BEESEL, Lijste der capitatie (hoofdschat) van de gemeente van Besel voor den jaer 1738

  guld      st
Gerardt Hendrix cum sua 1 16
Gerit Gerits cum sua, twee knechten, een meijdt           3 6
Jacobus Reuvers cum sua 1 16
Lamert Lamers, twee meijden 1 16
Gerit Slabbers cum sua 1 16
Jost Lommers cum sua 1 16
Peter Engels cum sua 1 16
weduwe Jan Slabbers 0 12
Mevis van Obroock cum sua 1 16
Jan Janssen cum sua 1 16
Silcken Langerbeijns, en een meijdt 0 18
Hendrick Luttels cum sua, eene meijdt 2 2
Gerit Schreurs cum sua 1 16
Peter Dirix cum sua 1 16
eenen kneght en en meijt 0 18
vrouwe van Dirck Reijnders 0 12
Lins Dircx cum sua 1 16
Jan Simons cum sua , drij knechten... . ..

(folio 2:)

Anthoin Misdom cum sua 1 16
weduwe Vaes Reijnders pro deo  
Willem Lamerts cum sua 1 16
Herman Nissen cum sua 1 16
de vrouw van Willem Hoochsteeden pro deo  
Hubert Tegelbeckers cum sua 1 16
Willem Trines cum sua, eenen knecht, een meijdt 2 14
Albert Alberts cum sua 1 16
Jan Geulen cum sua, een meijdt 1 16
Gerit Janssen cum sua, een meijdt 2 2
weduwe Snijders, eenen knecht, een meijdt 1 10
Joannes Harp cum sua 1 16
Jan Bongarts cum sua, eenen knecht, twee meijden 3 0
Peter Bongarts cum sua, twee knechten, een meijdt 3 †6
Hermanus Bongarts cum sua 1 16
Joannes Keunen cum sua 1 16
Nelis Janssen cum sua 1 16
... Gerits cum sua 1 16
...    
(folio 3:)    
Joost Nellen cum sua 1 16
Willem Laeren cum sua 1 16
Thijs Hendrix cum sua 1 16
Paulus Pluijmers cum sua 1 16
Hendrick Peters cum sua 1 16
Antoin Smeets cum sua 1 16
Lamert Janssen cum sua 1 16
Hendrick Verheijen cum sua, eenen knecht 2 †8
weduwe Hoochmoedt, eenen knecht 1 †4
weduwe Jan Janssen, eenen knecht, een meijdt 1 10
Jan Nellen cum sua 1 16
Willem Naus cum sua 1 16
Joannes Engelen cum sua, eene meijdt 2 2
den heere Wijhers c.s., drij knechten, twee meijden 4 †4
Geurt Smeets cum sua 1 16
Jan Linnerts cum sua, drij knechten, een meijdt 3 18
Hendrick Gerits cum sua, eenen .... . ..
...
(folio 4:)
Daem Frencken cum sua, eenen knecht, een meijdt 2 14
Peter Rulkens cum sua, eenen knecht, een meijdt 2 14
Gerit Janssen cum sua 1 14
Peter Peters cum sua, drij knechten, een meijdt 3 18
Willem Reijnders cum sua, eenen knecht, een meijdt 2 14
Geurt Slousen cum sua, eene meijdt 2 †2
Jacob Gerardts cum sua 1 16
Willem Dorssers cum sua 1 16
Paulus Schaefels cum sua 1 16
Willem Stevens cum sua, eene meijdt 2 †2
Francis Linnerts cum sua 1 16
Lindert Reijners cum sua, eene meijdt, eenen knecht 2 14
Peter Linners cum sua, eene meijdt 2 2
Peter in de Meeskar cum sua 1 16
Hubert Quijten cum sua, eene meijdt 2 2
...
(folio 5:)
Geurt Reuvers cum sua, een meijdt 2 2
Merten Snijders cum sua 1 16
Jan Trines cum sua, twee knechten, vijf meijden 4 10
Gijs in het Middel, eenen knecht, een meijdt 2 2
Geurt Tijssen cum sua, drij knechten, een meijdt 3 18
weduwe Lamert Peters 0 12
weduwe Areth Arets 0 12
Reijner Olerts cum sua, twee knechten, een meijdt 3 †6
Teunis Neeten cum sua, eenen knecht 2 †8
Geurt Trines, twee knechten, eene meijdt 2 14
Gerit Gerits cum sua, twee knechten, een meijdt 3 †6
Jan Sijben cum sua, eenen knecht, een meijdt 2 14
Paulus Smeets cum sua 1 16
Areth Kessels cum sua 1 16
Peter Tijssen cum sua 1 16
...
(folio 6:)
... een meijdt 1 10
Lindert Tijssen cum sua 1 16
Louis Borge cum sua, twee meijden 2 †8
Peter van den Bergh cum sua, eenen knecht, een meijdt 2 14
Hendrick Janssen cum sua 1 16
weduwe Jan Kessels pro deo
weduwe Gerit Janssen 0 12
Caspar van Meurs cum sua 1 16
Geurt Engelen cum sua 1 16
Hendrick Tissen cum sua 1 16
Geurt Janssen cum sua 1 16
Jan Peters cum sua 1 16
bedraegende te saemen ter somme van 261 18

