondTwee geschriften van de bisschop van Roermond, Wilhelmus Lindanus, over de kerkelijke toestand der Nederlanden in 1578-157918921500papier24PublicationsLatijn1Beschrijving kerkelijke toestand door Lindanus. Inleiding, daarna de originelen.503Brom
oorlogHorstEen brief van Reinout IV van Brederode aan zijn zwager Johan van Wyttenhorst, heer te Horst18931500papier9PublicationsDuits1Hendrik I van Brederode werd door lva in 1568 verbeurd verklaard van zijn goederen. Reinout was zijn zoon en opvolger. Over de nog resterende bezittingen en verdeling. De brief in oud-Duits wordt voorafgegaan door een uitgebreide toelichting206Flament
oorlogMookDe slag van Mook, 14 april 157418931500papier26PublicationsNederlands0Schrijver heeft in meer dan vier jaar tijd getracht een reconstructie te maken op basis van de plaatselijke topografische omstandigheden en op basis van de vele geschriften ove de slag. Aan eind boek grote uitklapbare kaart van Mook met omgeving uit begin 18e eeuw.206Meulleners
godsdienstRoermondUit het dagboek van den openstaanden Bisschoppelijken zetel van Roermond Anno 1592. Voorschriften voor de vroedvrouwen18941500harde kaft1Limburgs JaarboekNederlands1Origineel document met voorschriften voor de vroedvrouw195anoniem
onderwijsRoermondOrdinatie over die duitse, francoise ende rekenscholen18941500harde kaft8Limburgs jaarboekNederlands1Origineel document met instructies voor de inrichting van het onderwijs door de vicaris generaal van het bisdom in samenspraak met de scholasticus en burgemeester, schepen en toezichthouder scholen195Bartels sr.
oorlogLimburgAlgemeene geschiedenis, een schrijven van Requesens na den slag op de Mookerheide (19 april 1574)18941500harde kaft5Limburgs JaarboekNederlands1Inleiding in het Nederlands, dan een weergave van een Franstalige brief van Requesens aan de gouverneur van Frans Vlaanderen en Artesië, waarin processies en openbare gebeden worden verzocht en voorgeschreven om God te danken voor de zege op de opstandelingen behaald195Allard, H.J.
godsdienstRoermondDe werken van Wilhelmus Lindanus, eersten bisschop van Roermond18951500harde kaft573Limburgs JaarboekNederlands0Zeer uitgebreid boekwerk over de geschriften van deze geleerde bisschop776
rechtGeleenDe rechtsbedeling en het inwendig bestuur te Geleen18981500papier10PublicationsNederlands1In het rijksarchief Maastricht bevindt zich een in 1546 aangelegd register aangelegd door de secretaris van het gerecht te Geleen, met het doel de blijde inkomste er in op te tekenen. Weergegeven in origineel: "dit is ons hoeffrecht inde bankrecht der banck van Opgeleen".360Eversen
rechtZuid-LimburgDe stijl van procederen in het land van Valkenburg18981500papier6PublicationsNederlands1Alexander van Hove heeft in de zestiende eeuw in zijn register ook overgeschreven een stijl van procederen die voor het hele land van Valkenburg was vastgesteld.360Eversen
rechtSittardEen "hoiltgeding" op de Graetheide 10 juni 155618981500papier4PublicationsNederlands1Alexander van Hove heeft in de zestiende eeuw in zijn register ook een compleet "hoiltgeding" opgetekend.360Eversen
godsdienstCuyckGrafzerken in het klooster te St. Agatha bij Cuyck met genealogische aantekeningen19001500papier16PublicationsNederlands1Beschrijving grafzerken 16e eeuw met genealogische info erbij499Janssen
godsdienstNijmegenLijst der burgers van Nijmegen die in 1572 aan het eerwaardig kapittel van sint Stephanus en de magistraat aldaar een verzoekschrift richtten om twee paters der sociëteit van Jesus toe te laten19001500papier5PublicationsLatijn1Volledig origineel document met op einde enkele opmerkingen in het Nederlands499Bergh van den
oorlogMaastrichtDie Belagerung von Mastricht im Jahre 157919011500papier16PublicationsDuits0Samenvatting politieke achtergrond en de belegering zelf429Nathan
oorlogRoermondVerhaal der wreedheden te Roermond tegen de geestelijken gepleegd 23 juli 1572, naar een gelijktijdig Italiaans verhaal19031500papier9PublicationsItaliaans1In de bibliotheek van Gent wordt een boekje bewaard. Het bevat een verhaal in de vorm van een brief, waarschijnlijk afkomstig van een vluchteling van het Spaanse garnizoen nadat de Staatsen de stad hadden ingenomen. Het is slechts enkele dagen na de moordpartij opgeschreven. Origineel in Italiaans462Flament
oorlogMaastrichtHet beleg van Maastricht door Parma 157919051500papier50PublicationsNederlands0De schrijver, eerste luitenant van de infanterie, probeert zoveel mogelijk artikelen over het onderwerp bij elkaar te brengen en voegt daar ook eigen onderzoek uit het stedelijk archief aan toe. Loijst van eerdere publicaties over het onderwerp. Inleiding over de aanleiding van de krijgsbedrijven. Veel gedetailleerde informatie over bijv. Bezetting wachtdiensten. Ook het oorlogstuig wordt beschreven. In tekst veel tekeningen. Op einde boek grote uitklapbare kaart met Maastricht en omgeving en posities legereenheden.480Dyserinck
godsdienstRoermondBijdrage tot de geschiedenis der hervorming in het Overkwartier van Gelderland (1543-1568) (Roermond, Venlo en omstreken)19051500papier106PublicationsNederlands1Artikel vooral gebaseerd op verzameling brieven gericht aan het hof van Gelderland uit het rijksarchief van Arnhem. Vooral brieven van de Roermondse magistraat. Over wederdopers en doopsgezinden (identiek, maar naam doopsgezinden van toepassing op de leden na 1536, wanneer ze minder fanatiek zijn). Reconstructie van allerlei gebeurtenissen aan de hand van vooral brieven. Zeer veel origineel materiaal in tekst, meestal in het Nederlands, maar ook Frans, Duits en Latijn. In bijlage nog extra materiaal uit Venlo. Belangwekkende studie480Veen van
stadMaastrichtBeschrijving der stad Maastricht (opgetekend vanaf juli 1731) door Adam van Broeckhuysen. Met inleiding en aantekeningen van Flament19061500papier78PublicationsNederlands1Adam van Broeckhuysen is geboren in 1682 en overleed in 1748. Hij was luitenant-kolonel, miniatuurschilder en protestant. Ook muntte hij uit in de wis- en natuurkunde en mechanica. Zijn beschrijving van Maastricht is evenwel absoluut niet anti-katholiek . Het gehele verhaal over Maastricht, zijn geschiedenis, de pest van 1633 en de heldendaden van de Capucijnen verhaalt hij. Niet-Nederlandse documenten vertaalt hij ter plekke. Veel informatie over de kloosters. Mooi stuk geschiedschrijving van vooral gebeurtenissen van de 16e en 17e eeuw, geschreven in de 18e eeuw!553Flament
plattelandBeeselHet cijnsboek van het huis Nieuwenbroeck, grafelijk Bentheimsch leen onder Beesel19071500papier46PublicationsNederlands12 foto's van het kasteel. Het cijnsboek van 70 pagina's is in het bezit van de eigenaar van 1907 van het kasteel. Inleiding (op einde boek nog een aanvulling), en daarna het originele cijnsboek. Gegevens vanaf halverwege 16e eeuw tot 1752.608Flament
rechtMaastrichtSchepenbrieven van het Kapittel van St. Servaas te Maastricht (slot)19081500harde kaft98PublicationsNederlands1Schepenbrieven van 1508-1686. Supplement met brieven van 1262-1469455Doppler
godsdienstLimburgBijdrage tot de geschiedenis der hervorming in het overkwartier van Gelderland (1543-1568), Roermond, Venlo en omstreken.19081500harde kaft50PublicationsNederlands1In de tekst veel origineel briefmateriaal o.a. van stadhouder Brimeu en de scholtis van Roermond455Veen van
godsdienstRoermondHet verzet tegen de installatie van Wilhelmus Lindanus als bisschop van Roermond (1563-1569)19081500harde kaft24PublicationsNederlands1In de tekst veel originele briefwisselingen in Frans of Nederlands455Veen van
gebouwMaastrichtIets over de narthex der hoofd-parochiale kerk van de heilige Servatius te Maastricht19091500papier24PublicationsNederlands0In 1904 werd aan het kerkbestuur van de St. Servaas een rapport aangeboden over de keizerszaal met de wens om deze weer met het kerkgebouw te verbinden. Een en ander werd met een historisch onderzoek toegelicht. Veel afbeeldingen en foto's als bijlage.530Hustinx-Roberti
oorlogMaastrichtDe militaire gouverneurs van Maastricht 1567-179419121500papier234PublicationsNederlands1In de tekst over elke bevelhebber vaak weergaven van originele teksten, in Frans of Nederlands. Ook enkele foto's met portretten van enkele bevelhebbers471Dyserinck
godsdienstHornAnniversarium der parochiekerk van St. Martinus te Horn19141500papier42PublicationsLatijn1Dit dodenboek is aangelegd eind 15e eeuw. Februari, eerste helft maart en de maand april ontbreken. Ook is niet geheel duidelijk tot in welk jaar dit necrologium is bijgehouden. Inleiding in het Nederlands353Venne van de
rechtLimburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: heksenprocessen in het zuiden van Limburg in de 16e en 17e eeuw en iets over heksen en stille krachten in de 19e eeuw aldaar19161500papier7PublicationsNederlands0Over allerlei heksenprocessen, de eerste 1522 te Roermond344Flament
ambachtMaastrichtLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: gilden te Maastricht vooral onder het oogpunt van kunst en nijverheid en hun proefstukken19161500papier7PublicationsNederlands0Over de gilden van Maastricht344Flament
biografieWellAdriaen van den Bijlandt, heer van Bergen en Well19171500papier34PublicationsNederlands1Veel origineel materiaal als briefwisselingen uit de 16e eeuw m.b.t. Deze heer, vanaf 1523. Heel zijn leven stond in het teken van vervolging in geloofszaken. Hij was de hervorming welgezind.172Veen van
rechtHeerlenRechten der schepenbank Heerlen: van breucken en boeten, de boete van den broode19181500papier10PublicationsNederlands1Opgetekend in 1503, in 1574 door de gerechtsman (schepen) Willem Scyngels, overgeschreven door Mathys Vijgen, op last van zijn vader schepen Peter Vijgen. Veel origineel materiaal met inleiding174Venne van de
oorlogWellAdriaen van den Bylandt, heer van Bergen en Well, van landverraad verdacht19191500papier10PublicationsNederlands1Stukken die nieuw licht werpen op de geschiedenis van dit landverraad. Originele stukken van 1551 en 1552190Veen van
godsdienstHoogcrutsHet klooster van het H. Graf te Hoogcruts en de lijst zijner stichtingen en jaargetijden19191500papier26PublicationsLatijn1In vroeger eeuwen lag er een klooster van Sepulchrijnen (kannunikken van het H. Graf) te Hoogcruts. Overzicht geschiedenis en lijst(Latijn) die in de 17e eeuw werd opgesteld m.b.t. stichtingen en jaargetijden.190Goossens
genealogieMaastrichtGeschiedenis en genealogie van het geslacht "de Montaigne"19211500papier38PublicationsNederlands1Genealogische gegevens vanaf 1543 tot 1677. Tevens interessante anecdotes rond Maastricht in deze periode. Bijlagen uit 18e eeuw. Bijlage III over verwante geslachten. Bijlage IV beschrijving familiewapens. Bijlage V opsomming familiestukken in archief. Uitklapbare stamboom.163Sassen
godsdienstMaastrichtDe oude Jezuïtenkerk op de Breedestraat te Maastricht19221500papier22PublicationsNederlands0Over deze kerk, gepland en gedeeltelijk gebouwd eind 16e eeuw, de voortzetting dateert begin 17e eeuw. Prachtige uitklapbare afbeelding van deel stad 1587, gemaakt door Simon de Bellomonte, kanunnik van het kapittel van Sint-Servaas195Albers
genealogieMaastrichtMiscellanea over de familie Valzolio19271500papier8PublicationsNederlands0Kwartierstaat van Jean Baptist Valzolio, stamboom der familie Valzolio. Familie van bankiers en Lombarden van de omgeving van Turijn. Vanaf begin 17e eeuw in Leuven. Afstammelingen betrokken bij glasfabricerende edellieden Maastricht494Vreuls
stadMaastrichtMaastrichtse noodmunten en gildepenningen19271500papier34PublicationsNederlands1Kort de geschiedenis van muntslag in deze contreien. Muntmeesters vanaf 1500. Lijst van bekende Maastrichtse gildepenningen, renovatie en ampliatie van het reglement en ordonnantie voor het voerliedengilde der stad Maastricht (1781), resolutieregister der stad Maastricht (1794).494Dorren
schoolMaastrichtDe stichting van het Jezuitencollege te Maastricht 157519281500papier33PublicationsNederlands1Nederlandse beschrijving, Franstalige brief van Margareta van Parma aan koning Philips van Spanje 1567, op einde ook bijlage in oud-Nederlands uit 1574 en een lijst van religieuzen en weldoeners van 1590 tot 1641432Albers
godsdienstMaastrichtEen lijst van kanunniken van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht in de XVIe eeuw19281500papier18PublicationsLatijn1In het ordinarius van het kapittel van O.L. Vrouw bevindt zich een handschrift uit de XVe eeuw, waar later bijvoegsels zijn gedaan. O.a. Een lijst met kanunniken uit 1522. Latijn met uitgebreide Nederlandse toelichting432Doppler
archeologieLimburgVondst uit de 16e eeuw. Steengoed van Siegburg en Raeren19281500papier6PublicationsNederlands0Beschrijving stenen voorwerpen uit 16e eeuw. Tekening bijgevoegd432Peters P.
plattelandSchinnenBijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Schinnen19281500papier150PublicationsNederlands0Wapen, dorp en gehuchten, plaatselijke benamingen, lijst pastoors, beneficiën, priesters uit Schinnen afkomstig, het kosterambt, kerk- en armenmeesters, armenzorg, onderwijs, de heerlijkheid, de heren, scholtissen en stadhouders, burgemeesters, het schepengerecht, bankrecht, lijst schepenen, een schepenvonnis, gemeente sinds 1823 etc. Veel afbeeldingen: wapen, gerestaureerde parochiekerk, oude doopvont, kerk en preekstoek Sweijkhuizen, Romeinse vondsten, retraitehuis, Ter Borg, Fabritiushuis, portret Deken Arnoldus Hoen (eind 18e eeuw), portret Reynerus paquay, Fabritius, graaf Schellart van Obbendorf, Isabella M.R.A. Gravin van Hoensbroek.432Pijls
stadValkenburgBijdragen tot de geschiedenis van het gasthuis van Valkenburg19281500papier24PublicationsNederlands1Korte inleiding op handschrift uit 16e eeuw. Het is een afschrift van een fragment van een rentregister van ontvangst en uitgaaf van het gasthuis.432Doppler
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen (eerste deel)19291500papier12PublicationsNederlands0Grafstenen in de voormalige kerk- en kloostergebouwen der Dominicanen (predikheren). Diverse tekeningen. Zerken van 16e eeuw tot 18e eeuw511Nispen tot Sevenaer van
schoolMaastrichtDe oudste Latijnse stadsschool te Maastricht (1516-1532 en 1551-1554) en de rectoren Ischyrius en Cellarius of Furnius19301500harde kaft16PublicationsNederlands0Beschrijving van deze eerste school363Blonden
genealogieLimburgEen Limburgse magistraatsfamilie (bijdrage over de Randeraedt's)19301500harde kaft28PublicationsNederlands0Beschrijving van diverse leden van deze familie vanaf de 16e tot de 17e eeuw363Mosmans
biografieLimburgLimburgse historici der Sociëteit van Jezus19311500papier16PublicationsNederlands0Onder de jezuïten in Limburg bevonden zich altijd ook historici. De eerste; Havensius, leefde van 1540-1610. Deze en anderen worden in chronologische volgorde besproken. De laatste is pater Albers, geboren 1856456Gils van
godsdienstRolducDe verkiezing van de laatste abt van Rolduc voor de hervorming19321500papier9PublicationsLatijn1Over de verkiezing van de laatste abt in 1577. Uitgebreide bijlagen in oud-Frans en Latijn450Kleyntjens
rechtXantenLatenrecht uit het Bisschofshof te Xanten (1556)19331500papier16PublicationsNederlands1Handschrift gevonden in het gemeentelijk archief van Montfort. Bijzonder uitvoerig in vergelijking met soortgelijke documenten. Uitvoerige bespreking, op einde originele document in oud-Nederlands450Hermesdorf
stadMaastrichtDe munt te Maastricht19341500papier15PublicationsNederlands0Maastricht had reeds lang muntrecht. De meeste munten dateren echter uit de 16e eeuw. In 1632 na de verovering der Hollanders hield het munten, behalve nog enkele noodmunten, op. Kort overzicht361Kerkwijk van
godsdienstMaastrichtVerzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht, bijeengebracht en in regestvorm uitgegeven (vervolg)19341500papier86PublicationsLatijn1Van 1552-1622. Samenvatting van de charters in Nederlands, soms origineel in Latijn361Doppler
rechtMontfortDe "Gemeinden Ordnungh" van Montfort van 156519351500papier14PublicationsNederlands1Verordening met 30 artikels geschreven door Johan Kehrn, genant Froenhoven, de latere schout van het ambt Montfort. Het moet waarschijnlijk geduid worden als een politieverordening. Het is ook te vergelijken met de zogenaamde bosrechten. Beschreven worden nog eerst de taken van de burgemeester, de functie van de schutbode en die van het gerecht. Dan het originele document in oud-Nederlands399Hermesdorf
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen (vervolg)19351500papier14PublicationsNederlands0Veel afbeeldingen. Kapellen in de Servaas. 16e tot 18e eeuw399Nispen tot Sevenaer van
taalZuid-LimburgEen middelnederlands leven van Sint Lambertus19381500papier18PublicationsNederlands1Origineel fragment over Sint Lambertus. Het originele manuscript bestaat uit 355 bladen. Deze band is 16e eeuws. Het is verdeeld in 14 hoofdstukken met verschillende legenden. De 16e eeuwse vertaler van het originele Latijnse stuk heeft het overgezet in een Limburgs gekleurde taal. Weergegeven 4 originele pagina's Nederlands en het overeenkomstige Latijnse origineel315Notermans
godsdienstRoermondZeven onuitgegeven brieven van bisschop Lindanus en de Jezuitengeneraal Mercurianus19401500papier12PublicationsLatijn1Brieven (1572-1578) afkomstig uit het archief der Jezuitenorde te Rome, Geeft blijk van vriendschap tussen de heren en karakter van Lindanus. Korte inleiding, dan originelen in Latijn271Tesser
taalMaastrichtMaastrichtse drukken (1552-1816) eerste deel 1552-178219471500papier174PublicationsNederlands0Inleiding. Daarna zo compleet mogelijk overzicht van boeken die in Maastricht zijn gedrukt of verkocht279Heynen
oorlogNijmegenEen plan tot verovering van Nijmegen in 1585. Onuitgegeven dokument uit het Farnesiaans archief te Napels19491500harde kaft6PublicationsFrans1Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Originele tekst in Frans met originele afbeelding die er bij hoorde, met Nederlandse toelichting.382Essen van der
godsdienstNederlandTwee onbekende uitgaven van Sonnius' katechismus19491500harde kaft4PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Foto's van titelbladen van 2 katechismussen van Sonnius (1565 en 1564). Twee boekjes vormen schakel in biografie Sonnius.382Goossens Th.
godsdienstRoermondGuihelmus Lindanus, Georgius Cassander en hun correspondentie uit 156319491500harde kaft22PublicationsLatijn1Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Foto's van afbeeldingen van Lindanus en Cassander. Godsdienstige disputen tussen beide heren in het Nederlands toegelicht. Brieven in Latijn meegeleverd.382Janssen E.
taalNederlandHet Wilhelmus van Nassouwe en zijn auteur19491500harde kaft12PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Uitgebreid artikel waarin auteur tracht te bewijzen wie het Wilhelmus heeft geschreven.382Kessen
oorlogNederlandEen phase uit de tachtigjarige oorlog. 157619491500harde kaft12PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Beschrijving krijgshandelingen en diplomatie in 1576. Afbeeldingen van Frederik Perrenot, kaartje op basis historische schoolatlas.469Renson
taalKerkradeDe Hollandse expansie in het land van Rode en haar betekenis voor het Kerkraads dialect19491500harde kaft32PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. De formula reformationis van 1548 geeft de parochiegeestelijken opdrachten in de landstaal te preken. Uit stukken van heerlijkheid uit die tijd blijkt dat dat in een zeer sterk Hoogduits getint nederfrankisch moet zijn geweest. Maar verder blijkt later dat de verhoogduitsing der volkstaal sinds de 17e eeuw sterk toenam. Er zijn aanwijzingen dat dat proces rond 1200 is begonnen. Tot in het eerste decennium zijn preken uitsluitend in het Hoogduits. Op einde lijst met Kerkraadse woorden van rond 1900 (kerktaal)469Roukens
plattelandOhé en LaakDe graven en gravinnen van het kasteel Walburg te Ohé en Laak19491500harde kaft16PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Diverse afbeeldingen, kasteel en kasteelheren. Over beiden informatie.469Sangers
algemeenNederlandDe "Mercurius" en "Historia" van Michaël Ab Isselt19491500harde kaft16PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Geschiedwerken uit eind 16e eeuw. Over Nederland vrijwel uitsluitend informatie over de strijd in de Zuidelijke Nederlanden. Mercurius blijkt voorbeeld voor de Nederlander Ab Isselt.469Vermaseren
godsdienstMaastrichtDe eerste Jezuïten in Maastricht (1544-1565)19491500harde kaft16PublicationsLatijn1Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Chronologische beschrijving van 1540-1571. Taal = Nederlands. Op einde twee bijlagen in Latijn, de eerste in Nederlands samengevat.469Wilt de
schoolDen BoschErasmus en de Latijnse school van 's Hertogenbosch19491500harde kaft10PublicationsLatijn1Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Originele Latijnse teksten werpen meer licht op de relatie van Erasmus met de Latijnse school van den Bosch.469Nauwelaerts
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
godsdienstMaastrichtNecrologium van de Minderbroederskloosters te Maastricht en te Lichtenberg (Slavante)19511500papier64PublicationsLatijn1Jaarboek 1950-1951. In de dodenlijst vindt men bijzonderheden niet alleen over de verschillende paters der minderbroedersprovincie, maar ook over vele particuliere personen, weldoeners van beide kloosters. Vanaf 16e eeuw. Korte Nederlandse inleiding, dan origineel in Latijn344Heel van
oorlogMaastrichtHet beleg van Maastricht door Parma in 157919531500papier24PublicationsNederlands0Jaargang 1952-1953. Afbeelding portret Parma en plattegrond Maastricht Hogenberg, ook 3 afbeeldingen van het beleg en eentekening van de linies. Geschiedkundige bronnen worden opgesomd en toegelicht. Het beleg zelf wordt beschreven. Goed leesbaar artikel.246Schukking
genealogieLimburgGenealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg19611500papier523PublicationsNederlands0Jaargang 1960-1961. Deze jaargang is geheel gewijd aan een zeer groot artikel. De meeste plaatsen van Limburg, maar in het addendum ook van de grensstreek, worden besproken m.b.t. allerlei gegevens op met name grafzerken, meest van 16e tot 19e eeuw. Vele foto's bijgevoegd. Op einde uitgebreid register met alle voorkomende namen, waar genealogen mee uit de voeten kunnen.523Belonje
stadRoermondUit het cartularium van de huisarmen van Roermond19681500papier17PublicationsNederlands0Jaargangen 1967 en 1968. Bij gelegenheid van een in het voorjaar van 1929 ingesteld onderzoek in het vrij omvangrijke archief van het RK Godshuis te Roermond kwam een 16e eeuws cartularium van de huisarmen voor de dag, welk nog nooit was gebruikt in de geschiedschrijving van de stad. De stichting zelf is in 1447 opgericht, daarvoor was de zorg in handen van de broederschap van de H. Geest. In de tekst hier en daar kleine fragmenten uit het origineel.226Linssen
rechtRoermondDe rechtspraak van de raad van Roermond en haar begrenzing19741500papier38PublicationsNederlands0In het oud-rechterlijk archief van Roermond bevindt zich een zestiende eeuws handschrift welk begint met het jaar 1427. Hierin staan in een aantal rubrieken soorten misdrijven en de opgelegde straffen. Waarschijnlijk bedoeld als richtlijn bij nieuwe vonnissen. Vonnissen als verbanning en afhakken vingers worden beschreven. Een en ander wordt geanalyseerd, waardoor een mooi overzicht ontstaat.389Linssen
rechtLimburgDe organisatie van de staten van het overkwartier van Gelder gedurende de periode 1590-160219741500papier38PublicationsNederlands1Over het ontstaan van de staten, de scheiding, de leden van de staten, de bijeenkomsten, het college van gedeputeerden, de ambtenaren etc. Een korte bijlage: Bevestiging van het recht van de ridderschap 1538.389Venner
rechtGelderlandDe reglementen van de Staten van het Overkwartier van Gelre19781500karton81PublicationsNederlands1Overzicht gemeenten, samenstelling rechtbank, bevoegdheden. Afbeelding wapen 1684. Geschiedenis, Brabantse revolutie. Originele documenten van 1590-1790277Venner
godsdienstWeertDe beeldenstorm in Weert en Wessem19821500karton36PublicationsNederlands0Venner onderzoekt het economische klimaat en de toestand van kerk, adel en bestuur in en voor 1566343Venner
beeldende kunstMaastrichtDe Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert19921500karton glans31PublicationsNederlands0Van Jan van Steffeswert zijn 11 gesigneerde en deels gedateerde werken bekend uit de periode 1500-1524. Stadsrekeningen en gemeentelijke archieven kunnen allerlei zaken aan het licht brengen om een beter beeld te krijgen Verder geven de beelden zelf veel informatie. Diverse foto's.353Poel te en Rensch van0167-6652
rechtZuid-LimburgDe pandlossing van vorstelijke domeingoederen in het hertogdom Limburg en in de landen van Overmaze (1539-1544)19931500karton glans35PublicationsNederlands0Deze studie handelt over het domein in een gebied waar oorlogsomstandigheden werden verwacht en waar de regering in Bussel en de vorst vanuit het buitenland graag orde op zaken gesteld zagen. Centraak staat de lossing van het pandschap van Stad en Land van 's Hertogenrade. Waarom deed Karel V zoveel moeite om in recordtijd 'Limburgse' delen van zijn domein pandvrij te maken? Afbeeldingen van Karel V, Maria van Hongarije, Margaretha van Oostenrijk433Peteghem van0167-6652
stadRoermondDe boedelinventaris van Thijs van Lin. Materiële cultuur van een Roermondse brouwer in de zestiende eeuw19931500karton glans27PublicationsNederlands1Van Lin werd als anabaptist gevangengenomen en op de brandstapel op de Roermondse markt ter dood gebracht. Over de afkomst van Thijs van Lin. De boedelinventaris biedt de mogelijkheid een zestiende-eeuwse Maaslandse huisraad te reconstrueren. Vele afbeeldingen van vergelijkbare inboedelstukken. Concluderend mag wordfen vastgesteld dat het huisraad van Thijs va Lin niet onderdeed voor dat van een vergelijkbare Leidse familie uit die tijd. Enkele originele bijlagen met o.a. De inventaris en waardebepaling.433Venner0167-6652
rechtMaastrichtInrichting van het hoger beroep te Maastricht (16e - 18e eeuw)19991500karton33PublicationsNederlands1Jaargang 1998-1999. Iets over de rechterlijke organisatie te Maastricht in de late middeleeuwen, ook procesuele regels inzake appel: appel tegen vonnissen van hoogerecht en laaggerecht, procesgang hierbij. Originele bijlagen: Forme ende instructie van appellatie (1546-1547), instructie voor die commissarissen (1549), Ander reces van den jaere 1615 op de instructie van de processen van appellatiën, Recessen 1622, 1654, 1665, 1682-84. Resoluties van 1762, 1764, 1772, 1788.503Gehlen0167-6652