"Aldus aengegeven in bijwesen ende ten overstaen van de schepenen ende regeerders binnen Besel den 5 augustus 1738". RAL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. ... Ondertekend door Gerardt van den Broeck, J. Cruijsbergh, W. Stevens, A. Meuter en landschrijver J. van Dam.   5 augustus 1738 BEESEL ‑ "Lijste van den beestenschadt van de gemeente van Besel voor den jaere 1738"

  koe rund sch gans bijen     pat     Sch     St    
Gerardt Hendricx 2 - - 10 6 2 15 0
Gerit Gerits 6 6 56 18 10 14 14 0
Jacobus Reuvers 2 4 2 - - 3 15 0
Lamert Lamers 4 3 - - - 4 19 0
Gerit Slabbers 1 1 - - - 1 17 0
Joost Lommers 3 2 - - - 3 12 0
Peter Engels 3 2 - - 15 4 14 6
weduwe Jan Slabbers 1 - - - - 0 18 0
Mevis van Obroock 2 4 - - 2 3 15 0
Jan Janssen 2 2 - - - 2 14 0
Hendrick Luttels 3 1 - - 6 3 12 0
Gerit Schreurs 2 1 - - - 2 5 0
Peter Dircx 3 4 - - - 4 10 0
vrouw van Dirck Reijnders 1 2 - - - 1 16 0
Lins Dircx 1 2 - - - 1 16 0
Jan Simons 5 9 64 - 5 13 12 †6
schepen Mooren 9 9 132 3 8 22 16 0
Trincken van Obroock 1 - - - - 0 18 0
Gerit van den Broeck 3 2 - -9 4 5 6  
Jan Hermes 2 1 - - - 2 5 0
weduwe Mettien Slousen 2 1 - - - 2 5 0
Thijs Gerits 1 1 .. .. .. .. .. ..
Peter Trines 3 3 - - - 4 1 0
Albertus Meuters 2 1 2 - - 2 8 0
Hendrick Slousen 3 3 - - - 4 1 0
Coen Groenen 2 - - - - 1 16 0
Francis Nimans 4 4 - - 3 5 12 6
Nelis Cruijsbergh 2 3 - - - 3 3 0
Lamert Lamers 2 3 3 - - 3 16 6
Conrardt Harp 2 1 - - - 2 5 0
Hendrick Beurskens - - - - - 0 9 0
Hendrick Trines 4 5 58 - - 10 4 0
Joannes Cruijsbergh 5 6 49 - 6 11 6 6
Lins Vosbeck 1 - - - - 0 18 0
weduwe Hendrick Lamers 2 .. .. .. .. .. .. ..
Francis Mooren 1 1 - - - 1 7 0
weduwe Joost Janssen 1 - - - - pro deo    
Peter Heimes 2 3 - - - 3 3 0
Joannes Reijnders - 1 - - - 0 9 0
Thomas Peters 4 2 21 - 4 6 7 6
Gerit van Daell 2 3 - - - 3 3 0
Ruth Rutthen 1 - - - - 0 18 0
Hendrick Bongaerts 1 - - - - 0 18 0
Jan van Daell 2 4 - - - 3 12 0
Hendrick Ketelaers 1 - - - - 0 18 0
Hendrick Peters 3 2 - - - 3 12 0
Gijs Schoolmeesters 5 4 40 - - 9 6 0
weduwe Vas Reijnders 1 - - - - pro deo    
Willem Lamers 2 1 - - - 2 5 0
.... .. .. .. .. .. 2 14 0
Hubert Tegelbeckers 2 1 - - - 2 5 0
Willem Trines 3 3 28 - - 6 3 0
Albert Alberts 2 1 - - - 2 5 0
Jan Geulen 3 3 - - 5 4 8 6
Hendrick Dinghs 2 1 - - 1 2 6 6
Gerit Janssen 3 3 30 - 1 6 7 6
weduwe Snijders 2 1 - 3 - 2 8 0
Joannes Harp 2 2 - - - 2 14 0
Joannes Bongarts 4 2 - - 7 5 0 6
Peter Bongarts 5 4 41 .. .. .. .. ..
Hermanus Bongarts 2 2 - - 1 2 15 6
Jan Gerits 1 2 - - - 1 16 0
Joost Nellen 2 1 21 - 14 4 17 6
Willem Laeren 2 1 - 4 6 3 7 0
Nelis Janssen 1 - - - - 0 18 0
Joannes Keunen 1 - - - - 0 18 0
Thijs Hendricx 3 2 - 2 14 4 15 0
Jan Hendricx 3 2 - - - 3 12 0
Paulus Pluijmers 1 1 - - - 1 7 0
Hendrick Peters 1 - - - - 0 18 0
Antoin Smeets 2 1 - 2 - 2 7 0
Lamert Janssen 1 2 - - - 1 16 0
Hendrick Verheijen 1 - - - - 1 16 0
weduwe Hoochmoedt 1 1 - - 2 1 10 0
weduwe Jan Janssen 4 2 - - 19 5 18 6
Jan Nellen 1 - - - - 0 18 0
Willem Naus 3 1 25 - 1 4 12 0
Joannes Engelen 2 - - - - 1 16 0
den heere Wijhers 11 5 53 - 37 18 18 0
Geurt Smeets 2 - - - - 1 16 0
Jan Linners 7 5 84 - 24 16 13 0
Hendrick Gerits 4 1 12 - - 4 19 0
Daem Frencken 5 5 45 - - 10 2 6
Peter Rulkens 4 5 54 - - 9 18 0
Gerit Janssen 2 1 - - 10 3 0 0
Willem Reijnders 4 3 .. .. .. .. .. ..
... .. .. .. .. 3 5 3 6
Peter Peters 6 6 70 - - 13 7 0
Jacob Gerardts 2 3 - - 3 3 7 6
Willem Dorssers 2 1 - - - 2 5 0
Paulus Schaffels 3 1 - - - 3 3 0
Willem Stevens 3 2 - - 36 6 6 0
Francis Linnerts 2 1 - - - 2 5 0
Lindert Reijners 4 4 - - - 5 8 0
Peter Linnerts 5 4 51 - - 10 2 6
Hubert Quijten 1 1 - - - 1 7 0
Geurt Reuvers 3 3 - - 1 4 2 6
Merten Snijders 1 1 - - - 1 7 0
Jan Trines 5 - - 3 17 5 18 6
Gijs in het Middel 2 .. .. .. .. .. .. ..
... .. 2 .. .. .. 2 14 0
Geurt Tissen 8 3 103 - - 16 5 6
weduwe Lamert Peters 1 1 - - - 1 7 0
weduwe Areth Aerts 1 2 - - - 1 16 0
Reijner Olers 8 6 48 - - 13 10 0
Theunis Neeten 3 4 - 1 - 4 11 0
Geurt Trines 1 - - - - 0 18 0
Gerit Gerits 5 3 5 2 26 8 6 6
Jan Sijben 4 3 30 - 6 7 13 0
Paulus Smeets 2 1 - - 2 2 8 0
Areth Kessels 2 2 - - - 2 14 0
Peter Tissen 3 2 - - - 3 12 0
.... .. 3 19 - 5 6 15 0
Lindert Tissen 3 2 - - - 3 12 0
Louis Borge 3 3 - - 2 4 4 0
Peter van den Bergh 3 3 - - - 4 1 0
Hendrick Janssen 1 1 - - - 0 18 0
weduwe Jan Kessels 1 1 - - - pro deo    
weduwe Gerit Janssen 2 1 - - - 2 5 0
Caspar van Meurs 2 2 - - - 2 14 0
Geurt Engelen 2 1 - - - 2 5 0
Hendrick Tissen 2 1 - - - 2 5 0
Geurt Janssen 3 3 - - - 4 1 0
Jan Peters 2 1 - - - 2 5 0
schepen Jonckers .. .. .. .. .. .. .. ..

"Aldus aengegeven in bijwesen ende ten overstaen van de schepenen ende regeerders binnen Besel den 5 augusti 1738". RAL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. ... Ondertekend door landschrijver J. van Dam.   5 augustus 1738 BEESEL ‑ "Lijste van bedrijf van de gemeente van Besel pro anno 1738"

...          gld      st     
Peter Trines timmerman 0 18 0
Francis Nimans weggenbacker 0 18 0
Lamert Lamers smit 0 18 0
Conrardt Harp cuijper 0 18 0
Joannes Cruijsbergh maltmacker 1 4 0
Henderick Ketelaers klompenmacker 0 12 0
Joannes Reijners snijder 0 18 0
Willem Lamerts smit 0 18 0
Hendrick Verheijen schoenmacker 0 18 0
Jan Trines maltmacker 1 4 0
Anthon Misdom snijder ende kleijn cremerie     1 16 0
Hendrick Janssen wever, een getouwe 0 18 0

"Aldus gegeven in bijwesen ende ten overstaan van de schepenen ende borgemeesters binnen Besel den 5 augusti 1738". RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. ... Afschrift door landschrijver J.van Dam.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"