plattelandGelderlandDe ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-170219991500karton161PublicationsNederlands0Jaargang 1998-1999. De adel als historisch thema, de toelating tot de ridderschap, de voorwaarden voor het lidmaatschap van de ridderschap, de ridderschap als college, de voorrechten van de leden van de ridderschap, riddermatige goederen in het Overkwartier van Gelder. Bijlagen: de leden van de ridderschap 1590-1702. Vrij uitvoerig, enige informatie over de genoemde personen. Aspirant-leden die niet tot de ridderschap zijn toegelaten. Enkele portretten van ridderlijke personen, enkele origineel uitgevoorde stambomen uit 17e eeuw in kleur.503Venner0167-6652
oorlogLimburgFilips van Montmorency, graaf van Horn (1524-1568). Een Habsburgse edelman tussen vorstenmacht en verzet20031500Karton63PublicationsNederlands0begint met gedicht over deze edelman uit de 16e eeuw. (1568, genoteerd in Nieu Geusen lieden Boecxken van 1581). Kleurenfoto vasn portret, ook andere afbeeldingen. Over het Bourgondisch-Habsburgse streven. Genealogische tabel van 1461 tot omstreeks 1570. De plaats van Filips van Montmorency in het krachtenveld. De Nederlanden tussen 1555 en 1559. Superintendant in Doornik 1566. In oppositie met de hoge adel 1562-1568. Het doodvonnis281Groenvelt0167-6652
rechtGelderlandDe leden van de ridderschap van het Overkwartier van Gelder in de jaren 1540-158020061500Harde kaft37PublicationsNederlands0De ridderschap van het Overkwartier van Gelder was een college van adellijke personen dat het eerste lid van de Staten van het Overkwartier vormde en dus deelnam aan de besluitvorming op gewestelijk niveau tijdens de vergaderingen van de Staten, de zogenaamde kwartiersdagen. Over de periode voor 1590 is recentelijk al een bijdrage gewijd, nu gaat het over de veel moeilijkere inzichtelijk te maken periode van voor 1590. De lijsten van riddermatigen bieden evenwel de mogelijkheid om een redelijk volledig overzicht samen te stellen van de leden van de ridderschap tussen 1540 en 1580. Als bijlage de namen van de leden met soms nog enkele bijzonderheden. Ook afbeeldingen zegels.364Venner0167-6652
rechtGelderlandGeacht en veracht, genezer en beul. Scherprechters van het Overkwartier van Gelre, 1582-181120061500Harde kaft93PublicationsNederlands1Vroeger had men respect voor het ambt beul, tegelijk vond men zijn handelingen tegennatuurlijk. Afbeelding deel Roermond met kwartier waar de scherprechters woonden. Over het ontstaan van het ambt, de sociale positie, toelating tot gilden, behandeling door de kerk, kleding, opleiding, gage, praktijk en meer. Voorbeelden van strafvoltrekkingen. Enkele scherprechters: Meister Hans, Johan Stuill, Hans Diepenholt, Arnoldt de Jonge, Daniel Snijder, Jacob Rose van Soest, Velten van Ysenach, Hans Joncbloet van Bon enz., chronologisch tot 1811. Bijlage 1: scherprechters Hof van Gelre Arnhem. 2-5: Commissie scherprechter van het vorstendom Gelre, Roermond 1582, 1590, 1679, 1794. Bijlage 6: aanstelling scherprechter in Hertogelijke dienst 1520. Bijlage 7-8: Commissie scherprechter van Nijmegen 1558, idem Zutphen Arnhem 1587. Bijlage 9 beloning scherprechters in Gelre en maastricht 1544-1794.364Vullings0167-6652
rechtRoermondHet hof van Gelre te Roermond 1580-179420091500harde kaft90PublicationsNederlands0Enige aspecten van de geschiedenis, de samenstelling en bevoegdheden van het hof van Gelder. De staatkundige geschiedenis (traktaat van Venlo), de strijd tussen staten en Hof, dde opstand en de verplaatsing van het hof, het hof in de 17e eeuw, een poging tot opheffing, het hof tijdens de Spaanse successie-oorlog, de verdeling van het Overkwartier, de Oostenrijkse periode, het Hof in de Franse tijd, de samenstelling van het hof, de kanselier, de raadsheren costumier, de gegradueerde raadsheren, de momboir, het personeel van het Hof van Gelder, de taken en bevoegdheden, de uitoefening van de rechtspraak, medewerking aan wetgeving, het verlenen van graties en octrooien, het Hof van Gelder als leengerecht.382Venner0167-6652
rechtZuid-LimburgDe heerlijkheid Wittem: vrij en rijksonmiddellijk?20101500harde kaft112PublicationsNederlands1Wat was de exacte status van Wittem voor de achttiende eeuw? Uitgebreid onderzoek van deze periode vanaf 1520. 6 bijlages.347Weinberg, Harry0167-6652
stadLimburgTijdspatronen van herbergbezoek in Hasselt en het prinsdom Luik20101500harde kaft34PublicationsNederlands0In de loop van de vroegmoderne tijd sloegen in heel Noordwest-Europa kerk en elite de handen in elkaar om nieuwe gedragsnormen waarin zelfbeheersing centraal stond in te voeren. Fiscale belangen stonden aanvankelijk de nieuwe verordeningen in de weg. Onderzocht worden ordonnanties van de Hasseltse magistraat en van de prinsbisschop van Luik. Statistische gegevens vertellen ons iets over bijv. de tijden van het herbergbezoek, of het aantal gasten.347Poukens, Johan0167-6652
godsdienstRoermondHet officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond 1569-179720151500harde kaft70PublicationsNederlands0Uitgebreid verslag van de geschiedenis van deze instelling in de betreffende periode, de samenstelling van de rechtbank, de functie van de promotor, de griffier en overige functionarissen, over de verhouding tussen de bisschop en de officiaal, de bevoegdheid van de officiaal in de zuidelijke Nederlanden en die in Roermond, het rechtsgebied.387Gerard VennerISSN 0167-6652
rechtLimburgHet verdrag van Sittard 151920171500harde kaft42PublicationsNederlands0De hertogdommen Kleef en Gulik-Berg in de strijd tussen de Habsbuirgse Nederlanden. Dit verdrag vormde een tussenstation naar het latere verdrag van Venlo uit 1543. Voor hertog Johan II van Kleef en diens zoon hertog Johan van Gulik-Berg was het met name een poging om de overlast in hun territoria tegen te gaan. Voor Karel V was het een geopolitieke zet om Gelre te isoleren.268Peter Schulpen
plattelandBergh TerblijtMuntslag in de heerlijkheid Terblijt rond 156520201500harde kaft24PublicationsNederlands0Terblijt kwam als zelfstandige heerlijkheid uit de Middeleeuwen maar had geen rijksonmiddellijke status. In 1568 werd van den Bongart door de hertog van Gulick gedagvaard omdat hij allerlei munten had laten slaan die in strijd waren met rijksbepalingen.364Harry Weinberg
godsdienstMaastrichtHet gebedenboek van Catharina Bonen20211500harde kaft50PublicationsNederlands0In een aantal gemeenschappen van religieuzen, met bname die van het Maastrichtse klooste Maagdendries, het Sint-Agnesklooster van Maaseik en de Tertisarissennte Hasselt werd een verwant tpe gebedenboek gebruikt, met veel metaforen en een mystieke traditie. Men deelde een tekstcultuur en schreef nieuwe gebedeb die daarop voortborduurden. Prachtige afbeeldingen! Rijk artikel322Johan Oosterman
godsdienstNederlandGillis van Aken (ca 1500-1577)20211500harde kaft40PublicationsNederlands0Gillis van Aken was een wederdoper in de zestiende eeuw, geboren in Breberen (nabij Koningsbosch). Rond 1525 werd hij kapelaan in Höngen maar verliet het ambt en trouwde met een zwangere non. Hij werd wederdoper, zelfs bisschop en doopte mensen in heel Nederland en Vlaanderen. Hij behoorde ook tot de kringen van Menno Simons. Hij bleek een sleytelfiguur te worden in het netwerk van anabaptisten in Amsterdam tussen 1549 en 1555.322Theo Brok
stadMaastrichtTourelle d'une maison, sise Rue de Hoen, a Maestricht18651600harde kaft11PublicationsFrans0Mooie litho van deze Tourelle. Beschrijving Huis en bewoners vanaf 17e eeuw447Schaepkens
genealogieLimburgHistorische Notizen uber einige adelige Geschlechter, welche ehedem im Herzogthum ansässig waren18651600harde kaft11PublicationsDuits0Genealogische informatie over o.a. familie von Brembt, von Donraet, 17e en 18e eeuw447Ferber
stadMaastrichtOpkomst en voortgang der stad Maastricht, met geschiedkundige aanmerkingen, vervolg18661600harde kaft47PublicationsNederlands0zesde deel. Vanaf 1632-1795.456Habets
algemeenLimburgOver de verbinding van de Rijn met de Maas18661600harde kaft36PublicationsNederlands0Over de fossa eugeniana, bouw vanaf 1621. Allerlei moeilijkheden in deze oorlogstijden. Ook over plannen in later tijden, tot Napoleon.456Gallot
biografieWeertTot de geschiedenis van Jan van der Croon18671600harde kaft5PublicationsNederlands0Jan van der Croon was een der veldheren van de dertigjarige oorlog. Uit het klooster van Oirschot komen enkele documenten, een fondatieboek uit 1664 en ook de jaargetijden bevatten enige informatie. Zusters van Weert kennen nog verhalen over deze persoon, welke hier weergegeven.504Habets
genealogieMaastrichtNotices généologiques sur la noble famille de Dopff18671600harde kaft26PublicationsDuits1Genealogische informatie vanaf 17e eeuw. Tekst in het Frans, een Duitstalige bijlage504Vorsterman van Oijen
oorlogEuropaTilly dans la guerre de trente ans18681600harde kaft21PublicationsFrans0Over dertigjarige oorlog. Schrijver beschrijft de aanloop en de slag om Maagdenburg, waar ook de koning van Zweden bij was betrokken. Hij zou door manipulaties deze slag tot een godsdienstoorlog laten leiden met onnodig veel mensenlevens en verwoestingen tot gevolg. Tilly, de gezagvoerder van de geallieerden speelt een centrale rol in het verhaal470Klop
biografieVenrayGodfried Henschenius18681600harde kaft54PublicationsNederlands0Biografie van Godfried Henschenius, geboren in Venray, schrijver samen met zijn leraar Bollandus van het kolossale werk "Acta sanctorum" over de heilige martelaren van het geloof470Habets
oorlogMaastrichtBijdrage tot de geschiedenis der belegeringen van Maastricht in de jaren 1632, 1673, 1676 en 174818691600harde kaft22PublicationsNederlands1Originele documenten uit raadsnotulen met voetnoten607Eversen
muziek en poëzieMaastrichtAnalectes concernat le siège de Maestricht et le séjour des Francais dans le pays d'outre Meuse 1672-167918701600harde kaft11PublicationsFrans0In de melanges pag. 488 van dit jaarboek een artikel over de Franse bezetting van Lodewijk XIV, met daarin ook allerlei gedichten in Frans en Nederlands die in die tijd ontstaan zijn. Het zijn teksten waar waarschijnlijk ook op gezongen werd.523Habets
oorlogRoermondNarratio de obsidione et expagnatione Ruraemundae anni 163718711600papier26PublicationsLatijn1Over de inname van Roermond in 1637, afkomstig uit het oud archief van Roermond. Inleiding in Nederlands, dan origineel in Latijn. Als bijlage verdrag met het staats garnizoen wegens de overgave van de stad, in Frans, vertaling in Nederlands er naast.458Sivré
stadRoermondKronijk der stad Roermond door Jan van Rijckenroy 1621-163818751600papier138PublicationsNederlands1Deel uit notulen magistraat Roermond522Nettesheim
stadMaastrichtAantekeningen over enige boekdrukkers van Maastricht18751600papier11PublicationsNederlands0Over opvolgers van de eerste boekdrukker Bathenus van 1597 tot omstreeks 1800522Eversen
rechtWijlreGlanes Historiques18771600papier7PublicationsNederlands18 opstellen, onderwerp 3: Heerlijkheid Wijlre. Korte toelichtende tekst in Frans. Origineel stuk is kopie uit 1613 van 16e eeuwse oud-Nederlandse tekst. Het gaat over de rechten van o.a. de heer494Franquinet
muziek en poëzieVenloGlanes Historiques18771600papier9PublicationsLatijn18 opstellen, onderwerp 4: Venlo 1643. Ter gelegenheid van het 300-jarige bestaan van Venlo als stad werd er eenzeer uitgebreid Latijns gedicht geschreven, welk hierbij weergegeven. Toelichtende tekst in Frans494Franquinet
muziek en poëzieMaastrichtGlanes Historiques18771600papier13PublicationsNederlands18 opstellen, onderwerp 6: Maastrichtse overwinningsliederen 1673, 1748, 1794. Toelichtende tekst in Frans, liedjes in Nederlands. Liedje uit 1794 in Frans.494Franquinet
oorlogValkenburgEen blik op Valkenburg en andere landen van Overmaas, aantekeningen getrokken uit het archief der staten van Valkenburg (1621-1663)18781600papier112PublicationsNederlands1In 1621 liep het 12-jarig bestand af. Naar aanleiding daarvan werd een tractaat van contributie opgesteld over o.a. bescherming pastoors en predikanten. De ontwikkelingen worden beschreven en toegelicht met documenten. Veel troepen trekken door het land en men probeert er zo weinig mogelijk overlast van te hebben middels diplomatie. Uitgebreid artikel waardoor veel over deze tijd duidelijker wordt m.b.t. vooral Zuid-Limburg. Behalve de documentatie binnen het artikel nog 2 bijlagen: 1452 verheffing Materberg en Elslo tot leen te Valkenburg, 1634: de koning van Spanje maakt de staten de inhechtenisneming van de hertogen van Aerschot bekend (Franstalig)576Slanghen
muziek en poëzieMaastrichtUne chanson sur le siège de Maestricht en 163218781600papier10PublicationsFrans1In de mélanges van jaargang 1878 op pag. 543 artikel over overwinningslied gemaakt te Maastricht 1632. Het Franstalige lied (31 coupletten) wordt weergegeven.576Habets
stadSittardBescheiden berustende op het stedelijk archief te Sittard vanaf 160918801600papier85PublicationsNederlands0Oorkonden en stukken van algemene aard, godsdienst, kerk, onderwijs en school, gildewezen, belasting en accijnsen, garnizoen, militairen, inkwartieringen, lijst burgemeesters, schepenen en raadsverwanten. Omschrijvingen in Nederlands van de inhoud van elk stuk387Jansen M.
muziek en poëzieHelmondEen liedje op de abdij Binderen bij Helmond 165818801600papier4PublicationsNederlands1Toen de abdij door d estaat der Nederlanden werd verkocht in 1658 is er een liedje gemaakt. Dat is hier weergegeven (mélanges, pag. 369)387Habets
godsdienstReckheimSupplément aux notices de Reckheim, sa paroisse et sa Seigneurie, particulièrement depuis 1678 à 177818811600papier82PublicationsNederlands1Aanvulling op eerder artikel in het Frans. Heren worden achtereenvolgens apart beschreven. Op einde bijlagen uit 17e eeuw, meest in Latijn, acte van docnatie 1620 in Nederlands. Daarna 18e eeuw wisselend Nederlands en Frans bij de acten. 1777 regelement voor de sacristie in het Nederlands (32 artikelen, interessant)458Portmans
genealogieLimburgFragment génealogique de la noble famille Van der Marck a Baexem18821600papier5PublicationsFrans0Beschrijving enkele familieleden van 1678 tot 1876487Habets
genealogieMaastrichtGenealogie der familie Dolmans18821600papier9PublicationsNederlands0Beschrijving enkele leden van deze familie van omstreeks 1600 tot 1871487Vorsterman van Oijen
biografieMaastrichtAantekeningen op de Maastrichter familie Dolmans18821600papier20PublicationsNederlands0korte biografie enkele Maastrichtenaren487Habets
rechtGelderlandRegelement van den 9 augustis 1690 op het leenstelsel in Gelderland18841600papier5PublicationsNederlands0Samenvatting van document gevonden in kasteel te Obbicht474Meulleners
plattelandOdiliënbergLe chateau de Vrymersum a St. Odiliënberg18871600papier68PublicationsFrans1Inleiding in het Frans, originele stukken in Latijn, vooral Frans en Duits515Willemsen
plattelandLimburgListe des engagères des domaines du Limbourg et des trois pays d'Outremeuse18891600harde kaft7PublicationsFrans1Philips II verkocht heerlijke rechten van een groot aantal plaatsen in Zuid-Limburg. Een opsomming van de overdrachtskosten en eerste eigenaren, uit originele lijsten512Habets
godsdienstMaastrichtJournal du chanoine et camérier René Joseph de Meer, J-U.L., député du chapitre de St. Servais a Maestricht au traité de paix de nimègue en 167818901600papier33PublicationsFrans1Origineel ooggetuigenverslag van een kannunnik met korte inleiding492Doppler
stadVenloVenlo en de fossa Eugeniana18911600papier6PublicationsNederlands0Over de bezwaren van de magistraat tegen het eerstgekozen tracé van deze te graven Maas-Rijnverbinding445Franquinet
stadMaastrichtGastronomica Trajectensis, of een feestmaal te Maastricht in november 166018911600papier12PublicationsNederlands1Een uitgebreide lijst van etenswaren ter gelegenheid van het doctoraat van Hilarius van Werm. Met genealogische gegevens van deze familie445Flament
stadRoermondDe instellingen van weldadigheid te Roermond18911600papier53PublicationsNederlands1De tafel van de H. Geest in de parochiekerk, het jongensweeshuis, de Beijer of Beijart en het militaire hospitaal, het oude-mannenhuis en het gasthuis op de steenweg, het meisjesweeshuis, het hospitaal-generaal, beheer, ambtenaren, verlenen van bijstand, de apotheek, het Louisa-huis, de lakenfabriek, schenkingen door personen niet eerder genoemd. Op pag, 92 origineel decreet reglement algemeen gasthuis 1734 met 48 regels. Pag. 107 reglement hospitaal-generaal met 15 regels. Ook nog enkele andere reglementen.445Steffens
algemeenVenloVenlo en de Fossa Eugeniana18911600papier6PublicationsNederlands0In 1626 werd door aartshertogen Isabella Clara Eugenia besloten tot het graven van een Rijn-Maas-verbinding. Venlo was tegen, waarom?445Franquinet
stadMaastrichtGastronomia Trajectensis, of een feestmaal te Maastricht 166018911600papier12PublicationsNederlands0Beschrijving met ook genealogische informatie familie van Werm. Opsomming benodigdheden gerechten informatief445Flament
godsdienstMaastrichtDrie verhandelingen van Willem Fexhius, deken van het voormalig kapittel van St. Servaas te Maastricht, over de bisschopszetel alsmede de oudheid en de oorsprong van de Servaaskerk18921600papier74PublicationsLatijn1Was Maastricht nu enkele eeuwen bisschopsstad of niet? Uitgebreide inleiding in Nederlands, originele dissertatio's in Latijn van Fexhius uit 17e eeuw503Doppler
ambachtSittardHet klokkenspel van Sittard18931600papier12PublicationsDuits1Eerste uurwerk werd geplaatst in 1564. In 1654 werden twee gebarste stadsklokken hergoten en er werd een nieuwe klok aangeschaft. Hierover overeenkomst, en verdere correspondentie, gevonden in archief te Sittard. Weergave in Oud-Duits206Hoefer
oorlogWijlreAantekeningen betreffende de militairen die gedurende het beleg van Maastricht van 1632 te Wilré (Oud-Vroenhoven) zijn gestorven en begraven18931600papier6PublicationsNederlands0Het sterfteregister van de gemeente Wijlre bevat een afschrift met interessante gegevens uit de 17e eeuw. Dit geschrift (Latijn) wordt hier vertaald weergegeven.206Geusau von
godsdienstMaastrichtEen professieboek van het klooster der Dominicanen te Maastricht over de jaren 1693-179518931600papier4PublicationsNederlands0Lijst van geestelijken in klooster, met datum wijding, geboorteplaats naam en voornaam en namen ouders, van 1693 - 1795206Geusau von
godsdienstRoermondHet jezuiten-college te Roermond. 1611-177318941600harde kaft15Limburgs JaarboekNederlands0Vooral over de stichting. Lijst rectoren en overledenen. Bijlage met vertaling Latijnse stukken en bijzonderheid over de geldelijke dotatie 1609, Habets195Allard, H.J.
godsdienstLimburgkapel van Rickelray18941600harde kaft2Limburgs jaarboekNederlands1originele akte van Karel II, koning van Spanje, over de nieuw gestichte kapel van Rickelray (Wegberg) op 1 juli 1684195anoniem
godsdienstRoermondbrand van het Arme Clarissenklooster te Roermond in 166518941600harde kaft4Limburgs JaarboekNederlands0Een handschrift uit 1707 schrijft over de brand van 1665 in het Clarissenklooster195Beurden, van
genealogieLimburgDiverse genealogieën18941600harde kaft11Limburgs JaarboekNederlands0het geslacht Dencken (Wessem, Roermond), Barbou (Parijs, Amsterdam, Antwerpen, Roosteren), Puteanus (Venlo, Roermond, Gelder), Douveren en Rouffs (Horst, Gelder), Cremers (Maashees, Lottum)195Beurden, van
genealogieWeertDe familie Groenen18951600harde kaft2Limburgs JaarboekNederlands0Korte genealogie in Weert van 1669-1795776A.F. van Beurden
genealogieNederlandHet geslacht Portman18951600harde kaft2Limburgs JaarboekNederlands0Geslacht Portman of Poirtman. Enkele gedachten over herkomstvan deze familie, enkele bijzonderheden zijn bekend rond 1600776Th. Van Benthem bam d en Berg
genealogieLimburgHet geslacht Bormans18951600harde kaft4Limburgs JaarboekNederlands0Genealogische gegevens van 1602 tot 1747, met uitklapbate kwartierstaat776Ger Peeters
genealogieBoxmeerFamiliën van Erp, van der Borcht enz.18951600harde kaft5Limburgs JaarboekNederlands0Bijzonderheden uit het kerkarchief van Boxmeer776A.F. van Beurden
genealogieNederlandEen paar grafzerken van Limburgers in de Sint Janskerk te 's Hertogenbosch18951600harde kaft3Limburgs JaarboekNederlands0Enkele genealogische gegevens aan d ehand van enkele grafzerken776A. van Sasse van Ysselt
plattelandWellEenige documenten betreffende de molens te Well18951600harde kaft7Limburgs JaarboekNederlands0Enkele documenten over wind- en watermolen met ook de originele eed van de molenknecht van rond 1700776Ger Peeters
plattelandGennepKorte inventaris der archieven van de schepenbank en de burgerlijke administratie der heerlijkheid Gennep18951600papier20PublicationsNederlands0Archieven schepenbanken vanaf 1667, allerlei andere archieven van 17e eeuw tot Franse tijd298Flament
plattelandZuid-LimburgGeschiedenis van de landen van Overmaas, sedert de vrede van Munster tot aan het partage-tractaat, 1648-1662. Eerste deel18971600papier80PublicationsNederlands0Jaargang 1896-1897. Toestand beschreven in chronologische volgorde. Vooral ook grote lijnen.487Habets A.
plattelandLa RochetteLes seigneurs de la Rochette et l'Avouerie de Fléron, pendant le dix-septième siècle18981600papier104PublicationsFrans1O.a. Ook familiegegevens. Bijlagen 1637, 1640, 1650, 1659 (Frans), 1659, 1706 (Nederlands), 1669 (Frans)360Meulleners
rechtEpenDoodvonnis te Epen in 166419001600papier4PublicationsNederlands0Kort verslag van een proces uit 1664499Flament
biografieMaastrichtEen weinig bekend Maastrichtenaar. Korte levensschets van pater Arnoldus Peerkens, minderbroeder19011600papier11PublicationsNederlands1Missionaris 1599 te Maastricht geboren, wordt op 25-jarige leeftijd minderbroeder. Gaat Nijmegen en omstreken "bekeren". Enkele originele stukken in Nederlands of Latijn.429Bosch van den
godsdienstMaastrichtUit de trouwboeken der landdekenen van Maastricht19021600papier47PublicationsLatijn1In naam van de aartsdiakenen konden de dekenen van het oud bisdom Luik zekere dispensaties geven in de roepen voor het huwelijk. Deze dispensaties noemde men brieven met het rode zegel: rubra sigilaa, rouge scéels. Hiervan werd een register bijgehouden, twee zijn er bewaard gebleven (1606-1665) Originelen in Latijn521Wintershoven van
rechtLimbrichtEen heksen-proces gevoerd te Limbricht in de zomermaanden van 167419031600papier16PublicationsNederlands0Aan de hand van origineel archiefstuk wordt getracht reconstructie te maken462Wit de
plattelandBorgharenNotice sur des pierres tombales de Borgharen19071600papier16PublicationsFrans0Beschrijving tombe 17e eeuw en uitleg over personen die vermeld worden op de tombe. Ook foto's en verslag onderzoeken naar skeletten in graf.608Selys-Longchamps de
oorlogMaastrichtHet beleg van Maastricht in 167319091600papier208PublicationsNederlands0Zeer uitgebreid530Leur van der
stadMaastrichtChronicon abbreviatum conventus Mosae Trajectensis ordinis Praedicatorum auctore P. Vincentio Huntjes O.P.19101600papier127PublicationsLatijn1Uitgebreide inleiding in het Nederlands bij deze kroniek, gemaakt begin 19e eeuw, maar feitelijk een inkorting van de grote kroniek uit de 17e eeuw over periode tot begin 17e eeuw414Meyers
godsdienstSittardChronicon Conventus Sittardiensis, ordinis praedicatorum19111600papier96PublicationsLatijn1Uitgebreide inleiding in het Nederlands van deze Latijnse kroniek van 1622-1792503Moulaert
godsdienstHeerlenTwee voormalige beneficies in de parochiekerk van Heerlen. De altaren van Sint Matthias en Sint Anna19121600papier10PublicationsNederlands1Over twee stukken uit tweede helft 17e eeuw toen Lodewijk XIV de landen van Overmaas bezette en de katholieke geestelijkheid weer tijdelijk ontnomen bezittingen terugkregen (1672-1678)471Goossens
plattelandZuid-LimburgKorte inhoud van de resolutiën der Staten-Generaal der verenigde Nederlanden, gezonden aan de commissarissen-instructeurs van Brabantse zijde te Maastricht19131600papier161PublicationsNederlands1Een beeld van de toestand van Maastricht, de dorpen van Redemptie, de banken van St. Servaas, de landen van Overmaas van 1632 tot aan het Frans bestuur. Deel 1. Uitgebreide rapporten tm 1634, eerst korte inleiding408Flament
plattelandZuid-LimburgKorte inhoud van de resolutiën der Staten-Generaal der verenigde Nederlanden, gezonden aan de Commissarissen-Instructeurs van Brabantse zijde te Maastricht. (vervolg: 1634-1661)19141600papier256PublicationsNederlands1Originele afschriften. Op einde ook regelementen uit 1661 voor de 3 landen van Overmaas, staats partage (Valkenburg, Dalem en 's Hertogenrade)353Flament
plattelandZuid-LimburgKorte inhoud van de resolutiën der Staten-Generaal der verenigde Nederlanden, gezonden aan de Commissarissen-Instructeurs van Brabantse zijde te Maastricht. (vervolg: 1662-1693)19151600papier144PublicationsNederlands1Vervolg publications 1913:1662-1692329Flament
beeldende kunstNunhemDe kerkschat te Nunhem19151600papier6PublicationsNederlands0Beschrijving 17e eeuwse kerkschatten met foto's329Flament
plattelandRoosterenLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: hoe in de oude tijd in Gelderland gronden in bezit werden genomen met kar en paard19161600papier3PublicationsNederlands0Over het in bezit nemen van gronden in Roosteren in 1648344Flament
plattelandLimburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: over weerwolven, in het bijzonder in Limburg19161600papier7PublicationsNederlands0enkele oude verhalen uit de 17e eeuw over weerwolven344Flament
plattelandLimburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: deftige valsemunters19161600papier5PublicationsNederlands0Over valsemunters in de 17e eeuw in o.a. Gronsveld en Rijckholt344Flament
stadLuikLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: de avonturen van een Luiks edelman, kanunnik van de kathedraal te Luik in het begin der 17e eeuw19161600papier3PublicationsNederlands0Over graaf Hubert van Berlo die uit het ambt wilde treden om te kunnen trouwen344Flament
godsdienstMaastrichtSummiere inventaris van het archief der Evangelisch-Lutherse kerk (kerkeraad en diakonie) te Maastricht19161600papier4PublicationsNederlands0Samenvatting, 1683-1825344Flament
rechtRijckholtInwendige toestanden in enkele heerlijkheden, maar vooral in de vrije rijksheerlijkheid Rijckholt in de 17e en 18e eeuw19161600papier213PublicationsNederlands1Over de heerlijkheid, het recht der heren, schepenbanken, het proces Brocken en andere processen, de appellen van Rijckholt, de loterij van Rijckhol. Veel tekst in Nederlands, enkele originele stukken in Nederlands of Frans. Foto van schilderij van kasteel.344Wit de
ambachtKesselDe verering van de H. Abt Antonius en de St. Antonius-gilden in het voormalige land van Kessel19161600papier50PublicationsNederlands1Inleiding, lijst van St. Antoniusaltaren met benificiën en gilden in de 18 parochies van het land van Kessel, aangevuld met nog enkele gemeenten. Dan originele gildebrief van het St-Antoniusgilde Meerlo. Verder: de gilden onder en na het Franse bestuur en een lijst der ingeschrevenen in het St. Antoniusgilde van Meerlo van het begin der 17e eeuw tot 1916. Hierna nog een originele gildebrief uit Swolgen en Well. Laatste pagina's een opgave van oude maten en muntwaarden en de verklaring van sommige uitdrukkingen in de gildebrieven.344Janssen M.J.
stadThornLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: de schaking van een abdis van Thorn door de graaf v.d. Bergh19171600papier3PublicationsNederlands0Over een gebeurtenis in 1632172Flament
plattelandLimburgKorte inhoud van de resoluties der staten-generaal der verenigde Nederlanden gezonden aan de commissarissen-instructeurs van Brabantse zijde te Maastricht19181600papier60PublicationsNederlands1Veel origineel materiaal van 1693-1697 voorzien van commentaar174Flament
plattelandLimburgKorte inhoud van de resoluties der Staten-Generaal der verenigde Nederlanden, gezonden aan de commissarissen-instructeurs van Brabantse zijde te Maastricht. 4e deel.19191600papier32PublicationsNederlands0resoluties van 1697 tot 1699190Flament
godsdienstSittardDe Sittardse Jezuïtenstatie 1636-164619211600papier20PublicationsDuits1Over conflicten rond geloof, soldaten en taal. Uitgebreide inleiding in Nederlands, bijlagen 1638-1642 in Duits163Miert van
biografieWeertBijdrage tot de levensgeschiedenis van Jan, Vrijheer van der Croon19221600papier22PublicationsNederlands0Belangrijk adellijk persoon en krijgsheer uit de 17e eeuw die in Weert enkele schenkingen heeft gedaan, nl. Het altaar van de heilige Franciscus in de Minderbroederskerk en een afsluithek in de parochiekerk. Foto's van schilderij van Jan van der Croon en van het doophek. Op einde uitklapbaar genealogisch overzicht van enkele familieleden195Crone
biografieLimburgDie Frauen und Nachkommen des Grafen Heinrich vom Berge (overleden 1638) nebst dem Testament seiner Schwiegertochter Gräfin Josina Walburgis vom Berge19221600papier38PublicationsFrans1Frans testament uit 1677 met Duitstalige inleiding195Schmidt
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
stadMaastrichtVenditie over de nagelaten meubels van wijlen Peter Dorren (1679)19221600papier21PublicationsNederlands1Uitgebreide lijst van roerend goed uit 1679 met prijslijst (florijnen, stuivers). In voetnoten soms enige uitleg195Dorren
schoolSwolgenBijdrage tot de geschiedenis van het schoolwezen in de parochie Swolgen19241600papier10PublicationsNederlands0Foto van kerk en kapelanie van Swolgen. Schoolmeesters vanaf 1685 tot 1921. De schoolgebouwen en onderwijzerswoning354Janssen M.J.
beeldende kunstWeertOud gebrand glas in het kloosterpand der Minderbroeders te Weert19261600papier26PublicationsNederlands0Gedetailleerde beschrijving van de gebrandschilderde ramen. Deze zijn geplaatst in 1619474Heyer
godsdienstKeulenWeihen Niederländische Kleriker in Köln im 17. & 18. Jahrhundert19261600papier26PublicationsDuits1In het archief van het Keulse aartsbisdom bevinden zich de aktes over de pontificale handelingen van de Keulse wijbisschoppen vanaf het jaar 1661. Onvolledig zijn er ook lijsten van clerici uit Nederlandse diocesen. Een opsomming.474Janssen
godsdienstRoermondRelationes Status van het bisdom Roermond19281600papier74PublicationsLatijn1Vanaf 1585 dienen de bisschoppen verslag uit te brengen aan de paus over de toestand van het bisdom. De volgende bijdragen in het Latijn zijn hier weergegeven: Bisschop Cuyck 1599, Jacobus Castro 1615, idem 1619, antwoord van de congregatie van het concilie op de relatie van 1623 vanuit Rome, Jacobus Castro 1627, antwoord 1628, Jacobus Castro 1633, Andreas Creusen 1655, Reginaldus Cools 1680, idem 1686, idem 1691, Angelus d'Ongnies 1708, de Robiano in 1751, Kerens in 1773432Cornelissen
stadRoermondDe eerbiedwaardige pater Markus van Aviano capucijn te Roermond en te Gronsveld19301600harde kaft10PublicationsNederlands1Pater Aviano was als prediker en wonderdoener wijd en zijd beroemd. Hij bezocht o.a. Gronsveld en Roermond. In 1681 schreef jonker Gerhard Dominicus Clant, schepen te Echt, een brief waarin hij van de wonderen van Aviano verhaalt363Albers
godsdienstZuid-LimburgDe reformatie in de landen van overmaze na het verdelingsverdrag van 166119301600harde kaft14PublicationsNederlands1De Gelderse synode, waar ook staats Valkenburg onder viel, maakt enkele jaren na de staatse wetten waarin katholieken bijna alle rechten worden ontnomen de staat van zaken op. Zeer interessante originele gegevens.363Janssen de Limpens
stadLimburgLes relations de voyages aux Pays-Bas de Dubuisson-Aubenay (1627-1638)19311600papier2PublicationsFrans0Manuscript uit de bibliothèque Mazarine Parijs. In 1627 bezoekt Dubuisson-Aubignac Maastricht, Susteren, Roermond en Venlo. Itinerarium Belgicum, pag.116-119 gaan hierover. In 1658 bezoekt hij Vlissingen, Delft, Den Haag en Dordrecht (Itinerarium Batavicum, pag.36-50). Tot slot is er ook een ongedateerd stuk over Zeeland. De inhoud van dit manuscript wordt jammer genoeg niet weergegeven, vertaald of besproken.456Halkin
genealogieLimburgGenealogie van Kessel genaamd Roffaert19321600papier12PublicationsNederlands0Familiewapen. Daarna genealogische gegevens en details familie van 16e en 17e eeuw450Verzijl
plattelandLimburgDictionnaire historique du Limbourg Néerlandais de la période féodale a nos jours (slot)19351600papier86PublicationsFrans0Van Tegelen tot Voerendaal399Crassier baron de
ambachtLimburgDe schuttersgilden en schutterijen van Limburg. Overzicht van hetgeen nog bestaat19361600papier140PublicationsNederlands0Verschil en overeenkomst van de schutterijen van Zeeland, Brabant, Gelderland en Limburg, daarna bespreking op alfabetische volgorde van schutterijen van Limburg tot en met Merkelbeek, meestal bekend vanaf de 17e eeuw. Ook enkele afbeeldingen zoals de patroonsplaat en vogel van de schutterij van Beesel.343Jolles
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen (vervolg)19361600papier18PublicationsNederlands0Uitvoerige beschrijving, tekeningen en foto's van grafstenen en opschriften uit de Servaas343Nispen tot Sevenaer van
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen19371600papier14PublicationsNederlands0Grafstenen O.L.Vrouwekerk. Tekeningen en uitgebreide beschrijvingen371Nispen tot Sevenaer van
ambachtLimburgDe schuttersgilden en schutterijen van Limburg; overzicht van hetgeen nog bestaat. Slot19371600papier136PublicationsNederlands0van Mheer tot Wylre. Weer diverse foto's371Jolles
rechtVlodropProcessen over Oedenrader leengoederen te Vlodrop (1608-1615). Met aantekeningen19401600papier16PublicationsNederlands0Behalve toelichting ook uitgebreide aanvulling met bronnen en kanttekeningen271Schijndel van
rechtRolducLeen- en laatrechten der abdij Kloosterrade19401600papier54PublicationsNederlands1Leen- en laatrechten van 1600 en 1673. Beschrijving en toelichting bij statuten. Als bijlage beide leen- en laatrechten in het origineel naast elkaar, ter vergelijking. Daarnaast nog als bijlage "de jura reognitionis seu acceptationis" uit 1718 (oud- Duits), en "de curiis feudali et emphteutica monasterii rodensis et earum jurisdictione, iuribus, praerogativis et ordine judiciario" (Latijn, 16e eeuw), sub quibus condtionibus haec villa anno domini 1475 in emphyteusin data fuerit pro censu annuo 31 scutorum burgundo-philippicorum", 16e eeuw, act van relevement des wijngartsbergerleen de 17 Xbris 1764 ende aensettung eenes nieuwen leendragers inde persoone van Albertus Souren de eodem dato (1764, met Liste van goederen vacant door affsterven van lexander Souren), en nog drie stukken uit 1609, 1688, 1709 en 1713271Hermesdorf
rechtRoermondGeschil tussen abt van de abdij Camp en abdis van O.L. Vrouwe Munster te Roermond19401600papier6PublicationsLatijn1Enkele stukken uit vaticaans archief. Laurens von Bever uit Kleef was vicaris-generaal van de cisterciënzer abdijen van Neder-Duitsland. De kloosters van de diocesen Mainz, Trier en Luik waren aan hem onderworpen. Hij wilde hervormingen invoeren en na tegenstand van de Roermondse abdis benoemde hij een ander. Hieruit ontstond kerkelijk proces. Als bijlage 5 stukken in Latijn.271Cornelissen
genealogieMaastrichtDe Maastrichts-Luikse schildersfamilie Coclers (met stamboom)19401600papier28PublicationsNederlands0Uitgebreide beschijving van de Luikse schilderschool. Daarna van individuen. Diverse afbeeldingen van schilderijen en stamboomoverzicht.271Timmers
stadMaastrichtHet Hollandse tijdperk te Maastricht. De eerste decennia van de medesouvereiniteit der Staten-Generaal19401600papier76PublicationsNederlands0Uitgebreid verhaal over tweeherigheid en verdere zeggingschappen tot 1632. Zeer uitgebreid over periode 1632-1640271Thewissen
godsdienstMaastrichtMaastrichtse grafstenen19411600papier12PublicationsNederlands0Vervolg grafstenen O.L.V. Kerk. Grafstenen en kruisen Martinuskerk te Wijck. Vanaf 17e eeuw394Nispen tot Sevenaer van
biografieMaastrichtPater Bartholomaeus d'Astroy O.F.M., een bio-bibliografische studie19461600papier44PublicationsNederlands1Jaargang 1942-1946. Geboren in 1612 te Spontin (huidige provincie Namen), overleden 1681 te Luik. Onder andere werkzaam te Maastricht. Enkele originele stukken in Frans, Latijn en Nederlands. Schreef veel over geloof. Daagde o.a. aanhangers Zwingli uit. Uitgebreide bibliografie239Sloots
rechtDaelhemHet mijnreglement voor het Staats Land van Daelhem van 1668 en enige toelichtende stukken19491600harde kaft42PublicationsNederlands1Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Vlak nadat delen van Zuid-Limburg door de staten van Nederland na het verdrag van Münster waren ingenomen werden o.a. deze mijnreglementen vastgesteld. Op einde originele stukken in oud-Nederlands, deels ook Frans.469Panhuysen
stadMaastrichtDe historische betekenis van de Sint-Pietersberg19491600harde kaft8PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Foto's grotten. Korte beschouwing met ook historische informatie vanaf 16e eeuw469Schaik van
godsdienstBeringenDe verkiezing der landdekenen in het aartsdiakenaat Kempenland in de 17e en 18e eeuw19491600harde kaft36PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. De dekenaten van Luik sinds de oprichting van het bisdom Roermond. Hoe werd een deken gekozen. Op einde lijst van landdekenen Beringen, Maaseik, Ravenstein, Susteren, Wassemberg, Maastricht en Herve469Munsters
biografieMaastrichtFranciscus de Rougemont S.J. Een Maastrichts missionaris in het 17e-eeuwsche China19551600papier12PublicationsNederlands0Jaargang 1954-1955. Deze Maastrichtenaar leefde van 1624 tot 1676. Fotokopie van originele brief uit 1661261Barten
beeldende kunstMaastrichtDe Mozes-serie in de Prinsenkamer van het Raadhuis te Maastricht en haar ontwerper19571600papier16PublicationsNederlands0Jaargang 1956-1957. In 1946 werd begonnen met de restauratie van deze grote en belangrijke tapisserieën. Bespreking van de afbeeldingen maar vooral de herkomst van de mogelijke ontwerper. 16 foto's van afbeeldingen.437Ysselsteijn van
godsdienstVenloHet kruisherenklooster te Venlo 1643-1836 (slot)19591600papier90PublicationsNederlands0Jaargang 1958-1959. Vervolg op eerder artikel. Over o.a. de Latijnse school, de Franse tijd en de tijd tot het afbreken in 1859. Als bijlage overzicht van de inhoud van de bibliotheek. Verder lijst van kruisheren van 1643-1850.491Heere
plattelandLimburgDe landmeetkunde in het gebied van de tegenwoordige provincie Limburg voor 179419591600papier115PublicationsNederlands0Jaargang 1958-1959. Over de wiskundige kennis en landmeetkundige techniek. Aan de hand van de resoluties van de Roermondse magistraat wordt duidelijk welke dingen een landmeter diende te doen. Over de landmaten in 17e en 18e eeuw. Welke hulpmiddelen hadden de landmeters. Grensaanduidingen., meet- en bunderboeken, enz. Lijst van Limburgse landmeters.491Harmsen
rechtEuropaRijksonmiddellijkheid en Kammerzieler19751600papier28PublicationsNederlands0Het hoogste rijksgerecht van het Heilige Roomse Rijk. (rijkskamergerecht) Vooral vrije rijksheerlijkheden hebben processen gevoerd voor dit gerecht. Ook de keizerlijke hofraad hield zich met vergelijkbare rechtsgeschillen bezig. Afbeelding huis Braunfels te Frankfurt, waar eind october 1495 het rijkskamergerecht werd geopend door Maximiliaan I. Rechtsgedingen door Wittem en Stein aangespannen uit de 17e en 18e eeuw worden besproken. Vele historische afbeeldingen over deze gerechtsinstantie.373Munsters
rechtRoermondvisrechten in de Roer19751600papier25PublicationsNederlands0In de 17e eeuw worden gegevens gevonden die over dit onderwerp gaan. Hierdoor ontstaat een overzicht met betrekking tot de visrechten.373Linssen
gebouwThornDe kapel van Onze Lieve Vrouw van Loreto onder de Linden te Thorn19751600papier108PublicationsNederlands0In 1643 keerde Gerardus van Herdegom, pastoor van het Brabantse Baerle, terug van een pelgrimstocht naar Rome. Hij kwam ook in aanraking met de "Santa Casa" te Loreto. Hij nam een tekening van dit heiligdom mee. Zo ontstond ook in Baerle een dergelijke kapel (1663). Thorn had bezittingen in Baerle en ver daarbuiten. Zo kwam er ook in Thorn een dergelijke kapel. Veel informatie over bouw en inrichting. Veel foto's.373Mekking
rechtRoermondDe verkrijging van het recht van Grote Revisie door het Hof van Gelder te Roermond19791600karton32PublicationsNederlands1De Grote Revisie in het Overkwartier van Gelder is een privilege: het recht in beroep te kunnen gaan tegen vonnissen van het Hof van Gelder te Roermond bij hetzelfde Hof. Onderzoek naar ontstaan van dit recht met voorbeelden. Als bijlage het "placcaet van Groote Revisie" van het jaar 1679545Venner
godsdienstRolducDe abtsverkiezingen en -benoemingen te Kloosterrade in 1664 en 1666/166719811600karton31PublicationsNederlands0Jaargang 1980-1981. Foto van de watertoren en de abtswoning (1671 en 1676). Inleiding vanaf 1515, beschrijving procedures verkiezingen.477Franssen
rechtMaastrichtEen Maastrichts heksenproces in 1612, bronnenuitgaaf met commentaar19841600karton45PublicationsNederlands1Veel over de Maastrichtse heksenprocessen is nog onbekend doordat de gerechterlijke archieven van het ancien regime nog niet zijn geordend. Laatste proces met doodstraf tot gevolg van het Brabants gerecht. Veel originele stukken in oud-Nederlands437Evers
plattelandEysdenAantekeningen bij de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van Breust-Eijsden in de Staatse tijd. (1656-1795)19841600karton40PublicationsNederlands0In de originele dtb-registers is veel meer te vinden dan alleen maar doop-trouw en begrafenis-informatie. Wordt aangetoond aan de hand van enkele voorbeelden.437Munier
rechtZuid-LimburgDe toepassing van het echtreglement in de landen van Overmaas en de neerslag ervan in de trouwregisters 1656-168319851600karton36PublicationsNederlands1Op 18 maart 1656 werd door de Staten Generaal het zogenaamde Echtreglement uitgevaardigd, ook geldig voor de landen van Overmaas. Artikel onderzoekt op welke manier dit reglement een neerslag kreeg in de trouwregisters van de protestantse gemeenten en de Rooms-Katholieke parochies. Originele tekst van het reglement weergegeven met commentaar. Ook enkele registraties worden onderzocht en toegelicht. Ook twee kleine bijlagen in Latijn.231Munier0167-6652
schoolHoog-CrutsDe Latijnse school van Hoog-Cruts met een lijst van leerlingen19861600karton48PublicationsNederlands0Waarschijnlijk werd er al onderwijs gegeven vasnaf de stichting vasn het klooster van Hoog-Cruts in 1496. Maar pas in het begin van de 17e eeuw komen er bruikbare gegevens. Behandeld worden de leefregel, bevolking, financieel beheer en de leerling lijsten, daarna studieprogramma, vervolgstudie, bibliotheek en opheffing. Lijst lerlingen vanaf 17e eeuw op einde. Enkele afbeeldingen van zegels.286Haye de la0167-6652
plattelandKessenichDe vrije rijksheerlijkheid Kessenich, van Brabants en Guliks leen tot Gelders "territoir", 1699-171519861600karton30PublicationsNederlands0O.a. dynastieke perikelen die tot gevolg hebben dat uiteindelijk het leen Gelders wordt. Ook genealogische informatie286Berkvens0167-6652
godsdienstZuid-LimburgDe calvinisering van de colleges van schout en schepenen in de landen van Overmaas vanaf de verovering van maastricht in 1632 tot aan het eind van de zeventiende eeuw19871600karton105PublicationsNederlands0Onderzoek naar archiefbronnen. De Staatse aanwezigheid van 1632-1636. 1636-1647, 1647-1663, 1663-1672, 1672-1678 (Frans intermezzo), 1678-1700. Bij elke periode worden o.a. namen van schepenen en andere rechtsdienaars van diverse gemeente opgesomd. Uitvoerig artikel doorspect met fragmenten uit allerlei originele bronnen.300Munier0167-6652
godsdienstMeerssenVan papen en geuzen in de basiliek van Meerssen gedurende de Staatse tijd (1632-1794)19881600karton69PublicationsNederlands1De basiliek van Meerssen werd zoals op meer plaatsen in de Staatse gebieden van Overmaas voor beide hoofdgodsdiensten gebruikt: voor de gereformeerden en katholieken. De hele geschiedenis van deze verplichte commune wordt belicht. Twee foto's van oude schilderijen van het interieur van de kathedraal, nog enkele andere foto's en een plattegrond. Bijlage 1685 (Relatie der stoutigheden d'welcke de Roomsgesinde van Meerssen bedreven hebben), 1685 (antwoort voor Jacob Coninx), Mémoire pour le choeur de Meerssen (regelingen over gebruik kerk, Franstalig), 1747 (verzoekschrift herstel kerk)465Munier0167-6652
rechtRoermondDe schepenen, raadsverwanten en burgemeesters van Roermond sedert 163719881600karton57PublicationsNederlands0Voortzetting van eerdere lijst (Publications 1984) die tot 1637 liep. Nu vanaf 1637 tot 1796. Berhalve de lijsten ook interessante toelichtingen.465Venner0167-6652
stadRoermondDe putten van Roermond19901600karton glans61PublicationsNederlands0Inleiding. Foto's putbeelden, aantal en begrenzing der putten met kaartje putten omstreeks 1920 (31 putten). De benaming der putten. 4 foto's detail plattegrond 1671. De functies der putten. Vervanging door pompen, onderhoud, brandbestrijding, de putgemeenschap als buurschap, de putmeesters etc. Als bijlage de stadspoelen van Roermond (met plattegrond), feitelijk 2e arikel. Zeer interessant materiaal!309Venner0167-6652
rechtGelderlandHet devolutierecht in het Overkwartier van Gelder. Een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen19931600karton glans91PublicationsNederlands0In het rijksarchief Limburg berust een register, waarin de Maastrichtse advocaat Joannes Michael Timmermans een honderdtal adviezen heeft verzameld, die zijn gegeven door advocaten in het Overkwartier van Gelder. Daaruit komt naar voren hoe de devolutierecht-regels door juristen in de praktijk werden geïnterpreteerd. In het artikel: Oorsprong en aard van de rechtsfiguur, geografische gelding: Duitse territoria, Zuidelijke Nederlanden, de "limburgse" territoria, de vererving van het familievermogen etc. Enkele afbeeldingen van schilderijen. Voorbeelden aan de hand van concrete situaties uit die tijd.Nederlands433Westerveld0167-6652
rechtGelderlandDe landschepenen in het Overkwartier van Gelder, met name in het ambt Krickenbeck19951600karton glans21PublicationsNederlands0In het Overkwartier van Gelder werd de rechtspraak sedert de late Middeleeuwen in beginsel uitgeoefend door de schepenbanken. Ze waren bevoegd tot en met de berechting van misdaden. Alleen in de nog overgebleven laathoven was er als enige concurrentie de vrijwiligge rechtspraak. In 1580 werd in Roermond een Hof van Gelder opgericht welk zich beperkte tot bepaalde gevallen. In 1609 en 1613 werden de bevoegdheden opnieuw afgebakend, maar uitsluitend ging het om civiele gevallen. De schepenbanken bleven in criminele zaken recht spreken. In Krickenbeck had je naast de schepenbank een college van landschepenen. Artikel beschrijft dit rechtscollege.251Venner0167-6652
rechtMaastrichtEen Franse Raad van Brabant in Maastricht, 1675-1678.19991600karton29PublicationsNederlands0Jaargang 1998-1999. Juridische consequenties van de Franse veroveringen 1673-1678, de oorspronkelijke raad van Brabant, Overmaas en Maastricht, het Maastrichtse college van Commissarissen-Deciseurs en Commissarissen-Instructeurs, Iden de Franse, de archivalia, de Franse Souvereine Raad van Brabant, handelingen en samenstelling van de Franse Souvereine Raad van Brabant, problemen met de stedelijke jurisdictie van Maastricht. Bijlagen: functionarissen 1675-1678, overzicht archiefstukken m.b.t. teruggevonden handelingen van de Franse Soevereine Raad 1675-1678. Afbeelding zegels en koninklijke ordonantie en plakkaat.503Ubachs en Stroom0167-6652
godsdienstVaalsKerken en kerkgangers in Vaals van de Staatse tijd tot op heden.20011600karton179PublicationsNederlands0Jaargang 2000-2001. De voorgeschiedenis van het protestantisme in de regio, vooral Aken, gereformeerde christenen in Vaals, de drie kerkgemeenschappen en het ene gebouw, de lange weg naar het Partagetractaat, de kerkgemeenschappen onder het Partagetractaat, Roomse trouwlustigen en hun gang naar de predikant, het Franse intermezzo, de vrede van Nijmegen, de bouw van twee nieuwe kerken in Vaals, het echtreglement in de 18e eeuw, diverse zaken zoals begraafplaatsen, de Franse tijd 1794-1814, de tijd er na. Bijlagen met pastoors Vaals, predikanten van diverse pluimages. Enkele landkaartjes ter verduidelijking. Afbeelding historische pentekening Akenerstraat, plattegrond kerk, foto Lutherse kerk, afbeelding "mishandeling gereformeerden omtrent Vaals" 1764, foto N.H. kerk503Munier0167-6652
rechtMaastrichtCharles de Méan en het costmiere rect te Maastricht20011600karton15PublicationNederlands0Jaargang 2000-2001. Artikel in kader "Ubachs-symposium": aspecten van historische betrekkingen tussen Maastricht en Luik. Charles de Méan (1604-1674, Luik): magistraat en rechtsgeleerde en de rechtsvorming in zijn tijd. Afbeelding van portret van Charles de Méan.503Gehlen0167-6652
taalGangeltJacob Kritzraedt en de streektaal20031600Karton35PublicationsDuits1De Jezuït Jacob Kritzraedt (1602-1672) laat in zijn Annales Gangeltensis, Chronik Gangelt en Stadbuch Gangelt, geschreven in de jaren 1640-1644 zijn belangstelling voor de streektaal blijken. Hij houdt aantekening van de dialectuitspraak van bepaalde woorden, wijdt een beschouwing aan de dialectgrenzen in de regio Maas-rijn en bezingt in zijn "moerspraick" de lof van Gangelt. Algemene inleiding, dan over Kritzraedt als dialectoloog. In de tekst originele fragmenten (fotokopie). De streektaalverschillen. Twee originele gedichten met hier en daar verklarende toelichting. Uitgebreid tekstcommentaar bij "Gangluden" en "Getlang". Als bijlage deze gedichten in de Veldeke-spelling genoteerd281Spronck0167-6652
plattelandGronsveldWillem Veucht en de graven van Gronsveld 1660-169420071600harde kaft35PublicationsNederlands0Het artikel beperkt zich tot de diensten van de jurist Willem Veucht ten behoeve van de graven van Gronsveld. De graaf van Gronsveld, als keizerlijk vertegenwoordiger in het gebied van de Nederrijns-Westfaalse Kreits, kreeg van de keizer de opdracht de problemen die met Hamburg en Amsterdam bestonden rond het postverkeer op te lossen. Ook werd de jurist gebruikt bij geschillen met de burgers van de stad Maastricht, die belangrijke grondbezitters waren in het graafschap. De jurist stond ook de weduwe bij na de dood van de graaf. Uiteindelijk werd Veucht door de keizer van Wenen in de adelstand verheven. Enkele zwart-wit-afbeeldingen.316Weinberg0167-6652
rechtZuid-LimburgCorruptie, fraude en falend bestuur in de landen van Overmaas?20121600harde kaft60PublicationsNederlands0Bede en militaire lasten als bestuurlijke uitdaging in de jaren 1600-1640. Hoe werden de lasten verdeeld? De invloed van de centrale overheid om wildgroei en ongelijkheid te voorkomen341Weinberg, Harry0167-6652
oorlogLimburgFossa Eugenia20181600harde kaft46PublicationsNederlands0Een Schelde-Maas-Rijnverbinding rond 1626: achtergrond, voortraject en onderhandelingen. Brabantse steden probeerden al in de zestiende eeuw door eigen kanalen een alternatief te bieden voor de lange en dure Maasroute tussen de boven-Maas en Vlaanderen. In de tachtigjarige oorlog werd de bevordering van de eigen handel en het schaden van de handel van de Republiek een nationaal Zuidelijk belang.343Roel Zijlmans
oorlogRoermondKroniekje der stad Roermond18651700harde kaft43PublicationsNederlands1Kroniek van Sebastiaan van Beringen, hoofd der fabrieken en molens bij de Roer. Kroniek begint in 1773 en eindigt in 1835. Voornamelijk over Franse tijd.447Habets
rechtBelgiëNotice sur un proces de la Famille Blanche-Rubens18681700harde kaft12PublicationsFrans0Testament en daaruitvoortkomend proces van een Vlaamse familie in de 18e eeuw470O'Kelly de Galway
godsdienstRolducProces-verbaal opgemaakt bij de terugvinding der overblijfselen van Albert van Antoing, stichter der abdij Kloosterrade18681700harde kaft4PublicationsLatijn1Proces uit 1771 uit archief kloosterrade470Sloet tot de Beele
biografieStevensweertTwee vorstinnen uit Stevensweert18701700harde kaft16PublicationsNederlands0Levensbeschrijvingen van twee vrouwen van Stevensweert met veel lokale geschiedenis er om heen. Gebruik wordt gemaakt van o.a. de Franstalige biografie van de man van een van deze vrouwen, waarvan ook delen weergegeven523I.V.B.
biografieBroekhuizenNotice biographique de l'archeologue Limbourgeois Martin Cudell18711700papier5PublicationsFrans0Martin Cudell is geboren in 1773. Archeologische geschriften.458Stas
biografieThornDe laatste vorstin-abdis van het keizerlijk stift Thorn18721700papier24PublicationsNederlands0Leuke anecdotes, ook over muziekleven aan hof. Lijst 1782 leden abdij.371Habets
biografieMaastrichtNotice biographique du jurisconsulte Maestrichtois Charles Clément Röemers18721700papier16PublicationsFrans0Röemers is in 1748 in Maastricht geboren. Studeert rechten in Brussel. Wederwaardigheden in Maastricht tijdens Franse tijd.371Stas
taalMaastrichtEncore un mot sur je jurisconsulte Röemers18721700papier20PublicationsLatijn1Nog enkele Latijnse verzen, van Frans commentaar voorzien371Stas
taalMaastrichtNotice biographique du poëte Maestrichtois Pierre Egide Achols18731700papier20PublicationsNederlands1Geboren te Maastricht 1768. Latijnse en Nederlandse gedichten bijgevoegd586Stas
biografieThornLes deux dernieres princesses abbesses d'Essen et de Thorn18761700papier9PublicationsFrans1Fragment van origineel document (biografie) uit begin 19e eeuw over deze 18e eeuwse prinsessen589Biesten
oorlogMaastrichtRelation du siége de Maestricht de l'an 179418791700papier31PublicationsFrans1Uitklapbare kaart Maastricht en omgeving 1794. De memoires van Generaal Hardy, na inleiding weergegeven. Lijst met deelnemende officieren549Eversen
beeldende kunstThornHet portret der laatste vorstin-abdis van Thorn18801700papier3PublicationsNederlands0Zwart-wit weergave van het portret. Abdis leefde van 1740 (Warschau) tot 1826 (Dresden). Over achtergrond van dit portret.387Habets
biografieBaexemLettres de Sophie de la marck, née de Baexem a ses enfants en 1778 et 177918821700papier31PublicationsFrans0Mooi tijdsdocument van de adel vlak voor de Franse tijd.487Habets
stadMaastrichtLimietbeschrijvingen van Maastricht, den Vroenhof, Twee-bergen en Sint-Pieter, gevolgd door een paar wijkverdelingen18821700papier81PublicationsNederlands1Met uitklapkaart uit 1746. Ook veel originele documenten in Frans of Nederlands487Eversen
plattelandOpcanneChronijk van het dorp Opcanne bij Maastricht door Winand Mengels van 1740-177818871700papier121PublicationsNederlands0Zeer interessant materiaal. Datering niet altijd nauwkeurig omdat alles veel later pas is opgeschreven. Mooi tijdsbeeld en veel historische en familie-informatie515Stuers de
rechtZuid-LimburgAmbtelijke brieven en ander bescheiden over de bokkenrijders in het Staatsch land van Overmaas, 1775-178218871700papier117PublicationsNederlands1Brieven etc. uit archieven van Staats Valkenburg, geschreven door Louis Adriaan Pélerin, grootvader van de schenker en voornaam lid van de Valkenburgse magistratuur. Inleiding in het Nederlands, de originele stukken Frans en Nederlands515Habets
stadWeertChroniek der stad Weert van 1784-1802, geschreven door de ooggetuige Lambertus Goofers18881700papier45PublicationsNederlands1Ooggetuige van de Franse maar vooral voor-Franse tijd. Ook interessante dingen over de tijd van de patriotten en de Brabantse scheuring467Habets
oorlogWeertGevangenneming van Pierre Jean Joseph Bernard Stuers, raad en momboir in het souvereine hof van Gelderland door de Weertenaren in 178918881700papier5PublicationsNederlands0Artikel sluit aan op deel kroniek der stad Weert (uitgegeven Habets)467anoniem
plattelandOirsbeekEen Valkenburgsch dorp in 178918891700harde kaft26PublicationsNederlands1Opgeschreven interview met boer over het leven in een dorp anno 1789512Habets
stadRoermondBeknopt dagverhaal der lotgevallen van Arnold Borret, pastoor te Herten bij Roermond, later apostolisch vicaris te Ravestein en Megen 1792-183018891700harde kaft39PublicationsNederlands1Dagboek waarbij vooral de beginjaren van de Franse tijd uitvoerig worden beschreven. Het latere deel geeft vooral informatie over het weer in die tijd512Stuers de
ambachtLimburgHet Gelders bijenboek langs de Maas, peel en Niers van Petrus Hendrix, kapelaan te Lottum18891700harde kaft68PublicationsNederlands0Origineel document met inleiding512Janssen M.J.
rechtVlijtingenOrdonnantie der hoofdbank Vleytingen18901700papier23PublicationsNederlands1Korte inleiding, daarna zeer interessante originele stukken, o.a. compleet politieregelement met bepaling van alle mogelijke straffen en nog veel meer documenten492Habets
rechtLanakenDe landrechten der vrije rijksbaronie Petershem en Lanaken18901700papier59PublicationsNederlands1Uitgebreid origineel document, o.a. Ook keurboek492Habets
stadMaastrichtDe westertorens van St Servaaskerk te Maastricht18911700papier80PublicationsLatijn1Lange inleiding in Nederlands: over de functie en soorten in het algemeen en wat er in de loop der eeuwen vooraf ging aan het bevel tot afbraak door de kanunniken. Met originele bijlagen in het Latijn445Flament
stadMaastrichtDe Franse emigranten te Maastricht op het einde der vorige eeuw18911700papier93PublicationsFrans1Nederlandse inleiding. Met lijsten van geëmigreerde geestelijken. Bij het begin van de Franse revolutie ontvluchtten vele Fransen hun land en kwamen o.a. in Maastricht terecht. Gedurende het beleg van 1793 tekende Abbé Jarry het een en ander op.445Habets
oorlogMaastrichtDe Franse emigranten te Maastricht op het einde van de 18e eeuw18911700papier95PublicationsFrans1Lijsten der geïmmigreerde geestelijken uit 1793, lijst geëmigreere geestelijken 1794, lijst Franse emigranten uit de lekenstand 1794, lijst der Franse vrouwen wier mannen afwezig waren, lijst van geëmigreerde geestelijken, die op weg terug naar Frankrijk in 1797 tijdelijk in Maastricht verbleven. Nederlandstalige inleiding en commentaar, documenten Franstalig445Habets
godsdienstRoermondBijzonderheden over de opheffing der Jesuïtenorde te Roermond in 177318921700papier16PublicationsNederlands1Pastoor van Daell te Roermond heeft een dagboek achtergelaten beginnende in 1750, met o.a. Bijzonderheden over de opheffing der Sociëteit van Jesus (Jesuïten) te Roermond. Delen uit dit dagboek hier integraal weergegeven503Dael van
godsdienstLimburgLe comte Paul van der Vrecken (1777-1868). Biographie et notes concernant l'histoire religieuse des Pays-Bas18931700papier58PublicationsFrans0Over de godsdienstige onderdrukking van de Staatse gebieden in Limburg eind 18e eeuw en de daaropvolgende gebeurtenissen in de Franse tijd. Ook de periode na 1815 wordt beschreven tot 1868.206Verhaegen
godsdienstMaastrichtOpschriften der grafstenen, zich bevindende in de gangen der gevangenis, voorheen minderbroedersklooster te Maastricht18931700papier6PublicationsNederlands0Meest 18e eeuwse grafschriften worden weergegeven met korte inleiding.206Geusau von
genealogieLimburgVerscheidenheden uit de doop-, sterf- en trouwregisters vsn Wessem18941700harde kaft2Limburgs JaarboekNederlands0gegevens vooral uit 18e eeuw195Beurden, van
oorlogLimburgeen klacht over het afbreken der kerken in den Franschen tijd18941700harde kaft2Limburgs jaarboekNederlands1Een brief in versmaat over het afbreken van de kerken met enige toelichting195Beurden, van
muziek en poëzieRoermondEen zegenwensch18941700harde kaft2Limburgs JaarboekNederlands0In 1820 vierde de laatste overste van het klooster Maria-wee te Roermond zuster Constantia Bosch haar gouden jubileum buiten haar klooster. Haar vrienden begroeten haar met een gedicht, hier weergegeven195Beurden, van
gebouwMaastrichtBeschrijving van het plan van Maastricht18941700papier6PublicationsNederlands0Als bijlage bij het eerste artikel van dit jaarboek: 12 Bijzonder gedetailleerde losse kaarten (kleurenlitho's) van rond 1700: 1: Stadsplattegrond (met cijfers welke terug te zien zijn in beschrijving: poorten, kerken en kloosters, openbare gebouwen, starten en pleinen) Daarna nog 11 zeer gedetaillerde kaarten van kloosters: Vrijthof en omgeving met kloosters en kerken (Servaas, St. Jan gasthuis, klooster witte vrouwen, predikheren), klooster cellebroeders en het dal van Josaphat, de nieuwe Biezen en klooster van St. Antonius, klooster der penitenten en klooster van St. Andries, klooster der kruisheren en klooster van Calvariënberg, klooster der Sepulcrienen (Bonefanten), der grauwe zusters en de Nieuwenhof, Klooster der Capucienen, gesticht der twaalf apostelen, klooster der annunciaten, der faliezusters (St. Catharinadal), klooster der bogaarden, der Jesuieten, klooster der Augustijnen, kapittel van O.L. Vrouw, kerk van St. Nikolaas, klooster der Minderbroeders. Als bijlage achterin boek374Geusau von
stadVenloEen Oranjefeest te Venlo ten jare 174718951700harde kaft9Limburgs JaarboekNederlands0Beschrijving van een feest in Venlo ter gelegenheid van de verkiezing van Willem Karel Hendrik Friso tot stadhouder, admiraal en kapitein-generaal der Vereenigde Nederlanden op maandag 26 juni 1747776Ger Peeters
stadRoermondDiefstal in de Kathedrale kerk te Roermond18951700harde kaft2Limburgs JaarboekNederlands0bericht over een inbraak op 14 november 1727. Wat er werd gestolen en waar het werd terug gevonden776F.G.H. Luijten
stadMaastrichtHet afbreken van de gebouwen op de maasbrug te Maastricht tijdens het Frans bestuur19001700papier6PublicationsNederlands0Dossier gevonden in het archief van het Frans departementaal bestuur over afbraak van de karakteristieke en fraaie poort bij de maasbrug in 1798499Flament
godsdienstSittardEen preek in de kerk van het dominicanessenklooster Ste. Agnetenberg te Sittard 179519011700papier20PublicationsDuits1De betreffende preek veroorzaakte toentertijd nogal wat ophef en werd vaak verkeerd uitgelegd. Juist daardoor is deze preek gedrukt. Betreffende preek integraal in Duits na Nederlandse inleiding429Flament
algemeenLimburgDe politieke indeling van Limburg 1794-183919031700papier133PublicationsFrans1Op einde van boek prachtige losse grote kleurenlitho met toestand Limburg vlak voor de Franse tijd. Deze kleurenlitho wordt in het eerste hoofdstuk beschreven: waar hoorde toen elke plaats bij. Daarna wordt de situatie tijdens de Franse overheersing besproken. Op pag. 160 e.v. wordt de Franse wet van 9 vendemiaire an IV weergegeven. Ook later steeds originelen in Frans, met Nederlandse uitleg. Op lijst gemeenten pag. 177 zien we per plaats aangegeven wat er tijdens en vlak na de Franse tijd gebeurd is met het territorium van die gemeente. Niet alleen het deel Nedermaas, maar ook de Limburgse delen van het departement Roer worden behandeld. In het derde deel (pag. 209) wordt de politieke toestand na de Franse overheersing beschreven. Ook Duitstalige of Nederlandse originelestukken, maar de meesten in het Frans. Hoofdstuk IV behandelt de inbezitneming door Nederland in 1839 en de relatie van Limburg met de Duitse bond.462Geusau von
godsdienstVenloRegister der graven in de St. Maartenskerk te Venlo19031700papier15PublicationsNederlands0Register opgemaakt 1748. Lijst met namen en plaatsbeschrijving. Schrijver voegt plattegrond tekening toe om plaats nog duidelijker te maken.462Flament
biografieWanssumPetrus van Loon, pastoor van Wanssum en zijn stichtingen voor de armen19051700papier12PublicationsNederlands1Biografie van deze pastoor met ook veel plaatselijke informatie. Origineel testament in Nederlands.480Jansen M
godsdienstRolducEen voortzetting van de "annales Rodenses"19081700harde kaft7PublicationsLatijn1Annalen van 1701, 1702 en 1703 in Latijn met korte Nederlandse inleiding455Goossens
rechtLimburgDe rechtsbedeling op het grondgebied van de tegenwoordige provincie Limburg in 1794 met een blik op de voorgeschiedenis19151700papier88PublicationsFrans1Uitgebreid algemeen verhaal in het Nederlands over rechtspraak in het ancien regime, daarna bespreking van Maastricht en omgeving, gerecht prinsbisdom Luik, graafschap Loon, Horn, Valkenburg. Daelhem, 's Hertogenrade, Spaans en oostenrijks Limburg, Overkwartier Gelre, Gulick, Kleef. Op einde bijlage in Frans uit 1783 over de verbetering van het justitiewezen Pruisisch overkwartier329Flament
rechtStevensweertLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: een vorstelijk huwelijk te Stevensweert19161700papier6PublicationsNederlands0Hoe in 1748 Benjamine Gertrude Keyzer trouwt met Carl Ludwig van Anhalt Schauwenburg, commandant van Stevensweert344Flament
stadMaastrichtLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: bezoek van czaar Peter de Grote te Maastricht en het bestormen van de burcht op de Maas te zijner ere19161700papier4PublicationsNederlands0Over het bezoek van Peter de Grote in 1717 aan Maastricht344Flament
oorlogStevensweertLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: De gevangenneming en ontvluchting van milord Chambert Cecil, Engels graaf, te Stevensweert19161700papier4PublicationsNederlands0Een spannend verhaal uit 1775344Flament
plattelandWessemLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: de twee laatste Limburgse (ook Nederlandse) roofridders 1708-173219171700papier8PublicationsNederlands0Artikel naar aanleiding van gerechtsstukken uit Wessem waaruit blijkt hoe twee jonkheren uit Oler (Grathem) onder bescherming van de vorstelijke staf van de abdis van Thorn de hele omgeving terroriseerden172Flament
ambachtValkenburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: de schutterijen in Limburg in het bijzonder die te Valkenburg19171700papier5PublicationsNederlands0Kort artikel over Limburgse schutterijen, met name 18e eeuw172Flament
schoolWijlreLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: een wet op de schoolplicht en een schoolcommissie van voor 150 jaar in 't zwarte Zuiden19171700papier2PublicationsNederlands03 artikelen van een schoolregelement uit 1761 in Wijlre, van commentaar voorzien172Flament
ambachtBrunssumLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: in het land der bruinkolen. Brunssum (Limburg) voor 124 jaren een belangrijke industrieplaats19171700papier2PublicationsNederlands0Over de metaalindustrie van Brunssum in 1792172Flament
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
oorlogVenloMislukte gevangenneming van Marlborough in 170219171700papier8PublicationsNederlands1enkele originele brieven zijn de basis van het artikel over de periode van de staatse innames in het huidige Limburg van 1702. Een groot deel van de handelingen spelen zich af in Venlo en directe omgeving172Endepols
rechtMaastrichtKlacht van de gezworen klerk van het Brabants hooggerecht en van de Vroenhof te Maastricht A.J. Ross, over de gerechtsbode R. Meilinck, in 178319181700papier8PublicationsNederlands1Originele tekst van 6 pagina's met inleiding174Doppler
oorlogLimburgLa Republique Cis-Rhénane de Hoche en 179719191700papier8PublicationsDuits1Een brief uit 1797 geeft inzicht op enkele zaken. Het Pruisische Landes-Administrations-collegium schrijft hoe om te gaan met de Franse bezetting in het Pruisische deel. Daarnaast weten we dat generaal Hoche openlijk het plan koesterde om een "République Cis Rhénane" te stichten. Alles wat toen tot het departement Roer hoorde zou hier deel van gaan uitmaken, dus ook een groot deel van het huidige Noord-Limburg. Duitse brief, Franse inleiding, Nederlands nawoord.190Flament
stadMaastrichtDe commissarissen-Deciseurs voor de beide "Heeren en Princen" te Maastricht19201700papier18PublicationsNederlands1Uitgebreide inleiding, daarna originele rapport uit 1764183Doppler
stadRoermondHet meisjesweeshuis te Roermond19201700papier8PublicationsNederlands1Origineel document uit 1737 waarin de fundatie ten behoeve van "ses arme dochterkens van Nimwegen int Weeshuis" wordt geregeld183Hoek van
godsdienstSittardGeschiedkundig verslag van het dominicanenklooster te Sittard ten jare 170719211700papier7PublicationsLatijn1Korte Nederlandse inleiding, origineel stuk in Latijn163Meyer G.A.
taalLeuvenDichterlijke hulde aan P. Vincentius Herffs, Ord. Praed. Bij diens doctorspromotie te Leuven 21 October 176619211700papier7PublicationsLatijn1P. Vincentius Herffs was een der laatste veteranen, die roemrijk de vaan der Leuvense universiteit hoog hielden tegenover de tirannie van het Josefisme en het geweld der Sansculotten. Korte inleiding, rijmende dichterlijke hulde in het Latijn163Meyer G.A.
oorlogMaastrichtDie Belagerung von Maastricht (1794). Nach unveröffentlichen Briefen des letzten Gouverneurs19231700harde kaft23PublicationsFrans1Aan de hand van Franstalige brieven (originelen weergegeven) wordt beleg gereconstrueerd. Duits-talig artikel309Losch
plattelandSchinnenBijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Schinnen (vervolg)19291700papier159PublicationsNederlands1Akkerbouw en veeteelt, landbouwhoeven, de wegen, loon en prijzen, jacht en visserij, wereldse gebruiken, de schutterijen, leenstelsel en leenhof, de Schinnener Lenen, laatstelsel en laathof, kolenmijn te Schinnen, Oud-Schinnen in de oorlogstijden. Enkele orignele stukken in tekst verwerkt, bijlagen: testament pastoor Diederen 1713, testament deken Hoen 1778 en diverse andere stukken511Pijls
godsdienstLimburgHet Limburgse veldkruis in zijn verschillende bestaansvormen, vergeleken met het veldkruis in de naburige landen19291700papier69PublicationsNederlands0De diverse soorten kruizen, kruis- en plaatsnaam. Diverse afbeeldingen511Welters
rechtRolducEen merkwaardige procedure voor het laathof der abdij Kloosterrade in het begin der 18e eeuw19311700papier24PublicationsNederlands1Gaat over een vordering van 300 pattacons op erfgenamen. Kern stuk is gericht op procedure, regels en uitvoering procesrecht. Bijlagen met originele stukken in oud-Nederlands456Hermesdorf
godsdienstRolducDe index der Notitia Status van Abt Nicolaas Heyendal19331700papier12PublicationsLatijn1Heyendal was abt van Rolduc van 1712-1733. Hij schreef een notitia rebus en een notitia status, de laatste telde 400 pagina's. Hier weergegeven de index van de notitia status. Hieruit krijgt men een beeld van wat de abdij Kloosterrade nog betekende in de 18e eeuw. Overzicht van diverse goederen en meer. In Latijn.450Hermesdorf
stadThornHet bestuur van Thorn en het kanton Maaseyck in 179619331700papier30PublicationsNederlands0Voorgeschiedenis, de deliberatie van de cantonale administratie 1796, belastingen en requisitiën, de rechterlijke macht, verkiezingen, orde en de kerk. Veel, vaak gedetailleerde gegevens450Omloo
plattelandLimburgKantlichtjes op de bokkenrijderslegende19331700papier22PublicationsNederlands1Kanttekeningen bij de bokkenrijdersprocessen van de 18e eeuw. Ook enige originele correspondentie hieromtrent450Dorren
godsdienstThornWeder-inkoop van meubelen der abdij van Thorn in de Franse tijd19411700papier10PublicationsFrans1Artikel in Nederlands, originele documenten in Frans. Over gehannes in 1797-1799 rond meubelen abdij394Omloo
godsdienstMaastrichtDe opheffing der Jezuiten te Maastricht 177319461700papier16PublicationsNederlands1Jaargang 1942-1946. De opheffing van de orde op last van de H. Stoel over de hele wereld veroorzaakte in Maastricht door de tweeherigheid extra complicaties. Originele stukken in Frans en Nederlands uit 1773 rond de opheffing van deze kloosterorde. Als bijlage ook nog "de laatste dagen van het jezuïtencollege te Maastricht volgens de aantekeningen in het huisarchief."239Kleyntjens
godsdienstLimburgH.J. Kerens als bisschop van St. Pölten 1783-179219461700papier26PublicationsLatijn1Jaargang 1942-1946. Voormalige bisschop uit Roermond wordt bisschop in dienst keizer Joseph in Neustadt en daarna St. Pölten. O.a. ook over zijn bezwaren tegen de nieuwe wetten van keizer Joseph II. Bijlage in Latijn239Kleyntjens
taalMaastrichtMaastrichtse drukken (1552-1816). Tweede deel (1783-1816) Een bescheiden aanzet tot een Maastrichtse bibliografie19481700papier140PublicationsNederlands0Titels van bekende uitgaven in Maastricht uit die tijd met meest korte toelichtingen326Heynen
taalNederlandDe oudste brief van Barlaeus aan Tesselschade19491700harde kaft6PublicationsNederlands1Deel 1 van de twee jaargangen 1949. De Amsterdamse hoogleraar Caspar van Baerle en de Alkmaarse weduwe Maria Tesselschade voerden met elkaar correspondentie. Een eerste gedicht aan haar in Oud-Nederlands wordt weergegeven en geanalyseerd.382Duinkerken van
godsdienstNederlandEnige beschouwingen over de culturele band tussen Oost-Indië en Nederland19491700harde kaft24PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. In 1901 wordt in troonrede gezegd: "als Christelijke mogendheid is Nederland verplicht in de Indische archipel de rechtspositie der inlandse christenen beter te regelen, aan de christelijke zending op vaster voet steun te verlenen. En geheel het regeringsbeleid te doordringen van het besef dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen." Onderzoek naar historische zaken omtrent zending vanaf begin 17e eeuw.382Haas de
gebouwBorgharenDe laatste bouwfase van het kasteel Borgharen19491700harde kaft10PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Foto's, plattegronden, beschrijvingen exterieur en interieur 18e eeuw.469Timmers J.
algemeenNederlandCuratoren der hooge school te Leyden. Uit de papieren van Gijsbert Karel van Hogendorp19491700harde kaft20PublicationsNederlands1Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Periode 1787-1795. Originele rede van van Hogendorp 1788 en 1789469Verberne
schoolMaastrichtL'école centrale du Département de la Meuse Inférieure. Maestricht 1798-180419511700papier182PublicationsFrans1Jaarboek 1950-1951. Colleges voor de revolutie, de pedagogiek, de vakken. Organisatie onder de Fransen. De stichting van de l'école centrale, organisatie, leraren, leerlingen, bibliotheek enz. Afbeeldingen van de school, van natuurkundige apparaten en van Minckelers. Uitgebreid artikel in het Frans. Als bijlage statuten, schoolprogramma etc., eveneens in Frans. In het Nederlands nog een bijlage met het testament van Minckelers, oudleraar aan de school.344Spekkens
biografieRoermondMgr. Henricus Joannes Kerens19591700papier50PublicationsNederlands0Jaargang 1958-1959. Kerens, Jezuït, eerst bisschop van Roermond en later Wiener Neustadt en St. Pölten, leefde ten tijde van de heerschappij van Jozef II en had dus ook te maken met zijn verlichte ideeën m.b.t. Kerk en klooster. Verder biografie. Foto van schilderij met Kerens en kopie van schrijven van Kerens, kopie wapen en wapenspreuk, foto kathedraal St. Pölten491Prick
schoolMaastrichtSchets van het lager onderwijs in Maastricht 1794-184019631700papier90PublicationsNederlands0Jaargang 1962-1963. Foto van afbeelding van klas in een soort hal (1834). De Franse tijd van 1794-1814 en daarna de situatie onder de regegering van koning Willem I worden besproken. Op einde lijst van schoolhouders te Maastricht in 1802.374Tagage
muziek en poëzieLimburgBijdrage tot de geschiedenis van de orgelbouw in Limburg19661700papier40PublicationsNederlands0De orgelbouw in het zuiden wordt in zijn algemeenheid besproken. Over diverse orgelbouwers. Overzicht van alle Limburgse orgels met maker, details, leeftijd. De meeste orgels zijn van de 20e eeuw, maar sommigen reiken terug tot de achttiende eeuw.287Quaedvlieg
rechtLimburgPruisisch Gelder in de achttiende eeuw. Enige aspecten van bestuur en volkshuishouding19701700papier80PublicationsNederlands0Jaargang 1969-1970. Kaartje van Pruisisch Gelder 1713-1798. Over het onstaan, overgang naar de pruisische monarchie. De landstanden, het hof van justitie, bestuur en rechtspleging in de stad en op het platteland, pruisische administratie in opper-gelder, overheidsfinanciën, de subsidies, de onraadspenningen, de directe belastingen, de inkomsten uit de domeinen, de tollen en licenten, de regalia. De zevenjarige oorlog, de bestuurshervorming van 1770, overheid en volkswelvaart. Als bijlage lijst met riddermatige goederen en lijsten met belastingaanslagen, uzirtgesplitst per ambt en per gemeente. Diverse foto's van schilderijen, o.a. Frederik I en II, Carel Lodewijk Wilhelm vrijheer van Keverberg, gezicht op Well, gezicht op klooster Sint-Augustinus Oostrum.285Peters
biografieThornNotaris Jan Mattijs Dodé 765-1799. Biografische aantekeningen19721700papier55PublicationsNederlands0Jaargang 1971-1972. Dodé werd geboren te Heythuizen 11 februari 1758. Hij studeerde rechten te Leuven. Aan de hand van rechtszaken en andere dokumenten kan een levensbeeld worden gereconstrueerd. Ook zijn activiteiten in de Franse tijd leveren een aardig beeld op. Er wordt in 1799 twee keer een aanslag op hem gepleegd, de tweede overleeft hij niet.271Colson
rechtMontfortDe lenen van het huis Montfort. Een bijdrage tot de kennis van leenrechtelijke verhoudingen in het Gelders Overkwartier in het eerste kwart van de 18e eeuw19721700papier22PublicationsNederlands1Jaargang 1971-1972. De leengoederen van het ambt Montfort genieten in de 18e eeuw zowel belangstelling van de koning van Pruissen als de staten-generaal van d erepubliek. Beiden wilden hun invloed in dit grensgebied versterken. De staatkundige verhoudingen worden besproken, de scheiding van heerlijke en souvereine rechten in het algemeen en het conflict over de rechten in de 18e eeuw. Als bijlagen: lijst van Montfortse lenen uit het archief van de Nassause domeinen, een lijst van Montfortse lenen uit het "register van alle die leenen gelegen in den geheelen furstendomme van Gelre ende graefschappe van Zutphen". Een lijst uit 1717.271Roebroeck
oorlogVenloVrijheid, gelijkheid en broederschap in het kanton Venlo 1794-180019741700papier220PublicationsNederlands1Uirtgebreid verslag van gebeurtenissen, intriges e.d. In Venlo in de Franse tijd, met name aan de hand van cerslagen van Rémy Petit, kantoncommissaris en het dagboek van pastoor van Postel. Afbeeldingen van handschriften, kaart Venlo 1794, portretten families en personen. Veel achtergondinformatie. Zeer uitgebreide bijlagen meest in Frans, maar daarna vertaald in het Nederlands: alle bewaarde rapporten van Petit. Daarna lijsten van presidenten, agenten en adjudanten van de Administration municipale du canton de Venlo.389Tagage
rechtGelderlandHet hof van justitie van Pruisisch Gelre19771700karton76PublicationsNederlands0Enkele aspecten van zijn geschiedenis, competentie en de invloed van de achttiende-eeuwse rechtsontwikkeling in Pruissen297Rensch van
godsdienstRoermondEnkele notities betreffende archivalia van Mgr. J.B.R. van Velde de Melroy, bisschop van Roermond van 1794-1801 en administrator van de z.g. Bataafse districten van 1802-182419781700karton15PublicationsNederlands0Korte schets en achtergrond van deze gevluchte bisschop, wijdingen verricht door hem.277Munier
godsdienstMaastrichtDe invloed van de Staten-Generaal op de benoeming van proost en kanunniken in het kapittel van sint Servaas te Maastricht, in het bijzonder gedurende de achttiende eeuw19781700karton77PublicationsNederlands0De vergeving van 39 prebenden door de Staten-Generaal is onderzocht. Sinds 1632, bij de verovering van Maastricht door Frederik Hendrik, traden de Staten-Generaal in de rechten van de paus. Dit als financieel voordeel en om protestantse religieuzen te kunnen betalen. Algemeen overzicht van het St. Servaaskapittel, proosten, dekenen, kanunniken. Portretten van Johannes Jacobus Cyrus (1770) en Karel graaf de Geloes (1785). Op einde lijst met door Staten-Generaal vergeven prebenden van 1700-1793.277Mosmuller
beeldende kunstMaastrichthet stucwerk van Petrus Nicolaas Gagini en het huis Eyll te Heer-Maastricht19811700karton66PublicationsNederlands1Jaargang 1980-1981. In de loop van de 18e eeuw trekt een stroom van transalpijnse stucwerkers naar het noorden om daar een emplooi te vinden. Een deel komt terecht in de driehoek Luik-Aken-Maastricht. Waaronder de Zwitser Gagini. Biografische gegevens. Het stucwerk van huis Eyll. Ook Capucijnenstraat 114 en stadhuis Maastricht, en meer. Veel foto's. Enkele korte bijlagen.477Schulte- van Wersch
godsdienstValkenburgHet einde van het simultaneum in de kerk van de HH. Nicolaas en Barbara te Valkenburg. (1795-1819)19821700karton41PublicationsNederlands0Tekening uit 19e eeuw m.b.t. Situatie kerk begin 19e eeuw. Sinds de macht in handen was van de republiek moet de kerk gedeeld worden met de gereformeerden. Door de onverzettelijkheid van de katholieken komt hier in 1819 een einde aan.343Munier
stadRoermondKroniek van de Roermondse watermolens19831700karton53PublicationsNederlands1Linssen sluit zijn kroniek af in jaargang 1971-72 in de tweede helft van de achttiende eeuw. Schrijver zet voort tot tegenwoordige tijd, als de molens verdwenen zijn. Lijst eigenaars vanaf 1798. Notarisbijlage uit 1869. Ook enkele tekeningen van situaties.303Meerman
rechtGelderlandDe memorie van Gerard Pallant als kernbron voor de bestuursgeschiedenis van het Spaanse overkwartier van Gelre ten tijde van het Staats Interimbewind 1702-171519851700karton43PublicationsNederlands1Tot oktober 1702 was het Overkwartier een soeverein gewest binnen de Zuidelijke Nederlanden met een relatief grote mate van autonomie. Dat verandert totaal als het gewest als generaliteitsland wordt bestuurd. Zeer uitvoerig origineel stuk in Oud-Nederlands uit 1702 als bijlage.231Berkvens0167-6652
rechtGelderlandDe instelling van het Staats Interim-bewind in het Overkwartier 7 oktober 1702 - 24 april 170319871700karton17PublicationsNederlands0Tijdens de Spaanse succesie-oorlog is het Staats bezette gedeelte van het Overkwartier van Gelre als generaliteitsland bestuurd. De vestiging van het Staats Interimbewind (8 okt. 1702-24 april 1703). De kwestie der keizerlijke Commissarissen. Het Overkwartier: deel van Gelderland of Generaliteitsland. Het Roermondse "expediënt".300Berkvens0167-6652
plattelandNoord-LimburgDas Kataster im Herzogtum Kleve der Jahre 1731-3819871700karton34PublicationsDuits0In 1731 beval de Pruisische regering het hertogdom Kleve op te meten en in een kadaster onder te brengen. Dit om belastinghervorming te kunnen toepassen. Beschrijving van de verhoudingen in Gennep. Kaartje van Ottersum300Aymans0167-6652
stadVenloVagebonden in Venlo 1713-179419881700karton64PublicationsNederlands0Landlopers en vagebonden die achtervolgd werden moesten zich soms op gebied van een andere jurisductie terugtrekken. Zo'n gebied was Staats venlo van 1713-1794. Onderzoek vanuit materiaal schepenenarchieven Venlo. Diverse afbeeldingen, zoals plattegrond Venlo en omgeving 1763, boerderij de Hulsterhof 1900, herberg de Gelderse postwagen 1900, Plakkaat betreffende landlopers 1713, geselbord Roermond465Camps0167-6652
rechtZuid-LimburgHet verdrag van Fontainebleau 1785. Maastricht en de landen van Overmaas als internationale conflictstof aan het eind van het ancien régime19881700karton82PublicationsNederlands0Door de zee-oorlog van de Republiek Nederland met Engeland was ze niet in staat verweer te bieden tegen het besluit van Josef II van Oostenrijk om de garnizoensgordel van de republiek in de Zuidelijke Nederlanden (gelegd sinds de vrede van Munster van 1648) te slopen. (1783). Ook andere verdragen, zoals het Scheldeverdrag wilde hij herroepen. In het jaar 1784 werd over vele zaken onderhandeld, ook grenscorrecties met o.a. Brabant en het bezit van Maastricht en de landen van Overmaas stonden op de agenda. De Franse regering bemiddelde. Uiteindelijk bleef er van de eisen niet veel over, de territoriale aanspraken van Josef II werden voor een deel door de Republiek afgekocht na jarenlang gesteggel en onderhandelen en leidde tot het verdrag van Fontainebleau. In Zuid-Limburg vonden er enkele gebiedsuitwisselingen plaats.465Haas0167-6652
rechtGulpenPeter Holman en zijn benoeming tot schepen van Gulpen in 175319901700karton glans10PublicationsNederlands0Alleen gereformeerden mochten overheidsdienaar zijn in de Staatse landen van Overmaze . In 1753 zien we een van de weinige uitzonderingen: de benoeming van de Rooms-katholieke Holman tot schepen in Gulpen. Onderzocht worden de achtergronden van deze benoeming: de achtergrond van Peter Holman zelf, de resoluties van 1729 die uitzonderingen makkelijke maakten, de andere kandidaturen.309Munier0167-6652
rechtZuid-LimburgVervolgingsbeleid en procesvoering tegen de Bokkerijders. Het ontstaan van een waandenkbeeld19911700karton glans86PublicationsLatijn0Over de politieke doeleinden en de visies hierop van wetenschappers in de loop van de tijd. Waarnemingen in de begintijd, de periode van toenemende spanning vanaf 1741, over de procesvoering, prent van massa-executies weergegeven, afbeelding wipgalg. De pijnbank. Hoofdstuk over Peter Douven als kroongetuige. De verbreiding van het waanidee van een grote bende. Ingrijpen van de raad van Brabant. De procesvoering in het Staatse Heerlen, processen in Gulpen. De tweede en derde vervolgingsperiode. Als bijlage originele stukken in Latijn 1743-1745 met Nederlandse vertaling.351Augustus0167-6652
oorlogMaastrichtMaastrichtse kranten in de Franse tijd, 1795-181419911700karton glans30PublicationsNederlands0Tijdens het Franse bewind werd een aantal wetten uitgevaardigd dat van groot belang was voor de uitgevers van kranten. Er was zeer grote censuur. Vanaf Napoleon werd de pers een propagandamiddel. Over: de Maestrichter Gazette, Le censeur public du département de la Meuse inférieure, de post van de Neder-Maas, de onpartydige ex-courier van onder en boven de Maas, Le Mercure aux ailes Rognées en nog enkele kranten. Als bijlage korte biografie enkele uitgevers, lijst van bewaard gebleven kranten.351Bogers0167-6652
biografieMaastrichtDrie vergeten Maastrichtse schilders: Francois Hermans (1745-1804), Louis Hermans (1750-1834) en Guillaume Henri Franquinet (1784-1854)19931700karton glans39PublicationsNederlands0Vooral biografische gegevens van deze schilders. Verder diverse afbeeldingen. Als bijlage een overzicht van de werken van Franquinet.433Evers0167-6652
oorlogMaastrichtC.C. Roemers als 'agent national' van het arrondissement Maastricht (30 november 1794 - 26 september 1795)19931700karton glans37PublicationsNederlands0Korte inleiding over Limburg in de Franse tijd en de bestuurlijke organisatie. Dan biografie van Roemers tot aan de verovering van Maastricht en zijn benoeming tot 'agent national'. Alle problemen en zaken voortkomende uit die functie worden beschreven in deze beginjaren van de Franse bezetting. Enkele afbeeldingen433Jacobs0167-6652
oorlogLimburgDe Franse tijd in de Limburgse maasstreken.19941700karton glans111PublicationsNederlands0Jaarboek is geheel gewijd aan de herdenking van 200 jaar geleden begin Franse bezetting Limburg. Inleiding, de inlijving, het bestuur, de kerk, het vertrek van de Fransen, de eindbalans. Bijlagen met overzicht nationale verkiezingen 1789-1804, overzicht vabn de veranderingen in bestuursorganisatie van 1794-1798, lijst met voornaamste bestuursfunctionarissen in Nedermaas 1794-1814. Veel afbeeldingen.281Ubachs0167-6652
algemeenLimburgCultuur in Nedermaas 1794-181419941700karton glans71PublicationsNederlands0Jaarboek is geheel gewijd aan de herdenking van 200 jaar geleden begin Franse bezetting Limburg. Inleiding, enige beschouwingen over de cultuur in het Limburgse Maasland in de achttiende eeuw, de cultuur in de Franse tijd, terugblik en uitzicht. Diverse afbeeldingen281Ubachs, Evers0167-6652
oorlogLimburgBibliografie voor de Franse tijd in de beide Limburgen19941700karton glans25PublicationsNederlands0Jaarboek is geheel gewijd aan de herdenking van 200 jaar geleden begin Franse bezetting Limburg. Overzicht literatuur (240 titels).281Ubachs0167-6652
oorlogLimburgChronologie van de Franse tijd in de Limburgse maasstreken19941700karton glans11PublicationsNederlands0Jaarboek is geheel gewijd aan de herdenking van 200 jaar geleden begin Franse bezetting Limburg. Data vanaf 4 augustus 1789 chronologisch tot 26 juni 1816.281Ubachs0167-6652
godsdienstMaastrichtOnderbetaalde pastoors versus het Maastrichtse kapittel van Onze Lieve Vrouwe in de achttiende eeuw19951700karton glans25PublicationsNederlands0Tussen 1765 en 1782 raakte het kapittel van Onze Lieve Vrouwe te Maastricht verstrikt in financiële conflicten met zijn pastoors. Deze conflicten blijken meer dan incidenten te zijn. Tiendheffing is een van de zaken die spelen. Concrete gevallen worden besproken. Diverse afbeeldingen251Rensch van0167-6652
beeldende kunstMaastrichtDe barokke koorinrichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht19951700karton glans43PublicationsNederlands0Over het koorgestoelte en het doksaal. Over geschiedenis oude gestoelte en het nieuw aangeschafte in 1751. Over het ontwerp en de plannen is nog veel bekend, wat hier wordt besproken. Veel afbeeldingen. In de Franse tijd is veel verloren gegaan, een deel is in Meerssen terecht gekomen.251Kreek de, Ruyven-Zeman0167-6652
rechtThornHet nieuwe landrecht van Thorn. Verlicht absolutisme en codificatie onder het bewind van de vorstin-abdis Maria Cunegonda van Saksen (1776-1794)19991700karton87PublicationsNederlands1Jaargang 1998-1999. De landsconventie van 1776 en het oude landrecht, gerechterlijke hervorming 1781-1785, de landdag van 1785, politieke verdeeldheid binnen de staten van Thorn, het ontwerp van het nieuwe landrecht, de landdag van 1788, mislukking en samenvatting. Bijlage: Origineel document: het concept van de nieuwe landrechten van het hooggrafelijk Stift en Vorstendom Thorn (1788). Afbeelding portret Maria Cunegonda.503Berkvens0167-6652
rechtGelderlandA propos van de affaire Laurent Timmermans. Enkele beschouwingen over de hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelre en de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw.19991700karton37PublicationsNederlands0Jaargang 1998-1999. Rechterlijke organisatie en strafprocesrecht. Appreciatie van het Gelders Overkwartierlijke strafprocesrecht (1765-1766). De casus Laurent Timmermans, deze ook in relatie tot hervorming van het strafrecht. Strafomzetting en uitvoeringsperikelen. Afbeelding kasteel Dalenbroek 1744.503Berkvens0167-6652
ambachtMaastrichtSchippers tussen Luik en Maastricht aan het einde van het Ancien Régime20011700karton21PublicationsNederlands0Jaargang 2000-2001. Artikel in kader "Ubachs-symposium": aspecten van historische betrekkingen tussen Maastricht en Luik. Enkele afbeeldingen. Als bijlagen: inschrijvingen van nieuwe leden in het register van het schippersambacht (1695-1704, 1725-1734, 1755-1764, 1785-1795). Lijst met gouverneurs of regerende meesters van het schippersambacht 1694-1795503Steegen0167-6652
beeldende kunstMaastrichtEen bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron20021700Karton + omslag215PublicationsNederlands0Het gehele jaarboek 2002 is gewijd aan de meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron (1748-1834). Behandeld wordt: de totstandkoming van de albums, de inhoud, de afkomst etc. Van Matthias Soiron, het culturele klimaat in Maastricht, de klantenkring, de meubelmakers, de datering van de meubels en de leer der stijlen, het Luikse meubel en de invloed vanuit Aken, het "motif perspectiv", de vitrine, het neo-classicisme, de "onde" zaal van mevrouw De Rosen en de "slaepkamer" van de baron, het Empire en later. Daarna volgt het hoofddeel: de beschrijving van de meubels afzonderlijk. Veek zwart-wit en kleurenfoto's224Keijser-Schuurman0167-6652
godsdienstRolducHet vermeende gebeente van Ailbertus20041700Karton + omslag25PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. In Rolduc ligt het gebeente van Ailbertus, de sticher van de abdij. Maar is dat wel zo? Het onderzoek in 1995. War gebeurde er te Sechtem? (18e eeuw) De zogenaamde wedervinding in 1771. Het gebeente. Overbrenging naar Rolduc mogelijk? Gebeente overgebracht naar Rolduc. De resten te Sechtem. Een oude overlevering. Een `confessio' in de crypte? Diverse afbeeldingen en foto's.519Augustus0167-6652
rechtRolducDe omstreden benoeming van Nicolaas Heyendal tot abt van Kloosterrade (1712)20041700Karton + omslag41PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. De staatkundige context in 1712. De abtsverkiezing van 1712, Locale steun voor Heyendal. Verzet regen de benoeming van Heyendal. Onenigheid onder de kloosterlingen. De brief van Jansen c.s. De inschakeling van Bernard Desirant. De Casus van de prins-bisschop van Luik. De behandeling in Wenen. Hoe stonden de belangrijkste Weense bewindslieden tegenover her jansenisme? De brief van Sinzendorff aan Karel VI. Wie adviseerden de keizer in Wenen over Limburgse aangelegenheden? Sinzendorffs politieke opstelling in Wenen De behandeling in de Junta de Italia. De tegenacties van Heydendal. De acties van Sinzendorff. De behandeling in de Spaanse Raad. Het verzet in de provinciale staten. Onenigheid over de belastingverdeling. Onenigheid over Sinzendorffs politiek in Limburg. Het onderzoek door Rome. O.a. Portret in kleur Nicolas Heyendal (1658-1733)519Franssen0167-6652
oorlogRolducDe betrokkenheid van Simon Pieter Ernst (1744-1817) bij de abdij Rolduc. Drijfveren en activiteiten van een gewetensvol handelend kanunnik20041700Karton + omslag69PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. Opmaat. Opmerkelijk 'Nachleben'van S.P. Ernst. Een vroom-rigoristisch, studieus-erudiet koorheer. Bibliothecaris-archivaris. Geschiedbeoefenaar. Lector in de theologie. Eigenzinnig optreden. Opgelegd vertrek uit de communiteit van Rolduc. Pastoraat in Afden 1787-1817. Publicist en polemist. Motieven voor het schrijven van brochures en vlugschriften. Pennenstrijd rond de 'Verklaring' (1797). Verdeeldheid rond de Eed van haat' (1797-1800). Pennenstrijd over de herroeping van 'de eed van haat'. Beschermer en redder van de gebouwen van de abdij Rolduc. Onder Franse bezetting: inbeslagneming van de abdij (najaar 1796). De 'bons de retraite'. Terugkoop van de abdiigebouwen (maart 1797). Complicaties. Secularisatie van de teruggekochte abdijgoederen. Een nieuwe geestelijke bestemming voor Rolduc. Korte slotbeschouwing. Veel foto's, sommigen in kleur, waaronder portretten vasn de abten Hagen en Chaineux.519Janssen A.0167-6652
rechtVoerendaalDe zaak van de rentmeester20051700harde kaft57PublicationsNederlands0Eind 18e eeuw waren er enkele incidenten waarbij de Republiek, Oostenrijk, en personen van o.a. patriottische gezindte betrokken waren. Zo was er in 1787 een beschuldiging aan het adres van de commissaris-instructeur en "rentmeester der domeinen in de drie Staatsche landen van Overmaas", Willem Hendrik van Panhuys. Hij zou een gedeserteerde patriot hebben laten logeren op zijn landgoed Haeren te Voerendaal. Was er sprake van een patriottische coup tegen de stadhouder? De hetze tegen van Panhuys, geheime contacten met een deserteur: een en ander wordt op de voet gevolgd. Diverse portretten en andere afbeeldingen, waaronder die van kasteel Haeren.295Gerards0167-6652
beeldende kunstMaastrichtEen parochiekerk in de achttiende eeuw: het interieur van de Sint-Nicolaaskerk te Maastricht20061700Harde kaft65PublicationsNederlands1Het voormalige hoofdaltaar van de O.L.V.-basiliek te Maastricht, nu als zij-altaar, komt oorspronkelijk uit de sint Nicolaaskerk, die in 1838 is afgebroken. Over het ontstaan van de kerk, bouwperikelen in de 18e eeuw etc. Reconstructie van het laat achttiende-eeuwse interieur. Vrijwel de gehele uitrusting is bewaard gebleven, de koorbetimmering uitgezonderd. Veel foto's, ook schilderijen, vaatwerk en paramenten. Enkele bijlagen, waaronder 2 originelen uit 1763/64 en 1767. Bijlage 3: biografische gegevens Renier Delcommune (1736-1814).364Evers0167-6652
oorlogMaastrichtArchiefselectie in de Franse tijd. Het "bureau du triage des titres et papiers" in het departement van de Nedermaas 1798-180320061700Harde kaft35PublicationsNederlands0Was de nieuwe archiefwetgeving bedoeld om tot een positieve of negatieve selectie van archiefbescheiden te komen? Hier over gaat dit artikel. Geschiedenis en praktijk worden beschreven. De schrijver concludeert uiteindelijk dat de archiefselectie en vernietiging veel minder rigoureus was dan velen tot nog toe dachten. Bijlagen: Overzicht bewerkte archieven van kerkelijke en enkele wereldlijke instellingen (met: te vernietigen en te bewaren, in percentages). Idem in bijlage 2 van rechterlijke instellingen.364Lemmens0167-6652
rechtGelderlandCostumiere Acculturatie. De Antwerpse Consuetudines compilatae (1608) als model voor het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620)20081700harde kaft46PublicationsNederlands0Het gewoonterecht is in de 16e eeuw verplicht door Karel V opgeschreven. In de hoofdsteden van de provincies, Roermond in Opper-Gelre, kon men in beroep gaan. De algemene regels die hier werden geformuleerd waren zeer omvangrijk. Het blijkt dat er grote invloed is van het gewoontercht zoals dat in Antwerpen is geformuleerd (de zgn. Consuetudines complilatae). Een uitgebreide wetenschappelijke studie over deze samenhang en beïnvloeding.254Hofstraeten, Bram van0167-6652
godsdienstZuid-LimburgOver begraven en begraafplaatsen in de Landen van Overmaze gedurende de Staatse Tijd (1632-1795)20081700harde kaft40PublicationsNederlands0In de Staatse tijd waren in een deel van de landen van Overmaze de katholieken afhankelijk van de protestantse regels m.b.t. de godsdienstuitoefening. Kerken en begraafplaatsen moesten gedeeld worden. Dat gebeurde soms in goed overleg, maar vaker ook niet254Munier0167-6652
gebouwZuid-LimburgDe verbouwing van kasteel Neubourg in de jaren 1733-1735 door architect Johann Joseph Couven20091700harde kaft47PublicationsNederlands0Nieuw bronnenmateriaal geeft veel informatie over de verbouwing zelf en de achtergronden. Artikel rijk gedocumenteerd met fotomateriaal382Hovens, Frank en Kappler, Anke0167-6652
biografieLimburgEen leven als pandoer - Lambert-Henri d'Olne (Baarlo 1712 - Maastricht 1766)20091700harde kaft50PublicationsNederlands0Pandoeren waren militairen van Servo-Kroatische en/of Hongaarse origine, die oorspronkelijk opereerden in de grensstreek van het Habsburgse en het Osmaanse rijk. In de loop van de Oostenrijkse successieoorlog (1740-17480 werden zij toegevoegd aan het Oostenrijkse leger. Lambert-Henri d'Olne trad in 1744, op zoek naar promotiekansen in dienst van dit unieke regiment. Zijn ervaringen beschreef hij in briefwisselingen382Daenen, Julien0167-6652
godsdienstMaastrichtDe Maastrichtse Broederschap van Maria Onbevlekt Ontvangen en haar bedevaart naar Scherpenheuvel 1715-182520131700harde kaft49PublicationsNederlands0De Maastrichtse 'Broederschap van Maria Onbevlekt Ontvangen Sterre der Zee' viert in 2014 haar driehonderdjarig bestaan. Eertijds was ze verbonden aan de Sint-Nicolaaskerk die in 1838 is afgebroken. In 1837 zijn de Sint-Nicolaasparochie en de Broederschap overgegaan naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die tot 1797 kapittelkerk was geweest en vervolgens als militair magazijn gebruikt was. Centraal stond bij de broederschap de Mariaverering. Als bekroning werd er gedurende lange tijd elk jaar een bedevaart naar Scherpenheuvel georganiseerd. Besproken worden onder meer de Keulse vaart en de Maastrichtse naar Scherpenheuvel, de organisatie en werking van de broederschap, de feestelijke hoogtepunten, de problemen m.b.t. autoriteiten enz.374Spronck, Lou0167-6652
godsdienstLimburgTussen winstmaximalisatie en continuïteit20151700harde kaft36PublicationsNederlands0De relatie van de abdij van Hocht met haar voornaamste hoevepachters in de achttiende eeuw.387Joris RoosenISSN 0167-6652
stadMaastrichtVerlichting en traditie de strijd om de moderne tijd in het Maastrichtse boek20161700harde kaft52PublicationsNederlands0Verlichte denkers wilden de mens bevrijden van zijn intellectuele en politieke ketenen. In Maastricht mocht door de tweeherigheid veel gedrukt worden. Of dit klopt is onderzocht in de periode 1750 tot 4 november 1794 (inval Franse troepen). Onderzocht wordt o.a. de taalcultuur in Maastricht in die tijd. Enkele drukkers worden er uitgelicht. In de hogere kringen werd vrijwel uitsluitend in het Frans gelezen. Maar ook werd er in het Nederlands en in het Latijn gedrukt. Latijn vooral bij godsdienstige boeken, katholiek en vaak ook gereformeerd. Maastricht blijkt wel geen centrum van de verlichting te zijn, maar toch wist ook hier dat gedachtengoed zich te voltrekken. De enorme veelzijdigheid in taal en bevolkingssamenstelling maakt dat er een zeer grote diversiteit in boeken wordt gedrukt.343Ben van de Wall
genealogieLimburgNobele familiebanden20171700harde kaft62PublicationsNederlands0Ouder-kindrelaties binnen de adellijke familie de Looz-Corswarem (1763-1793)268Tom Eerskens
oorlogMaastrichtMaastricht in nood, de Republiek in gevaar (1747-1749)20201700harde kaft24PublicationsNederlands0Over de belegering door de Fransen van Maastricht in de jaren 1747 tot 1749, gezien vanuit Maastricht als vanuit de Republiek. Na de val van de barrieresteden was Maastricht het volgende doelwit in 1746. De verdediging van de stad was verwaarloosd. Den Haag deed niets, ook niet toen de stad dreigde geplunderd en vewoest te worden. Het waren de Luikse commissarissen-deciseurs en het stadsbestuur zelf die tegen een grote financiele prijs het onheil wisten te voorkomen. Oiok daarna bleef Den Haag nalatig. Dankzij het verdrag tuassen Oostenrijk en Frankrijk bleef de stad verstoken van verder onheil364Lambert Jacobs
oorlogLimburgHerleidingstabellen voor de Republikeinse en Gregoriaanse kalender19941799karton glans28PublicationsNederlands0Jaarboek is geheel gewijd aan de herdenking van 200 jaar geleden begin Franse bezetting Limburg. Indeling jaren, maanden, dagen van de week. Herleidingstabellen.281Ubachs0167-6652
algemeenLimburgExtrait du procè-verbal de l'assemblée générale du 3 janvier 186418641800karton26PublicationsFrans0weergave rede ledenvergadering 1864, eerst in Frans, daarna in Nederlands weergegeven. Uitsluitend in het Frans daarna opsomming giften voor museum en bibliotheek en een uittreksel van de briefwisselingen gericht aan de vereniging.376Schaepkens
plattelandGronsveldSouvenirs et promenades a Gronsveld18641800karton64PublicationsFrans0Beschrijving van een wandeling vanaf Maastricht naar Gronsveld. Veel achtergrondinformatie over met name Gronsveld.376Caumartin
algemeenLimburgBibliographie. Manuscrits ayant rapport a l'histoire du duché de limbourg18641800karton22PublicationsFrans0Lijst met stukken in vooral bibliotheken m.b.t. Limburg. O.a. bibliotheken te Trèves, Koblenz, Oxford. Ook algemeen uitgegeven boeken worden besproken zoals de geschiedenis van de stad en het Amt Geldern van Nettesheim376anhoniem
plattelandEysdenSouvenirs de promenades a Eysden18671800harde kaft40PublicationsFrans0Landschappelijke beschrijving met uitwijdingen over historie504Caumartin
stadRoermondDrie kronijkjes der stad Roermond uit den tijd der Fransche Republiek18681800harde kaft34PublicationsNederlands1Kroniek van Juffrouw van Elsacker 1769-1819, Pieter Hendrik Schreurs 1794-1799, zoldermeester Ramaekers 1781-1802470Guillon
biografieBelgiëJohan Michiel Dautzenberg18691800harde kaft7PublicationsNederlands0Voorvechter van de vlaamse beweging in België, in 1869 overleden. Ook gedichten.607Schols
taalMaastrichtNotice du poete Maestrichtois, Theodore Weustenraad18711800papier14PublicationsFrans1Dichter werd in 1805 geboren. Dichtte in Vlaams en Frans. Gedicht "Charité aux femmes" toegevoegd458Stas
biografieLuikBiographie du jurisconsulte Joseph Lambert Cousturier18741800harde kaft12PublicationsFrans0Biografie van 2 jaar eerder overleden rechter te Luik448Stas
biografieLimburgNotices Biographique de M. Godefroid Stas18771800papier7PublicationsFrans0biografie494Habets
biografieMaastrichtNotice sur la vie et les traveaux de M. Chanoine Ubaghs, professeur à l'université de Louvain18781800papier12PublicationsFrans0In 1875 overleed de laatst levende oprichter van de faculteit filosofie en taal Leuven, de heer Ubaghs, geboren 1800 in Maastricht. Levensbeschrijving en lijst met werken.576Habets
gebouwVenloHet voormalig klooster der Annunciaten Trans-Cedron te Venlo18801800papier6PublicationsNederlands0Het gaat hier om 6 platen: een uitklapbare plattegrond, tekening van zijgevel kerk, lengtedoorsnede van de kerk, westgevel der kerk, westgevel van het kloostergebouw, en de noordgevel van het kloostergebouw. Victor de Stuers heeft de platen vervaardigd, voor de restauratie die net begonnen is (1880). Daarnaast beschrijving van de gebouwen.387Stuers de
biografieHeythuizenNotice biographique de Jean Godefroid Hubert Scheyven, greffier en chef de la cour de cassation de Belgique18811800papier6PublicationsFrans0Geboren in Heythuizen (1804), parlementaire en politieke carriëre. Overleden in Brussel 1862458Praet van
biografieMaastrichtNotice biographique de Joseph Augustin Hubert Bosquet, naturaliste et paléontologue à Maestricht18811800papier9PublicationsFrans0Biografie, daarna de grafrede gehouden bij de begrafenis van Hubert Bosquet. Was geoloog.458Ubaghs
oorlogMaastrichtHet rapport van den hertog van Saxen-Weimar, omtrent de expeditie naar Maastricht in 183018841800papier17PublicationsNederlands1in 1830 schreef de hertog van Saxen-Weimar een brief aan de opperbevelhebber van het mobiele leger te Breda. Dit document werpt meer licht op de periode van afscheiding van België474Klerk de Reus
godsdienstOdiliënbergOorkonden en bescheiden van St. Odiliënberg, inleiding18851800papier31PublicationsNederlands0In volgende stukken volledige materiaal over heiligen Wiro, Plechelmus en Otgerus, o.a. Aanwezig in archief Roermond weergegeven. Inleding op de diverse originelen570Willemsen
biografieMaastrichtAntoine Lipkens18891800harde kaft11PublicationsFrans0Lipkens, zoon van de gemeentesecretaris van Maastricht, had zelf gestudeerd aan de École Polytechnique van Parijs en had lange tijd in Franse dienst gewerkt. Oprichter van de voorloper van de TU Delft512anoniem
biografieRoermondJoseph Jan Hubert Mooren, geboren te Roermond. Korte levensschets met bibliographie18901800papier11PublicationsNederlands0Pastoor van Wachtendonck, geboren in Roermond, theoloog en historicus492Flament
biografieMaastrichtJean-Servais-Guillaume Nypels18921800papier14PublicationsFrans0Korte biografie ter gelegenheid van zijn 50e jaar professoriaat te Luik. Nypels werrd geboren in 1803 te Maastricht. Aanvullend overzicht bibliografie met toelichting.503Bergh van den
biografieLimburgIn memoriam Joannes Josephus Habets, rijksarchivaris in Limburg18931800papier6PublicationsNederlands0Biografie vam de net overleden rijksarchivaris en overzicht voornaamste geschriften, verschenen buiten de LGOG om. (Meest in tijdschriften als "almanak voor het arrondissement Roermond", "de godsdienstvriend" etc.)206Flament
biografieNederlandUit het leven van wijlen de vice-admiraal en oud-minister van marine F.L. Geerling. Medegedeeld volgens diens scheepsdagboeken en papieren18931800papier39PublicationsNederlands0Scheepsdagboeken geven beeld van Geerling, maar vooral ook van alle mogelijke dingen die speelden in Indië206Bergh van den
oorlogRoermondVerhaal der reis van vicaris Bosch en drie andere priesters, verbannen naar het eiland Rhé in 179818941800harde kaft14Limburg jaarboekNederlands1Origineel egodocument met korte toelichting over verbanning, speelt zich af tussen 10 juli 1798 en 12 maart 1800195Beurden, van
plattelandLimburgDe Doode in het Limburgsche folklore18941800harde kaft13Limburgs jaarboekNederlands0Beschouwing over gebruiken bij de dood als waken, het lijkmaal. Ook over folklore en mythologie195Schrijnen, Jos
biografieLimburgMannen van betekenis in limburg: Jean Joseph Habets18941800harde kaft11Limburgs JaarboekNederlands0Levensbeschrijving Jos Habets. Met lijst boeken en artikelen van zijn hand195Beurden, van
biografieRoermondTer gedachtenis Rudolphus Hendrikus Pieters18941800harde kaft12Limburgs JaarboekNederlands0Beschrijving leven hoofdonderwijzer Roermondse rijks lagere school. Waarin opgenomen diverse gedichten van de overledene195Janssen, J.M.
biografieVenloVenlosche kunstenaars18941800harde kaft6Limburgs JaarboekNederlands0Beschrijving werk van Jacques Wiener, graveur195anoniem
taalRoermondLetterkundig genootschap "de Lelie"18941800harde kaft11Limburgs JaarboekNederlands0Het boekje "keuze uit dichtstukken van het letterkundig genootschap de Lelie" uit 1858 bevat 50 edichten e.d. Korte beschrijving van het genootschap en 4 stukjes uit de bundel: Aan den schepper (H.M. Pieters), Miserere (Emile Seipgens), Drie bloemen (Emile Seipgens) en bij het sterfbed van een blindgeboren kind (A. Schieffer)195Janssen, J.M.
taalLimburgOp taalkundig gebied18941800harde kaft4Limburgs JaarboekNederlands0ethymologische duiding van enkele woorden zoals ze in sommige streken van Limburg worden gebruikt195Vrancken, Jac
taalRoermondVolkssagen18941800harde kaft4Limburgs JaarboekNederlands0Een volkssage van de Duitse grens bij Roermond. In het Nederlands, maar gesproken onderdelen in dialect195Janssen, J.M.
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
taalLimburgIets over folklore18941800harde kaft7Limburgs JaarboekNederlands0Nederlandse aftelrijmpjes en raadsels, sommige in dialect195Theo
taalLimburgOud-Limburgsche liederen18941800harde kaft3Limburgs JaarboekNederlands08 teksten van liedjes, sommige met toelichting195anoniem
plattelandNederlandSint Maarten18941800harde kaft6Limburgs JaarboekNederlands0Over het Sint Maartensfeest in Nederland en Limburg. Met ook diverse versjes195anoniem
taalLimburgLimburgse novellen"waarom Oome Klaa ongehuwd was gebleven?18941800harde kaft21Limburgs JaarboekNederlands0Verhaal dat zich afspeelt in Geuldorp195Peypersz Tom
muziek en poëzieLimburgGedichten18941800harde kaft15Limburgs JaarboekNederlands0Welkomstgroet aan de dichters van Hollandsch Limburg (Mathias Maesen), Aan de leden van het genootschap "Limburg" (J.J. Gabriëls). Die ierste ende die ionxte Paens, -Bethleëm ende Roemen (proeve van Middel-Nederlands, Dr. W. Everts), De Willebrordsweg (A.H.M. Ryijten), Willem's Roosje (L. Welters), Kersttroost aan eene moeder, na het verlies harer lievelingen (J.J. Gabriëls)195diverse schrijvers
taalMaastrichtMufti18951800harde kaft15Limburgs JaarboekNederlands0Limburgse Novelle die zich afspeelt bij het Vrijthof in Maastricht met veel kostelijk dialect776Jacq. Vrancken
taalLimburgMijn eerste verdriet18951800harde kaft26Limburgs JaarboekNederlands0Herinneringen van de schrijver aan zijn jeugd in Boschdorp776J.M. Janssen
taalLimburgEen Winter-Zondagmorgen te Boschdorp18951800harde kaft71Limburgs JaarboekNederlands0Kostelijke novelle met ontroerende personagens en veel dialect776J.M. Janssen
muziekLimburgKerstlied18951800harde kaft3Limburgs JaarboekNederlands0Erg oubollig Liedje van J.M. Janssen776J.M. Janssen
plattelandBoxmeerLe roi Louis Napoléon à Boxmeer18951800harde kaft5Limburgs JaarboekFrans0Baron Guill. De Liedel de Well, kapelaan van zijne majesteit keizer Napoleon I, beschrijft in zijn memoires dit bezoek776Ger Peeters
taalLimburgOp taalkundig gebied18951800harde kaft3Limburgs JaarboekNederlands0Herkomst van de woorden herst, vlinder, tuischen, meden en rein776Jac Vrancken
taalLimburgHoe Jean Smits zijn nieuwe "boks mit helpe" kreeg en tegelijk afschaffer werd18951800harde kaft15Limburgs JaarboekNederlands0Drentsch grepke i het Limburgs uuvergezat.Veel Limburgs dialect776A.F. van Beurden
muziekRoermondRoermond, eene kunstminnende stad18951800harde kaft4Limburgs JaarboekNederlands0Vondelfeest 1862. Het programma, ook tekst van een gezang, gezongen door mevrouw Cuypers Alberdingk-Thym776J.M. Janssen
godsdienstRoermondAan Pastoor M. Willemsen, op den veertigsten verjaardag zijner Heilige Priesterwijding 28 augustus 189518951800harde kaft6Limburgs JaarboekNederlands0Voorwoord en de tekst van zes gedichten, speciaal voor die gelegenheid geschreven776Jean J. Gabriëls
stadSittardCorrespondance inedite des maires de Sittard du Vendem. An 9 au 30 Fructid. An 11 (oct. 1800-1 sept. 180319001800papier60PublicationsFrans1Habets, docent in Hasselt, geeft deze correspondentie uit met uitgebreide toelichting499Habets A.
oorlogMaastrichtLe Siege de Maestricht en 181419001800papier222PublicationsFrans1Franse capitulatie en rapporten van militaire operaties van dec. 1813-juli 1814. Sommige brieven in Nederlands of Duits. Ook een lijst met namen van gesneuvelde Franse soldaten. Op einde boek 3 prachtige afbeeldingen in kleur versterking Maastricht 1814499Geusau von
oorlogBelgiëEen onuitgegeven bijdrage tot de geschiedenis van de slag van Waterloo19021800papier54PublicationsNederlands1Jonkheer Vrijthoff heeft de slag vanuit een zeker objectief standpunt gadegeslagen en beschreven. Origineel document. Op het einde grafschriften uit de kerk van Waterloo.521Geusau von
biografieMaastrichtSr. L.P.H. Schols, in memoriam19021800papier6PublicationsNederlands0In memoriam bibliothecaris van het provinciaal oudheidkundig genootschap. Met foto521Flament
biografieMaastrichtE.ElJ. Dumoulin19021800papier6PublicationsNederlands0Herdenking van Dumoulin, in 1894 overleden. Verzamelde munten521Schols
beeldende kunstMaastrichtEssai de notice biographique sur Arnaud Schaepkens19021800papier30PublicationsFrans0Biografie van oom, schilder. Bijlage over de beeldende kunst in Maastricht in de 12e eeuw (van Eyck)521Schaepkens J.
oorlogMaastrichtDe samenstelling van het stedelijk en provinciaal bestuur te Maastricht, bij en na het uitbreken van de belgische opstand19041800papier23PublicationsNederlands0Omschrijving van zaken die toen bij het bestuur van Mastricht speelden.480Kemp van der
biografieOdiliënbergTer nagedachtenis. Michaël Antonius Hubertus Willemsen, kanunnik der kathedrale kerk te Roermond, pastoor te St. Odiliënberg19041800papier5PublicationsNederlands0Foto van Hubertus Willemsen (1831-1904). Een der oprichters van de LGOG, beschrijving leven480Meulleners
biografieLeuvenDr. Petrus Paulus Maria Alberdingk Thym, hoogleraar te Leuven19051800papier8PublicationsNederlands0In Memoriam van deze hoogleraar en prister, geboren 1827 Amsterdam, overleden in klooster nabij Leuven.480Wintershoven van
plattelandKlimmenDe Hofstede Cardenbeeck19081800harde kaft14PublicationsNederlands1Vooral veel originele brieven in Latijn, Frans en Nederlands, met name 19e eeuw in relatie met in brand steken hoeve455Horsmans
godsdienstReckheimGeschiedenis van het klooster en het college der minderbroeders te Reckheim, derde deel19091800papier104PublicationsNederlands0Levensschets van kloosterlingen en studenten530Coenegracht
biografieLimburgTheodore Schaepkens19101800papier21PublicationsNederlands0in memoriam, lijst der voornaamste schilderijen, etsen en lito's414Steyl van
geologieZuid-LimburgLimburgse bouwstenen19101800papier61PublicationsNederlands0Over geologie, mergel en het gebruik in de bouw. Met geologische overzichtskaart Zuid-Limburg414Keuller
taalLimburgWaarom draagt de provincie de naam "Limburg"19101800papier8PublicationsNederlands0Artikel van 6 pagina's (141-148) welk vreemd genoeg niet bij de inhoudsopgavevan deze jaargang van Publications staat414Witt de
biografieMaastrichtIn memoriam Joannes Leonardus Mulleners19111800papier9PublicationsNederlands0Korte biografie van de net overleden historicus Mulleners (1842-1911)503Albers
biografieLimburgDe memoire Banning over Limburg19121800papier50PublicationsFrans1Biografie in het Nederlands over de historicus Banning. Hij schreef diverse historische publicaties vanuit Brussel, steeds in het Frans. Op einde genealogische informatie over de familie Banning en tot slot het complete memoire over de periode 1813-1815 in het Frans471Flament
biografieMaastrichtTer zeventigsten verjaardag van Jonkheer Mr. V. De Stuers19131800papier5PublicationsNederlands0De Stuers was al lid vanaf 1864. In het begin heeft hij veel getekend en platen gemaakt van wat Limburg aan natuur- en stedenschoon te bieden heeft. Ook zijn er diverse artikelen van zijn hand verschenen. Verder heeft hij veel financiële steun gegeven bij de aankoop van hoogst belangrijke oudheidkundige stukken en kunstvoorwerpen voor het museum. Verder korte biografie.408Flament
taalVenloLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: de parabel van de verloren zoon in het Venloos taaleigen van het begin der 19e eeuw19171800papier4PublicationsNederlands1Korte inleiding op 32 regels in Venloos dialect van de parabel van de verloren zoon, stammend uit begin 19e eeuw toen Venlo nog bij Frankrijk hoorde (dus tussen 1795 en 1815). Ideaal om te zien hoe de taal in die tijd gesproken werd. Bijzonder belangwekkend document voor dialectkunde!172Flament
algemeenLimburgLimburg ten opzichte van Nederland en België19191800papier26PublicationsNederlands0I Limburg een Nederlands gewest, grotendeels Gelders. II De Belgische eisen ten opzichte van Limburg. III. Maastricht en Nederland. IV Nederland en Limburg. V. De verhouding van Limburg tot Nederland 1839-1919 en het petitionnement van 1838. VI Noord- en ZuidNederland in 1883 en 1918. O.a. ook beschouwingen over de gezindheid van de Limburgers na 1839.190Flament
biografieMaastrichtLeven en werken van Mgr. Ludovicus Hubertus Rutten, stichter der congregatie van de broeders der onbevlekte ontvangenis te Maastricht19241800papier62PublicationsNederlands0Foto van Mgr. Rutten, die leefde van 1809 tot 1891. Biografie. Ook afschriften van het bidprentje en een originele in het Frans opgestelde brief uit 1842354Hyacinthe
beeldende kunstMaastrichtDe Maastrichtse beeldhouwer Mathieu Kessels19261800papier26PublicationsNederlands0Enkele foto's van werken van de beeldhouwer, ook een pentekening door Alex Schaepkens van een portret van de beeldhouwer. Verder veel biografische gegevens van deze beeldhouwer die in de Franse tijd opgroeide en leefde van 1784-1836.474Albers
godsdienstMaastrichtDe stichteres en de eerste wording van de congregatie der liefdezusters van de H. Carolus Borromeüs19271800papier22PublicationsNederlands0Ook nog na de Franse tijd werden kloosters enige tijd onderdrukt en verboden. Toen er vanaf 1830 meer vrijheid ontstond kwamen er steeds meer kloosters, waaronder dat van de liefdezusters494Schaepkens van Riempst J.
godsdienstMaastrichtElisabeth Gruyters, stichteres der congregatie van de H. Carolus Borromeüs19271800papier10PublicationsNederlands1Over het klooster en de stichteres, enkele originele stukken in tekst verwerkt.494Schaepkens van Riempst J.
schoolLimburgLijst der Limburgse corpsleden en hun staat van dienst in het A.S.C.19281800papier28PublicationsLatijn1Studenten van de studentenvereniging uit Limburg van 1867 tot 1923. 1914-1918 ontbreekt. Daarna beschrijving geschiedenis van het corps en als bijlage de Latijnse statuten432Müller
schoolMaastrichtDe stadstekenschool van Maastricht van 1823 tot 186619311800papier12PublicationsNederlands0Deze tekenschool bestond 43 jaar. Een beschrijving van oprichting tot opheffing456Blonden
biografieMaastrichtIn memoriam pater Petrus Henricus Albers S.J., voorzitter van Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap, overleden 1 april 193219321800papier9PublicationsNederlands0Foto van pater Albers, geboren 13 april 1856. Daarna levensbeschrijving450Goossens
schoolMaastrichtDe Latijnse school van Maastricht tot aan haar inrichting als athenaeum (1804-1817)19321800papier22PublicationsNederlands1De Latijnse school in de Franse tijd. Als bijlagen lijst van het onderwijzend personeel 1804 tot 1817 en originele documenten over de verdeling van de studiebeurzen Wynants van 1831 tot 1925450Blonden
godsdienstWeertGrafsteentjes in het pand van het Minderbroedersklooster te Weert19321800papier10PublicationsNederlands0Grafstenen meest uit 18e eeuw, weergegeven en geïnterpreteerd450Kok de
rechtLimburgOprichting van het Limburgse vicariaat (1840)19331800papier16PublicationsFrans1Nederlandse tekst, doorspekt met Franse brieven omtrent deze oprichting450Kleyntjens
rechtLimburgLimburg en zijn verhouding tot de Duitse bond19331800papier8PublicationsNederlands0Bespreking van de periode 1814 tot 1867450Franquinet
biografieMaastrichtIn memoriam Dr. J.W. Goossens, voorzitter van het geschied- en oudheidkundig genootschap, overleden 9 november 193319341800papier13PublicationsNederlands0Slechts kort, een en een half jaar, was Dr. Goossens voorzitter. Hij leefde van 3 april 1869 tot 9 november 1933. Korte levensbeschrijving en foto361Gils van
biografieMaastrichtIn memoriam Dr. P.M.H. Doppler19381800papier10PublicationsNederlands0Dr. Doppler leefde van 22 juli 1861 tot 19 october 1938, oud rijks-archivaris. Foto en levensbeschrijving315Kessen
stadLimburgBeknopt overzicht van de geschiedenis van het Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap19391800papier20PublicationsNederlands0In het kader van het 75-jarig bestaan van de vereniging dit artikel. (in deze jaargang ook beschrijving plechtigheid van de herdenking en de toespraak van de voorzitter Schaepkens van Riempst). De voorgeschiedenis van het genootschap wordt besproken, de stichting in 1864, de interne geschiedenis, de activiteiten. Twee foto's genomen bij gelegenheid van het feest in Maastricht 1939359Kessen
biografieSchaesbergMr. Frans Erens. Over zijn persoon en zijn arbeid. Met bibliographie zijner geschriften19391800papier27PublicationsNederlands0Schrijver uit de beweging der tachtigers. Ook hij was een individualist en streefde naar originaliteit, verwierp de rhetorica om te komen tot zuivere beeldspraak en ware klankexpressie. Maar hij bleef wel katholiek en Limburger: "het milieu is ten slotte alles". Geboren 1857 te Schaesberg, studie in Rolduc, Leiden, Bonn, Parijs en Amsterdam. Ook zeer actief als vertaler. Wordt ook tot impressionistische schrijvers gerekend. Foto. Uitgebreide bibliographie. Overleden Houthem 1935359Valkenhoff van
algemeenNederlandMultatuli en Nietsche19491800harde kaft10PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. Onderzoek naar overeenkomsten382Brom
taalNederlandTielman Olivier Schilperoort19491800harde kaft4PublicationsNederlands1Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Over schrijver Schilperoort (1781-1851). Passage uit "dagboek mijner verhandelingen te Kampen" (1808-1832) van Bartholomeus Doorenweerd, pastoor te Kampen werpt een zeker licht ook op Schilperoort.469Rogier
algemeenNederlandDe strijd rond de waterwegen tussen Nederland en België19531800papier20PublicationsNederlands0Jaargang 1952-1953. Problemen rond Schelde na Wener congres tot na 1900, de Rijn-Maas-Schelde-verbinding, de Maas, het Julianakanaal, het Albertkanaal. Diverse tekeningen.246Rondagh
biografieNederlandAutobiografie van Gestel 1830-190019531800papier116PublicationsNederlands0Jaargang 1952-1953. Foto van de autobiograaf die Jesuït was, inleiding, de autobiografie. Hij verbleef op diverse plekken in Noord-Brabant en reisde ook naar Rome waar hij jaren verbleef, studeerde en les gaf. In Nederland terug in 1860 kwam hij in aanraking met het liberalisme. Hij ontwikkelt eigen (conservatieve) visies die veel zeggen over die tijd, o.a. over kiesrecht en schoolstrijd. De autobiografie is geschreven in 1897, drie jaar voor zijn dood.246Tesser
biografieRoermondDe Roermondenaar Antoine Dupont, professor te Leuven, 1836-191719551800papier22PublicationsNederlands0Jaargang 1954-1955. Aan het collegium Germanicum in Rome begonnen tussen 1800 en 1900 acht Nederlanders hun studie, waaronder Antoine Dupont. Hij was tevens de meest succesvolle. In het archief van het collegium Germanicum zijn diverse stukken gevonden, waaronder brieven, die een beter beeld geven van deze professor. Aan de hand o.a. hiervan een gedeeltelijke biografie.261Jacobs
oorlogMaastrichtUit de briefwisseling van Jean Baptiste Roggieri, de laatste prefect van het departement van de Nedermaas19551800papier28PublicationsFrans1Jaargang 1954-1955. Roggieri was afkomstig uit Italië (Genua), waar hij voor de Franse inlijving van deze stad vooraanstaande functies had bekleed. Hij werd de laatste prefect van het departement van de Nedermaas met als zetel Maastricht van 1806-1814. Uitgebreide toelichting in Nederlands vooraf, daarna originele brieven uit deze periode in het Frans261Roppe
godsdienstLimburgHet concordaat van Napoleon en de opheffing van het oude bisdom Roermond19631800papier68PublicationsLatijn1Jaargang 1962-1963. De laatste bisschop van Roermond is nooit in deze stad geweest, maar moest onmiddellijk vluchten. Het deel van het bisdom welk bij Nederland hoorde was het terrein waar de functie nog een tijd uitgeoefend kon worden. Archiefmateriaal hierover bevindt zich in Den Haag. Als bijlage diverse stukken en brieven, meest in latijn, maar ook in Frans en op einde ook nog enkele in het Nederlands.374Munier
godsdienstEuropaGodfried Joseph Crüts von Creits, derde bisschop van St. Pölten 1806-1815. Een tijd- en levensbeeld19631800papier44PublicationsNederlands0Jaargang 1962-1963. Foto van schilderij van bisschop Kerens en een van bisschop Crüts von Creits. Goed leesbaar stuk met vooral gegevens over de tijd naast biografische gegevens.374Prick
algemeenLimburgKritische beschouwingen bij het werk van enige Limburgse geschiedschrijvers der laatste honderd jaren19641800papier43PublicationsNederlands0De geschiedenis van het schrijven over de historie van Limburg en delen ervan wordt in een overview neergezet. Opvallend is dat in Limburg een traditie is ontstaan dat er een sterke doorstrengeling was van functiesbij de voortrekkers van het LGOG: vaak rijksarchivaris bij het rijksarchief, werkzaam bij het stadsarchief, of werkzaam bij de stadsbibliotheek van Maastricht. De fifuren Franquinet, Habets, Flament en Doppler worden daarna apart besproken.317Boeren
oorlogLimburgDe Nedermaas Niemandsland 1814-181519641800papier78PublicationsNederlands0Zeer uitvoerige beschrijving van deze korte periode.317Ubachs W.
biografieLimburgPaul Gericke 1785-1845. Eerste gouverneur van Nederlands Limburg19641800papier33PublicationsNederlands0Foto van portret van Gericke. Kaartje met plaatsen waar hij functies heeft bekleed. Genealogische gegevens in uitklapkaart.317Nuyens
rechtLimburgLimburg uit de Duitse bond19661800papier19PublicationsNederlands0Interessant artikel over de tijd rond 1867, toen Limburg uit de Duitse bond stapte.287Spiertz
godsdienstMaastrichtEen tweetal documenten over het bestuur van Mgr. Den Dubbelden in Maastricht en Luiksgestel (1834-1840) en de eerste relatio status van Mgr. Paredis over het apostolisch vicariaat Limburg (1842)19661800papier50PublicationsLatijn1Mgr. Van Bommel, bisschop van Luik, delegeerde zijn jurisductie in 1833 aan Mgr. Den Dubbelden, apostolisch vicaris van den Bosch. Dit m.b.t. het kerkelijk bestuur van Maastricht en Luiksgestel in verband met de aansluiting bij de Belgen in die tijd. Twee documenten in het Latijn zijn van een inleiding voorzien.287Munier
algemeenLimburgLimburgers worden Nederlanders. Een moeizaam integratieproces.19661800papier23PublicationsNederlands0Er zijn heel wat data aan te wijzen voor het onstaan van de provincie Limburg (1815, 1839, 1867), Artikel richt zich vooral op de tijd rond 1867. Politieke spotprent uit 1866, afbeelding "groote historische optocht" Maastricht 1867.287Orbons en Spronck
godsdienstZuid-LimburgEen parochiële volkstelling in het bisdom Luik omstreeks 183719681800papier14PublicationsLatijn1Jaargangen 1967 en 1968. Ook na de oprichting van het bisdom Roermond in 1559 bleven nog grote delen van het huidige Limburg bij het bisdom Luik horen. Na het concordaat van Napoleon werd een groot deel opnieuw Luiks. In het archief van het bisdom Luik bevindt zich nog veel belangwekkend materiaal ook voor Limburg. Zo ook verslagen van visitaties in 1837. Originelen (cijfers, Latijnse "koppen") bijgevoegd.226Munier
godsdienstZuid-LimburgDe dekenale indeling der parochies in de omgeving van Maastricht van omstreeks 1803-185319681800papier19PublicationsNederlands0Jaargangen 1967 en 1968. Napoleon wilde dat de grenzen van de bisdommen gingen samenvallen met departementale grenzen. Beschrijving van de nieuwe indeling tot 1853226Munier
godsdienstLimburgDe reorganisatie van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden na de definitieve afscheiding van België19761800papier116PublicationsNederlands1Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Luxemburg moesten allemaal een regeling krijgen op gebied van kerkelijk bestuur na de afscheiding van België. Al het gedoe hier om heen wordt besproken. Foto van portret van Mgr. Van Bommel, bisschop van Luik en van Gericke van Herwijnen, commissaris belast met het voorlopig bestuur van Limburg. Ook portret van Mgr. Den Dubbelden, apostolisch administrator van 's Hertogenboschen, portret van Mgr. Van Velden, apostolisch vicaris van Ravenstein en Megen, Mgr. Van Wijckerslooth, bisschop van Curium, Schrijnen, deken van Venlo, Paredis, apostolisch vicaris en later bisschop van Roermond .Zinneprent op het concordaat tussen Rome en de Nederlanden 1827. Uitklapkaart met kerkelijke situatie van 1840. Zeer veel originele stukken in Frans, Latijn en vooral Nederlands als bijlagen.343Munier
godsdienstMaastrichtEen bundel correspondentie uit de nalatenschap van twee Maastrichtse pastoors: Pascal-Louis Del-Ruelle en Henri partouns19791800karton45PublicationsFrans1Portret Del-Rue en Partouns weergegeven. Brieven afkomstig van de eerste Napoleontische bisschop van Luik (Zaepffel) aan twee van zijn vertrouwensmannen in Maastricht. Ze stammen uit een niet volledige intensieve briefwisselingsperiode tussen 1800 en 1829. Stukjes brieven in het Frans worden weergegeven en uitgebreid van commentaar voorzien.545Munier
oorlogMaastrichtBeschouwingen rond de aanstelling en beëdiging van de eerste kantonpriesters in het bisdom Luik na de afsluiting van het Concordaat van 1801, in het bizonder in het departement van de Nedermaas19791800karton63PublicationsFrans1tekeningen van dominicanerkerk en Anciënne collégiale de Saint paul 1738. Onderzoek o.a. Op basis cijfers en brieven over de periode 1801-1805. Veel Franstalige originele bijlagen.545Munier
rechtLimburgDe invoering en afkondiging van de Duitse bondswetgeving, een aspect in de verhouding Limburg-Duitse bond19791800karton20PublicationsNederlands1De invoering en de afkondiging in de periode voor 1848, 1848, naspel. Bijlagen: artikel I grondwet 1840 en meer545Dingemans
godsdienstMaastrichtEen bundel correspondentie uit de nalatenschap van twee Maastrichtse Pastoors19811800karton2PublicationsNederlands0Jaargang 1980-1981. Aanvulling op artikel in vorige publications, naar aanleiding van vondst derde brievenboek.477Munier
stadVenloLiberalen, klerikalen en antiklerikalen in Venlo 1830-183919841800karton156PublicationsNederlands1De totstandkoming van de Belgische staat was het resultaat van een eendrachtige samenwerking tussen katholieken en liberalen. De vorming van machtsgroeperingen en machtstrijd in de Belgische tijd vormen het onderwerp van de studie. Zeer uitgebreid artikel welk begint in 1815. Na een lange inleiding volgt "Venlo in de Belgische tijd". Veel afbeeldingen verduidelijken en vooral statistisch materiaal onderbouwen het onderzoek. Veel bijlagen.437Canters
biografieMaastrichtPaul Alberdingk Thijm, leraar te Maastricht, 1864-187019861800karton26PublicationsNederlands1Levensbeschrijving, studies, benoemingen, het huiselijk leven te Maastricht, werk van journalistieke aard etc., benoeming te Leuven. Als bijlage enkele brieven286Geurts0167-6652
algemeenLimburgDe verkoop der nationale goederen in de histioriografie19871800karton16PublicationsNederlands0De grote geldbehoefte van de Franse staat doet de Nationale Vergadering in het najaar van 1790 overgaan tot een van de grootste financiële operaties ooit door een staat ondernomen. Uit naam van de natie wordt beslag gelegd op de kerkelijke goederen om ze ten behoeve van de natie te verkopen. Het directe gevolg was de bevestiging van de revolutie, want de kopers moesten de revolutie steunen, wilden ze hun bezit behouden. Na 1814 werden er pogingen ondernomen om nog niet verkochte goederen aan de oorspronkelijke eigenaars terug te geven. De enige streek van Nederland waar dit ook gebeurde was Limburg300Ubachs0167-6652
muziek en poëzieVenloCultureel leven in de provincie. Het 'gezelschap Putaneus' te Venlo 1863-1888/189019901800karton glans35PublicationsNederlands0Op woensdag 28 januari 1863 kwam te Venlo een groep van 19 overwegend welgesitueerde mannen bijeen om te komen tot een wetenschappelijk en letterkundig genootschap. Onderzocht wordt hoe dit initiatief tot stand kwam, hoe het verder ging. O.a. Ook een schets van Venlo in de negentiende eeuw. Het reglement en de doelstellingen. Bestuur, leden. Foto stadsmuziekdirecteur Gerhard Hamm en Louis van der Grinten. De onderwerpen van de voordrachten. Als bijlage namen leden oprichtingsbijeenkomst en het aantal lezingen per lid.309Hermans en Wessels0167-6652
biografieLimburgEnkele minder bekende Limburgse vrienden van Jozef Albert Alberdingk Thijm.19901800karton glans19PublicationsNederlands0toen Thijm begin van de jaren vijftig van de negentiende eeuw vaste contacten kreeg in Limburg stond de provincie volop in het proces een geïntegreerd onderdeel van Nederland te worden. Een hele poos nadat Thijm met verschillende Limburgers in correspondentie was getreden, koesterde hij nog steeds enigszins ambivalente gevoelens tegenover hun provincie. Na een bezoek aan vriend Cuijpers in Roermond die naar de hand van zijn dochter dingde klaagde hij over de natuurlijke ongerieflijkheden en de kwalen verbonden aan het buitenleven. Hij komt met nog andere Limburgers in contact, waaronder Smiets en Jacobus, leraren aan het bisschoppelijk College Roermond, en nog andere personen. Ook had hij relaties in Rolduc.309Geurts0167-6652
algemeenLimburgHet voortplantingspatroon gemoderniseerd. De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands Limburg tussen 1850 en 196019901800karton glans23PublicationsNederlands0Belangrijke gegevens voor het bevolkingsverloop zijn het aantal huwelijken en de hoeveelheid kinderen per huwelijk. De patronen en verklaringen hiervan en andere zaken als zuigelingensterfte worden onderzocht.309Engelen0167-6652
taalMaastrichtOp- en neergang van een geleerd genootschap te Maastricht. De Société des Amis des Sciences, lettres et arts. 1822- ca 185519911800karton glans41PublicationsNederlands0Over sociéteiten e.d. In het algemeen, de oprichting van de Société des Amis des sciences, lettres et arts, de interne organisatie, het sociëteitsgebouw (foto lokatie), de financiën, het leeskabinet, de bibliotheek, het kabinet voor natuurlijke historie en oudheidkunde, het penningenkabinet, het kabinet voor mineralen. De wetenschappelijke activiteiten (lezingen, tentoonstellingen, uitgave almanak, museum in Pietersberg). De neergang van de vereniging. Enkele foto's vooraanstaande leden. Als bijlage lijst van de tijdschriften waar de vereniging een abonnement op had351Wevers0167-6652
biografieLimburgPater en poëet: Johannes van Well (1866-1943) en Pierre Kemp (1886-1967). Een literatuurhistorische studie19921800karton glans54PublicationsNederlands0Centraal staan de dichter Pierre Kemp en zijn mentor Johannes van Well sj. en hun relatie onderling en die tot hun tijd (modernisme). Diverse foto's. Als bijlage ovezicht bibliografie van geschriften van J. Van Well353Jägers0167-6652
biografieOdiliënbergPastoor M.A.H. Willemsen van Sint Odiliënberg, 1831-190419921800karton glans65PublicationsNederlands0Pastoor Willemsen heeft voor het LGOG 10 studies verricht, in het geheel staan er 27 publicaties op zijn naam. Van de geschiedenis van Sint Odiliënberg heeft hij zelf de bronnen verzameld. Biografie. Diverse foto's en tekeningen. Als bijlage stamboom Willemsen vanaf 1696, en lijst van geschriften.353Linssen0167-6652
algemeenMaastrichtJos Habets als rijksarchivaris19931800karton glans13PublicationsNederlands0Herdenking van de honderste sterfdag van rijksarchivaris Jos Habets, 1829-1893. Artikel 1. Gebaseerd op jaarverslagen van "verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, en uit 2 boeken van Carel Bloemen uit 1966: "het Limburgs archiefwezen, de wordingsgeschiedenis van het rijksarchief Limburg", en "de Roermondse archiefkwestie 1889-1901". Ovdr het rijksarchief, de huisvesting, het personeel etc.433Rensch van0167-6652
archeologieLimburgJos Habets als archeoloog19931800karton glans8PublicationsNederlands0Herdenking van de honderste sterfdag van rijksarchivaris Jos Habets, 1829-1893. Artikel 2. Habets publiceerde veel over archeologie. In 1864 deed hij zelf onderzoek naar het verloop van de Romeinse weg van Maastricht naar Aken. Ook krijgen we een beeld over zijn onderzoeksmethoden.433Jamar0167-6652
godsdienstLimburgJos Habets als kerkhistoricus19931800karton glans11PublicationsNederlands0Herdenking van de honderste sterfdag van rijksarchivaris Jos Habets, 1829-1893. Artikel 3. Het grootse werk van habets is zijn "geschiedenis van het bisdom Roermond". Hieraan is hij begonnen toen de meeste bronnen nog ontsloten moesten worden. Bovendien was hij als kind van zijn tijd wel erg zwart-wit bezig (de katholieke kant was de goede kant)433Munier0167-6652
algemeenLimburgJoannes Joseph Habets (1829-1893) als Limburger en als geestelijke19931800karton glans10PublicationsNederlands0Herdenking van de honderste sterfdag van rijksarchivaris Jos Habets, 1829-1893. Artikel 4. Aan de hand van o.a. Zijn eigen biografische aantekeningen wordt getracht een beeld te reconstrueren van hem als Limburger en als geestelijke.433Valk de0167-6652
biografieLimburgVoor het kadaster getekend: Gericke. Van klerk in Kleef tot genobiliteerd gouverneur van Nederlands-Limburg19951800karton glans41PublicationsNederlands0Een van de personen die na de Franse tijd belast werd met het kadaster was Gericke. Biografie van deze persoon. Ook informatie over opzet kadaster met voorbeelden.251Veldhorst0167-6652
godsdienstLimburgStilte en lofzang. Joodse begraafplaatsen en grafstenen in Limburg19961800karton glans107PublicationsNederlands0LGOG is gestart met een project om alle opschriften van Joodse grafstenen in Limburg te fotograferen. Over Joodse begraafplaatsen, de functie van de grafsteen, de vorm en decoratie van de grafsteen,, het opschrift, afkortingen in de Hebreeuwse tekst, tenachcitaten, poëtische elementen, naam en toenaam, voorbeelden. (diverse begraafplaatsen worden besproken). De meeste graven zijn van de 19e en 20e eeuw. Diverse foto's. Als bijlage: gegevens van de Joodse grafstenen te Limburg. Alle graven worden besproken aan de hand van codes.355Drint0167-6652
beeldende kunstRoermondDe firma Nicolas te Roermond. Glasschilderkunst uit de negentiende en vroeg-twintigste eeuw19961800karton glans76PublicationsNederlands0Het archief van het atelier Nocolas-Weiss. De situatie rondom de opkomst van het atelier. Het atelier tot 1880. De periode 1880-1894, 1894-1900. Het atelier van 1900-1925, iconografie, profane opdrachten. Veel foto's, waarvan sommige in kleur.355Ruyven-Zeman0167-6652
ambachtLimburgKraamzorg in Maastricht en Nedermaas. De Société Maternelle (1810-1845). Het Genootschap voor Moederlijke Weldadigheid (1829-1845)19971800karton glans25PublicationsNederlands0Napoleon richtte ter ere van zijn 2e vrouw in 1810 een nationale instelling voor kraamvrouwen op. Deze moest in alle departementen als Société Maternelle gaan functioneren. Over dit instituut, welk ook in het departement Nedermaas werd opgericht, met als voorbeeld Maastricht. In 1829 werd ernaast een ander gezelschap opgericht: het Genootschap voor Moederlijke Weldadigheid. Over ontstaan en fuctie van dit genootschap.240Ubachs0167-6652
biografieLimburgMichiels van Kessenich, 1800-186320011800karton81PublicationsNederlands0Jaargang 2000-2001. 1800-1817: een bevoorrechte jeugd, 1817-1823: student in Leiden en Luik. 1823-1826 huwelijk. 1826-1829 in dienst van nde koning. 1829-1839 Crisis en herstel, Borgitter, Roermond. 1839-1863: reizen en schrijven. Bijlage met overzicht publicaties van Michiels van Kessenich. Diverse afbeeldingen, sommigen in kleur503Spronck0167-6652
stadMaastrichtDe migratie van Maastricht naar Luik en vice versa (19e en begin 20e eeuw)20011800karton21PublicationsNederlands0Jaargang 2000-2001. Artikel in kader "Ubachs-symposium": aspecten van historische betrekkingen tussen Maastricht en Luik. Franse tijd, 19e eeuw, WO I. Over redenen van migratie in de loop van de tijd, met kaartjes en statistieken.503Rutten0167-6652
onderwijsMaastrichtDe opvoeding van Balthazar Cruts tot honnête homme20031800Karton43PublicationsFrans1Aanleiding tot het artikel is een vondst in het familie-archief "de Lamberts-Cortenbach" in het Rijksarchief te Hasselt. Het gaat over de periode 1802-1808: aantekeningen in een schrift, een soort verslag van het onderwijs aan een jongen. (10 pagina's). Voldoende om te komen tot een soort reconstructie van het onderwijs aan een Maastrichtse deftige jongeman in die tijd. De Familie Cruts in het Maastricht van rond 1800. (o.a. zwart-wit-foto portret Joseph Crüts, derde bisschop van St. Pölten). Lijst met vakken waarin onderwijs. Onderzoek naar achtergronden docenten. De boeken. De studie van het Latijn. Klassieke literatuur en geschiedenis. Aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Franse taal en Letterkunde. Als bijlage originele Franse tekst met Nederlandse vertaling. Verder als bijlage stamboom en boekenlijst van balthazar Cruts.281Jacobs L.0167-6652
algemeenLimburgDe stichting en de eerste jaren van het Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg20031800Karton61PublicationsNederlands0In eerdere artikelen over dit onderwerp is niet of nauwelijks gebruik gemaakt van het verenigingsarchief, het provinciaal archief of te Maastricht verschijnende kranten. Dit artikel probeert in die leemte te voorzien. Ook enkele foto's van portretten of directe foto's van belangrijke mensen uit die tijd. (o.a. Franquinet, Schaepkens, Eversen, Habets).281Venner0167-6652
algemeenLimburgDe voorgeschiedenis van de huidige kringen van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap20031800Karton13PublicationsNederlands0Over de kringen. Foto van A.F. Van Beurden Roermond.281Venner0167-6652
schoolRolducVan langue flamande tot Nederlands Over het vak Nederlands en de Nederlandstalige cultuur op het Tweede en Derde Rolduc (1831-1920)20041800Karton + omslag47PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. Het veld van onderzoek. Het onderwijsbestel. De neerlandistiek op de universiteit. De onderwijsprogramma's op Rolduc. Het Tweede Rolduc, 1831-1843. De eerste jaren van het Derde Rolduc, 1843-1847. De afsluiting van het schooljaar 1848-1849. Het schooljaar 1874-1875. Enkele leraren: H.H.J. Peters, 1831-1855, W. Everts, 1851-1893, A.H.M. Ruyten, 1880-1902. Nederlandse letteren in het culturele leven. Prijsuitreikingen. Leve, Rolduc, ton front radieux! Utile Dulci. Voordracht en toneel. Foto lerarencorps 1864-1865.519Heijden van der0167-6652
schoolRolducVaderlandse geschiedenis op Rolduc in de tweede helft van de negentiende eeuw20041800Karton + omslag67PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. Historische beeldvorming in schoolboeken. 1.Inleiding. 2.Nederland en Rolduc rond 1850. 3. De auteurs en hun boeken. Gustaaf Verzijl. Alphons Brouwers. 4.Geschiedbeelden. Oudheid en Middeleeuwen - Verzijl. Oudheid en Middeleeuwen - Brouwers. De Opstand - Verzijl. De Opstand - Brouwers. Verlichting - Franse Tijd - Belgische Opstand - Verzijl. Verlichting - Franse Tijd - Belgische Opstand - Brouwers. 5. Karel de Grote, Walram III en het Oranjehuis. 6.Slot.519Schutgens0167-6652
schoolRolducDirecteursfeest onder Henri Peters (1843-1855)20041800Karton + omslag11PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. In de tijd van Henri eters werd Rolduc nadat het eerst klein seminarie van het bisdom Luik was geweest, klein seminarie van het bisdom Roermond. Het was in het begin niet zeker dat het zou voortbestaan. Hij wist de school te vormen op een manier die 125 jaar stand wist te houden. Foto abdijkerk 1852.519Spronck0167-6652
NederlandRolducRolduc en Oranje20041800Karton + omslag33PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. De Oranjes zouden afstammelingen zijn van Karel de Grote via de hertogen van Limbourg die begraven liggen in Rolduc. Oorkonden met deze mededeling. Bezoeken van Oranjes. Koning Willem II. Koningin Wilhelmina. Puberprins Willem. Gravin van Nassau. De sympathieke prins Hendrik. Opmerkeliike afwezigheid. Eerbetoon en huldeblijken. Eerbetoon aan her bruidspaar Wilhelmina en Hendrik. Andere huldeblijken. Starrboom Karel de Grote - Willem III. Kunststukje. Ontvangst en verzending. Het waarom van de stamboom. Context. Katholieken, Rolduc en Oranje. Band Rolduc en Oranje?519Heijden van der0167-6652
godsdienstRolducDaphne, een heilige in de maak20041800Karton + omslag19PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. In 1840 verhuisde het Luiks seminarie van Rolduc naar St. Truiden. De hele abdijkerk werd leeggeroofd, inclusief orgel. Men moest weer van voor af aan beginnen. Daarbij hoorde ook het hebben van relieken van een heilige. Dr. Bogaers nam vanuit een bezoek aan Rome in 1847 het "corpus sanctum" van de H. Daphne mee. De hoofdstukjes dragen de volgend ekoppen: Peters ab nihilo. Alle wegen leiden naar Rome. Maastricht bij Den Bosch. Een kistie met beenderen en bloed. De adventus van de H. Daphne. Vondst in de catacomben. Erkenning van een heilige. Een grote heilige, maar intra muros. Graadmeters van devotie. Daphne en de sigaar. Afbeelding schilderij van de H. Daphne abdijkerk Rolduc, en andere afbeeldingen.519Haye de la0167-6652
biografieMaastrichtFrans Xavier Rutten, deken van Maastricht (1822-1893)20051800harde kaft99PublicationsNederlands0Leven en werk van deken Rutten, belangrijk voor Maastricht maar ook daar buiten. Biografie, veel foto's, waaronder een van Rutten. Het tweede deel van het artikel beschrijft hoe Rutten kerkelijke feesten en jubilea aangreep om de aandacht te vestigen op de restauratie van de Sint-Servaas en haar reliekenschat. Daarna uitvoerige beschrijving van de restauratie van de Sint-Servaaskerk (1868-1893). Diverse foto's. Ook Ruttens activiteiten buiten Maastricht (Sittard, Caberg, Weert, Sint-Odiliënberg, Schinveld en Vaals, Nyswiller en Rolduc) worden besproken.295Jacobs A.0167-6652
godsdienstLimburgProtestantse gemeenten in Nederlands Limburg: samenwerking en kerkelijk leven (1816-1851)20071800harde kaft24PublicationsNederlands0Voor het zuidelijk deel van het verenigd koninkrijk werden in 1816 alle protestantse gemeenten samengebracht onder twee consistoriale kerken, een te Brussel en een te Maastricht. Aan de laatste werden de bevoegdheden van de classis voor de provincies Limburg en Luik toevertrouwd. Besproken wordt de gang van zaken binnen deze constructie vanuit enkele gemeenten. Eerst de protestantse gemeenten in Vaals, dan de lutherse en waalse gemeente van Maastricht. Een hoofdstuk over organisatieperikelen als gevolg van de Belgische opstand en wederwaardigheden als het Nederlands gezag terugkeert. Nieuwe organisatie 1841. Diverse cijfers en anecdotes rond pesterijen. Foto inetrieur Heerlense hervormde kerk.316Munier0167-6652
biografieMaastrichtVan boeman naar plaquette: luitenant-generaal Bernhard Dibbets20071800harde kaft15PublicationsNederlands0Dit artikel is nauwelijks biografie te noemen, alhoewel er enkele biografische gegens in staan. Meer is het een algemeen verhaal over de invloed van het toeval in de geschiedenis. Verder wordt er ook een zeker eerherstel aan de eerder verguisde bevelhebber gegeven, dit ter gelegenheid van de onthulling van een plaquette in Maastricht. De luitenant-generaal is vooral bekend vanwege zijn standvastigheid in de 9 jaren dat de rest van Limburg bij België hoorde. Hij resideerde in het generaalshuis aan het vrijthof (nu theater aan het Vrijthof). Het gietijzeren Dibbets-monument, voorzien van een nieuwe laag groene verf, stond oorspronkelijk in de vestingwerken bij de voormalige Boschpoort, nu is het geplaats bij de Noorderbrug. Onder de cenotaaf lagen de resten van de generaal. Toen de vestingwerken in 1927 gesloopt werden, besloot de gemeente het monument te verplaatsen naar de Tapijnkazerne. Het gebeurde in het diepste geheim, midden in de nacht. Vooral geen slapende (Maastrichtse) honden wakker maken was het devies. Een ding vergaten de opgravers mee te nemen: het lijk van Dibbets. Dat ligt nog steeds op de plek. Met inmiddels weliswaar drie meter beton er boven op.316Mak0167-6652
beeldende kunstMaastrichtPleisterbeelden van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht20101800harde kaft48PublicationsNederlands0In de 16e eeuw onstond de methode van het maken van gipsafgietsels van originele beelden. Deze werden toen al gebruikt ook als lesmateriaal voor beeldhouwleerlingen en later ook voor tekenonderwijs. Dit gebeurde ook in de tekenacademie van Maastricht in de negentiende en twintigste eeuw. Vergelijkingen met andere tekenacademoes in Nederland worden gemaakt. De grote interessante Maastrichtse gipscollectie dient nodig geconserveerd te worden om als cultureel erfgoed behouden te kunnen blijven.347Weerd-Baerveldt, Marjet van de0167-6652
OnderwerpLokatieTitelJaargangTijdvakSoortomslagPaginasartikelUitgeverTaalAfschriftKorteInhoudPaginasboekSchrijverISBNofISSN
biografieMaastrichtDe herinneringen van Charles van der Noordaa20111800harde kaft94PublicationsNederlands0De aanleiding van dit artikel vormen de drie delen van het handschrift van Charles van de Noordaa: 1: de artikelen over historisch Maastricht die in de jaren 1825-1831 zijn verschenen in de Annuaires van de Société des Amis des Sciences, Leettres et arts, 2: de aan iedere Annuaire-artikel toegevoegde herinneringen, aantekeningen en geaquelleerde tekeningen van Charles Henri van der Noordaa (1826-1898), over wie hierna meer gegevens volgen, en 3: tot slot een door van der Noordaa opgemaakt register, waarvan de items verwijzen naar de voorafgaande gedrukte en beschreven pagina’s. Het artikel bevat vooral een uitgebreide biografie van van der Noordaa. Aardig zijn ook enkele toegevoegde afbeeldingen van tekeningen die van der Noordaa maakte van historische objecten378Spronck, Lou0167-6652
taalLimburgDe kerkelijke ambtstaal in Limburg in de lange 19e eeuw20111800harde kaft34PublicationsNederlands0Het gebied dat thans de huidige provincie Limburg vormt, was eertijds een land zonder grenzen, waar drie cultuurgebieden en talen bijeenkwamen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de taalsituatie vanaf 1815 en dan meer in het bijzonder op het gebruik van Duits, Frans en Nederlands in de religieuze context en de wijze hoe wereldlijke en kerkelijke overheden daarmee omgingen.378Jacobs. Antoine0167-6652
godsdienstLimburg'Geen goddelozer volk onder de zon'. Limburgers op missie onder de chinezen20111800harde kaft66PublicationsNederlands0Al ver voor de verdragen van 1860 was China een missiegebied. Honderden jaren eerder waren de Franciscanen en de Jezuïten er axctief geweest. In het begin van de negentiende eeuw was er van de katholieke missie in China niet veel meer over. Na de Franse revolutie namen de Fransen het voortouw om alles weer op te bouwen. Vanuit België onstond er een missiehuis bij Scheut, nabij Brussel. Vanaf dat centrum vertrokken ook diverse Limburgse missionarissen naar China. Diverse missionarissen worden individueel besproken en de algehele ontwikkeling wordt gevolgd378Knipschild, Harry0167-6652
oorlogMaastrichtBenauwde maanden in omsingeld Maastricht 1830-1831, brieven van Hendrik van der Noordaa aan zijn familie in Dordrecht20121800harde kaft80PublicationsNederlands1Inleiding op een aantal brieven en de letterlijke weergave van die brieven341Spronck, Lou0167-6652
onderwijsEuropaHet katholieke opvoedingsproject in het middelbaar onderwijs voor jongens in Belgisch Limburg 1878-197020141800harde kaft62PublicationsNederlands0De zoektocht naar de geest of het bezielende opvoedingsproject en de concrete toepassing ervan in nde dagelijkse schoolpraktijk van het katholiek middelbaar onderwijs voor jongens in Belgisch-Limburg335Janssenswillen, Paul0167-6652
plattelandLimburgKoempels van de Oranje-Nassau mijn20161800harde kaft28PublicationsNederlands0In dit artikel wordt de herkomst van de mijnwerkers in de beginfase van de Oranje-Nassau mijn in kaart gebracht. Dit wordt gedaan aan de hand van het leden- en bijdragenregister van de fondsen (1895-1899)343Jip Huijs
stadRoermondDe bibliotheek van Charles Guillon20171800harde kaft40PublicationsNederlands0Notaris Guillon verzamelde naast muntenb, schilderijen, archeologische objecten ook boeken. Het gaat om 3114 boeken die nu staanj in de bibliotheek van het archief van Roermond in de Swalmerstraat.268Peter Thissen
taalMeerssenI feel lonesome, i quit20171800harde kaft76PublicationsNederlands0Reiziger Edmond Regout in zijn brieven naar huis (1895-1903). De kleinzoon van de beroemde industrieel woonde in een kasteel in Meerssen en leefde van de opbrengst van zijn landgoederen. Gedurende acht jaren maakte hij reizen naar de VS en naar Nederlands Indie en deed daarvan verslag in brieven268Rolf Hackeng
godsdienstLimburgMorgen zal het beter zijn20171800harde kaft20PublicationsNederlands0Habetslezing: Over de betekenis van kloosterlingen in Limburg in de negentiende en twintigste eeuw268Peter Nissen
biografieRoermondCharles Guillon (1811-1873). Een notabel verzamelaar en zijn omgeving20181800harde kaft44PublicationsNederlands0Het leven van Charles Guillon wordt geschetst met nadruk op zijn ambt en maatschappelijke functies in Roermond343Gerard Venner
rechtLimburgProvinciaal bestuur van het ongedeelde Limburg20181800harde kaft44PublicationsNederlands0Over dit nieuwe bestuur met ook lijsten van namen van leden van het provinciaal bestuur343Kees Schaapveld
taalLimburgHet Limburger Volkslied20181800harde kaft20PublicationsNederlands0Een Sittards strijdlied uit het revolutiejaar 1848. In dat jaar wil Limburg los van de Hollanders en er wordt een lied gemaakt waarin deze wens pathetisch tot uitdrukking komt343Piet Orbons
algemeenLimburgHoe Belgischgezind waren Zuid-Limburgse gemeenten in 1830-1839?20191800harde kaft24PublicationsNederlands0Een meerderheid van de mensen in Zuid-Limburg was anti Nederlands en wilden bij Belgie horen, ook na 1839.344Kees Schaapveld
algemeenLimburgLimburgse landverhuizers20201800harde kaft46PublicationsNederlands0In de negentiende eeuw emigreerden veel Limburgers naar Minnesota (1850-1865). Ze hasdden te maken met de opsrtanden van de Sioix indianen, maar ook met de druk van plaatselijke kerken en bestuur om zich te confirmeren aan de maatschappij, Na een opstand van de indianen volgde massale uitoeiing en deportatie van deze bevolkingsgroep, wat tot angst leidde bij de nieuwe emigranten uit Limburg.364Peter Hovens
taalLimburgLimburg en de Nederlandsche Taal-en Letterkundige Congressen20201800harde kaft50PublicationsNederlands0In de periode 1849-1912 is er, afwisselnd in een Belgische en een Nederlandse stad, 32 maal een Nederlandsch Taal- en Letterkundig congres gehouden. De Groot-Nederlandse gedachte iop basis van taalkundig-culturele gemeenschappelijkheid was de basis. Politiek was taboe, maar speelde desondanks onderhuids een rol. De twee congressen van Maastricht waren belangrijk voor zowel het prestige van de Nederlandse taal alsook de betekenis van de promotie van de stad Maastricht364Lou Spronck
biografieMaastrichtJos Russel (1829-1888)20211800harde kaft56PublicationsNederlands0Bij het congres over de Nederlandse taal in 1865 kwamen sde meest bekende schrijvers in Rotterdam bij elkaar. Onder hen was ook Joseph Russel uit Maastricht. Een biografuie van deze schrijver.322Harry van der Bruggen
algemeenLimburgEnige voorstellen gedaan voor het behoud der oude grafstenen19071900papier4PublicationsNederlands0Enkele suggesties worden geformuleerd. Daarna lijst met publicaties over grafstenen van voor 1800.608Flament
archeologieLimburgLimburgse geschied- en oudheidkundige schetsen: Zwendelarij en handigheidjes van moderne oudheidhandelaars bijzonder in betrekking tot Limburg19171900papier5PublicationsNederlands0Kort artikel over zwendel in oude kunst begin 20e eeuw172Flament
taalValkenburgWoordenlijst uit het Valkenburgs plat met etymologische en andere aantekeningen: tm. Letter k19171900papier74PublicationsNederlands0Woordenboek uit Valkenburg 1917 met inleiding en etymologische opmerkingen172Dorren
taalValkenburgWoordenlijst uit het Valkenburgs plat met etymologische en andere aantekeningen: vanaf letter l19181900papier70PublicationsNederlands0Woordenboek uit Valkenburg 1917: vervolg174Dorren
algemeenLimburgEen bijdrage tot het behouden van oude bouwfragmenten, beeldhouwwerken enz.19191900papier12PublicationsNederlands0Hoe oude bouwfragmenten, beeldhouwwerken, pinakels, plafonds enz. te behandelen teneinde ze voor ondergang te behoeden. Beknopt "receptenboek".190Sprenger
biografieRoermondIn memoriam Dr. P.J.H. Cuypers (1827-1921)19211900papier12PublicationsNederlands0In memoriam met veel details over zijn leven en werk163Albers P.
biografieMaastrichtIn memoriam pastoor Martin Rutten (1858-1921)19211900papier8PublicationsNederlands0In memoriam van een geliefd pastoor uit Maastricht163Albers P.
taalMaastrichtLes noms de Visé et Maestricht19241900papier16PublicationsFrans0Taalkundig verhaal over de namen Visé en Maastricht354Langohr
biografieMaastrichtIn memoriam Servais Henri Jules Schaepkens van Riempst19251900papier11PublicationsNederlands0In memoriam net overleden voorzitter van de historische vereniging Limburg. Met foto484Albers
biografieMaastrichtIn memoriam August Jean Antoine Flament, oud-rijksarchivaris in Limburg19251900papier8PublicationsNederlands0In memoriam van deze rijksarchivaris, die veel artikelen schreef in de Publications484Doppler
biografieSchinnenIn memoriam Joannes Henricus Hubertus Pijls19281900papier4PublicationsNederlands0Pijls was burgemeester van Schinnen en publiceerde diverse arikelen over geschiedkundige onderwerpen. Nog in de publications van 1928 staat een uitgebreid artikel van zijn hand over de geschiedenis van Schinnen432Albers
algemeenLimburgOver het nut van geschiedenis en oudheidkunde in 't algemeen en vooral voor Limburg19291900papier14PublicationsNederlands0filosofische beschouwing511Albers
biografieOirsbeekHerdenking van pastoor Joseph Habets, rijksarchivaris in Limburg en voorzitter van ons genootschap op het eeuwfeest zijner geboorte, 27 november 192919301900harde kaft12PublicationsNederlands0kort overzicht van o.a. zijn werk363Albers
taalMaastrichtRaakpunten tussen de dialecten van Aken en Maastricht19301900harde kaft28PublicationsNederlands0Woordenlijsten met naast elkaar Akens en Maastrichts363Jaspar
taalMaastrichtRaakpunten tussen het Luikerwaalsch en het Maastrichts met verwijzingen tevens naar het Nederlands19381900papier18PublicationsNederlands0Een aantal woorden uit het Luikerwaalsch hebben een zodanige gelijkenis met het Maastrichts of Nederlands dat men rustig kan aannemen dat zij uit een van beide talen in het Luikerland zijn overgegaan. Een uitgebreide lijst van dergelijke woorden, met drie kolommen: Waalsch, Frans, Maastrichts of Nederlands315Jaspar
algemeenLimburgLimburg en het Nederlands volkskarakter speciaal in het licht der volkscultuur19411900papier28PublicationsNederlands0Enigszins dubieus artikel in deze oorlogsjaren verschenen over psychische rasverschillen. Typische Limburgse volksgebruiken die te relateren zijn aan oude Germaanse riten.394Roukens
algemeenMaastrichtVerslag van de beheerder-Conservator over 194019411900papier5PublicationsNederlands0Pag. XXXII tot XXXV is gewijd aan hoe het museum van de LGOG in Maastricht het eerste oorlogsjaar 1940 is doorgekomen394Nyst
biografieMaastrichtIn memoriam Jules Marie Ignace Schaepkens van Riempst19461900papier8PublicationsNederlands0Jaargang 1942-1946. Foto en levensbeschrijving van de net overleden voorzitter van de vereniging (1mei 1875- 7 september 1946)239Kessen
taalLimburgIets over Limburgse dialecten19461900papier20PublicationsNederlands0Jaargang 1942-1946. Onderzoek naar het gemeenschappelijke element van de diverse Limburgse dialecten. Veel interessante taalkundige uiteenzettingen. Ook over de toontaal (lettergreep-intonatie)239Dols
biografieNederlandMgr. Dr. P.J.M. Van Gils19491900harde kaft7PublicationsNederlands0Deel 1 van de twee jaargangen 1949. De beide delen bevatten korte artikelen die een relatie hebben met het werk van van Gils, dit ter gelegenheid van diens 80 jarige verjaardag. Van Gils was van 1893-1917 leraar klassieke talen, van 1917-1939 inspecteur van het bijzonder lager onderwijs bisdom Roermond, daarnaast lid van vele colleges, waaronder onder-voorzitter van het LGOG. Ook was hij docent aan de universiteit van Nijmegen en de Tilburgse hogeschool.382Cobbenhagen
godsdienstNederlandDe vrees van niet-Katholieken in Nederland aangaande de houding van de katholieken, als ze de meerderheid zouden krijgen19491900harde kaft12PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Gaat over vermeende verdraagzaamheid van hervormden tegenover dogmatische houding van katholieken. Dit vanuit historische lijn. Conclusie is dat de verontrusting bij niet-katholieke landgenoten niet is gefundeerd.469Nolet
algemeenNederlandBedrijfssociologie19491900harde kaft30PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Iets heel nieuws voor die tijd: bedrijfssociologie. Een van de eerste artikelen over dit onderwerp.469Nuyens
taalNederlandHet voetspoor der Tongeren19491900harde kaft4PublicationsNederlands0Deel 2 van de twee jaargangen 1949. Naam Tongeren en afgeleide namen komen veel voor in zuid-Nederland en België. Taalkundige overwegingen.469Weijnen
taalMaastrichtDe lexicologische invloed van Oost-Wallonië op het dialect van Maastricht19571900papier30PublicationsNederlands0Jaargang 1956-1957. Luik en Maastricht hebben tot voor kort een zeer hechte band met elkaar gehad. Deze band wordt historisch besproken, daarna de lexicologische invloed. Veel voorbeelden. Leuk taalkunstig stuk.437Kurris
algemeenLimburgPerspectieven voor de regionale geschiedschrijving in Limburg19651900papier10PublicationsNederlands0Artikel bij het honderdste deel van de publications. De voor een belangrijk deel met gemeenschapsgeld gefinancierde instellingen die ten aanzien van het publiceren van historiebronnen een heel Nederland omvattende taak hebben beperken zich op een enkele uitzondering na in hoofdzaak tot de geschiedenis van het westen van Nederland. Ook in schoolboeken heeft zich een sluipend hollandisme geldend gemaakt: aan de geschiedenis van Holland in de middeleeuwen worden bijv. 8 bladzijden gewijd, aan die van Gelre zes regels. Wat zijn de mogelijkheden en perspectieven.255Alberts
algemeenLimburgOpeningstoespraak bij de jublieumzitting op 21 juni 198819891900karton glans3PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Algemene toespraak van de voorzitter, met foto.336Wieland0167-6652
algemeenLimburgKleio in de provincie19891900karton glans11PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Toespraak Dr. Ubachs. De volgende onderwerpen worden kort belicht: geschiedenis, doelstellingen en werkelijkheid, historische belangstelling in Limburg, onderwijs en regionale geschiedenis, vraag en aanbod, geschiedenis en actualiteit, speciale kenmerken van de Limburgse geschiedenis, tegendraadse verhoudingen, wetenschappelijke regionale geschiedenis, academisering?, een Limburgs historisch instituut? Met foto van spreker.336Ubachs0167-6652
algemeenLimburgToespraak ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de LGOG.19891900karton glans5PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Toespraak van de commissaris van de koningin Limburg, met foto.336Kremers0167-6652
algemeenLimburgDe 'Publications' bekeken. 109 boeken Limburgse geschiedenis 1864-198819891900karton glans15PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Uitgebreid onderzoek naar de publications tot 1988. Doelstelling, algemene inhoud en auteurs, belangstellingssferen, lokaal of regionaal, wetenschappelijkheid etc. Met grafieken om een en ander te onderbouwen336Ubachs0167-6652
algemeenLimburgRuim een eeuw geschiedbeoefening met betrekking tot de Nederlandse provincie Limburg. Enige historiografische aspecten.19891900karton glans54PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Uitgebreid onderzoek naar allerlei aspecten die bij de historische onderzoeken, de LGOG en zusterverenigingen speelden. Eerst de periode tot 1893. Daarna "Roermond versus Maastricht", het Limburgs jaarboek en de langzame weg naar de fusie. (1893-1930). Dan de periode 1930-1960 met o.a. de oprichting van het sociaal historisch centrum voor Limburg. Tot slot de periode sinds 1960, die vooral gekenmerkt wordt tot een meer en meer interregionaal beoefende geschiedenis in Limburg.336Geurts en Janssen0167-6652
rechtLimburg125 jaar Limburgse rechtsgeschiedenis19891900karton glans27PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Wat te verstaan onder 'Limburgse rechtsgeschiedenis'? Limburg algemeen. Het overkwartier. Hertogdom Limburg en landen van Overmaze. Maastricht. Guliks en Kleefs Limburg. De vrije rijksheerlijkheden. Zeer veel voetnoten met literatuurverwijzingen.336Moorman van Kappen0167-6652
algemeenLimburgDe fabrikanten van de geschiedenis. Sociaal-economische geschiedschrijving en Limburg19891900karton glans60PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Na inleiding 'sociaal historisch centrum voor Limburg', 'rijksuniversiteit Limburg', niet-professionele instellingen. Dan de geschiedschrijving: historische demografie, economische geschiedenis, historische geografie en stadsgeschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, industriële archeologie, sociale geschiedenis algemeen, vrouwengeschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis en geschiedenis van volkscultuur. Diverse foto's illustreren de tekst.336Gales en Royen van0167-6652
archeologieLimburgArcheologie en Limburg 1863-198819891900karton glans27PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Foto's van o.a. Habets en Goossens. Publicaties over archeologie in Publications. Opgravingen met bemoeienis LGOG. Het museum. Wettelijke bepalingen. Het biologisch-archeologisch instituut.. De rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek. Instituut voor prehistorie Leiden. Instituut voor pre- en protohistorie Amsterdam. Gemeentelijke archeologie. Bonnefantenmuseum Maastricht. Thermenmuseum Heerlen. Archeologisch reservaat Stein. Amateur-archeologen.336Jamar0167-6652
genealogieLimburgDuizend jaar beoefening van de genealogie in Limburg19891900karton glans36PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. De stamboom van Sint Servaas. Sanctitas et nobilitas. Genealogie en heraldiek. 19e eeuw. LGOG en genealogie. Massale beoefening. Enige markante Limburgse genealogen336Haye de la0167-6652
algemeenLimburgOverzicht van de bijdragen in de Publications 1-124 (1864-1988)19891900karton glans65PublicationsNederlands0Jaarboek 1989, jubileumnummer. Ubachs heeft alle artikelen van alle Publicatuions tot en met 1988 die langer zijn dan 5 pagina's, opgenomen in een lijst gesorteerd op auteursnaam, waarbij elk artikel nog ingedeeld is op onderwerp (9 onderwerpen), streek (6 streken) en periode (5 periodes). Dat levert 687 artikelen op. Lijst: eerst schrijver, titel, boeknummer, jaargang, paginanummers, onderwerp, streek, periode.336Ubachs0167-6652
biografieLimburgBetrokkenheid van Marie Koenen bij de oprichting en de eerste periode van De Beiaard19921900karton glans13PublicationsNederlands0In de gangbare literatuur over Marie Koenen (1879-1959) en over het culturele maandblad de Beiaard, dat in de jaren 1916-1925 met 10 jaargangen een dubbel aantal kloeke delen wist op te leveren, wordt regelmatig melding gemaakt van de directe betrokkenheid van deze schrijfster bij de oprichting van dit periodiek. De context wordt verduidelijkt en meer informatie over de beiaard en het leven van Marie Koenen. Enkele foto's.353Geurts0167-6652
algemeenNederlandRegionale geschiedenis in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.19921900karton glans11PublicationsNederlands0Congres ter gelegenheid van de publicatie van het eerste deel van de raadsverdragen van Maastricht, 1367-1428. 4 artikelen. Artikel 1. Over de verwetenschappelijking van de geschiedwetenschap en de plaats van de uitgave van de Raadsverdragen van Maastricht in het geheel van uitgaven in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.353Haks0167-6652
genealogieLimburgEen lustrum in de genealogie19931900karton glans15PublicationsNederlands0Over de geschiedenis van de genealogie in Limburg, aan de hand van o.a. Bezoekcijfers van het rijksarchief Limburg433Haye de la0167-6652
biografieMaastrichtIn memoriam pater A.J. Munsters msc (1906-1993)19931900karton glans1PublicationsNederlands0Foto, lid van redactie publications. Kort in memoriam.433redactie0167-6652
plattelandZuid-LimburgJubeljaren. Staatsmijnen in vier jublilea19991900karton79PublicationsNederlands0Jaargang 1998-1999. Viering van jubilea rond de Staatsmijnen. 1927: Nieuwkomers. 1952: Limburg kolenland. 1962: Stilte voor de storm. 1977: pleister op de wonden. Veel beeldmateriaal, foto's, affiches, foto's.503Perry0167-6652
taalMaastrichtWas Maastricht aan het begin van de twintigste eeuw een tweetalige stad?20011900karton15PublicationsNederlands0Jaargang 2000-2001. Artikel in kader "Ubachs-symposium": aspecten van historische betrekkingen tussen Maastricht en Luik. Diverse auteurs hebben over de vraagstelling van de tweetraligheid in het verleden tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Bestuderd zijn de media, wetenschap, godsdienst, bestuur, handel en industrie, opleiding en gezin en vriendenkring. Een van de conclusies is dat Maastricht tot 1914 een Vlaamse stad met tweetalige straatnamen was.503Wijnands0167-6652
godsdienstRolducDe viering van het achtste eeuwfeest van Rolduc op 12 juli 190420041900Karton + omslag32PublicationsNederlands1Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. Wat wilde Rolduc met dit feest? Amorricus en Ailbertus. Rolduc in Woord en Beeld. Gedenkschrift. De Grote Dag. De kerkelijke viering. Ailbertus in steen onthuld. Diner. Feestgedicht met zang en levende beeiden. Her jubileumfeest in de pers bezien. Reimer Corten, Rolduc en Nederland. Foto's, ook originele documenten van het feest.519Schlijper0167-6652
godsdienstRolducRolduc als bakermat van de vereniging'Voor Eer en Deugd'20041900Karton + omslag21PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. In 1904 richtte directeur Corten de vereniging 'voor eer en deugd' op. Het initiatief van directeur Corten. Gedenktekens en Ornamenten uit 1904-1908. Mariabeeld. Vloermozaiek. Gedenkplaat. Enkele lotgevallen van de vereniging 'Voor Eer en Deugd'. Rolduc gaat door. Katholieke Actie voor God. Filosofie van eer en deugd. Enkele herinneringen. Ten slotte. Mooie kleurenfoto's van mariabeeld en vloermozaïek. Ook weergave van notenschrift lied "voor eer en deugd".519Sprokel0167-6652
beeldende kunstRolducWerken aan een werkelijk vitale katholieke cultuur'. Cultuuraanbod in Rolduc tijdens het Interbellum20041900Karton + omslag41PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. In 1829 werd in de gangen van Rolduc een omvangrijke expositie van moderne kunst georganiseerd. Ook later was hiervoor nog aandacht. Verder een en ander over poëzie, toneel. 1. Inleiding. 2.Voortrekkers van de culturele vernieuwing. Jean Adams. Moderne visie op de kunst tijdens het Interbellum. Leo Linssen. Matthieu Wiegman. Eduard Verkade. 3. Moderne kunst te Rolduc. De expositie van moderne kunst van 1929. Ramen van Adams (1928-1930). Portret directeur A. van de Venne uit 1934. De Tekavok-expositie van 1937. Her beeld van kapelaan Arieris door Charles Vos uit 1938. 4. Overig cultuuraanbod op Rolduc tijdens het Interbellum. Voordrachten over literatuur en kunst. Toneelaanbod. Rolduc als filmpodium. Het filmaanbod in Rolduc. Epiloog: Rolduc en de paradox van de katholieke moderniteit. Diverse afbeeldingen van kunst519Pouls0167-6652
algemeenRolduc20041900Karton + omslag33PublicationsNederlands0Gehele jaargang is gewijd aan Rolduc. Beschrijving van boeken en artikelen over allerlei zaken rond Rolduc. Hierna gerubriceerd onder een aantal trefwoorden: Algemene historische overzichten. Gebouwen. Geschiedenis van de abdij Kloosterrade algemeen. Archief. Annales Rodenses. Kloosterregel en observantie. Relatie met andere kloosters. Dochterkloosters. Kloosterleven. Bedevaartsoord. Als pastoors. Afzonderlijke leden van de kloostergemeenschap. Grondbezit. Mijnbouw voor 1795. Abt als lid van de Staten en als heer van Kerkrade. Opheffing Kloosterrade en het tweede Rolduc. Het derde Rolduc. Het vierde Rolduc. Het vijfde Rolduc519Ramakers E.0167-6652
algemeenNederlandEen studiereis door Brabant en Limburg in 1905. De Leidse archeoloog J.H. Holwerda gaat netwerken20051900harde kaft43PublicationsNederlands1Jan Hendrik Holwerda werd in 1904 directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Hij was klassiek geschoold archeoloog, en om zich in te werken in de Nederlandse situatie ondernam hij in 1904 en 1905 enkele studiereizen, samen met zijn vrouw die voor haar man veel tekeningen maakte als documentatie. Ze bezochten museale collecties en bekeken archeologische vindplaatsen. Tijdens zijn studiereizen hield hij een dagboek bij. Beschrijving van een reis met af en toe originele citaten. Foto's. Verslagen geven vooral informatie over het reizen en het verblijven zelf en over de netwerkactiviteiten in die tijd. De ontwikkeling van de archeoloog Holwerda worden beschreven. Als bijlage: de reis van dag tot dag: een combinatie van het reisverslag, de brieven aan zijn vader en de reisdeclaratie.295Verhart0167-6652
gebouwMheerVilla Mheer, een bijna vergeten monument20071900harde kaft40PublicationsNederlands0Schrijversduo Wim A.G. Poell en Holger A. Dux. Totv 1900 bestond de bebouwing van het dorp Mheer voornamelijk uit kasteel, kerk en een aantal boerderijen. In 1900 komt daar verandering in als de in opdracht van de kasteelheer gebouwde villa gereed komt. Mheer, zijn kasteel (foto) en kasteelheren. De bouwgeschiedenis van de villa tot en met de restauratie van 2000. Hoofdstuk over architectuurhistorische aspecten en uitgebreide biografie over architect Buchkremer. Hoofdstuk over de bewoners van de villa, familiefoto's.316Poell0167-6652
taalNederlandJan Hendrik Bormans (1801-1878), Veldekes Servaaslegende en de nationale geleerdheid20081900harde kaft19PublicationsNederlands0Bormans wist halverwege de 19e eeuw te bewijzen dat van Veldeke afkomstig was uit de omgeving van Hasselt en ook in het dialect van die streek gedicht heeft, waaronder de Servaaslegende. Het artikel vertelt meer over deze Bormans, maar ook de bittere filologische strijd in die tijd. De filologen van de generatie Bormans maakten deel uit van een modern proces van natievorming dat ook het Europese verleden onder meerdere nationele hypotheken plaatste.254Leerssen0167-6652
algemeenLimburgDwing'land Alcohol. Een discours-analyse van katholieke drankweerpropaganda in Limburg20081900harde kaft20PublicationsNederlands0Deze bijdrage onderwerpt de propaganda van de katholieke drankbestrijding in Limburg aan een zogenaamde discours-analyse, op zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijze. Dit betekent dat bronnen niet beschouwd worden als objectieve spiegels van het verleden, maar als dragers van betekenissen. Deze kunnen ontrafeld worden op grond van het gedachtegoed van de Franse filosoof Michel Foucault.254Dols0167-6652
godsdienstLimburgDe derde orde van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel en de broederschappen van het Heilig Scapulier in Limburg20091900harde kaft52PublicationsNederlands0Het levensdoel van de gelovige katholieken was het bereiken van de hemel. Priesters en leken sloten zich al vroeg aaneen tot broederschappen om voor elkaar te bidden en goede werken te doen. Tevens kwamen in de Hoge Middeleeuwen lekenafdelingen van religieuze orden tot stand, de zogenaamde derde ordes. In dit artikel een historisch overzicht van de derde orde van de karmelieten en de door hen gepropageerde broederschap van het H. Scapulier382Jacobs, Antoine0167-6652
plattelandLimburgMarokkaanse mijnwerkers in de perceptie van autochtone Limburgers 1963-198520161900harde kaft46PublicationsNederlands0In de periode 1905-1930 steeg het percentage buitenlanders dat in de Limburgse mijnen werkte van 17% tot 32%. Van 1965 tot aan de sluiting van de laatste mijn in 1974 werden veel ongeschoolde arbeiders uit Marokko ingezet. Maar vooral deze Marokkanen moesten zorge dat de mijnen nog enkele jaren open konden blijven. Het onderzoek richt zich zo op de periode 1963-1985.343Lieke van Cann
plattelandLimburgHabetslezing 2016: Limburgse landschapsgeschiedenis - Benaderingen, Voorbeelden, Kansen20161900harde kaft28PublicationsNederlands0Het Limburgse landschap verandert nog steeds. Landschapsgeschiedenis blijkt een boeiend onderdeel van geschiedenis in het algemeen te zijn. Het landschap herbergt nog steeds verhalen van die geschiedenis.343Pieter Caljé
archeologieLimburgGroningse archeologen in Limburg20171900harde kaft40PublicationsNederlands0Over geschiedenis van de archeologie in Limburg en met name de rol van professor van Giffen268Leo Verhart
onderwijsMaastrichtMet een schone lei beginnen20181900harde kaft30PublicationsNederlands0Profilering en uitbouw van de universiteit van Maastricht. In 1974 opgericht als medische faculteit en uitvinder van het zogenaamde probleemgestuurde onderwijs, is het nu uitgegroeid tot een universiteit met zes faculteiten en meer dan 16000 studenten. De vraag wordt beantwoord wat de eerste generatie onderwijsmensen voor ogen hadden en wat daarvan geworden is.343Annemieke Klijn
archeologieLimburgDe historische belangstelling van Charles Guillon20191900harde kaft44PublicationsNederlands0Charles Guillon werd te Roermond geboren, was aldaar notaris vanaf 1843 en lid van de gemeenteraad van 1855-1868. Hij verzamelde archeologische voorwerpen, Archiefbescheiden, boeken, munten, schilderijen, kasten, sculpturen en insecten. Na zijn dood qwerd alles verkocht en kwam op heel veel verschillende plekken terecht. Zijn leven wordt beschreven en het is duidelijk dat alles wat hij deed in dienst stond van zijn belangstelling voor geschiedenis. Zo bemoeide hij zich met de restauratie van de Munsterkerk en had door zijn geschiedkundige kennis een duidelijke visie. Ook wilde hij dat de archieven van Oppergelre in Roermond bleven344Gerard Venner
algemeenLimburgDe wederopbouw van Limburg20191900harde kaft16PublicationsNederlands0Beschreven wordt het leven de eerste twee decennia na de tweede wereldoorlog. Geleidelijk kreeg de clerus minmder invloed344Jos Perry
kunstLimburgVan Arcadie naar Nieuw Babylon20191900harde kaft50PublicationsNederlands0Onder meer aan de hand van de geschiedenis Van de Jan van Eycvk Academie in Maastricht (gesticht 1948) kunnen we zien hoe er ook in Limburg een nieuwe mentaliteit m.b.t. kunst zich ontwikkelt. Het ontbreken van een museum voor moderne kunst maakte dat de ontwikkelingen achterbleven bij de landelijke.344Monique Dickhaut
oorlogAmbyBurgemeester Martin Hermens (1877-1965) en de Joodse vluchtelingen in Amby20201900harde kaft20PublicationsNederlands0Al in 1933 vluchtten Duitse joden naar Amby omdat daar veel woningen leeg stonden. Ongeveer de helft van die joden werd uiteindelijk opgepakt en vernmoord, de burgemeester wist een aantal joden voortijdig te waarschuwen en uiteindelijk moest hij zelf ook onderduiken364Peter Jan Knegtmans
kunstLimburgAmateurfilm in Limburg, Limburg in amateurfilm20201900harde kaft54PublicationsMederlands0Analyse van het amateur filmen in Limburg, het Limburgs Film- en video archief en de amateurfilm in deze collectie364Frank Holthuizen
oorlogLimburgLimburg is Judenfrei. Jodendeportaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog20082000harde kaft25PublicationsNederlands08 april 1943 kon Hanns Rauter, de Höhere SS-und Polizeiführer in het bezette Nederland, voldaan vaststellen dat de Provinzentjudung van Limburg was voltooid. De laatste nog legaal in deze provincie verblijvende joden waren afgeleverd in het Judendurchgangslager Hertogenbusch te Vught.254Rens, Annelies en Herman van0167-6652
algemeenZuid-LimburgHet bereik van de mijn. Ruimtelijke aspecten van de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Limburg, 1900-196020082000harde kaft41PublicationsNederlands0De mijnen verschenen in een dunbevolkte streek. Er moest daarom een beroep worden gedaan op mijnwerkers van elders. Gedurende de eerste decennia was reizen door de gebrekkige infrastructuur geen optie, men moest verhuizen. Maar geleidelijk werden de vervoersmogelijkheden uitgebreid door de aanleg van spoor- en tramlijnen, de komst van de autobus en na de oorlog ook de toename van de mogelijkheden gebruik te maken van eigen gemotoriseerd vervoer.254Langeweg, Serge en Steegen, Erwin0167-6652
biografieLimburgLofredes op de persoon, in het bijzonder op Habets20102000harde kaft8PublicationsNederlands0Dankwoord van G.H.A. Venner naar aanleiding van het ontvangen van de Habetspenning tijdens de algemene ledenvergadering op 17 april 2010 te Ottersum347Venner0167-6652
stadLimburgHerinneringscultuur en Geschiedschrijving tijdens de bestaansperiode van het LGOG20132000harde kaft17PublicationsNederlands0Habetslezing 28 juni 2013. Hoe werd er geschiedenis geschreven door de historici van het LGOG. Hoe stadsgeschiedenis. Vergelijking met Leiden en Brugge374Leerssen, Joep0167-6652
kunstLimburgLimburg moet ook in de toekomst geschiedenis schrijven, de historische kracht van ruimtelijke kwaliteit (Habetslezing)20142000harde kaft24PublicationsNederlands0Wat is ruimtelijke kwaliteit, wat zijn ruimtelijke kwaliteiten van Limburg, veelheid, dichtheid, variëteit en importantie, ruimtelijke kwaliteit en economie. De Limburgse identiteit etc. architectuur in Limburg335Nelissen, Nico0167-6652
algemeenLimburgHabetslezing 2015: een enigszins eigenaardige provincie20152000harde kaft30PublicationsNederlands0over de functie van de commissaris van de koningin in Limburg vanaf 1900. Over het Limburg-gevoel387Theo BovensISSN 0167-6652
algemeenLimburgBij de aanbieding van Limburg, een geschiedenis20152000harde kaft1PublicationsNederlands0Op 28 maart 201 werd de nieuwe driedelige geschiedenis van deze provincie: Limburg, een geschiedenis, gepresenteerd. Korte samenvatting van deze plechtigheid387Hans MolISSN 0167-6652
algemeenLimburgEen paar kanttekeningen bij het eerste deel van de middeleeuwse geschiedenis20152000harde kaft7PublicationsNederlands0Hans Mol geeft commentaar op de opzet en aanpak van het driedelige boek: Limburg, een geschiedenis, welk verscheen in 2015. Ook maakt hij opmerkingen bij het hoofdstuk van deel 1: politiek, kerk en cultuur. Ook vertelt hij iets over de oorzaak van de territoriale versnippering van de regio in de middeleeuwen.387Hans MolISSN 0167-6652
algemeenLimburgReflectie op de regionale geschiedenis van Limburg: de ontwikkeling van economie en samenleving20152000harde kaft9PublicationsNederlands0Maarten Duijvendak reflecteert op de delen twee en drie van het in 2015 verschenen driedelige: Limburg, een geschiedenis387Maarten DuijvendakISSN 0167-6652
algemeenLimburgDe moderne politieke geschiedenis in Limburg. Een geschiedenis20152000harde kaft7PublicationsNederlands0Margit van der Steen reflecteert op het onderdeel: de moderne politieke geschiedenis, in het in 2015 verschenen driedelige: Liburg, een geschiedenis387Margit van der SteenISSN 0167-6652
algemeenEuropaDe twee zielen van Europa20192000harde kaft10PublicationsNederlands0Habetslezing.344Mathieu Segers
rechtLimburgArme Vrouwe Justitia20202000harde kaft20PublicationsNederlands0Oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap namens het LGOG bij de Universiteit Maastricht. Over eechtsgeschiedenis in Limburg.364Bram van Hofstraeten
archeologieMaastrichtDe archeologie rond het Maastrichtse Vrijthof in de historie20155000harde kaft66PublicationsNederlands0Stads archeologie in de stad Maastricht concentreert zich meestal op twee plekken, de OLV basiliek en de Servaasbasiliek. De omgeving van de OLV basiliek is al vaak doorzocht omdat daar ook de Romeinse vesting lag. De tweede locatie, de omgeving van de Servaas is pas interessant vanag de zesde eeuw. Tussen 1950 en 2005 evenwel zijn er talrijke onderzoekingen gedaan, waarvan nog nooit een integraal verslag is gemaakt. Hier wordt op dit moment an gewerkt. In dit artikel al een vooorschot op dat grote verslag.387Titus PanhuysenISSN 0167-6652